İş Ürünü Stratejisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İş Ürünü Stratejisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

21 Ekim 2022 Etkili pazarlama stratejileri Pazarlama stratejileri Çeşi 0
Pazarın Doğası

Hizmet Özellikleri

Her şeyden önce hizmetlerin özünde süreçler olduğunu savunuyor. Bu süreçler, kaynakları kullanan bir dizi faaliyetten oluşur. Müşteriler, üretim noktasında eşzamanlı tüketimin olması için bu faaliyetlerle doğrudan etkileşime girer.

Çok sayıda yazar, dikkatlerini hizmetlerin pazarlanmasıyla ilgili konulara çevirmiştir ve çoğu, hizmetlerin beş ana özellik ile ayırt edilebileceği konusunda hemfikirdir. Bunlar soyutluk, bozulabilirlik, mülkiyet eksikliği, ayrılmazlık ve heterojenliktir.

Hizmetlerin soyutluklarıyla ayırt edilebileceği fikri sorgulanmıştır. Argüman, ürünlerin her zaman yalnızca somut yönleri açısından ele alınmadığı ve çoğu hizmetin bazen somut bir öğenin varlığıyla zenginleştirildiğidir.

Örneğin, danışmanlık hizmetleri güven, duygular ve genel güven açısından algılanır, ancak danışmanlık uygulamasının tezahürünün bir kısmı, danışmanlık sürecinin sonunda kanıt olarak sunulan somut rapordur.

Yüksek temas/yüksek teknoloji hizmetleri ve ayrık/sürekli olarak verilen hizmetler olmak üzere iki ana sınıflandırmayı vurgular. Yüksek temaslı hizmetler, teslimatları için insanlara çok bağımlı olanlardır. Buna karşılık, yüksek teknoloji hizmetleri, teslimatları için IS&T gibi fiziksel kaynaklara bağımlıdır.

Gronroos, örneğin insanların bir yüksek teknoloji sistem arızasından kurtulması gerektiğinde, bu ikisi arasında genellikle bir örtüşme olduğunu kabul eder, ancak esas olarak bu iki yaklaşım farklı yaklaşımlar ve hizmet stratejileri yönlendirir.

Sürekli olarak sunulan hizmet sağlayıcıları, ofis temizliği, taşeron sözleşmeli teslimat şirketleri, tesis yönetimi ve finansal hizmetler ile karakterize edilir. Bunlar, ilişkiler geliştirmenin mümkün olduğu düzenli bir etkileşim akışını temsil eder.

Tanımı gereği, marka veya sistem danışmanlığı, baskı, dekorasyon veya elektriksel test hizmetleri gibi münferit olarak verilen hizmetlerin sağlayıcıları, ilişkilerin geliştirilmesi için yeterli fırsatı sunmamaktadır.

İş Ürünü Stratejisi

Normalde, kuruluşlar hedef pazarlarına bir dizi ürün (ve hizmet) sunar. Bu ürünler birçok yönden farklılık gösterir ancak yönetim, organizasyonun pazarlama ve nihayetinde iş hedeflerine ulaşmasını sağlayan stratejiler tasarlamalı ve uygulamalıdır.

Ürün stratejisi, kuruluşun ürün portföyünü dikkate almalıdır. Portföy içerisinde iki unsur incelenmelidir. Biri bireysel ürünlerle ilgilidir ve buna göre planlar geliştirilmelidir.

İkinci unsur, tüm ürün yelpazesi ve ürünlerin portföyü oluşturan genel, stratejik mal ve hizmetler çerçevesine nasıl katkıda bulunduğuyla ilgilidir. Stratejik olarak, ürün portföyünün yönetimi çok önemlidir.
Portföyler, bireysel ürün kalemlerinden, ürün gruplarından, ürün karışımlarından ve her satırdaki derinlikten oluşur.

Portföy yaklaşımında amaç, toplam ürün setinin uzun vadeli karlılığını artıran kararlar almaktır. Bu, bir ürün hattını diğerine karşı takas etmeyi içerir. Örneğin, bir ürün grubu bazı rakipler tarafından sunulanlar kadar teknolojik olarak gelişmiş olmayabilir, ancak özellikle stratejik olarak önemli bir müşteri bu hattan memnun olduğu için devam ettirilmelidir.

Diğer bir konu ise yeni ürünlerin geliştirilmesi ile ilgili olabilir. İnovasyon, mevcut ürün hatlarından bazı kaynakların yeniden tahsis edilmesini gerektirir. Yeni ürünlerin potansiyel katkısı ve bunun içerdiği fırsat maliyetleri hakkında karar verilmesi gerekir.

Ürün Hatları

Kuruluşlar ürün stratejileri ve politikaları geliştirir. Bunlar, bir kuruluşun müşterilerine sunmayı seçtiği ürün ve ürün hatlarının karışımını etkileyen kararlarla ilgilidir. Ürün grupları, bir pazar segmentine (segmentlerine) birlikte sunulan ürün ve hizmet kümeleridir.

Bu hatlar tutarlı bir ürün karmasını temsil etmelidir, böylece ticari müşteriler segmentler arasında hareket ettiklerinde bir değer tutarlılığı ve dolayısıyla rekabet avantajı algılayabilirler. Bunun, çalışmanın D Kısmında ele alınan konumlandırma ve pazarlama iletişimi üzerinde etkileri vardır.

Bu nedenle, üstün değer ve rekabet avantajı, şirketin ürün yelpazesi aracılığıyla geliştirilebilir. Bir şirket tarafından benimsenen politika ve stratejiler, kazanılmış olabilecek herhangi bir avantajı sürdürmek veya yeni avantajlar arayan sürecin bir parçası olmak için tasarlanmalıdır.

Ürün gruplarının sınıflandırılmasının bir yolu, ürün gruplarının içeriğinin ne ölçüde standartlaştırıldığına ve seri üretildiğine veya her ticari müşterinin bireysel, kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirildiğine bağlıdır. Bu yaklaşımı kullanarak, her biri kişiselleştirme düzeyine veya “içerik özgüllüğü” düzeyine dayanan dört ana ürün grubu kategorisi önerdi.


PAZARLAMA stratejileri
Pazarlama stratejileri Örnekleri
PAZARLAMA Stratejileri Ders Notları
Etkili pazarlama stratejileri
PAZARLAMA stratejileri PDF
Pazarlama Stratejisi Nedir
Pazarlama stratejileri Çeşitleri
Satış stratejisi örnekleri


Tescilli veya Katalog Ürünleri

Bu ürünler sipariş beklentisiyle üretilmektedir. Satıcılar, yeterli talep olacağını ve stokların standart bir formatta üretildiğini düşünüyor. Her tür tescilli malın bir dizi farklı uygulaması olmasına rağmen, genel içerik özgüllüğü seviyesi sınırlıdır ve farklı pazarların ihtiyaçlarını karşılamak için spesifikasyonu değiştirme fırsatı yoktur.

Bu kategorideki ürün hattı kararları, yapılacak ve tutulacak stok seviyeleri, taşınacak stok türü (hat ekleme ve silme) ve ürünlerin hat içinde yeniden konumlandırılması ile ilgilidir.

Özel yapım ürünler

Özel tasarımla karıştırılmaması gereken, önceden şekillendirilmiş parçalar, alt montajlar ve bileşenler kullanılarak müşteriler için monte edilen ürünlerdir. Daha sonra belirli bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirli şekillerde yapılandırılırlar.

Örneğin, bir bilgisayar ağı, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir müşterinin gereksinimlerini karşılamak için kablolar, sunucular ve modülatörler gibi belirli donanımlar ve yazılım uygulamaları kullanılarak bir araya getirilen bir sistemdir. Bu aynı parçalardan bazıları, belki farklı miktarlarda ve farklı yazılımlar kullanılarak, farklı bir müşteri için kullanılabilir.

Yaklaşım Lego yapı taşı sistemine benzer, bu nedenle “blokların” doğru olmasını sağlamanın yanı sıra, ürün hattı kararları esas olarak “blokların” yeniden yapılandırılmasına dayalı müşteri sorunlarına farklı çözümler sunma etrafında döner.

Özel tasarlanmış ürünler

Bu ürünler, belirli bir müşterinin veya çok küçük bir müşteri grubunun özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu ürünler genellikle yüksek sermaye değerine sahiptir. Örneğin, bir askeri tank veya jet avcı uçağı, bir elektrik üretim tesisi veya bir uzay istasyonunda çalışan astronotlar tarafından kullanılacak bir makine türü.

Ürün hattı kararları, müşterilerin çok özel ihtiyaçlarını belirleme ve anlama ve ardından bu ihtiyaçlara sıkı bir uyum sağlayan teklifler sunabilme temeline dayanır.

İş hizmetleri

Hemen hemen tüm B2B organizasyonları bir hizmet sunar. Ana teklif bir ürün olabilir, ancak sipariş işleme, faturalandırma, teslimat ve garantiye dayalı destek gibi ek hizmetler de vardır. Bazı kuruluşlar, ürünlerini desteklemek için belirli bir hizmet paketi (örneğin, bilgisayar destek paketleri) sağlarken, bazı kuruluşlar için hizmet, temel iş faaliyetleridir (örneğin, yönetim danışmanları).

Sağlanan hizmetlerin düzeyi ne olursa olsun, tanım gereği benzersizdirler. Bu bölümün başlarında önerildiği gibi, bir hizmetin soyutluğu, her teslim edildiğinde kalitede küçük bir farklılık veya farklılık olacağı anlamına gelir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir