İstatistik – Sosyal Bilimlerde İstatistik (85) – Çok Değişkenli Bir Probit Modeli – İstatistik Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İstatistik – Sosyal Bilimlerde İstatistik (85) – Çok Değişkenli Bir Probit Modeli – İstatistik Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

9 Ekim 2020 çok değişkenli model sonuçları Çok Durumlu Yaşam Tablolarının Dağılımlarını Oluşturmak İçin Çok Değişkenli Bir Probit Modeli Çok durumlu yaşam tablosu Hata korelasyon matrisleri İstatistik – Sosyal Bilimlerde İstatistik (85) – Çok Değişkenli Bir Probit Modeli – İstatistik Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma Ödevcim Akademik özgü tahmini ölüm olasılıkları Tehlike modellerinin kullanılması Yaşam tablosu 0
İstatistik – Sosyal Bilimlerde İstatistik (85) – Çok Değişkenli Bir Probit Modeli – İstatistik Nedir – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size İstatistiğin her alanında yardımcı olacaktır. Sosyal Bilimlerde İstatistik, İstatistik Nedir, İstatistik Fiyatları, Ücretli İstatistik Yaptırma, Analiz Yaptırma, Veri Analizi Yaptırma aramalarında sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle İstatistik ile ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Bu integral, denklemler arasındaki hata korelasyonunun yanı sıra belirli bir ortak değişken değer kümesine uygulanan model parametrelerine bağlıdır. Bir dizi tek değişkenli model hata korelasyonundan yoksundur ve bu nedenle bu soruyu ele almamıza yardımcı olamaz.

Öte yandan, klasik olarak tahmin edilen iki değişkenli bir probit modeli, varsayımsal bir bireyin (belirli bir ortak değişken değerler kümesiyle) kendini muhafazakar bir Cumhuriyetçi olarak tanımlayacağı olasılığın bir nokta tahminini elde etmemize yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, bu olasılığın aralık tahminini üretmek kolay değildir, çünkü bu, denklemler boyunca model parametrelerinin standart hatalarının bazı kombinasyonlarını kullanmayı, artı hata korelasyonunun standart hatasını dahil etmeyi ve ayrıca bu standart hataların nasıl olduğunu dikkate almayı içerir. İki değişkenli normal integral aracılığıyla tercüme edebilirsiniz.

Bayesci yaklaşıma göre, muhafazakar bir Cumhuriyetçi olarak kendini tanımlama olasılığı için posterior tahmin simülasyonu kullanarak kolayca posterior dağılım üretebiliriz. Yazı dizisi boyunca, bir modelin eldeki verilere ne kadar iyi uyduğunu değerlendirmek için posterior tahmine dayalı simülasyonu kullandık ve tartıştık; bu hala doğrudur. Bununla birlikte, posterior tahmine dayalı simülasyon, doğrudan tahmin edilen model parametrelerinden yapılabilenin ötesinde çıkarım yapmak için de kullanılabilir.

Spesifik olarak, belirli özelliklere sahip bir bireyin kendini muhafazakar bir Cumhuriyetçi olarak tanımlaması olasılığında zaman içindeki değişim hakkında çıkarım yapabiliriz.

Aşağıdaki R programı bunu nasıl başarabileceğimizi gösteriyor:

g = as.matrix (read.table (“c: \\ mvprob1.out”) [201: 1200,]) summ = matrix (0,31,4)
# tüm yıllar boyunca döngü (1: 31’de m)
{x = matris (c (1, m + 73,30,1,1,1,12), 7) hücre = matris (0,1000)
# için 1000’den fazla yanık sonrası parametre örneği döngüsü (1: 1000’de i)
{s = matris (c (1, g [i, 17], g [i, 17], 1), 2,2) b = matris (g [i, 2: 15], 7,2)
t1 = g [i, 20]; t2 = g [i, 21]
xb = t (b)% *% x
# olasılıkları hesaplamak için 1000 ppd örnekleri oluşturun
# bu adım, istenen hücre üzerinden entegrasyona eşdeğerdir (1: 1000’de j)
{
zz = xb + t (rnorm (2,0,1)% *% chol (s))
eğer (zz [1]> t1 & zz [2]> t2) {cellum [i] = cellum [i] +1}
} eğer (i %% 5 == 0) {baskı (c (m, i))}
}
toplam [m, 1] = ortalama (hücre sayısı / 1000) toplam [m, 2] = sd (hücre / 1000) toplam [m, 3] = sıralama (hücre) [25] toplam [m, 4] = sıralama (hücre sayısı ) [975]
}

R programı ilk olarak, çok değişkenli probit çıktı dosyasından gelen 1.000 post-burn-in parametre örneğini okur ve 31 birey için posterior tahmin dağılımları hakkında özet istatistikleri depolamak için bir matris oluşturur. İlk döngü (m’nin üzerinde) gözlem yılları (1974’ten 2004’e, 31 yıllık bir dönem) boyuncadır. Daha sonra x vektörü, arka tahmin simülasyonunun 1974’ten 2004’e kadar her yıl için 12 yıllık eğitim almış güneyden 30 yaşındaki beyaz bir erkek için olacağı şekilde tanımlanır.

Hata korelasyon matrisleri, regresyon parametre matrisi (b) ve eşikler (t1 ve t2) tanımlandıktan sonra, tahmin edilen bir skor (xb) hesaplanır. Daha sonra, bu tahmini ortalama ve verilen hata kovaryans matrisi ile iki değişkenli bir normal dağılımdan 1.000 örnek üretilir ve her boyutta uygun eşiğin üzerine düşen bu örneklerin sayısının bir çetelesi tutulur (hücre sayısı). Bu adım, iki değişkenli normal dağılımın integralini verilen ortalama ve sağ üst kuyruğu üzerinden kovaryans ile hesaplamaya eşdeğerdir.

Model parametrelerinin mevcut örneği için bu sayıyı hesapladıktan sonra, parametreleri parametrelerin 1.000 sonradan yanma değerlerinin tümü için tekrar ederiz. Bu sürecin nihai sonucu, her yıl, muhafazakâr bir Cumhuriyetçi olarak kendini tanımlama olasılığının dağılımının özetlerini elde etmemizdir.

Şekil 10.6, 1974’ten 2004’e kadar muhafazakâr bir Cumhuriyetçi olmanın% 95 olasılık aralıklarının bir grafiğidir. Şekilde görüldüğü gibi, bu olasılık 31 yıllık dönemde önemli ölçüde artmıştır. 1974’te, lise diplomasına sahip 30 yaşındaki beyaz Güneyli bir erkeğin kendisini muhafazakar bir Cumhuriyetçi olarak görme olasılığı yaklaşık 0.136 idi (% 95 [.11, .16] aralığı). 2004 itibariyle, bu olasılık, olasılıkta% 45 artış olan .197’ye ([.17, .22]% 95 aralığı) yükseldi.

Bu örnekte, çok değişkenli model sonuçlarından elde edilen son tahmin simülasyonunu kullanarak yalnızca bir soruyu nasıl yanıtlayacağımı gösterdim. Bununla birlikte, yaklaşımın esnek olduğu ve herhangi bir sayıda ek çıkarım yapmak için kullanılabileceği açık olmalıdır. Bir sonraki bölümde, çok değişkenli bir ortamda doğrudan tahmin edilmeyen parametrelere çıkarım yapmak için Bayesci yaklaşımın daha ayrıntılı ve gerçekçi bir kullanımını sunacağız.

Çok Durumlu Yaşam Tablolarının Dağılımlarını Oluşturmak İçin

Çok Değişkenli Bir Probit Modeli

Yaşam tablosu, yüzyıllardır kullanılan temel bir demografi aracıdır. Bir yaşam tablosu tarafından üretilen temel ölçü – yaşam beklentisi, belirli yaşlarda bireyler için kalan beklenen yaşam yılı sayısıdır ve belirli bir yıldaki yaşa özgü ölüm olasılıkları (veya oranları) kullanılarak üretilir.

1970’lerin başlarında, araştırmacılar, yaşam tablosu tahmini için pürüzsüzleştirilmiş (parametrik ve öngörülen) ölüm olasılıkları üretmek için tehlike regresyon modellerini (örneğin, Bölüm 8’de tartışılan ayrık zaman probit modeli) kullanmaya başladılar.

Tehlike modellerinin kullanılması, araştırmacıların belirli alt popülasyonlar için yaşam tabloları oluşturmasına olanak tanıdı çünkü bir alt popülasyon için tahmini yaşa özgü ölüm oranları, tehlike modelinden şu yöntemle elde edilebilir:

(1) tahmin edilen bir skor elde etmek için tahmini model parametrelerini belirli bir ortak değişken profile bakmak
(2) tehlike modelinde kullanılan bağlantı fonksiyonunu ters çevirerek bu değeri bir olasılığa dönüştürmek.

Yaşa özgü tahmini ölüm olasılıklarının eksiksiz bir seti oluşturulduktan sonra yaşı artırarak ve hesaplamaları tekrarlayarak, önceki bölümde yıl değişkeniyle yaptığımız gibi temel yaşam tablosu hesaplamaları daha sonra bir yaşam tablosu oluşturmak için uygulanabilir.

Çok durumlu yaşam tablosu, toplam yaşam beklentisinin farklı durumlarda yaşanacak yaşam tahminlerine ayrıştırılmasına izin veren temel yaşam tablosunun önemli bir uzantısıdır. Örneğin, çok durumlu yaşam tablolarından türetilen önemli bir güncel ölçü sağlıklı yaşam beklentisidir (HLE), sağlıklı yaşanması beklenen kalan yıl sayısı (veya benzer sağlık temelli durum). Tamamlayıcı, sağlıklı olmayan yaşam beklentisi (ULE), sağlıksız olarak yaşanması beklenebilecek kalan yılların sayısıdır ve HLE ve ULE’nin toplamı toplam yaşam beklentisidir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size İstatistiğin her alanında yardımcı olacaktır. Sosyal Bilimlerde İstatistik, İstatistik Nedir, İstatistik Fiyatları, Ücretli İstatistik Yaptırma, Analiz Yaptırma, Veri Analizi Yaptırma aramalarında sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle İstatistik ile ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir