Kanal Rolleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kanal Rolleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

30 Ekim 2022 Dağıtım kanalları Nelerdir? Dijital pazarlama Kanallar Nelerdir 0
İÇERİK PAZARLAMASI İLE ARAMA 

Kanal Rolleri ve Üyelik

Bir kuruluşa veya bu durumda bir pazarlama kanalına üyelik, belirlenmiş ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir rolü veya rolleri yerine getirme yükümlülüğünü içerir. Roller içinde üstlenilmesi ve tamamlanması gereken belirli görevler vardır. Tüm üyelerin amaçlarına ulaşması için üyelerin kendilerine verilen rolleri yerine getirmeleri önemlidir.

Bir üyenin rolünü kısmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda, eksikliği gidermeleri için diğerlerine baskı yapılır. O zaman tüm kanal daha az verimli hale gelir ve son kullanıcı müşteriler tarafından algılanan katma değer tehdit edilir.

Bir pazarlama kanalında tamamlanması gereken birkaç görev vardır. Geleneksel olanlardan bazıları, özellikle teknoloji daha önemli hale geldikçe değişime ve evrime tabidir. Ancak, kilit roller, üreticiler, toptancılar, perakendeciler ve son kullanıcı müşteriler tarafından işgal edilenlerdir.

Takip eden bölümler, bu çekirdek üyelerin üstlendiği görevleri incelemektedir. Ana kanal üyelerinin her biri, geleneksel, karmaşık olmayan bir kanal bağlamında değerlendirilir. Bu, daha geniş, yapısal ve daha stratejik konulardan bazılarını keşfetmeden önce temel görevleri ve rolleri anlamak için bir temel görevi görür.

Üreticiler

Üreticiler veya üreticiler, pazarlama kanalları aracılığıyla dağıtılan ürün ve hizmetlerin kaynağıdır. Çivi, süt ve giysi üreticilerinden gaz türbinlerine, bilgisayarlara ve uzay roketlerine kadar çok sayıda ve çeşitliliktedir.

Bu kuruluşların boyutu da tek tüccarlardan dünya çapında birçok farklı ülke ve bölgede faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere kadar değişmektedir. Bu farklılıklara rağmen, hepsinin son kullanıcı müşteriler tarafından değer verilen ve hedef pazarlarında mevcut ve erişilebilir olacak şekilde dağıtılan mal ve hizmetleri üretmeleri gerektiği konusunda ortak bir noktaları vardır.

Üreticilerin genel rolü, çeşitli tedarikçilerden parça ve malzemeleri bir araya getirmek ve bunları genellikle aracılar aracılığıyla farklı pazar segmentlerine dağıtmaktır. Bunu yapmak için üreticilerin belirli kanal akışlarında belirli roller üstlenmesi gerekir.

Fiziksel, mülkiyet, pazarlık, finans, ödeme ve promosyon akışlarına katılımları, pazarlama kanalındaki önemini ortaya koymaktadır. Rolleri, kanalı son kullanıcı müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermeye teşvik etmede etkilidir.

Aracılar

Aracı terimi, üreticileri ve son kullanıcıları birbirine bağlayan tüm organizasyonları ifade eder. Genel rol, son kullanıcıların ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere, en büyük faydayı sağlayan miktar ve konumlarda erişebilmelerini sağlamak için bir aracı olarak hareket etmektir. Terimleriyle, aracılar optimum düzeyde hizmet çıktıları sağlamaya çalışırlar.

Birçok aracı türü vardır, ancak en yaygın olanları toptancılar, tüccarlar, brokerler, üretici temsilcileri, bayiler, distribütörler, acenteler, perakendeciler ve katma değerli satıcılardır. Bunların çoğu benzer işlevleri yerine getirir, ancak terminoloji pazar ihtiyaçlarını ve tarihsel emsalleri yansıtır. Esasen iki ana aracı türü vardır, toptancılar ve perakendeciler.


PAZARLAMA dağıtım kanalları
Dağıtım kanalları Nelerdir
Pazarlama Kanalları Nelerdir
Dijital pazarlama Kanalları Nelerdir
Pazarlamada dağıtım nedir
Pazarlama Kanalları Nedir
Dağıtım kanalı nedir
Seçici dağıtım nedir


Toptancılar

Toptancılar terimi, tüccarları, komisyoncuları, üretici temsilcilerini, acenteleri, distribütörleri ve bayileri kapsar. (Normalde) bağımsızdırlar ve üreticilerden ürün satın alırlar ve bunları perakendecilere, diğer toptancılara ve son kullanıcı ticari müşterilere yeniden satarlar. Üreticilere (yukarı yönde) yardımcı olan görevleri yerine getirirler ve ayrıca müşterilerine (aşağı yönde) yardımcı olan görevleri de gerçekleştirirler. Bu görevler belirlenir.

Toptancı ve distribütör arasında küçük bir teknik fark vardır. Bir toptancı, ürünleri diğer aracılara dağıtır, ancak distribütörler doğrudan son kullanıcı müşterilere, her zaman ticari müşterilere satış yapar. Bu farka dikkat edilmelidir, ancak bu metin toptancılara sanki distribütörleri kapsıyormuş gibi odaklanmaktadır.

Toptancıların rolü, kanalın verimli çalışması için gerçekleştirdikleri görevlerle bağlantılıdır. Yukarı akış görevleri, belirsizlik üreticilerinin deneyimlerini azaltmaktır. Bu belirsizlik, üretici mallarının piyasasını ve alım satımla ilgili işlem faaliyetlerini ilgilendirmektedir. Bunlardan uygun ve yeterli piyasa kapsamının sağlanması, üreticiler için üstlenilen en önemli görevlerden biridir.

Müşterilerin coğrafi dağılımı genişledikçe, hizmet verilen endüstri sayısı genişledikçe, sipariş sıklığı arttıkça ve tedarik süreleri azaldıkça toptancıların kullanılma olasılığının arttığına dikkat edin.

Satış gücünün rolü ve önemi, pazar kapsamıyla ilişkilidir. Büyük bir satış gücünün sürdürülmesiyle ilgili belirsizlik, birçok imalat ve üretici kuruluşunun kendi özel satış güçlerini çalıştırmasını engellemektedir.

Deneyim ve araştırmalar, bu becerikli ve pahalı operasyonu yerel bilgiye sahip olan ve aynı zamanda ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek için daha iyi konumda olan kişilere bırakmanın daha etkili olduğunu gösteriyor. İyi ilişkiler yoluyla, pazarlama stratejisini etkilemek ve ürün/hizmet geliştirmeye yardımcı olmak için üreticilere geri beslenebilecek kaliteli pazar bilgileri oluşturmak mümkündür.

Toptancılar, üreticiler adına stok tutarlar. Bir anlamda, imalatçıların elinde tutmak zorunda kalabilecekleri stok miktarlarını azaltarak üretimle ilgili belirsizliği paylaştıkları için, bir imalatçının üretim kapasitesinin bir uzantısı olarak kabul edilebilirler. Bunun, her bir paydaşın sahip olduğu işletme sermayesi miktarı aracılığıyla finansman üzerinde etkisi vardır.

Bu faydalara ek olarak, toptancılar sipariş işlemeyle ilgili risklere de katkıda bulunur. Toptancılar, perakendecilere ve son kullanıcı müşterilere satın almayı tercih ettikleri daha küçük miktarları sağlamak için büyük miktarlarda stok satın alır ve toplu olarak parçalanır. Üreticiler, çok sayıda küçük siparişe hizmet vermeyle ilgili verimsizliklerden hoşlanmazlar.

Toptancılar ayrıca perakendecilerin ve son kullanıcı ticari müşterilerin yaşadığı belirsizliği azaltmak için bir dizi alt görev üstlenir. Bu belirsizlik, hem ürünle ilgili konularla hem de her bir değişimi desteklemek ve hizmet vermek için gerekli mekanizmalarla ilgilidir.

Perakendeciler ve son kullanıcı müşteriler, ürünlerin kolay ve hızlı bir şekilde temin edilmesini tercih ediyor. Toptancılar bu işlevi sağlama konusunda üreticilerden daha yeteneklidir. Stok depolanabilir, teslim edilebilir ve hatta toptancılar tarafından hızlı ve düzenli bir şekilde onarım ve servis için toplanabilir, bu da son kullanıcı müşteriler için hizmet çıktılarını iyileştirir.

Genişletilmiş kredi kullanımı yoluyla finansal belirsizlik azaltılabilir. Perakendecilerin ürünleri yeniden satmalarına ve son kullanıcı iş alıcılarının ürünleri ödemeden önce kullanmalarına izin vererek, toptancılar bu ürünlere yardımcı olur. Buna ek olarak toptancılar, perakendeciler tarafından kendileri için uygun olan ve olduğu zaman iptal edilebilecek stok bulundururlar. Bu, finansal riskte daha fazla azalmayı temsil eder çünkü perakendeciler, gerçekten gerekli olana kadar stok tutmak için ödeme yapmak zorunda değildir.

Toptancılar, kanalın aşağısındakiler için toplu olarak ayrılır ve perakendecilerin ve son kullanıcıların tercih ettiği bir dizi üreticiden ürün çeşitliliği sağlar. Teknik ve genel destek sağlanarak perakendecilerin maruz kaldığı operasyonel riskler azaltılabilirken, bazı ticari ürün satın alımlarıyla ilişkili algılanan performans ve fiziksel riskler en aza indirilebilir.

Sektöre göre değişiklik gösterdiğinden tüm toptancılar bu görevlerin hepsini yerine getirmez. Bununla birlikte, toptancılar hem üst düzey üreticiler hem de alt perakendeciler ve son kullanıcı müşteriler için bir dizi önemli rol üstlenirler.

Hizmet çıktı seviyelerini yükselterek ve bunu yaparken algılanan riskleri azaltarak, malların kanaldan hareketini kolaylaştırır ve satın alma süreçlerini kolaylaştırırlar. Toptancılar pazarlık, mülkiyet, finans, promosyon, fiziki, sipariş ve ödeme akışlarıyla ilgilenirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir