Jüri Üyesi Özellikleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Jüri Üyesi Özellikleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

27 Temmuz 2021 Doçentlik jüri raporu örneği Doçentlik jüri süreci ne kadar sürer Doçentlik jüri üyeliği ücreti ne kadar 2020 Doçentlik jürisi nasıl öğrenilir Üak iletişim 0
ZIMNİ GARANTİLER – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Jüri Üyesi Özelliklerinin Bildirilen Önemi

Dava savunuculuğuyla ilgili bir kitap, ‘avukatın geçmiş yıllarda kullandığı, eskiden beri geçerli olan seçim kriterlerine’ atıfta bulunuyor. Bununla birlikte, aynı yazarlar, “çağdaş Avustralya toplumunu karakterize eden kültürel mozaik” nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nden Avustralya’ya jüri seçimi teorilerini genelleştirmenin faydasından şüphe duyuyorlar.

Herhangi bir destekleyici deneysel araştırmaya atıfta bulunmadan, Mauet ve McCrimmon, müşterinin müşterisiyle benzer özelliklere ve geçmişe sahip jüri üyelerine sahip olmasının önemini vurgular; bir ceza davasında savcıların ve bir hukuk davasında savunma avukatlarının ‘orta yaşlı veya emekli jüri üyelerini, ortalama geliri olan, istikrarlı evlilikleri olan, mavi yakalı veya beyaz yakalı işlerde çalışan, iş yapan veya genel olarak iş bulabilen jüri üyelerini tercih ettiğine dikkat edin. geleneksel çalışma etiğine bağlılığı gösteren’; potansiyel jüri üyelerinin beden dilinin ve fiziksel görünümünün jüri üyelerinin seçiminde yararlı göstergeler kaynağı olarak iddia edilen önemine atıfta bulunur ve son olarak, ‘güçlü’ ve ‘zayıf’ jüri üyeleri arasındaki ikilemi not eder, ikincisinin jüri tarafından tercih edildiği söylenir. bir ceza veya hukuk davasında ispat yükümlülüğüne sahip olan taraftır.

Jürinin oluşumu ile ilgili olarak, demografik kompozisyon açısından homojen bir jürinin genel nüfusu temsil etmeyeceği; başka bir deyişle, “toplumun bir mikrokozmosu” olamaz. Araştırmacılar, heterojen jürilerin sorunları homojen olanlardan daha iyi çözdüğünü bulmuşlardır.

Çalışmalar, jüri üyelerinin cinsiyeti ile karar arasındaki ilişkiye ilişkin çelişkili bulgular bildirmiştir. Bununla birlikte, kanıtların ağırlığı, kadın jüri üyelerinin tecavüz veya çocuk cinsel istismarı ile suçlanan bir sanığı mahkum etme olasılığının daha yüksek olduğunu ve özellikle de saldırı sırasında tecavüz mağduru ile fail arasında göz teması olmaması durumunda daha fazla olduğunu göstermektedir.

İlginç bir şekilde, Brekke ve Borgida, jüri üyelerinin müzakeresinin bu tür cinsiyet kararı farklılıklarını daralttığını bildirdi. Memon ve Shuman (1998), Dallas’ta jüri hizmetini bekleyen halk üyelerini, bir jüri üyesinin cinsiyetinin bir fonksiyonu olarak hukuk uyuşmazlıklarında uzman algılarındaki olası farklılıklar konusunda araştırdı ve hiçbir farklılık bulamadı.

Doçentlik jüri raporu örneği
amerikan jüri sistemi – ekşi
Doçentlik jüri üyeliği ücreti ne kadar 2020
türkiye’de jüri sistemi
Juri nedir
Doçentlik jüri süreci ne kadar sürer
Üak iletişim
Doçentlik jürisi nasıl öğrenilir

Beklenebileceği gibi, genç jüri üyelerinin beraat etme olasılığı daha yüksek bulundu, ancak daha yüksek bir eğitim standardına sahip olanların hüküm giyme olasılıklarının daha yüksek olduğu bildirildi. Auld Raporu (2001) ırkla ilgili olarak, İngiltere ve Galler’de ırkın bir sorun olduğu davalarda, en az üç jüri üyesinin etnik bir azınlık grubundan olması gerektiğini tavsiye etti – bu öneri hükümet tarafından çabucak reddedildi.

Antonio ve Hans (2001) jüri üyelerine yönelik anket araştırması, beyazların genel olarak jüri deneyimlerinden Hispanikler ve diğer ırksal azınlık gruplarına göre daha memnun olduklarını buldu. Memon ve Shuman (1998), ağırlıklı olarak beyaz olan jüri örneklerinin, beyaz bir kadın uzmandan ziyade bir siyah tarafından ikna edilmesinin daha muhtemel olduğunu bildirdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, bir jüri üyesinin yarışına dayalı kesin itirazların anayasaya aykırı olduğunu belirtmiştir (yukarıya bakınız). İlk Rodney King davasında, Los Angeles, Ventura County’de, ağırlıklı olarak beyaz bir banliyöde, tamamı beyaz bir jüri, dört beyaz polisi, bir Afrikalı-Amerikalı King’e saldırma suçlamasından (Devlet yasalarına göre) beraat ettirdi.

Los Angeles isyanlarının ardından, Los Angeles County’deki ırksal olarak karışık bir jüri, ertesi yıl memurlardan ikisini medeni haklar suçlarından suçlu buldu ve Yüksek Mahkemenin cinsiyetsiz ve renk körü jüri kararını zorlamadaki gerçekçilik duygusuna şüphe uyandırdı. 

Baldwin ve McConville (1979) tarafından Birmingham’daki gerçek jüri duruşmaları hakkında iyi bilinen bir çalışma, jürinin ırksal yapısının kararı açıklamada önemli olmadığını bulmuştur. Jüri ağırlıklı olarak siyah olduğunda bile önemli olan davalının ırkıydı, siyah bir davalının beraat kararlarından ziyade sapkın mahkumiyetler arasında yer alması daha olasıydı.

Kanada’da jüri önyargısı ve ırk ayrımcılığına ilişkin kanıtlar da rapor edilmiştir. Stephenson’a göre, ‘Irkın küçük tutarlı etkileri gösterildi’. Tabii ki, İngiltere, Avustralya veya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir sanık siyahiyse, düşük sosyoekonomik statüye sahip olma olasılığı da vardır ve bu da özel bir avukattan ziyade mahkeme tarafından atanan bir avukata sahip olmakla ilişkilidir.

Batılı ülkelerde ceza adaleti sistemiyle ilgili çok az bilgin, bir sanığın servetinin mahkemelerde ‘adalet’ satın alabileceğinden önemli ölçüde şüphe duymaktadır. Devine ve arkadaşlarının jürinin ırksal bileşimine ilişkin literatür taraması (2001) şu sonuca varmıştır: ‘Jüri-sanık yanlılığı bu nedenle bir dizi çalışma ve bağlamda gözlemlenmiştir ve sağlam bir fenomen gibi görünmektedir.

Sanık aleyhindeki kanıtlar zayıf veya belirsiz olduğunda, demografik olarak davalıya benzeyen jüri üyeleri hoşgörülü olma eğilimindedir; ancak, davalının suçluluğu açık olduğunda, jüriler daha sert olma eğilimindedir’.

Otoriterliği yüksek olan kişiler, otoriteye saygı, güç yönelimi, katılık, geleneksel inançlar ve muhafazakarlık ile karakterize edilir. Bir jüri üyesinin otoriterliği, mahkumiyet eğilimi ile değil, daha ağır bir ceza vermekle ilişkilidir.

Narby ve arkadaşlarının (1993) yirmi çalışmanın meta-analizi, ‘yasal’ ve ‘geleneksel’ otoriterlik arasında ayrım yaptı ve ikincisinin karar tercihinin daha iyi bir yordayıcısı olduğunu buldu. Son olarak, yüksek otoriter jüri üyelerinin müzakere sırasında karar tercihlerini değiştirme olasılıklarının daha yüksek olduğuna dair bazı kanıtlar var.

Otoriterliğe benzeyen bir kişilik özelliği, katı düşünceye sahip, ancak mutlaka sağcı tutumları olmayan, kapalı fikirli bir kişiyi ifade eden dogmatizmdir. Bir jüri üyesinin dogmatizmi, yargıç onlara hükümsüz kılma yeteneklerini hatırlatmadığı sürece, daha ağır cezalar verme ve daha sık mahkum etme ile bağlantılı görünmektedir.

Bununla birlikte, jüri üyelerinin otoriterliği ile dogmatizmi ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki cezalandırmayı ilişkilendiren kanıtlar, çalışmaların hiçbiri gerçek jürileri içermediğinden dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Jüri üyelerinin muhafazakarlığıyla ilgili olarak, çalışmalar çelişkili bulgular bildirmiştir.

Jüride daha önce deneyime sahip jüri üyelerinin bulunması, hem cezai hem de hukuk davalarında suçlu kararı ve daha ağır cezalar alma olasılığının daha yüksek olmasıyla bağlantılıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir