İstatistik Sorular – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İstatistik Sorular – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 İstatistik çıkmış sorular İstatistik Olasılık Soruları ve Çözümleri PDF İstatistik SORULARI PDF Mühendislik İstatistik Vize Soruları vize ve finalde çıkabilecek sorular 0
Mobil Telekomünikasyon – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

PROBLEM 4-11
1000 öğrenciye 40 soruluk farklı bir test verildiğini ve sonuçların Şekil 4-2A’da gösterilen testten çok daha yoğun olduğunu varsayalım. Bu testin IQR’si önceki testin IQR’si ile nasıl karşılaştırılır?

ÇÖZÜM 4-11
IQR daha küçük olacaktır, çünkü 1. ve 3. çeyrekler birbirine daha yakın olacaktır.

PROBLEM 4-12
Önceki bölümdeki ampirik kuralı hatırlayın. Tüm normal dağılımların aşağıdaki üç özelliğe sahip olduğunu belirtir:
􏰀 Veri noktalarının yaklaşık% 68’i 􏰌􏰎 / 􏰍 aralığı içindedir.
􏰀 Veri noktalarının yaklaşık% 95’i 􏰌2􏰎 aralığı içindedir.
􏰀 Veri noktalarının yaklaşık% 99,7’si 􏰌3􏰎 aralığı içindedir.
Bu prensibi Z puanları açısından yeniden ifade edin.

ÇÖZÜM 4-12
Yukarıda tanımlandığı gibi, bir elemanın Z puanı, elemanın ortalamadan pozitif veya negatif olarak çıktığı standart sapmaların sayısıdır. Tüm normal dağılımlar aşağıdaki üç özelliğe sahiptir:
􏰀 Veri noktalarının yaklaşık% 68’i 􏰇1 ile þ1 arasında Z puanına sahiptir.
􏰀 Veri noktalarının yaklaşık% 95’i 􏰇2 ile þ2 arasında Z puanına sahiptir.
􏰀 Veri noktalarının yaklaşık% 99,7’si 􏰇3 ile þ3 arasında Z puanına sahiptir.

İstatistik örnek Soruları ve Çözümleri üniversite
İstatistik SORULARI PDF
Biyoistatistik soruları
olasılık ve istatistik : vize ve finalde çıkabilecek sorular
TANIMLAYICI istatistik Soruları
İstatistik çıkmış sorular
İstatistik Olasılık Soruları ve Çözümleri PDF
Mühendislik İstatistik Vize Soruları

Sorular

1. Çok sayıda kişinin sınava girdiğini varsayın. 3. ondalık nokta şu şekilde belirlenir:
(a)% 20 veya daha az makaleyi “” en kötü “olarak temsil eden en yüksek puanı bulmak; 3. ondalık dilim bu setin en üstündedir
(b)% 30 veya daha az makaleyi “” en kötü “olarak temsil eden en yüksek puanı bulmak; 3. ondalık dilim bu setin en üstündedir
(c) “en iyi”% 20 veya daha az makaleyi temsil eden en düşük puanı bulmak; 3. ondalık dilim bu setin altındadır
(d) “en iyi”% 30 veya daha az makaleyi temsil eden en düşük puanı bulmak; 3. ondalık dilim bu setin altındadır

2. Pek çok öğrencinin 10 soruluk bir sınava girdiğini ve ortalamanın 7.22 yanıtın doğru olduğunu varsayalım. Standart sapmanın 0,722 olduğunu varsayalım. Varyasyon katsayısı nedir?
(a) Sınava kaç kişinin katıldığını bilmediğimiz sürece bunu yanıtlayamayız.
(b) 0.1
(c) 10
(d) 100

3. Birkaç öğrencinin 10 soruluk bir sınava girdiğini varsayın. En kötü puan 3, en iyi puan 10 doğrudur. Menzil nedir?
(a) Sınava kaç kişinin katıldığını bilmediğimiz sürece bunu yanıtlayamayız.
(b) 3/7
(c) 7
(d) 7/3

4. Birkaç öğrencinin 10 soruluk bir sınava girdiğini varsayın. En kötü puan 3, en iyi puan 10 doğrudur. 50. yüzdelik dilim nedir?
(a) 7, bu 10􏰇3’e eşittir.
(b) 6.5, bu da (3 + 10) / 2’ye eşittir.
(c) 301/2, (3 􏰈 10) ‘un kareköküne eşittir.
(d) Kaç öğrencinin geleceğini bilmediğimiz sürece buna cevap veremeyiz
her puan.

5. Standartlaştırılmış bir teste girdiğinizi ve bitirdikten sonra size 91. ondalık dilimde olduğunuzun söylendiğini hayal edin. Bu şu anlama gelir
(a) Aynı sınava giren öğrencilerin 90’ı sizinkinden daha yüksek puana sahip
(b) Aynı sınava giren tüm öğrencilerin% 90’ı sizinkinden daha yüksek puana sahip
(c) Aynı sınava giren öğrencilerin 90’ı sizinkinden daha düşük puana sahip
(d) hiçbir şey; 91. ondalık dilim diye bir şey yok

6. Tablo 4-11, bir grup öğrenciye verilen 10 soruluk varsayımsal bir testin sonuçlarını göstermektedir. 1. çeyrek noktası nerede?
(a) 1 ve 2 puanları arasındaki geçişte.
(b) 4 ve 5 puanları arasındaki geçişte.
(c) 6 ve 7 puanları arasındaki geçişte.
(d) Daha fazla bilgi olmadan belirlenemez.

7. Tablo 4-11 senaryosunda öğrenciler tarafından elde edilen puanların aralığı nedir?
(a) 5
(b) 8
(c) 10
(d) Daha fazla bilgi olmadan belirlenemez.

8. Tablo 4-11’deki puanların çeyrekler arası aralığı nedir? (a) 3
(b) 4
(c) 6
(d) Belirsiz olduğu için belirlenemez.

9. Tablo 4-11’de gösterilen senaryoda Jim Q.’nun sınava giren öğrencilerden biri olduğunu ve 6 puan aldığını varsayalım. Jim Q. sınıfa göre hangi aralıktadır?
(a) En alttaki% 25.
(b) Sonraki-en düşük% 25.
(c) Sonraki en yüksek% 25.
(d) Belirsiz olduğu için belirlenemez.

10. Bir anketin sonuçlarını gösteren bir pasta grafik gördüğünüzü varsayın. Anketin amacı, belli bir şehirde çeşitli aralıklarda gelir elde eden ailelerin sayısını ve oranını belirlemektir. Gerçek sayılar, bazı nedenlerden dolayı, bu pasta grafikte gösterilmemiştir. Ancak aralıklardan birinin tepe (merkez) açısı 908 olan bir “dilim” e sahip olduğunu görüyorsunuz. Buradan, dilimin şuna karşılık geldiğini varsayabilirsiniz:
(a) Kazancı, gelir aralığının orta% 25’ine giren aileler
(b) ankete katılan ailelerin% 25’i
(c) Ankete katılan ailelerin 1 / 􏰄’ü (􏰄 bir dairenin çevresinin oranıdır
çapına göre)
(d) kazançları çeyrekler arası aralıkta olan aileler

Birinci Bölüm 

1. Standartlaştırılmış bir sınava girerseniz ve size 50. yüzdelik dilimde olduğunuz söylenirse,
(a) puanınız aralıktaki en düşükler arasında
(b) puanınızın aralıktaki en iyiler arasında olduğunu
(c) puanınızın aralığın ortasına yakın olması
(d) puanınızın düşük korelasyona sahip olması
(e) puanınız hakkında özellikle hiçbir şey

2. 100.000 sıralı veri kümesinde kaç ondalık nokta vardır
elementler?
(a) Daha fazla bilgi
(b) 9
(c) 10
(d) 99
(e) 100

3. Bulanık gerçek terimi tanımlamak için kullanılır
(a) bir aralığı kapsayan doğruluk derecelerinin bulunduğu bir teori
(b) standart sapma
(c) kümülatif frekans
(d) olasılık yanılgısı
(e) herhangi bir sürekli dağıtım

4. Şekil Test 1-1, 20. yüzyılın tüm 100 yılı boyunca günlük olarak yapılan araştırmalara dayalı olarak beş hayali kasabada yapılan güneş ışığı araştırmalarının sonuçlarını göstermektedir. Bu ne tür bir veri tasviri?
(a) Yatay bir çubuk grafik.
(b) Noktadan noktaya bir grafik.
(c) Bir korelasyon tablosu.
(d) Bir kümülatif frekans grafiği.
(e) Bir pasta grafik.

5. Şekil. Test 1-1’de matematiksel olarak yanlış veya şüpheli olan nedir?
(a) Siz aşağıya indikçe çubuklar daha uzun ve uzamalıdır.
(b) Tüm çubuklar aynı uzunlukta olmalıdır.
(c) Çubukların sağ uçlarındaki tüm sayıların toplamı
% 100’e.
(d) Çubukların sağ uçlarındaki tüm sayıların toplamı
bir yıldaki ortalama gün sayısına (yaklaşık 365,25).
(e) Şekil 1-1’de matematiksel olarak yanlış veya şüpheli hiçbir şey yok.

6. Şekil 1-1’deki çubukların sağ uçlarındaki sayılar, gözlem süresi boyunca ortalama bir yıldaki günlerin yüzdelerini temsil ediyorsa (ortalama bir yıldaki gerçek gün sayısı yerine), sayılar nasıl farklı olacak? Bir yıldaki ortalama gün sayısının 365.25 olduğunu varsayalım.
(a) Tüm sayılar 3,6525 kat azaltılacak ve ardından yüzde sembolleri gelecektir.
(b) Tüm sayıların toplamı% 100’e eşit olacaktır.
(c) Tüm sayılar 3,6525 kat artırılacak ve
ardından yüzde sembolleri gelir.
(d) Tüm sayılar değişmeden kalacak, ancak ardından
yüzde sembolleri.
(e) Şekil. Test 1-1, aşağıdakileri belirlemek için yeterli bilgi içermiyor
Ortalama bir yıldaki günlerin yüzdeleri.

7. Bir deneydeki sonuçların ortalaması olarak bilinir
(a) sürekli değişken
(b) ayrık değişken
(c) rastgele değişken
(d) demek
(e) frekans

8. Aşağıdaki özellik çiftlerinden hangisi, bir dağılımdaki verilerin yayılma derecesinin ölçüsüdür?
(a) Ortalama ve medyan.
(b) Ortalama ve sapma.
(c) Varyans ve standart sapma.
(d) Mod ve ortalama.
(e) Yukarıdakilerden hiçbiri.

9. Arka arkaya 13 kez atılan bir madalyonun 13 atışta da “tura” çıkma matematiksel olasılığı nedir?
(a) 1’de 512
(b) 1024’te 1
(c) 2048’de 1
(d) 4096’da 1
(e) 8192’de 1

10. Bir setin üyesi de denir
(a) kümenin bağımlı değişkeni
(b) kümenin bağımsız bir değişkeni
(c) kümenin rastgele bir değişkeni
(d) kümenin ayrık bir değişkeni
(e) yukarıdakilerin hiçbiri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir