İnternette Markalaşma Çabaları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İnternette Markalaşma Çabaları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

19 Kasım 2022 Kişisel markalaşmanın değerine katkı sağlayan etkenler Markalaşma süreci Markanın Tarihsel gelişimi 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

İnternet Pazarlamasına İlişkin Karşılaştırmalı Çalışmalar

Küresel İnternet pazarlamasındaki fırsatlar ve zorluklar ile yönetimsel çıkarımlar üzerine önceki tartışmalar, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulabilecek birkaç alan önermektedir.

Birçok uluslararası kuruluş dünya genelinde İnternet altyapısının ve e-ticaret gelişiminin göreli düzeylerini ölçmeye ve karşılaştırmaya başlamış olsa da, farklı ülkelerde İnternet pazarlamasının kavranması, geliştirilmesi ve uygulanmasındaki karşılaştırmalı benzerlikler ve farklılıklar konusunda özel araştırmalara kesinlikle ihtiyaç vardır. 

Tüketici algılarını ve alışveriş için İnternet kullanımını, B2B iş altyapısının ve uygulamalarının göreli gelişim düzeylerini, çeşitli İnternetle ilgili ve şirket stratejilerinin e-iş başarısı ve pazarlama performansı üzerindeki etkilerini ve pazarlama performansını ortaya çıkaran araştırmalara ihtiyaç vardır. İnternet üzerinden uygulandığında müşteri ilişkileri yönetiminin çeşitli ülkeler ve kültürler arasında ne ölçüde farklılık gösterdiği önemlidir.

Kurumsal Faktörlerin İnternet Pazarlama Başarısına Etkileri

Önceki tartışma, küresel bir İnternet pazarlama stratejisi geliştirirken göz önünde bulundurulması gereken yasalar ve yönetmelikler ve kültürel kurumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sayısız kurumsal faktörün yüzeyini çizdi.

Bununla birlikte, bu tür kurumların İnternet pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması üzerindeki spesifik etkileri, gelecekteki araştırmaların odak noktası olmalıdır. Araştırma ayrıca tarihi kurumların dünya çapında İnternet pazarlamasının uygulama ve başarısını nasıl etkilediğini ve bu tür kurumların İnternet üzerinden pazarlama ve operasyonel verimliliklere nasıl katkıda bulunduğunu ortaya çıkarabilir.

Müşteri Odaklılık ve İlişki Yönetimi

İlişki sürecinin (yani müşteri memnuniyeti, sadakat ve karlılık arasındaki bağlantılar) çeşitli ülkeler ve kültürler arasında nasıl farklılık gösterdiği ve İnternet’in karlı müşteri ilişkilerinin gelişimini nasıl sağladığı veya engellediği konusunda araştırmaya ihtiyaç vardır.

Önceki tartışma, varsayılan bağlantıların tüm dünyada aynı şekilde var olmayabileceğini, ancak yalnızca yönlendirilmiş gelecekteki araştırmaların ilişki süreçlerindeki benzerliklerin ve farklılıkların tam doğasını ve ilişki yönetimi uygulamalarının karşılaştırmalı etkinliğini ortaya çıkarabileceğini iddia etti.

Sonuç olarak, İnternet, küresel iş fırsatları için bir altın madeni, ancak ana damarı bulma yeteneği, arazi hakkında kesin bilgiye, engelleri aşmak için gelişmiş ve yenilikçi araçların geliştirilmesine ve kullanılmasına, önemli ortakların uzmanlığından yararlanmaya, hıza bağlıdır.

İnteraktif Marka Deneyimi

En başından beri, pazarlamacılar interneti mükemmel bir doğrudan yanıt aracı olarak gördüler. Müşterilerle bire bir etkileşim kurma yeteneği ve onların her hareketini takip etme yeteneği, daha önce hiç mümkün olmayan hassas hedeflemeye izin verdi. Son zamanlarda internetin markalaşma çabalarında da kullanılabileceği anlaşılmıştır.

Doğrudan yanıt ve markalaşma çabalarını harmanlama yeteneği, aynı zamanda İnternet’in en büyük yararı ve pazarlamacılar için en büyük zorluğudur. Bu bölüm, çevrimiçi markalama tekniklerini inceleyecek ve bunların etkililiğini ele alacaktır.

Ardından, hem etkileşimli hem de geleneksel medya ortamlarında pazarlama faaliyetlerini entegre etmeye yardımcı olacak bir marka kavramı önerecek ve iletişim kanallarını entegre etme ihtiyacının ortaya çıkardığı zorluğu tartışacaktır. İnternetin marka gelişimi için bir mekan olarak kabul edilmesi nispeten yeni bir fenomen olduğu için, İnternetin varlığı açısından bile, buradan başlıyoruz.


Markalaşma süreci
Markalaşma süreci PDF
Markalaşma Nedir
Kişisel markalaşmanın değerine katkı sağlayan etkenler
Markanın Tarihsel gelişimi
Markalaşma Stratejileri
Marka kavramı Nedir


İnternette Markalaşma Çabaları

Doğrudan pazarlama zihniyeti, ilk yıllarda, anında ve ölçülebilir yanıta değer veren ve uzun vadeli getirileri olan pazarlama çabalarına çok az sabır gösteren başarılı İnternet pazarlama faaliyetlerine nüfuz etti. Bugün hala metriklerin çoğuna yansır.

1997 gibi erken bir tarihte Briggs ve Hollis, banner reklamlara tıklamanın İnternet başarısının en önemli ölçüsü olduğu yönündeki yaygın inanca meydan okudu. Deneyleri, çalışmada kullanılan üç ürün kategorisinin hepsinde olumlu tutumda bir artış buldu.

Etki, daha önce Web’de hiç reklamı yapılmamış bir markada en büyüktü. İnternetteki markalaşma çabalarına ilişkin en kapsamlı ve en iyi bilinen çalışma, İnteraktif Reklamcılık Bürosu’nun Çapraz Medya Optimizasyon Çalışmasıdır. 2002’de başlayan çalışma, 30’un üzerinde lider marka pazarlamacısını ve çevrimiçi ve çevrimdışı yayıncıları katılımcı olarak içeriyor. Metodoloji, kabul edilen çevrimiçi ölçümleri ekleyerek yerleşik çevrimdışı ölçümler üzerine kuruludur.

Seçilmiş araştırmalar, İnternet reklamcılığının çeşitli marka ölçütlerini etkilediğine dair kanıtlar sunmaktadır.

• En eskilerden biri, Unilever’in Dove Nutrium markasının tanıtımıyla birlikte gerçekleştirildi. Temel araştırma tasarımı, yalnızca birinci haftada basılı reklam yayınlamak, ikinci haftada çevrimiçi reklamları ve 3. haftada televizyonu yayınlamaktı. %2’den %15’e, genel marka etkisinde %8’lik bir artış ve satın alma niyetinde %14’lük bir artış sağlar.
• Başka bir çalışma, Kimberly-Clark’ın Kleenex Soft Pack’i piyasaya sürmesine odaklandı. Medya tahsisi %75 televizyona, %23 baskıya ve %2 internete yapıldı. Çalışma, çevrimiçi reklamcılığın, televizyonun ulaşamadığı veya çok az ulaştığı hedef kitlenin %42’sine ulaştığını ortaya koydu.
• Volvo için yakın zamanda yapılan bir araştırma, paylaşılan sponsorluğun (tek bir Web sayfasında birden çok reklam yerleşimi) etkinliğini, o belirli zamanda belirli bir sayfada başka hiçbir reklamın bulunmadığı özel sponsorlukla karşılaştırmak için Sponsorluk Etkililik Endeksi’ni kullandı. Araştırma, ortak teşhirin, markanın değerlendirme setine dahil edilmesinde önemli bir artışa yol açmadığı, özel sponsorluğun ise markanın üzerinde düşünme setine dahil edilmesinde %6,1’lik bir artışa yol açtığı sonucuna varmıştır.

Diğer kuruluşlar da benzer sonuçlar bildiriyor. İngiliz pazarlama araştırma şirketi Taylor Nelson Sofres Interactive, 2000 ve 2001 yıllarında dört ayrı çalışma yürüttü. Araştırmalar, çevrimiçi reklamcılığın genellikle marka farkındalığını artırdığını, daha çok tanıdık olmayan markalar için daha az, tanıdık markalar için daha az olduğunu gösterdi.

Ancak, daha yüksek reklam hatırlanabilirliği seviyeleri her zaman daha yüksek marka bilinirliği seviyeleri ile ilişkili değildi. Advertising.com ajansı tarafından 2003 yılında yapılan bir araştırma, beş günlük bir süre boyunca bir kredi kartı teklifinden dönüşümleri izledi.

Dönüşümlerin yaklaşık %33’ünün reklam gösterimiyle aynı gün gerçekleştiğini, ancak yalnızca %11’inin üç saat içinde gerçekleştiğini buldular. Başka bir çalışmada, izleyici etkinliği ilk gösterimden sonraki 14 gün boyunca izlendiğinde, dönüşümlerin %85 kadarı gösterimden bir gün sonra gerçekleşti.

Bu noktada kanıtlar, bu bölümün geri kalanını yönlendirecek öncül olan interneti bir markalaşma aracı olarak kabul etmek için yeterince güçlü görünüyor. Bu, marka kampanyalarında ortamın en iyi şekilde kullanılabileceği yolları incelememize izin verir. Bunun için öncelikle belli başlı marka geliştirme modellerini incelememiz gerekiyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir