İrtifak Hakkı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İrtifak Hakkı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

19 Haziran 2021 diğer irtifak hakkı (malikin talebiyle) Diğer irtifak hakkı Nedir Elektrik irtifak hakkı hesaplama İrtifak hakkı - ekşi Tek lehine irtifak hakkı nedir 0
Usule İlişkin Alt Sınır – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

İrtifak Hakkı

İrtifak hakkı, malik dışındaki birinin sahip olunan mülkü etkileme hakkıdır. Daha basit bir ifadeyle, bir mülk sahibinin mülkiyet hakkını ve sessiz bir şekilde yararlanma hakkını ihlal etmek sınırlı bir yasal haktır.13 Etkilenen mülk, bazen hizmetli konut olarak adlandırılır (sahibinden başka birine hizmet eder).

Bir başkasının mülkünün kullanımını etkileme hakkına sahip taraf, hakim kiracı olarak bilinir (hizmet eden mal sahibine hakimdir). İrtifak hakkı, hizmetli mülkün bir kısmına veya tamamına sahip olma hakkı değildir, daha ziyade hizmetli mülkün kullanımını veya kullanımını kontrol etme konusunda sınırlı bir haktır.

Bu genellikle mülkün yalnızca bir kısmıdır. Bir irtifak hakkı brüt ise, hakim olan kira, belirli bir kişi veya grubun hizmetli kiracıyı kullanma hakkıdır ve bu hak genellikle devredilemez (her ne kadar brüt olarak bazı ticari veya ticari irtifaklar devredilebilir olsa da). İrtifak irtifakına bağlı ise, hakim irtifak hakkı, sahibinin irtifak hakkını kullanma hakkına sahip olduğu belirli bir arsadır ve bu hak, hakim apartmanın her yeni malikine geçer.

İrtifak hakkı, gayrimenkul mülkiyetle ilişkili bir menfaattir ve bu nedenle, Bölüm 13’te tartışılacağı gibi, mahkeme tarafından icra edilmeden önce belirli yasal işlemlerin yazılı olarak yapılmasını gerektiren dolandırıcılık kanununa tabidir. Bunlar arasında, gayrimenkul üzerindeki herhangi bir menfaatin devri de vardır.

Taşınmaz veya onu etkileyen bir irtifak hakkı taşınırsa, naklin geçerli olması için yazılı olarak yapılması gerekir. Bu nedenle, bir irtifak hakkının gönüllü olarak oluşturulması veya devam ettirilmesi, bir mahkeme tarafından uygulanmadan önce yazılı olmalıdır.

Bir irtifak birkaç şekilde oluşturulabilir. Üç yaygın yöntem, reçete ile irtifak, zorunluluk (veya ima yoluyla) ve nakil (veya hibe) yoluyla irtifaktır. Reçeteyle irtifak hakkı, mülkün bir kısmını kontrol etme hakkının, mülk üzerinde açık ve tutarlı kullanım ve kontrol yoluyla zaman içinde geliştirildiği zamandır.

Diğer irtifak hakkı Nedir
İntifa ve irtifak hakkı Nedir
Tek lehine irtifak hakkı nedir
Tapuda irtifak hakkı nedir
Elektrik irtifak hakkı hesaplama
DSİ irtifak hakkı
diğer irtifak hakkı (malikin talebiyle)
İrtifak hakkı – ekşi

Bu, bu bölümün ilerleyen kısımlarında tartışılacak olan taşınmaz mülkiyeti kazanmanın ters zilyetlik yöntemine benzer. Başkalarının haklarını tatmin etmek için başka hiçbir makul alternatif bulunmadığında, bir zorunluluk irtifakı (koşulların ima ettiği) oluşturulabilir. Tüm mülkler diğer mülklere bitişik olduğundan, birinin mülkünün başka birinin mülküne müdahale etmesi biraz yaygındır.

Zorunlu olarak yaratılan bir irtifak hakkı, sahibinin rızası olmadan olabilir, ancak mal sahibi tarafından kabul edilmedikçe, icra edilebilmesi için bir mahkeme tarafından tanınması gerekir. Taşınma yoluyla irtifak hakkı, bir taraf gönüllü olarak mülkünü etkileyen bir irtifak hakkı verdiğinde ortaya çıkar.

Bu genellikle brüt irtifak hakkıdır ve bir başkasının arazisinde petrol arama hakkı gibi bir tür tazminat karşılığında yapılır. Son olarak, bir arazi sahibi belirli bir süre için arazisini izinsiz olarak başkasının kullanımına rıza gösterdiğinde, zamanaşımına bağlı olarak irtifak hakkı oluşturulabilir. Kurallı irtifak hakkı, bu bölümün ilerleyen kısımlarında tartışılacak olan aleyhte mülkiyete benzer.

İrtifaklar iki şekilde sınıflandırılır. Birincisi, olumlu bir irtifak hakkı olarak bilinir ve hakim daireyi elinde bulunduran tarafın belirli bir amaç için hizmetli daireye girme hakkı olduğunda ortaya çıkar. Bu, kişinin kendi mülküne ulaşmak için başka makul bir yol olmadığında başka bir tarafın arazisini geçme hakkına sahip olabilir.

Diğer irtifak hakkı türü ise negatif irtifak hakkı olarak bilinir: Hizmetli kiracının belirli mülk kullanımlarını, bu kullanımların hakim kiracının haklarını olumsuz yönde etkileyeceği için engelleme hakkı vardır.

UYGULAMA 12.5

Maurice, bir ahbap çiftliği inşa etmeyi planladığı dağlarda bir dönüm satın aldı. Yılın çoğu ayında, dik bir tepenin yamacında bir ileri bir geri kıvrılan toprak bir yolu kullanarak doğrudan mülkün üzerine gidebilirdi. Mülk herhangi bir ticari gelişmeden çok uzakta olduğu için, yolu döşemenin maliyeti mülkün kendisinden daha pahalıya mal olacaktır.

Bununla birlikte, kış aylarında en az iki ay boyunca ve genellikle Mayıs ve Haziran aylarındaki tipik yağışlı havalarda, güvenli bir şekilde gezinmek için yol genellikle çamurlu veya kaygandır. Bitişikteki mülk çok daha düz bir erişim yoluna sahiptir ve tam sınır çizgisinde sona ermektedir. Maurice, mülkü üzerinde, bitişikteki arazi sahibinin yoluna çıkacak bir yol oluşturmak istedi.

Toprak sahibi reddetti. Erişim olmadan, Maurice mevsimlik işinin büyük bir bölümünü kaybetmeye devam etti. Maurice, haftalık yaklaşık on beş misafirin tesise araç getirip yedi gün sonra ayrılacağını tahmin ediyordu. Buna ek olarak, Maurice’in erzak almak için şehre gitmek için haftada yaklaşık iki kez erişime ihtiyacı vardı.

Bu sınırlı kullanımla, bir mahkeme, Maurice’in mülkünün gelişimi ile erişim eksikliği nedeniyle gelişmeme ile dengelendiğinde, haftada ortalama on yedi yolcunun, yılda sekiz hafta yolu kullanmasına izin verecektir.

UYGULAMA 12.6

Bir ev sahibi olan Candice, çim ekipmanı ve diğer eşyaları depolamak için mülkünün arkasına bir kulübe dikmeye karar verdi. Yaklaşık 6 inç kazdı ve 12 inç kalınlığında 10 fite 20 fit beton levha döktü. Temelin üzerine evinin dışıyla uyumlu bir tuğla bina dikti.

Depo binasının tamamlanmasından iki yıl sonra, iki haftalık bir tatilden eve geldi ve bahçesindeki binanın içindekileri, binanın yıkıldığını ve temelin çakılla dövüldüğünü gördü. Binanın bir zamanlar bulunduğu yerde bir çukur kazılmış ve sonra doldurulmuştu. Candice öfke içindeydi. Sadece kamu hizmeti şirketi binanın irtifak hakkı üzerinde olduğunu ve yerdeki deliği kapatmanın ötesinde onarım yapma zorunluluğu olmadığını söylediğinde büyüdü.

GÖREV 12.3

Aşağıdaki durumu inceleyiniz, varsa hangi irtifakları tespit ediniz. Daha sonra, hakim ve hizmet eden kiracıları ve irtifak haklarının olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu belirleyin. 

Üç sığır çiftliği birbirine bitişiktir. A ve B çiftlikleri, içinden akan doğal bir su yoluna sahiptir. Çiftlik C’nin doğal su kaynağı yoktur ve kayalık toprak öyledir ki özel bir kuyu açmak mümkün değildir. Çiftlik Sahibi C, sığırları için su elde etmek için Çiftlik B’nin mülkünü geçme hakkını istiyor. Çiftlik Sahibi B’nin halka açık karayoluna erişmek için Çiftlik A’yı geçmesi gerekiyor. Diğer tek erişim tekneyle. Çiftlik Sahibi A, Çiftlik Sahibi C’nin mülkü üzerinde gümüş madenciliği yapma hakkını satın aldı, ancak madene ulaşmanın tek yolu Çiftlik Sahibi B’nin mülkünü geçmektir. Çiftlik Sahibi A, madenin 2.000 fitlik çevresinde bina dikemez veya sığır otlatamaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir