Jüri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Jüri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

25 Temmuz 2021 Juri nedir Jüri sistemi olan ülkeler Mahkemede jüri sistemi hangi ülkelerde var? 0
ZIMNİ GARANTİLER – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Jüri

BÖLÜM ANAHTARI

• Tarihsel arka plan
• Tarafsız ve adil bir jüri kavramı
• Jürileri/jüri üyelerini inceleme yöntemleri
• Jüriler hakkında ne biliyoruz?
• Davalı özellikleri
• Mağdur/davacı özellikleri
• Sanık ve mağdur özelliklerinin etkileşimi
• Asılı jüriler
• Jüri karar verme modelleri
• Jürinin bazı sorunlarını çözmek için reform yapmak
• Jüri tarafından yargılanmaya alternatifler

The Book of Magna Carta1’de Hindley, jüri tarafından yargılanma kurumunun temeli olan yukarıdaki 39. maddeden yapılan alıntıdaki kelimelerin “bir buçukta uzak bir toplum tarafından icat edildiğini” yorumlamaktadır. – unutulmuş dil, İngilizce konuşulan dünyada nesiller boyu kadın ve erkek tarafından bireysel özgürlüğün bir güvencesi olarak değerlenmiştir’. Ancak Darbyshire, bize, yaygın inanışın aksine, hukuk tarihçilerinin 39. maddenin jüri tarafından yargılanmayla hiçbir ilgisi olmadığına işaret ettiklerini (ancak jüri öğrencileri tarafından büyük ölçüde fark edilmediğini) hatırlatır.

Akranları tarafından yargılanma fikri Magna Carta’dan çok önce vardı. Takip eden sayfalarda varılan sonuç, hem deneysel simülasyondan hem de gerçek jüri/jüri üyelerinin çalışmalarından elde edilen kanıtların ağırlığının, jüri sisteminin bir sanığın suçlu veya masum olup olmadığını belirlemede güvenilir ve sağlam bir yöntem olmadığıdır.

Bununla birlikte, yakın gelecekte batı teamül hukuku ülkelerinde jürinin kaldırılmasının pek olası olmadığı gerçeği göz önüne alındığında, jüri karar verme sürecini iyileştirmek için bir dizi reform önerilmektedir. Bu bölümde odak noktası öncelikle jüri araştırmasının psiko-hukuki çıkarımları olsa da, ele alınan konuları daha geniş bir bağlama oturtmak için bazı arka plan bilgileri gereklidir.

türkiye’de jüri sistemi
Mahkemede jüri sistemi hangi ülkelerde var
amerikan jüri sistemi – ekşi
Jüri sistemi olan ülkeler
Jüri TDK
Jüri Nedir
Juri nedir
Jüri filmi

On İki Jüri: Tarihsel Arkaplan

Jüri sisteminin erken belgelenmiş bir örneği, 4000 yıl önce eski Mısır’da vardı. Ancak, fikir ve ‘Sıradan vatandaşlardan oluşan bir jüri tarafından yargılanma hakkı (özel bir konumu veya uzmanlığı olmayan kişiler değil) Atina’da icat edildi’.

Jüri üyelerini piyangoya göre ayırmak ve kullanılan jüri üyesi sayısı, ‘Atinalı bir jüri, Atina halkıydı’ anlamına geliyordu. Jüri kavramı eski Yunanistan’dan Avrupa’da şu ya da bu şekilde benimsendi ve İngiltere’ye on birinci yüzyılın ortalarında Normanlar tarafından tanıtıldı.

Çile yoluyla yargılama, 1215’te Papa tarafından kaldırıldı ve on iki jüri üyesi fikri yüzyıllar boyunca gelişti. Jürinin kararının oybirliğiyle alınması şartı 1367’de belirlenir ve (jürinin beraat ettiği vatana ihanet davaları da dahil olmak üzere Kraliyet için çok önemli davalara bakan) Yıldız Odası 1621’de kaldırılırken, ‘ortak hukuk mahkemesi korundu. Jürileri, jüri üyeleri için hapis veya para cezasıyla sonuçlanan, kısaca hor görme yetkisi.

Aslında, 1670’e kadar jüriler, kararları yargıcın düşündüğü gibi değilse, genellikle para cezasına çarptırıldı ve hatta hapsedildi. Ayrıca, örneğin Kuzey İrlanda’daki jüri hizmeti için, vatandaşlarının önemli bir bölümünü, özellikle kadınları jüri görevinden dışlayan bir mülk yeterliliği 1976’ya kadar kaldırılmadı.

Benzer şekilde, Avustralya’da da, örneğin kadınlar ve yerli halklar, görece yakın zamana kadar jüri hizmeti için uygun hale gelmedi.

Jüri sistemine sahip batı örf ve adet hukuku yetki alanlarında, jüri hizmeti için gereken nitelik (a) seçmen rolünde olmak;6 ve/veya (b) ehliyetli bir sürücü olmak; ve/veya (c) yasal hükümlerde ayrıntılı olarak açıklanan diskalifiye edilmiş veya uygun olmayan kişi kategorilerinin hiçbirine girmemek gerekir.

Tarafsız ve Adil Jüri Kavramı: Eleştirel Bir Değerlendirme

Pek çok medeni hukuk ülkesi (örneğin, İsrail, İspanya, Hollanda) ciddi ceza davalarında suçluluk belirleme sürecine topluluk katılımına sahip değildir. Jüri sistemine sahip olan ortak hukuk ve medeni hukuk ülkeleri, jüri sistemlerinin çeşitli yönleriyle farklılık gösterir.

Bu tür farklılıklar, örneğin olası kararların sayısının iki (“suçlu”, “suçsuz”) veya İskoçya’da7 olduğu gibi üç (“suçlu”, “suçlu değil” ve “kanıtlanmamış”) olup olmadığına ilişkindir; jüri on iki üyeden (İngiltere ve Galler, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada’da olduğu gibi) veya daha fazla (İskoçya’da on beş) oluşur; Jüri sadece meslekten olmayan kişilerden (İngiltere ve Galler, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada’da olduğu gibi) veya meslekten olmayan kişiler ve yargıçların bir kombinasyonundan (Danimarka, Belçika, Fransa, İtalya, Almanya ve İsveç’te olduğu gibi) ve karar verdikleri davalardan; potansiyel jüri üyelerinin listeleri nasıl derlenir; jüri hizmetinden diskalifiye edilen veya jüri hizmeti için uygun olmayan; kesin meydan okumalara izin verilip verilmediği ve kaç tane; ve hak olarak hizmetten muaf tutulabilecek bireylerin kategorileri ve bir duruşmada her iki tarafa kaç kesin itiraz ve dava için kaç meydan okumaya izin verildiği görülür.

Farklı jüri sistemlerinin diğer önemli özellikleri, her iki tarafın da itiraz etmesi için potansiyel jüri üyeleri hakkında hangi bilgilerin mahkemede ifşa edildiğidir (İngiltere’de bir avukat yalnızca potansiyel bir jüri üyesinin adını bilir ve bu nedenle, Birleşik Devletler’den farklı olarak, jüri üyelerini ‘seçme’ kapsamı çok sınırlıdır, ancak bunu değiştiren bir yargıcın kararı için aşağıya bakın) ve bir yargıcın, bir itiraz yapılmadan bile bir jüri üyesini dışlama takdirine sahip olup olmadığı bakılır.

Buna ek olarak, jürinin boyutu farklı ülkeler arasında farklılık gösterir ve genellikle bir hukuk davası mı yoksa bir ceza davası mı olduğuna bağlıdır. Batı örf ve adet hukuku ülkelerindeki halk, ceza davaları için on iki üyeli jürilere alışkın olsa da, ciddi ceza davalarına karar vermek için yargıçlarla birlikte oturan meslekten olmayan kişilerin sayısı medeni hukuk ülkeleri arasında değişmektedir: Fransa’da, dokuz jüri üyesi üç yargıçla görüşür; İtalya’da altı meslekten olmayan değerlendirici iki yargıçla birlikte çalışır; Almanya’da üç kariyer hakimi, meslekten olmayan hakimlerle birlikte karar verir; ve son olarak, İsveç’te bir profesyonel yargıç üç meslekten olmayan yargıçla birlikte çalışır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir