Kapalı Kohort Çalışması – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kapalı Kohort Çalışması – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

22 Aralık 2020 0

Kapalı Kohort Çalışması – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Örneğin, çalışma örneği yanlış seçilmiş olabilir, anket geçersiz olabilir, istatistiksel analiz hatalı olabilir, vb. Bazı epidemiyolojik tasarımlar, doğaları gereği sistematik hataya diğerlerinden daha yatkındır. Bölüm 11’de kısaca tartışılan vaka kontrol çalışmaları, geriye dönük veri toplamaya duyulan güven nedeniyle genellikle bu bakımdan özellikle sorunlu olarak kabul edilir.

Çalışma yöntemlerine dikkatle bakıldığında, sistematik hatayı, en azından araştırmacının dikkatine gelen sistematik hata kaynaklarını en aza indirmek mümkündür. Bu bölümde, epidemiyolojik çalışmalarda özellikle önemli olan iki tür sistematik hata üzerinde duruyoruz: karıştırıcı ve yanlış sınıflandırma.

Normalde epidemiyolojik bir çalışmadan elde edilen bulgular, bir olasılık modeline dayalı bir parametre tahmini olarak sunulur. Yazı tura atma örneğinde, odak tipik olarak bir iki terimli dağılımdan π parametresi üzerinde olacaktır, burada π, madeni para iniş başlarının (bilinmeyen) olasılığıdır.

Sistematik hata mevcut olduğunda, parametre tahmini genellikle Bölüm 1.2 anlamında önyargılı olacaktır ve bu nedenle gerçek parametre değerini aşırı veya düşük tahmin edebilir. Epidemiyoloji, istatistiksel literatürden “önyargı” terimini sistematik hata ile eşanlamlı olarak kullanarak ödünç almıştır. Dolayısıyla, epidemiyolojik bir çalışma sistematik hataya maruz kaldığında, parametre tahmininin taraflı olduğunu veya daha gevşek bir şekilde çalışmanın taraflı olduğunu söylüyoruz.

ETKİ TEDBİRLERİ

Bu kitapta, çoğunlukla, belirli bir maruziyetin belirli bir hastalığın ortaya çıkması ile ilgili olup olmadığını belirlemek amacıyla, birey gruplarının karşılaştırıldığı çalışmalardan elde edilen verileri analiz etmekle ilgileneceğiz. Burada “maruz kalma” ve “hastalık” genel anlamda kullanılmaktadır.

Maruz kalma terimi, potansiyel olarak sağlıkla ilgili bir etkiye sahip olarak araştırmak istediğimiz herhangi bir özelliği ifade edebilir. Örnekler: toksik bir maddeyle temas, yenilikçi bir tıbbi terapi ile tedavi, ailede hastalık öyküsü olması, belirli bir yaşam tarzı uygulamasında bulunma ve belirli bir sosyodemografik gruba ait olma.

Benzer şekilde, hastalık terimi, göz önünde bulundurmak istediğimiz herhangi bir sağlıkla ilgili sonucun ortaya çıkışına atıfta bulunabilir. Örnekler şunlardır: hastalığın başlangıcı, ameliyat sonrası iyileşme ve belirli bir nedenden dolayı ölüm. Epidemiyolojik literatürde, “risk” bazen olasılıkla eşanlamlı olarak kullanılır, bu terimi iki terimli bir modelin olasılık parametresi ile eşitleme eğiliminde olan bir konvansiyon. Burada, risk terimini, bu eğilim iki terimli dağılım kullanılarak modellenmiş olsun ya da olmasın, belirli bir sonuca yönelik eğilimi ifade etmek için daha genel olarak kullanıyoruz.

 Kapalı Kohort Çalışması

Birçok türde kohort çalışması vardır, ancak ortak tema, toplu olarak kohort olarak adlandırılan bir grup bireyin, zaman içinde takip edilmesi ve ilgili bir sonucun ortaya çıkması açısından izlenmesidir. Örneğin, meme kanseri hastalarından oluşan bir kohort, çalışmanın son noktası olarak bu hastalıktan ölüm olmak üzere 5 yıl boyunca takip edilebilir.

Bu örnekte, kohort, herhangi bir karşılaştırma grubuyla karşılaştırılmayan tek bir örnektir. Başka bir örnek olarak, bir kimyasal üretim tesisinde çalışan bir grup işçinin, lösemi risklerinin genel popülasyondakinden daha yüksek olup olmadığını belirlemek için 20 yıl boyunca takip edildiğini varsayalım. Bu durumda, işçiler genel olarak nüfusla karşılaştırılıyor.

Kohort çalışmalarının bir gerçeği, deneklerin ya hastalığı geliştirmeden ya da planlanan takip döneminin sonuna gelmeden önce gözlem altında kalmayı bırakabileceğidir. Bu gerçekleştiğinde, konunun “gözlemlenemez” hale geldiğini söylüyoruz.

Bu, deneğin araştırmacı tarafından takipte kaybedilmesi, deneğin çalışmadan çekilmeye karar vermesi veya araştırmacının bir ara akımın gelişmesi nedeniyle konuyu daha fazla gözlemden çıkarması gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. çalışmanın amaçlarıyla çelişen durum.

Sebepler ne olursa olsun, bu olaylar bir kohort çalışmasının yürütülmesi için metodolojik bir zorluk teşkil eder. Bu bölümün geri kalanı için dikkati en az karmaşık tipte kohort çalışmasına, yani tüm deneklerin aynı maksimum gözlem süresine sahip olduğu ve hastalığı geliştirmeyen tüm deneklerin çalışma boyunca gözlemlenebilir kaldığı bir çalışma tipine sınırlandırıyoruz. Bu tasarıma sahip bir çalışma, kapalı bir kohort çalışması olarak anılacaktır.

Kapalı bir kohort çalışmasında, denekler hastalığı geliştirir ya da geliştirmez ve onu geliştirmeyenlerin hepsi zorunlu olarak aynı takip süresine, yani maksimum gözlem süresine sahiptir. Örneğin, 1000 kişiden oluşan bir kohortun, hangisinin hipertansiyon (yüksek tansiyon) geliştirdiğini belirlemek için 5 yıl boyunca rutin olarak izlendiğini varsayalım.

Kohortun kapatılabilmesi için hipertansiyon gelişmeyen herkesin 5 yıl boyunca gözlem altında kalması gerekir. Bir denek hipertansiyon geliştirdiğinde, o kişinin takibi sona erer. Tek bir numuneyi içeren kapalı bir kohort çalışmasında, ilgilenilen parametre genellikle hastalık geliştirme iki terimli olasılığıdır.

Kohort çalışması nedir
Vaka-kontrol çalışması
Kohort araştırma makale örneği
Kesitsel araştırma
Kohort Nedir
Kohort nedir Tıp
Prospektif çalışma nedir
Atfedilen risk ne demek

Kapalı kohort çalışmalarıyla ilgili bazı epidemiolojik literatürde, hastalık olasılığı insidans oranı veya kümülatif insidans olarak adlandırılır, ancak bu terminolojiden kaçınacağız. Çoğu kohort çalışmasında, yukarıda verilenler gibi nedenlerle en azından birkaç denek gözlemlenemez hale gelir ve bu nedenle kapalı kohort çalışmaları pratikte nadiren karşılaşılır. Bununla birlikte, kapalı kohort tasarımı, daha az kısıtlayıcı koşullar altında yürütülen kohort çalışmaları bağlamında da önemli olan bir dizi fikri tanıtmak için uygun bir araç sunar.

Maruziyetin ikili olduğu kapalı bir kohort çalışmasını düşünün ve takip başlangıcında maruz kalan kohortta r1 denek (E = 1) ve maruz kalmayan kohortta (E = 2) r2 denek olduğunu varsayalım. Takip süresinin sonunda her denek ya hastalığı geliştirmiş (D = 1) ya da geliştirmemiş (D = 2) olacaktır.

Hastalığı geliştiren bir kişiye vaka, aksi takdirde vakasız olarak atıfta bulunulacaktır. Maruz kalan ve maruz kalmayan kohortlarda hastalığın gelişimi, sırasıyla (π1, r1) ve (π2, r2) parametreleriyle A1 ve A2 binom rastgele değişkenleri kullanılarak modellenecektir.

Bölüm 1.2.1’de tartışıldığı gibi, deneklerin hastalığı geliştirme konusunda bağımsız davrandıklarını varsayıyoruz. Tablo 2.1 (a) ve 2.1 (b), sırasıyla çalışma için gözlemlenen sayıları ve beklenen değerleri gösterir. Bölüm 4.1’de açıklanacak nedenlerden dolayı Tablo 2.1 (b) ‘deki girişlere beklenen sayılar olarak atıfta bulunmayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir