Kanunun Açıklanması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kanunun Açıklanması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

17 Mayıs 2021 657 SAYILI KANUN Borçlar Kanunu İmar Kanunu Mevzuat 0
Usule İlişkin Alt Sınır – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kanunun Açıklanması

Tüzükler zorunlu olarak herkes için geçerli olan genel terimlerle yazılır. Sonuç olarak, bir kanunun oldukça spesifik bir durumu kapsayıp kapsamadığı genellikle belirsizdir. Yargı yardımının esas olduğu yer burasıdır. Yargıçların tüzüğü değerlendirmek ve belirli bir duruma uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaları beklenir.

Bir yargıcın bir tüzüğü uygulanamaz bulması durumunda, önceki bir davadan başka bir yasa veya yasal ilke uygulanabilir. Bunu yaparken yargıç, yargının temel işlevlerinden birini yerine getirmektedir: belirli koşullara uygulandığı şekliyle yasayı açıklığa kavuşturmak.

Yasal veya idare hukukunun bu yorumları, bir davada bir tüzük veya idari düzenleme veya karar bir sorun olduğunda ortaya çıkar. Örneğin birisi hız cezasına itiraz ederse, hükümet saatte maksimum mil yasasının ihlal edildiğini kanıtlamalıdır.

Yargıç, tüzüğü ve davanın gerçeklerini gözden geçirmelidir. Yargıç daha sonra yasanın geçerli olup olmadığını ve yasanın ihlal edilip edilmediğini belirlemelidir. Bu, bir kanunun hukuki yorumuna bir örnektir.

Uygulama 2.1’de gösterildiği gibi, çoğu davanın geniş bir tüzük diliyle ele alınandan çok daha karmaşık gerçekler vardır. Her zaman, tüzük tarafından açıkça cevaplanmayan ve hâkimin bu noktada cevap vermesi gereken belirli sorular vardır.

Bu, tüzüğün amacına ve yasama meclisinin tüzüğü geçirme niyetine bakılarak yapılır. Hâkimler, mahkemelerde geçmişte benzer davaların nasıl ele alındığına da bakıyor. İki dava birbirinin aynısı olmamasına rağmen, çarpıcı benzerliklere sahip davalarda hakim aynı kararı uygulayabilir.

Bu tür benzerlikler davanın gerçeklerinde, ilgili hukuki meselelerde veya her ikisinde olabilir. Son olarak, hâkimlerin tüzüğün mantıklı ve adil bir yorumu olarak kabul edilen şeyi belirlemek için bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaları gerekir.

657 SAYILI KANUN
4734 sayılı Kanun
Mevzuat
Anayasa
Mevzuat
Avukatlık Kanunu
Borçlar Kanunu
İmar Kanunu

UYGULAMA 2.1

Sandra Collinise ciddi bir kazaya karıştığında yirmi üç yaşındaydı. Yaraları onu, beyin sapının üzerinde hiçbir işlevi olmayan, kalıcı vejetatif bir durumda bıraktı. Farkedilebilir bir zihinsel aktivitesi yoktu. Sandra, bir solunum cihazı ve bir beslenme tüpü içeren yapay yollarla tamamen hayatta tutuldu.

Üç yıl sonra durumu değişmedi. Ebeveynleri ve yasal vasileri, tıbbi ekipmanı bırakmak ve doğal olarak ölmesine izin vermek istedi. Ancak, Sandra’nın böyle bir olay olması durumunda dileklerini gösterecek bir yaşama vasiyeti, ön yönergesi veya başka herhangi bir belgesi yoktu.

Sandra’nın tıbbi bakım sağlayıcıları, hayatını kurtarmak için gerekli adımları atma yükümlülüğü altındaydı. Vasisi olarak mahkemeye dilekçe verirken, Sandra’nın ebeveynleri, mantıklı düşünebilir ve iletişim kurabilirse Sandra’nın isteklerinin ne olacağına dair üçüncü şahıslarla görüşmeler gibi kanıt sunma hakkına sahip olacaklardı.

Mahkeme daha sonra yapay yaşam desteğinin kesilip kesilmeyeceğini belirlemek için geçerli yasaları, davaları, anayasal mahremiyet hakkını ve diğer ilgili yasal standartları inceleyecektir.

Tartışma Noktası: Haklar Bildirgesi mahremiyet hakkını ve karşılığında sağlanan tıbbi bakımın kapsamını belirleme hakkını garanti ediyorsa, o zaman devlet bir bireye suni yaşam desteğini zorlama hakkına nasıl sahip olabilir?

Uygulanabilir bir kanunun bulunmadığı durumlarda, kanunu oluşturmak için bir yargıç gerekir. Bu, içtihat hukukuna (geçmiş benzer davaların emsallerine) bakarak ve stare decisis ilkesini uygulayarak yapılabilir.

Kesinlikle herhangi bir yargısal emsalin bulunmadığı bir durumda, bir yargıç bir tane oluşturmalıdır. Bu, yargıçların sıradan insanlar için hukuk yarattığı orta çağdan kalma bir terim olan ortak hukuk olarak bilinir.

Teknik olarak, örf ve adet hukuku yeni kurulmuş bir hukuk ilkesi olarak tanımlanırken, içtihat hukuku, stare decisis’in uygulanmasıdır (önceki bir hukuk ilkesinin uygulanmasını sürdürmek ve sürdürmek). Gerçek uygulamada, teamül hukuku ve içtihat hukuku terimleri birbirinin yerine kullanılmaya başlanmıştır.

Temel kavram, terimlerin yargısal olarak oluşturulmuş hukuku temsil etmesidir. Bazı durumlarda, bu tür bir yasa, bir yasanın belirli bir yorumu ve tanımı olabilir; diğer durumlarda, yasal bir dilin uygulanmadığı bir hukuk ilkesinin oluşturulması veya sürdürülmesi anlamına gelir. Yine başka bir dava, uygulanabilir bir yasa olmadığında yasal bir standardın oluşturulmasını gerektirebilir.

İçtihat hukuku kamuoyuna önemli ölçüde fayda sağlar. Bireyler, kendi durumlarıyla ilgili olarak mevcut içtihatlara bakabilirler. Yerleşik emsalleri karşılaştırarak, davalara karışan kişiler genellikle davalarının olası sonucunu bir kesinlik ile tahmin edebilirler.

Bunu yaparken, yasal analiz olarak bilinen bir süreç yoluyla, bir anlaşmazlığı takip etme, çözme veya reddetme konusunda akıllıca kararlar alabilirler. Böyle bir analiz aynı zamanda bir anlaşmazlığı önlemek için en iyi hareket tarzını belirlemek için de yararlı bir yöntemdir. (Yasal analiz, bölümün ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.)

GÖREV 2.1

Aşağıdaki durumları inceleyin. Her durumun bir mahkemenin bir tüzük uygulamasını, ortak hukukun yaratılmasını veya stare decisis uygulamasını temsil edip etmediğini değerlendirin ve belirleyin. Cevaplarınızı açıklayın.

1. Uzun süreli olarak reçeteli ilaçları düzenli olarak alan bir kişi, ilacını kaçırır. Bunu bilinçli olarak yapıyor çünkü ilaç alkol tüketimiyle birlikte alınmayacak ve likörün servis edileceği bir partiye katılmayı planlıyor. Yasal olarak sarhoş olmamasına rağmen, kaçırılan ilaç dozunun etkileri konsantre olma yeteneğini etkiler.

Eve giderken dikkatsiz davranıyor ve orta çizgiyi geçiyor ve karşıdan gelen bir arabaya çarpıyor. Diğer arabanın sürücüsü öldürüldü. Mağdurun ailesi kazaya neden olan sürücüye dava açar. Bir yargıç, sürücünün reçeteli ilaçları almamasının araç kullanma kabiliyetini etkileyebileceğini bilmesinin, böyle bir durum için yasal bir emsal olmamasına rağmen ölüm için sorumluluk yüklemeye yeterli olduğuna karar verir.

2. Spor malzemeleri satan bir mağazanın sahibi, büyük bir canlı balık sergisine sahiptir. Balıkların bir kısmı etçil olmasına rağmen, sahibi akvaryumun üzerine bir örtü koymamış. Bir müşterinin çocuğu tanka uzanır ve şiddetli bir şekilde ısırılır.

Müşteri, mağaza sahibine dava açar. Yargıç, davetli müşterilerle ilgili olarak kişinin mülkünde bilinen tehlikeleri olan uygun önlemleri almamasının uzun süredir yargı tarafından, tehlikeden kaynaklanan yaralanmaların ortaya çıktığı diğer davalarda sorumluluk için temel teşkil ettiğine inanmaktadır.

3. Bir gündüz bakım hizmeti sağlayıcısı, evinde altı çocuğa kadar bakma yetkisine sahiptir. Bir devlet kurumu tarafından yapılan habersiz bir denetim sırasında, hizmet sağlayıcının bakımında on dört çocuğu olduğu tespit edildi. Sağlayıcının lisansı, lisansı veren eyalet hükümetinin yasalarını ihlal ettiği için iptal edildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir