İş Ahlakı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İş Ahlakı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

6 Kasım 2022 İs Ahlakı Dergisi İs ahlakı sloganlar İs ahlakına uygun olmayan davranışlar 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Satın Alma Yöntemi

Satın alma yöntemi ne olursa olsun tedarik zinciri eylemleri hala gerekli olduğundan, kuruluşların ilişki portföylerinin İnternet tarafından sağlanan satın alma fırsatlarını dikkate aldığından ve bunların stratejik satın alma öğelerinin tutulduğu durumlarla dengelendiğinden emin olmaları gerekir. 

Bu görüş Skjott-Larsen tarafından geliştirilmiştir. Bir firmanın farklı tedarikçi ilişkileri biçimlerine ve çeşitli İnternet güdümlü elektronik pazaryerlerine dayalı bir satın alma portföyü formüle ettiler.

Sonuç olarak, bazı stratejik yönelimli satın almaların ortaklıklar ve ittifaklar arasındaki güçlü ilişkiler yoluyla sürdürülebilmesi için, farklı satın alma kalemlerinin önemine göre belirli satın alma durumlarında İnternet kullanılmalıdır.

İş Ahlakı

Örgütler arası ilişkilerin yönetimi, güven, bağlılık, çatışma önleme veya çözümü ve kaçınılmaz olarak gücün kullanılmasıyla ilgili konuları içerir. Bu, iş etiği ve ilgili kurumsal ve sosyal sorumluluk temaları alanıdır.

Kuruluşların, tüketici veya ticari pazarlarda faaliyet göstermelerine bakılmaksızın, sadece müşterilerine değil, geniş bir paydaş yelpazesine karşı sorumlulukları vardır. İdeal olarak, planlı pazarlama faaliyetleri, hem kurumsal hem de bireysel karar vericilerin, sonradan akla gelen bir düşünce olarak ele almak yerine, konuların doğru bir şekilde farkında ve duyarlı olduğu bir dizi sosyal, etik ve toplumsal hususları kapsamalıdır.

Örneğin, Co-op Bank’ın etik konumlandırma stratejisi, kredi veya bankacılık hizmetleri arayan şirketler silah ticareti, hayvan deneyleri, sömürücü işgücü uygulamaları ve nükleer enerjiyle uğraştıkları için 4 milyon sterlinlik işi reddetme kararıyla destekleniyor.

İş etiği, doğru ve yanlış kavramlarını ve ahlaki olarak kabul edilebilir iş davranışını kapsar. Bunların, bazı eylemlerin her zaman kötü ve diğerlerinin her zaman iyi olduğu bir görev perspektifinden veya bir eylemin sonuçlarının kilit bir faktör olduğu sonuçlardan değerlendirilebileceğini öne sürer.

Sonuçlar yaklaşımı, iş karar vermesinden elde edilen ödülleri dikkate almak için geliştirilebilir. Bunlar, örneğin, organizasyonu finanse eden ve ilgili riskleri kabul eden hissedarlar için ödüller olabilir.

Alternatif olarak, ödüller, muhtemelen hissedarların temettüleri ve yatırım getirileri pahasına, kendileri için ortalamanın üzerinde ödüller elde etmek için finansmanı kullanan bir kuruluşun yöneticilerine düşebilir.

Hissedarların genel müdüre ve yönetim kurulu tarafından teklif edilen ücret ve/veya işten çıkarma paketlerine karşı açıkça isyan ettiği son zamanlardaki düşmanca yıllık genel kurul toplantıları, bu konuların kamuoyunun gündemine alınmasına hizmet etti.


İs ahlakı sloganları
İs ahlaki ile İlgili Sözler
İs ahlakı ekşi
İs Ahlakı Dergisi
Is ahlakı örnekleri
İslam’da is ahlakı
İs Ahlakının Temelleri
İs ahlakına uygun olmayan davranışlar


Etik farkındalık, bir organizasyonu hem bireysel hem de kurumsal performans düzeyinde kapsamalıdır. Her iki kategori de birbirinden bağımsız olarak ele alınabilirken, aynı zamanda iç içedir. Örneğin, bir kişinin aldığı kararlar kuruluşun uzun vadeli çıkarlarını etkileyebilirken bir kuruluş (yönetim kurulu tarafından temsil edilir) belirli bireyleri etkileyen bir karar verebilir.

Bireysel düzeyde örnekler, bir satış görevlisinin bir sözleşmeyi kazanmak için rüşvet teklif etmesi veya bunu yapmaktan kaçınması ve sözleşmenin başka bir yere gidebileceğini kabul etmesidir.

Örgütsel düzeydeki örnekler arasında, acımasız bir rejime göz yummak anlamına geliyorsa, belirli ülkelerde ticaret yapmama kararları, personel fazlalığı yapmamak için yönetim kurulu genelinde ücret kesintileri başlatma veya tersine, mevcut fazlalıklardan bağımsız olarak işleri daha ucuz yerlere taşeronlaştırma kararları verilebilir.

Konulara ilişkin yönetimsel farkındalık, saygı ve karşılıklılık, bir kuruluş genelinde daha fazla anlayışa ve tutarlı etik davranış düzeylerine ve ayrıca kurumsal itibarın artmasına yol açabilir. Ancak İtalyan şirketi Parmalat’ın çöküşü, KSS ile ilgili aktif politikalar üzerine kurulmuş gibi görünüyor.

Parmalat’ın ölümünün temelinde “para kaybettiren operasyonları ayakta tutma, aksi takdirde işten çıkarılabilecek işçilere ücret ödeme, kapatılması gereken şirketleri faaliyette tutma, topluluk ve sosyal programları finanse etme” arzusu yatıyordu. vergi makamlarını dolandırmak veya herhangi bir belirli paydaş grubuna karşı onursuzca hareket etmek için herhangi bir kasıtlı yolsuzluk planı yerinedir.

Çevrimiçi olarak bildirilen ve tartışılan bir anket, küresel olarak CEO’ların yüzde 65’inin kurumsal itibarı yönetmek için kişisel sorumluluk kabul ettiğini iddia ederken, yönetim kurulları için sadece yüzde 14’lük bir rakamdır.

Bir Avrupa alt kümesinde, CEO’ların yüzde 44’ü bireysel sorumluluk aldı ve yönetim kurulları yüzde 38’i aldı. 199 kamu ve 54 özel şirketteki yöneticilerden toplam 257 tamamlanmış anket analiz edildi.

B2B pazarlama ve ilgili faaliyetler açısından, etik hususların ortaya çıktığı çok sayıda karar alanı vardır. Örneğin, ürün duyuruları ve performans iddiaları, satış gücü faaliyetleri, ticaret ve müşteri reklamlarında yapılan iddialar ve ayrıca sözleşme yükümlülüklerine bağlı kalma, sömürücü olmayan fiyatlandırma ve uygun eğitim ve desteğin sağlanması ile ilgili kararlar.

Kritik bir alan, kuruluşların geliştirdiği ilişkiler içindeki etik ve ahlaki davranışla ilgilidir. Kuruluşlar ve profesyonel danışmanları, örneğin reklam ve halkla ilişkiler ajansları, denetçiler, finans ve yönetim danışmanları arasındaki yakın ilişkiler, güvene ve güçlü bir etik davranış kuralına bağlıdır. Son zamanlarda bozulan bazı yüksek profilli B2B ilişkileri, Enron ve Arthur Anderson arasındakiler gibi finansal danışmanları içeriyor.

Diğer önemli ilişkiler, alıcıları, satıcıları ve pazarlama kanalındaki oyuncuları içerir. Bu ilişkiler, bireysel olarak dostluk ve karşılıklı saygı ile desteklenebilir veya belki de misafirperverlik veya rüşvet tarafından teşvik edilebilir.

Alternatif olarak, tedarikçi seçimi veya kanal tasarımı ve yönetimi açısından organizasyonel olarak yönlendirilebilirler. Münhasır dağıtım uygulamalarından daha önce bahsedilmiştir, bu sayede yalnızca bir bayinin belirli bir coğrafi alan içinde bir kuruluşun ürünlerini satmasına izin verilir.

Ek olarak, bu distribütörlerin rakiplerinin ürünlerini satmalarına izin verilmeyebilir; bu, şu anda Avrupa Komisyonu tarafından itiraz edilmesine rağmen, Birleşik Krallık otomobil pazarında yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Bazı bayiler, üreticinin kendi çıkarlarına uygun olmayan tüm ürün yelpazesini stoklamaya zorlanabilir.

Bu ve benzeri uygulamalara hem yasal hem de ahlaki gerekçelerle karşı çıkılabilir, çünkü diğer şeylerin yanı sıra topluluğun daha geniş çıkarlarına hizmet etmede başarısız olabilir ve hedef pazar erişimi açısından kısıtlayıcı olabilir. İş etiği, kuruluşlar için önemli ve öncelikli bir konu olmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir