İş Portföyü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İş Portföyü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

16 Aralık 2022 Büyüme pazar payı Matrisi örnek Göreceli pazar payı nasıl hesaplanır 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

İş Portföyü

Bir iş portföyü, mevcut tüm pazarların ve ürünlerin ve önümüzdeki üç ila beş yıl içinde uygulanabilir olan ve şirketinizin stratejik yönüyle eşleşen tüm potansiyel yeni pazarların ve ürünlerin bir listesini içerir.

Genel olarak, misyonun kapsamı ne kadar geniş olursa, pazar ve ürün olasılıkları da o kadar geniş olur; kapsam ne kadar darsa, pazar ve ürün portföyü o kadar küçük olur.

Aşağıdaki örnek, kısa vadeli kazançları uzun vadeli büyüme ile dengelemek ve yine de rekabet avantajını sürdürmek için bir iş portföyü planının yararlılığını göstermektedir.

Durum analizi

Taktik pazarlama planı, belirli bir ürün veya pazarın durum analiziyle başlar. Stratejik plan üç ila beş yıl ileriye bakarken, durum analizi, işletmenizin tarihsel bir perspektifini elde etmek için üç ila beş yıl geriye bakmanızı gerektirir.

Durum analizi üç bölüme ayrılmıştır:

1. Pazarlama karması.Satışlarınızı ve birim hacminizi ürüne göre nesnel ve gerçekçi bir şekilde yazın, fiyatlandırmanızı analiz edin ve tanıtım ve dağıtımınızı değerlendirin.
2. Pazar geçmişi. Kitlenizin doğasını, alıcı davranışını, ilettiğiniz imajı, müşterilerin ürününüz hakkında ne düşündüğünü ve kullanım sıklığını dikkatlice değerlendirin.
3. Rakip analizi. Rakiplerinizi inceleyin. Stratejilerine, ürün ve hizmetlerine, dağıtımlarına, fiyatlandırmalarına ve tanıtım taktiklerine bakın.

Pazarlama Fırsatları

Durumu analiz ettikten sonraki adım, fırsatları değerlendirmektir. Şaşırtıcı bir şekilde, yöneticiler genellikle sürecin bu kısmını ihmal ederler. Bu planlama adımı son derece önemlidir, çünkü bir durum analizi yürütmenin tüm amacı fırsatları ortaya çıkarmaktır.

Fırsatlar, müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için bir ürün, pazar veya hizmette doldurulabilecek boşluklar veya boşluklardır. 

Beyin fırtınası, fırsatları belirlemek için yararlı bir tekniktir. Örneğin, ürününüzün özelliklerini ve faydalarını düşünün. Rekabet durumunuz da dahil olmak üzere durum analizini inceleyin ve fikirlerin akmasına izin verin.

Onları yargılamaya çalışmayın, ortaya çıktıkça kaydedin. Olasılık, bunların %90 ila %95’ini atmanızdır. Ancak kalan %5 ila %10, yeni bir işe girme, yeni bir ürün oluşturma veya yeni bir hizmet sunma fırsatı yaratabilir.

Pazarlama Hedefleri

Pazarlama planındaki üçüncü adım, birincil ve işlevsel pazarlama hedeflerini belirlemektir. Başlangıçta birincil nicel hedefler geliştirin. Bunlar şunları içerir: satışlar, pazar payı, brüt kar marjları, yatırım getirisi, varlık getirisi ve kuruluşunuzun gerektirdiği diğer tüm nicel bilgiler.

Ardından, işlevsel hedefler geliştirin. Bunlar ürün, paketleme, hizmetler, fiyatlandırma, promosyon ve dağıtımdan oluşur. Bu tür işlevsel alanlar genellikle pazarlama karması olarak adlandırılır.

Pazarlama karması, birincil finansal ve pazar hedeflerine ulaşmak için kullanabileceğiniz kontrol edilebilir faktörleri temsil ettiği için pazarlama planının önemli bir parçası olduğu açıktır.

Stratejiler ve eylem planları

Pazarlama hedeflerinize dayalı olarak, artık bu hedefleri eyleme dönüştüren stratejiler ve eylem planları geliştirebilirsiniz. Hedeflerinizi sağlam eylem planları ile desteklemediğiniz sürece, bunlar işe yaramaz. bunları gerçekleştirecek strateji ve taktikler.

Bu nedenle, her hedef için bir strateji ve taktiksel eylem planı geliştirin. Ayrıca, her strateji ne olacağı, ne zaman olacağı ve eylemi gerçekleştirmekten kimin sorumlu olduğu hakkında ayrıntılar içermelidir.


Göreceli pazar payı nasıl hesaplanır
Büyüme pazar payı Matrisi örnek
Portföy analizi Örnekleri
Stratejik iş birimi nedir
Trafik lambası Matrisi nedir
Swot analizi Nedir
Hofer analizi nedir
Portföy analizi nedir


Mali Kontroller ve Bütçeler

Pazarlama planındaki bu adım, önceki planlama adımlarında belirttiğiniz eylemleri sayılara çeviren finansal kontrolleri, bütçeleri ve varyans raporlarını içerir. Çoğu zaman, kontrol ve rapor türleri genellikle finans departmanından gelir.

Bununla birlikte, özellikle pazarlama ve satış performansını izlemek için, hedeflerinize ulaşma yolundaki ilerlemeyi ölçmek için bu yaygın ölçümleri kullanabilirsiniz:

• Güncel-geçmiş satış karşılaştırmaları. Satış temsilcilerinin ve satış bölgelerinin performansını ölçmek için, ürün grubuna göre satılan ürün miktarları, bölgelerin karlılığı ve genel satış performansını ölçmeye özgü tüm nicel veriler hakkında periyodik raporlar oluşturabilirsiniz. operasyonunuzun satış verimliliği.

• Müşteri memnuniyeti değerlendirmesi. Bu ölçüm, uzun vadeli ilişki pazarlaması tercih edilen strateji olduğunda hayati önem taşır. Bir satış temsilcisinin sevilebilirliği bir faktör olmaya devam etse de, daha anlamlı bir değerlendirme, müşteri için önemli olan sonuçları ve ilgi alanlarını değerlendirmelidir. Bunlar, sorunlara karşı dikkatli olmayı, şikayetleri çözmeyi, teknik engelleri aşmayı ve üretim programlarını karşılamayı içerebilir.

• Satış temsilcilerinin niteliksel değerlendirmesi. Satış temsilcilerinin ürünleriniz, müşterileriniz, rakipleriniz ve bölgeleriniz hakkındaki bilgilerini belirlemek için bu ölçüyü kullanın. Ekonominin durumuna ve bir satışın başarılı sonucunu etkileyecek diğer konulara bakın. Ayrıca giyim, konuşma ve kişilik gibi bireysel özellikleri piyasaya sunmaya çalıştığınız imajla ilgili olarak değerlendirmeyi de düşünün.

Üç ila beş yıllık stratejik plan ile yıllık pazarlama planının birleşimi, kurumsal yönetimden ürün hattı yöneticisine kadar bir organizasyonun herhangi bir seviyesinde kullanılmak üzere toplam bir stratejik pazarlama planı oluşturur. Ayrıca, iş portföyünde açıklanan her büyük ürün ve pazar için, belirli bir yıllık taktiksel pazarlama planı da geliştirmelisiniz.

Bu şekilde, eylem yaratmak için uzun vadeli bir stratejik bakış açısını bir yıllık taktik çerçeveyle birleştirirsiniz.

1. Stratejik pazarlama planınızı başlatmanın en iyi yaklaşımlarından biri, kuruluşun farklı işlevlerinden kişilerden oluşan bir strateji ekibi oluşturmaktır.
2. Fırsatları analiz etmekten hedefler ve stratejiler oluşturmaya kadar onları planın geliştirilmesine tamamen katılmaları için dahil edin.
3. Stratejik pazarlama planınızın birincil çıktısı olan stratejilerle, planınızın uygulanabilirliğini değerlendirmek için aşağıdaki kontrol listesini kullanın:

• Mevcut pazarlarınızı genişletmek için stratejiler var mı?
• Yeni pazarlar geliştirmek için stratejiler var mı?
• Ürünün pazarını ve rekabetçi konumunu tanımlamaya yönelik stratejiler var mı?
• Mevcut satış hacmini korumaya yönelik stratejiler var mı?
• Yeni ürünleri piyasaya sürmek için stratejiler var mı?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir