İstatistik Tablolar ve Grafik Frekans Dağılımları – İstatistikler Nedir? – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İstatistik Tablolar ve Grafik Frekans Dağılımları – İstatistikler Nedir? – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

10 Ocak 2021  İstatistiksel Veri Analizi Frekans dağılımı nedir Frekans eğrisi nedir Frekans poligonu Nedir Frekans Tablosu Örnek Sorular Frekans tablosu yorumlama Gruplandırılmış frekans tablosu Nispi Frekans hesaplama 0
İstatistik Tablolar ve Grafik Frekans Dağılımları – İstatistikler Nedir? – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

İstatistik Tablolar ve Grafik Frekans Dağılımları

Bir frekans dağılımı (veya frekans tablosu), veri değerlerini ya tek tek ancak genellikle aralıklarla (sınıflar), karşılık gelen frekanslarla (veya sayımlarla) listeler.

Tanımlar

  • 1. Alt sınıf sınırları 30, 40, ‘dir. . . 90 ve üst sınıf limitleri 39, 49,. . . 99.
  • 2. Sınıf sınırları = sınıflar arasındaki üst ve alt sınıf sınırlarının ortalaması (39.5, 49.5..)
  • 3. Sınıf orta noktaları = bir sınıf içindeki alt ve üst sınıf sınırlarının ortalaması (34.5, 44.5,.)
  • 4. Sınıf genişliği = ardışık alt sınıf sınırları arasındaki fark (40−30 = 50−40 = … = 10) 5. Kural: Tüm sınıf genişlikleri aynı olmalıdır. Ya birisi 100 alırsa?

Bir frekans Dağıtımı Yapma Prosedürü

1. Sınıf sayısını veya bir sınıf genişliğini belirleyin.
2. Sınıfların sayısını belirlerseniz, sınıf genişliğini sınıf genişliği ≈ maksimum değer – minimum değer ile hesaplamanız gerekir.
3. Bir başlangıç ​​alt sınıf sınırı – en küçük değer seçin.
4. Bir sonraki alt sınırlara ulaşmak için alt sınırlara sınıf genişliği ekleyin.
5. Üst sınıf limitlerini girin ve her sınıftaki toplamları hesaplayın.

Sizin Sıranız: Sınıftaki kadınlar için test puanlarının bir frekans dağılımını oluşturun. Erkeklerin puanlarıyla daha kolay bir karşılaştırma yapmak için ne yapmalısınız?

Normal dağılım, gevşek bir şekilde, frekansların düşük başladığı, ardından maksimuma yükseldiği, ardından düşük bir frekansa düştüğü bir dağılım olarak tanımlanır. Dağılım yaklaşık olarak simetrik olmalıdır. Erkeklerin puanları normal dağılım gösteriyor mu? Ya dişiler?

Bağıl ve Kümülatif Frekans Dağılımları

• Her sınıf frekansını toplam sayıya bölerek göreceli bir frekans dağılımı bulunur.
sınıf frekansı yerine bu değeri ifade eder. Genellikle yüzde olarak verilir.
• Kümülatif bir sıklık dağılımı, bir sonraki alt sınıf sınırından daha az olan toplam veri değeri sayısını verir.
• Göreli, kümülatif bir sıklık dağılımı, bir sonraki alt sınıf sınırından daha düşük veri değerlerinin yüzdesini verir.

• Bir frekans dağılımından ortalamanın tahmin edilmesi:

Bazen size yalnızca bir frekans dağılımı biçiminde veriler verilir. Her sınıfın orta noktalarının ağırlıklı ortalamasını hesaplayarak ortalamanın bir tahminini yapabilirsiniz.

Not: Orijinal veri setinden hesaplanan ortalama 73,5’tir. 
Not: Burada, her orta nokta (x), (f) frekansı ile ağırlıklandırılır. Ürünler toplanır ve ardından ağırlıkların toplamına bölünür. Ağırlıklı bir ortalamadır.

Dişilerin ortalama puanını tahmin etmek için frekans dağılımını kullanın. Bu, ham verilerden bulunan ortalama 74.4 ile nasıl karşılaştırılır?

Frekans dağılımı nedir
Frekans tablosu yorumlama
Frekans poligonu Nedir
İstatistikte sınıf aralığı hesaplama
Nispi Frekans hesaplama
Frekans eğrisi nedir
Frekans Tablosu Örnek Sorular
Gruplandırılmış frekans tablosu

Histogramlar

• Histogram, yatay ölçeğin veri değerleri sınıflarını temsil ettiği ve dikey ölçeğin frekansları veya göreceli frekansları temsil ettiği bir çubuk grafiktir. Çubukların yükseklikleri frekanslara veya göreceli frekanslara karşılık gelir ve çubuklar birbirine bitişik olarak çizilir.

Diğer İstatistiksel Grafikler

• Gövde veya Gövde-Yaprak grafikleri.

Test 2’deki erkeklerin puanlarının gövde-yaprak grafiği açısından not dağılımı. Başınızı yana çevirirseniz, bu hızlı ve kolay bir histogram türü olarak işe yarar.

• Bir Pareto Grafiği bir histogram gibidir, yalnızca yatay ölçek genellikle nitel verileri temsil eder. Kategoriler azalan sıklık sırasına göre gösterilir ve göreli kümülatif sıklık, kümülatif yüzdelerin sağ taraftaki dikey eksende görüntülendiği bir çizgi grafiği olarak görüntülenir.

• Bir pasta grafik, her bir dilimin boyutunun 360 derecelik uygun yüzde olduğu niteliksel verileri de gösterir. Bir Pareto Grafiğinin göreceli bir frekans versiyonu düşünülebilir.

• Çubuk Grafik: Çubuk grafik, dikdörtgen çubukların bir miktarı temsil ettiği herhangi bir grafik için genel bir terimdir. Çubuk uzunlukları temsil ettikleri değerlerle orantılı olmalıdır. Bu politikanın ihlal edilmesi, görsel olarak yanıltıcı grafiklere yol açabilir.

• Dağılım grafiği, eşleştirilmiş (x, y) verilerin bir grafiğidir. Bunlar, iki değişken arasında bir korelasyon veya ilişki olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

• Zaman serisi grafiği, zaman serisi verilerinin bir grafiğidir; x değerlerinin bir zaman değişkenini gösterdiği dağılım grafiğine çok benzerdir.

• Teknoloji: Çeşitli yazılım paketleri, istatistiksel tablolar ve grafikler oluşturmak için rutinler sağlar.

Dağılım şekilleri: Aşağıdaki verilerin bir histograma konulduğunda normal, çarpık, çift modlu veya tek tip bir dağılımla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirleyin.

(a) Rastgele seçilen 200 yetişkinin ayakkabı numaraları.
(b) Rastgele seçilen 200 yetişkin erkeğin ayakkabı numaraları.
(c) Rastgele seçilen 200 erkeğin ayakkabı numaraları (çocuklar dahil).
(d) Ülke genelinde rastgele seçilen 1000 kişinin telefon numaralarının son rakamı.

Dağılım şekilleri: Aşağıdaki verilerin bir histograma konulduğunda normal, çarpık, çift modlu veya tek tip bir dağılımla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirleyin.

(a) Kentsel bir bölgede yaşayan insanların gelirleri.
(b) ABD sakinleri için ölüm yaşı (ortalama yaklaşık 78 yıldır).
(c) Rastgele sayı oluşturucu tarafından üretilen sayılar.
(d) Yeni seçilen bir başkanın onay derecelendirmeleri (1’den 10’a kadar).

Eğriye Göre Not Verme: Aşağıda, 100 puanlık bir sınavdan alınan 17 test puanının sonuçları verilmiştir. 90, 80, 70, 60, derecelendirme ölçeğine göre bu 4 F, 4 D, 1 C, 3 B ve 5 A ile sonuçlanır. Öğrenciler üzgün çünkü puanların neredeyse yarısı (8) D ve F’ler. Öğrenciler, eğitmenin notu eğip bükmeyeceğini sorarlar. Eğride notlandırmanın resmi bir tanımı yoktur, ancak genel fikir, süreç tamamlandığında, not dağılımının yaklaşık olarak çan şeklinde olacağıdır. Bu notları eğen bir derecelendirme ölçeği oluşturmaya çalışın (sınıf genişlikleri eşit olmak zorunda değildir). Kazananlar kimler? Kaybedenler kimler? Derecelendirme ölçeğiniz adil görünüyor mu?

Çubuk Grafik – Veriyi Çarpıtma: Tablodaki verileri (Gallup’tan), bölgeye bölünmüş esrarın yasallaştırılmasından yana olan Amerikalıların yüzdesini düşünün. Y ekseninin sıfırdan başladığı yerde bu farklılıkları gösteren bir çubuk grafik yapın. Y ekseninin 25’te başladığı yerde başka bir tane yapın. Bu, verileri yorumlamanızı nasıl etkiler?

Zaman Serisi Grafiği: Google’ın Ngram Görüntüleyicisi

İlginç zaman serisi grafikleri Google’ın Ngram Görüntüleyicisi (http://ngrams.googlelabs.com) kullanılarak oluşturulabilir. Bu site, dijital kitaplıklarından kitaplarda görünen herhangi bir kelime veya kelime (ngram) için göreceli frekansların zaman serisi grafiğini otomatik olarak oluşturur. Sen kelimeleri, yılları ve ayrıntıları seçeceksin
aranacak kütüphanenin ve site grafiğini oluşturur.

Zaman Serisi, Gallup Görüş Anketi: Aşağıda, Gallup Organizasyonu tarafından yürütülen bir anket tarafından oluşturulan bir zaman serisi grafiği bulunmaktadır. ABD nüfusunun 5 yıl boyunca çevresel sorunları mı yoksa enerji üretimini mi tercih ettiğini gösteriyor. Bu grafiğin anlattığı hikaye nedir? Farklılıkları daha aşırı göstermek için hangi numarayı kullandım?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir