Jüri Müzakeresi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Jüri Müzakeresi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

28 Temmuz 2021 Bir kimse veya bir olay hakkında olumlu yönde Bir kimse veya bir olay hakkında olumlu yönde vicdani kanaat bildirmek Hakimin vicdani kanaatine göre karar vermesi nedir Hakimin vicdani kanaatine göre karar vermesine ne denir Son karar devresinde verilecek hüküm çeşitleri 0
YASAL KISITLAMALAR – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Jüri Müzakeresi

Bir ceza davasının sonunda yargıç normalde jüriye hem usuller hem de kararlar hakkında talimat verir ve jüri daha sonra davayı tartışmak ve bir karara varmak için jüri odasına çekilir. Temel inanç, ‘jüri müzakeresinin tartışmalı bir konuda gerçeği belirlemenin güvenilir bir yolu’ olduğudur.

Jüri müzakereleri hakkında bugün bildiklerimiz, sahte ve gölge jüri çalışmalarının yanı sıra eski jüri üyelerinin açıklamalarından elde ediliyor. Bu alandaki araştırmacıların hiçbiri görevlerinde gerçek jürileri gözlemlemedi. Eski jüri üyelerinin açıklamaları kendine özgü ve önyargılı olsa da, jüri karar verme konusundaki sahte araştırmaların çoğu, çoğu jüri üyesinin kasıtlı olarak çekilmeden önce bir karara karar vermiş olduğu inancıyla ön müzakere aşamasında jüri davranışına odaklanır ve bu ilk oy çoğunluğu kararı tercihleri, nihai kararı güvenilir bir şekilde tahmin eder.

Bu inanç, Kalven ve Zeisel’in (1966) on jüriden dokuzunda müzakere görevinin, jüri üyelerinin bir azınlığını fikrini değiştirmeye ve çoğunluğun kararını benimsemeye ikna etmekle ilgili olduğunu bildirdiği bulgusuna kadar uzanabilir. Buna Kalven ve Zeisel’in “kurtuluş hipotezi” denir.

Jüri üyelerinin genellikle oybirliğiyle karar vermeden müzakere odasına girdiği ve Kalven ve Zeisel’in kurtuluş hipotezinin desteklendiği tespit edildi. Tanford ve Penrod (1986), altı üyeli jürileri kullanarak, zamanın yaklaşık yüzde 95’inde ilk oylamada en çok oy alan tarafın nihai kararı verdiğini buldu.

Ancak jüri tercihlerinin ön müzakere dağılımı ile jüri kararı arasındaki ilişki Kalven ve Zeisel’in önerdiği kadar basit değildir. Yukarıda belirtildiği gibi, jüri büyüklüğüne ek olarak, bir başka ilgili faktör de ustabaşıdır.

Tespit etmek mümkün olduğu kadar, yayınlanmış hiçbir simülasyon jürisi çalışması, jüri müzakeresini jüri boyutunun, davalı aleyhindeki delillerin ağırlığının ve çoğunluk kararının mümkün olup olmadığının bir fonksiyonu olarak incelememiştir.

Bir kimse veya bir olay hakkında olumlu yönde vicdani kanaat bildirmek
amerikan jüri sistemi – ekşi
Jüri hükümsüzlüğü nedir
Son karar devresinde verilecek hüküm çeşitleri
Hakimin vicdani kanaatine göre karar vermesine ne denir
Hakimin vicdani kanaatine göre karar vermesi nedir
Cmk 229
Bir kimse veya bir olay hakkında olumlu yönde

Ellsworth (1993:58), Kalven ve Zeisel’in, davaların sadece yüzde 95’inde bireysel jüri üyelerinin müzakere öncesi karar tercihlerinin dağılımının nihai jüri kararını öngörmediğine dair jüri müzakeresi hakkındaki genellemelerine katılmamakta ve bulguya işaret etmektedir. Hastie et al. (1983), görüşmeden önce azınlıkta olan jürilerin dörtte birinin kararının hakim olmayı başardığı sahte jüri araştırmalarından ötedir.

Bu bağlamda, Ellsworth’ün (1993:58) işaret ettiği gibi, Kalven ve Zeisel’in “kurtuluş hipotezi” sonucuna nasıl ulaştıklarına dair hiçbir ayrıntı vermediğini belirtmekte fayda var. Tanınmış Amerikalı araştırmacılar Pennington ve Hastie (1990:102), kendi çalışmalarına dayanarak, bireysel jüri üyelerinin ilk kararları ile nihai jüri kararı arasındaki ilişkinin Kalven ve Zeisel tarafından önerilen basit olandan daha karmaşık olduğu sonucuna vardılar.

Birçok jüri araştırmacısının, Kalven ve Zeisel’in bireysel jüri kararı tercihlerinin müzakere öncesi dağılımının onda dokuzu ile çelişen, jüri araştırmasının öneminin farkında olmadığı veya tamamen göz ardı etmemiş olduğu görülüyor. Bu tür çelişkili kanıtları ciddi olarak dikkate almak, jüri üyelerinin özellikleri ile karar arasındaki ilişkiye ilişkin çok sayıda araştırmanın yararlılığını sorgulayacaktır.

Mevcut ampirik kanıtlar şunları ayırt etmemiz gerektiğini göstermektedir: (a) jüri üyelerinin jüri odasında tartışma başlamadan önce karar tercihlerini açıkladıkları müzakereler (“karar odaklı” müzakereler olarak bilinir); ve (b) jüri üyelerinin karar tercihlerinin daha sonra müzakere sürecinde ifade edildiği müzakereler (‘kanıta dayalı’ müzakereler olarak bilinir).

Diğer bir deyişle, jüri üyeleri ilk oylamalarını yapmadan önce ikinci oylama ile tartışma olacaktır ve sonuç olarak, ilk oylama tercihleri ​​jüri üyelerinin ön müzakere tercihlerini yansıtmayabilir. Ek olarak, örneğin, jüri tartışmasının, sanığın birinci derece cinayetten suçlu olduğuna dair ilk çoğunluk kararını, ikinci derece cinayetten suçlu olduğuna dair nihai bir karara indirgeme olasılığı vardır.

Ön müzakere jüri tercihlerinin ilk oylama oylarına eşdeğer olmadığına dair ek kanıtlar Davis ve diğerleri tarafından rapor edilmiştir. (1988), bireysel ilk oylama oylarıyla ilgili (yani, herhangi bir tartışmadan önce veya beş dakikalık tartışmadan sonra) bir saman anketinin zamanlamasının, bireysel jüri üyelerinin ilk karar tercihlerini kendi kararlarına nasıl değiştirecekleri konusunda önemli bir fark yarattığını bulmuştur.

Hastie ve ark. (1983) ve Davis ve diğerleri. (1988), jüri boyutunun önemine ilişkin rapor edilen bulguların yanı sıra (aşağıya bakınız), jüri üyelerine çoğunluk kararına karşı oybirliği ile karar verme talimatı verilip verilmediği şunları göstermektedir: (a) jüri üyelerinin müzakere öncesi karar tercihlerinin zorunlu olarak ilk oy pusulalarını tahmin etmek; ve (b) jüri üyelerinin müzakere öncesi karar tercihlerinin bir şekilde bir jüri kararı vermek için sentezlendiği süreç karmaşıktır, muhtemelen Kalven ve Zeisel’den veya bazı jüri araştırmacılarının düşünmemizi istediğinden daha karmaşıktır.

Sandys ve Dillehay (1995), Lexington, Kentucky’de ağır suç davalarına karar vermiş eski jüri üyelerinin temsili bir örneğiyle yapılan 142 telefon görüşmesini kullanarak Kalven ve Zeisel’in “kurtuluş hipotezini” test etti.

Exjurer’lara ilk olarak ne yaptıkları ve ikinci olarak, müzakereye çekildikten sonra ilk oylamayı yapmadan önce davayı tartışmak için ne kadar zaman harcadıkları ve son olarak da ilk oylamanın sonucu soruldu.

Sandys ve Dillehay şunları bildirmiştir: (a), Kalven ve Zeisel’i desteklemek üzere, ilk oylama oyları ile nihai jüri kararı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur; (b) ilgili davaların çoğunda, jürilerin ilk oylamayı yapmadan önce davayı tartışmak için ortalama 45 dakika harcadıklarını ve (c) yargılamaların sadece yüzde 11’inde jüri üyelerinin herhangi bir tartışma yapılmadan oy pusulalarını kullandıkları görülür.

Sandys ve Dillehay, sonuçlarının, gerçek jürilerin kararlarını şekillendirmede müzakerenin, Kalven ve Zeisel (1966) tarafından kurtuluş hipotezinde varsayıldığından daha önemli bir rol oynadığını gösterdiği sonucuna varmışlardır. Aynı görüş Baldwin ve McConville (1980a) tarafından da çalışmalarına dayanarak ifade edilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir