İngilizce Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İngilizce Ödev Yaptırma

10 Ağustos 2019 İngilizce Makale Yaptırma İngilizce Makale Yazdırma İngilizce Ödev Yaptırma İngilizce Ödev Yazdırma İngilizce Proje Yaptırma İngilizce Proje Yazdırma İngilizce Tez Yaptırma İngilizce Tez Yazdırma Ödevcim Akademik 0
İngilizce Ödev Yaptırma

 

On yıldır ödev desteği veren Ödevcim Akademik, İngilizce ödevlerinizi yapmakta yardımcı olacaktır. Ücretli İngilizce Ödev yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle ödevleriniz ile ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.​


AYRICA KONU İLE MERAK ETTİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ BU MAKALEMİZDE BULABİLİRSİNİZ.

İngilizce öğrenmek için belirli adımlar gerekmektedir. Öğrenmeye ilk olarak kelime ezberi ile başlanmaktadır. Bu adımdan sonra gramer başlar ve öğrenme böyle devam eder. Her iki durumda tek başına yeterli gelmez. Öğrenilmiş olan kelimeler gramer kuralları içinde cümlelere dökülmeli ve pratik yapılarak kullanılmalıdır. İngilizce gramer konuları listesi ile başlamak adım-adım İngilizce öğrenmek için doğru bir başlangıç olacaktır. Bu listeye küçük örnekler verebiliriz. Bunlar;

Edebiyat Anket Yaptırma

İngilizce Gramer Konuları Listesi

Basit Cümleler

Subject + Verb : I came (Ben geldim)

Subject + Verb + Object: Ayşe came home (Ali eve geldi)

Zamanlar

Present Continuous Tense – Şimdiki Zaman (Yapıyorum)

Simple Present Tense – Geniş Zaman (Yaparım)

Simple Past Tense – Di’li geçmiş zaman (Yaptım)

Simple Future Tense – Gelecek Zaman (Yapacağım)

Past Continuous Tense – Şimdiki Zamanın Hikayesi (Yapıyordum)

Be Going To – Yakın Gelecek Zaman (Kesin) (Yapacağım-Kesin)

Future Continuous Tense – Süregelen Gelecek Zaman (Yapıyor olacağım)

Future Perfect Tense – Gelecek Öncesi Zaman (Yapmış olacağım)

Present Perfect Tense – Yakın Geçmiş Zaman (Yaptım – bulundum)

Past Perfect Tense – Miş’li Geçmiş Zaman (Yapmıştım)

Present Perfect Continuous Tense (-mekteyim, -maktayım)

Past Perfect Continuous Tense- (-mekteyim, -maktayım)

Fiiller

Can Modal Verb

Be Able To

Could Modal Verb

Must Modal Verb

Must Not

Should Modal Verb

Have to-Has to Modal Verb

Would Modal Verb

İngilizce Dil Bilgisi

Passive Voice

Relative Clauses

Reported Speech

Time Clauses

There is / There are

Have Got – Has Got

Used to

Modals

If Clause

Imperatives

Causatives

Adjectives

Adverbs

Conjunctions

Etken Edilgen Cümleler

Dolaylı Dolaysız Cümleler

İngilizce gramer konularını öğrenmeniz için online internet siteleri bulunmaktadır. Bu siteler sizin seviyenizi belirleyip ona göre eğitim vermektedir. Sizleri seviyenize göre canlı sınıflara sokmaktadır. İngilizce gramer konularındaki her konu ayrı ayrı online derslerle sizlere verilmektedir. Ayrıca bazı sitelerde direk İngilizce anadili olan danışmanlar ile sizlere eğitim verilmektedir. Böylelikle en etkili olan telaffuzları öğrenmiş oluyorsunuz.

Gramer ve kelime bilgisinin paralel bir şekilde verildiği eğitimlerle kursu alan birey  hızlı bir şekilde İngilizce öğrenir. İngilizce gramer konularını en doğru şekliyle öğrenmek ve sürekli konuşarak pratiğe dökmek için online İngilizce eğitim yöntemi en etkili yöntemdir.

PRESENT CONTINUOUS TENSE – ŞİMDİKİ ZAMAN  (yapıyorum)

POSITIVE:  (+) Subject + BE (am is are) + Verb-ING

We are reading a book: Biz kitap okuyoruz

NEGATIVE:  (-) Subject + BE NOT (am not isn’t aren’t) + Verb-ING

He is not riding a horse: O (erkek) ata binmiyor

QUESTION:  (?) BE (am is are) + Subject + Verb-ING ?

Am I joking?: Şaka mı yapıyorum?

NEGATIVE QUESTION:  (-?) BE NOT (isn’t aren’t) + Subject + Verb-ING ?

Isn’t it sinking?: Batmıyor mu?

SIMPLE PRESENT TENSE – GENİŞ ZAMAN (yaparım)

POSITIVE (+): I, you, we, they + verb / (he,she,it + verbs)

I sit on my armchair

NEGATIVE(-): I, you, we, they + don’t verb (he, she, it + doesn’t Verb)

I don’t break a heart

QUESTION(?): Do + I, you, we, they + verb ? (does +  he, she, it + Verb ?

Does she sell flowers?

NEGATIVE QUESTION(-?): Don’t + I, you, we, they + verb? (doesn’t + he, she, it + verb ?

Don’t you understand me?

SIMPLE PAST TENSE – Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN  (yaptım)

POSITIVE: (+): I, you, he, she, it, we, you, they + verb2

NEGATIVE (-): I, you, he, she, it, we, you, they + didn’t + verb1

QUESTION (?): Did + I, you, he, she, it, we, you, they + verb1 ?

NEGATIVE QUEST.(-?): Didn’t + I, you, he, she, it, we, you, they + verb 1?

(SIMPLE) FUTURE TENSE (GELECEK ZAMAN)  (yapacağım, yaparım)

POSITIVE (+): I, you, he, she, it, we, you, they + will + verb

NEGATIVE (-): I, you, he, she, it, we, you, they + will not (won’t) + verb

QUESTION (?):  Will + I, you, he, she, it, we, you, they + verb ?

NEGATIVE – QUESTION(-?):  Won’t + I, you, he, she, it, we, you, they + verb ?

NOT: İngiliz ingilizcesinde halen kullanılmakta olan biçimiyle bir de will yerine shall‘de kullanılmaktadır.  

 

PAST CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)  (yapıyordum)

POSITIVE (+):     I, he, she, it + was + verb-ing  /  we, you, they + were + verb-ing

NEGATIVE (-):  I,he,she,it + was not (wasn’t)verb-ing / You,we,they + were not (weren’t) + verb-ing.

QUESTION(?): Was + I, he, she, it + verb-ing ? / Were we, you, they + verb-ing?

NEGATIVE QUESTION (-?):  Wasn’t + I, he, she, it + verb-ing ? / weren’t + we, you, they + verb-ing

BE GOING TO  – YAKIN (KESİN) GELECEK ZAMAN  (yapacağım)

ÖZNE + BE GOING TO + FİİL (YALIN)  (be: am, is, are)

POSITIVE (+):  I + am going to + verb  /  he, she, it + is going to + verb  /  we, you, they + are going to + verb

NEGATIVE (-):  I+ am not going to + verb  /  he,she,it + isn’t going to + verb / You, we, they + aren’t not going to + verb

QUESTION(?): Am + I + going to + verb  /  Is + he, she, it + going to + verb ? / Are + we, you, they + going to + verb?

NEGATIVE QUESTION (-?): Aren’t + I + going to + verb  /  Isn’t + he, she, it + going to + verb ? / Aren’t + we, you, they + going to + verb?

“BE GOING TO”  Kalıbının PAST (Geçmiş zamanda) kullanılışı. (yapacaktım)

Önceden yapılmak istenmiş ancak yapılamamış bir eylemi anlatır.

They were going to buy a new car last week.
Onlar geçen hafta yeni bir araba alacaklardı.

Edebiyat Vaka İncelemesi Yaptırma

FUTURE CONTINUOUS TENSE – SÜREGELEN GELECEK ZAMAN  (Yapıyor olacağım)

POSITIVE(+): I, you, he, she, we, you, they + will be + verb-ing

NEGATIVE(-):  I, you, he, she, we, you, they + won’t be + verb-ing

QUESTION(?): Will + I, you, he, she, we, you, they + be + verbing

NEGATIVE QUESTION(-?): Won’t + I, you, he, she, we, you, they + be + verbing

Soru Sözcüklü Soru Cümlesi:
Soru sözcüğü(what) + will + Özne + be + fiil(-ing)

Will I be reading?
Okuyor olacak mıyım?

FUTURE PERFECT TENSE – GELECEK-ÖNCESİ ZAMAN (Yapmış olacağım)

POSITIVE(+):  I, you, he, she, it, we, you, they + will have + verb-3

NEGATIVE(-):  I, you, he, she, it, we, you, they + won’t have + verb-3

QUESTION(?): will + I, you, he, she, it, we, you, they + have + verb-3

NEGATIVE QUESTION(-?): won’t + I, you, he, she, it, we, you, they + have + verb-3

Soru Sözcüklü Soru Cümlesi:
Soru Sözcüğü + will + özne + have + Fiil-3 (Ne yapmış olacağım?)

PRESENT PERFECT TENSE – YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN (yaptım, bulundum)

POSITIVE(+): I, you, we, they + have + verb3  /  he, she, it + has + verb3

NEGATIVE(-): I, you, we, you, they + haven’t + verb3 / he, she, it + hasn’t + verb3

QUESTION(?): Have + I, you, you, they + verb3 ? /  Has + he, she, it, we + verb 3 ?

NEGATIVE QUESTION (-?):  Haven’t + I, you, we, you, they + verb3 ?  /  Hasn’t + he, she, it + verb3 ?

PAST PERFECT TENSE – MİŞ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN  (yapmıştım)

POSITIVE(+): I, you, we, they + had + verb3 / he, she, it + had + verb3

NEGATIVE(-): I, you, we, you, they + hadn’t + verb3 / he, she, it + hadn’t + verb3

QUESTION(?): Had + I, you, you, they + verb3 ? / Had + he, she, it, we + verb 3 ?

NEGATIVE QUESTION(-?): Hadn’t + I, you, we, you, they + verb3 ? / Hadn’t + he, she, it + verb3 ?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE    (mekteyim, maktayım)  

POSITIVE(+): I, you, we, they + have been + verb-ing / he, she, it + has been + verb-ing

QUESTION(?): have + I, you, we, they + been + verb-ing? / has + he, she, it + been + verb-ing?

NEGATIVE(-): I, you, we, they + haven’t been + verb-ing / he, she, it + hasn’t been + verb-ing

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE  (mekteydim, maktaydım)

POSITIVE(+): I, you, we, they, he, she, it + had been + verb-ing

QUESTION(?): had + I, you, we, they, he, she, it + been + verb-ing?

NEGATIVE(-): I, you, we, they, he, she, it + hadn’t been + verb-ing

Sizde online destek sağlamak ingilizce ödevlerinizi yaptırmak için bizlere başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca Ödevcim Akademik sitemiz daha bir çok destek sunmaktadır. Bunlar:

 • İngilizcede Geniş Zaman, Simple Present Tense,
 • İngilizcede Geçmiş Zaman, Simple Past Tense,
 • Will – Future, İngilizce Gelecek Zaman,
 • Be Going to,İngilizce Gelecek Zaman,
 • İngilizce Past Continuous Tense Nedir,
 • İngilizce Konu Anlatımı,
 • İngilizce Kelime ezberletme teknikleri,
 • İngilizce danışmanlık,
 • İngilizce ödev yaptırma,
 • Tenses,
 • Modals,
 • Passive Structures,
 • If & Wish Clauses,
 • Noun Clauses,
 • Reported Speech,
 • Gerunds & Infinitives,
 • Adjectives & Adverbs,
 • Nouns, Pronouns, Articles and Quantifiers,
 • Relative Clauses,
 • Conjunctions & Transitions,
 • Prepositions,
 • Phrasal Verbs,
 • İngilizce düzensiz fiiler,

Sizde danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bizlere ulaşmak oldukça basit. Hemen sayfanın altındaki formu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere en kısa sürede uzmanlarımız dönüş yapacak ve ödevlerinizi en uygun fiyata tamamlayabileceksiniz. Tüm belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bizlere başvururken hiç bir üyelik gerekmez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir