KARGO UYGUNLUK GARANTİSİ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

KARGO UYGUNLUK GARANTİSİ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

23 Temmuz 2022 amerika'dan türkiye'ye kargo gemi kargo fiyatları konteyner kargo fiyatları 0
Gemiye Su Girişi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Denize Elverişli Olmama Durumu

Maddesi, sigortacının herhangi bir türde denize elverişsizliğe veya yalnızca sigortalının gemiyi denize gönderirken sahip olduğu belirli bir denize açılmaya elverişsizliğe atfedilebilecek zararlardan dolayı sorumluluktan muaf tutulacağını belirtmez. Bu belirsizlik, denize açılmaya elverişli olmayan bir gemiyle iki şekilde mücadele etmek zorunda kalan Sayın Yargıç Atkin’in, sigortalının haberdar olmadığı teknenin uygunsuzluğu ve yetersiz mürettebattan sorumlu olduğu Thomas Tyne ve Aşınma Davası’nda açıklığa kavuşturulmuştur. 

‘Bir geminin, sigortalının birine bağlı olduğu ve diğerine bağlı olmadığı iki açıdan denize açılmaya elverişsiz bir durumda denize gönderilmesi durumunda, sigortacı yalnızca, zıya, sigortalının maruz kaldığı belirli bir denize elverişliliğe atfedilebilirse korunur. 

Sigortalı, kayba neden olan teknenin denize açılmaya elverişsizliğinin özel bir bilgisi olmadığı için, sigortacılar zarardan sorumlu tutuldu. Bir sigortacı, yalnızca sigortalının bilgisi dahilinde olan, denize açılmaya elverişsizliğe atfedilebilen bir zarardan sorumlu tutulamaz.

KARGO UYGUNLUK GARANTİSİ

Mallar veya diğer taşınırlar için bir seyahat politikasında iki zımni garanti uygulamıştır. Yükün taşındığı geminin:

• yolculuğun başlangıcında denize elverişli; ve
• poliçenin öngördüğü varış noktasına malı veya diğer taşınırları taşımak için makul derecede uygun: yani aynı zamanda kargoya da uygundur.

Bu hükümler, daha önce tartışılmış olan ICC’nin (A), (B) ve (C) ‘denize elverişsizlik ve uygunsuzluk hariç tutma maddesi’ (cl 5) tarafından geçersiz kılındığından, burada onlar hakkında çok az şey söylenmesine gerek yoktur. ilkinin, geminin denizin olağan tehlikeleriyle karşılaşma kabiliyeti ile ilgili denize elverişliliği ile ilgili olduğu, ikincisi ise geminin söz konusu kargoyu taşıma kabiliyeti ile ilgili olduğu ve genellikle taşıma kanununda zımni yüke elverişlilik garantisi olarak anılacaktır. 

Ancak, yüke elverişsizlik ile kötü istifleme arasındaki tanıdık ayrımın burada çizilmesi gerekiyor. Kötü istifleme, elbette, bir geminin denize açılmaya elverişsiz hale gelmesine neden olabilir, ancak bu, geminin dengesini ve denizin olağan tehlikeleriyle karşılaşma yeteneğini etkiliyorsa. Ancak geminin olağan deniz tehlikeleriyle mücadele kabiliyetine müdahale etmeyen kötü istifleme, yalnızca saf ve basit kötü istiflemedir ve zımni denize elverişlilik veya kargoya elverişlilik garantilerini ihlal etmeyecektir.

Geminin denize elverişli olması gerekse de, malların veya taşınabilir eşyaların denize elverişli olması veya deniz yolculuğunun streslerine veya iniş çıkışlarına dayanabilmesi gerektiğine dair zımni bir garanti yoktur.


gemi kargo fiyatları
konteyner kargo fiyatları
türkiye’den amerika’ya 1 konteyner fiyatları
amerika’dan türkiye’ye kargo
türkiye’den amerika’ya posta ücreti
türkiye den amerika ya kargo


ZIMNİ YASAL GARANTİ

Yasallık zımni garantisi aşağıdaki gibidir: ‘Sigortalanan maceranın yasal olduğuna ve sigortalının konuyu kontrol edebildiği sürece maceranın yasal bir şekilde gerçekleştirileceğine dair zımni bir garanti vardır.

Yasallık konusunun “hukuki deniz macerası” kelimelerinin kullanıldığı yerlerde de yankılandığı hatırlatılacaktır. “Seyahat” yerine daha geniş “macera” kelimesi kullanıldığından, sigorta konusunun niteliğine ve poliçenin ister zaman ister yolculuk için olsun, tüm poliçelere uygulanması gerekir. Maceranın yasallığı ve maceranın performansı olmak üzere iki kısma ayrılabilir.

İngiliz yasalarına göre yasa dışılık

Genel bir kural olarak, bir maceranın yasal olup olmadığı, İngiltere’nin ortak ve kanuni yasalarına göre belirlenir. Yapılacak macera İngiliz hukukuna göre tamamen veya kısmen yasadışı ise, sigorta sözleşmesi etkilenir.

Yabancı hukuka göre yasa dışılık

Lord Mansfield’ın kürsüye oturduğu gün, yabancı hukuka karşı tutum oldukça farklıydı. ‘Bu ülkedeki mahkemeler dış gelir kanununu dikkate almıyor’ denildi. Lord Mansfield’ın aklında sadece yabancı gelir kanunu mu yoksa tüm yabancı kanunlar mı olduğu açıklığa kavuşturulmamıştı.

‘Bir millet diğerinin gelir kanununu dikkate almaz’ görüşünden hareketle, davanın sonucu aslında yabancı bir hukuk sisteminin dolandırılmasına yol açsa bile maceraya atılan sigortanın yasadışı olmadığı kabul edildi. .

Herhangi bir yabancı kanunu dikkate almama ayrıcalığı, özellikle “dost” bir devlet söz konusu olduğunda, günümüzde çok ileri taşınamaz. 

Kamu politikası, kendi yasalarımıza aykırı olan sözleşmelerden kaçındığı gibi, en azından yabancı bir Devletin yasalarını ihlal eden bazı sözleşmelerden de kaçınacaktır ve bunu, kamu politikası, uluslararası nezakete saygı gösterilmesini gerektirdiği için yapacaktır.

Kendi ülkesi tarafından uygulanmamış veya uygulanmamış bir yabancı kanuna aykırı herhangi bir macera, zımni garantinin ihlali teşkil etmeyecektir. Bu, silah ve mühimmattan oluşan sigortalı malların İran’a gönderildiği, İran hükümetinin İran’a silah ve mühimmat ithalatını yasaklayan bir ferman yayınladığı Francis, Times ve Co v Sea Insurance Co’da yapıldı.

Vergiler ödendiği sürece, ticaretin açık ve kötü şöhretli olduğunun farkında olan yetkililerin herhangi bir müdahale olasılığının olmadığı iyi biliniyordu. Bu yasa hiçbir zaman uygulanmadığından, Sayın Yargıç Bingham, İran yasalarına göre yolculuğun yasadışı bir yolculuk olmadığına karar verdi.

Yasallık

Belirli bir kuralın veya düzenlemenin ihlalinin bir macerayı yasa dışı kılıp kılmayacağı sorusunu yanıtlamanın her zaman kolay olmadığı söylenmelidir. Doğal olarak, tüm kural ve düzenlemelerin ihlali, maceranın otomatik olarak yasadışı hale gelmesine neden olmaz. Redmond v Smith davasında, Baş Yargıç Tindal, her durumda, belirli mevzuatın amacının dikkate alınması gerektiği konusunda uyardı. Söz konusu davada, kaptanın tüzük gereği olmayan denizcileri dışarı çıkarması yasaktı. Söz konusu yargıç şunları gözlemledi:

Kanun yalnızca teminat amaçlı kabul edilmiştir; niyeti, tüccar denizcilere sözleşmelerini uygulamak için daha kolay bir yol vermek ve onların empoze edilmesini önlemektir, ancak bu tür bir riayetsizliğin yolculuğu yasa dışı kılacağı hiçbir yerde söylenmez; bölüm sadece ustaya karşı bir çare sağlar.

Mevzuatın amacı denizcileri dayatmadan korumak olduğundan, sigortacı tarafından ileri sürülen hukuka aykırılık savunmasının başarısız olması gerekir.

Bunun ışığında, Pasifik Kraliçesi’ndeki Amerikan mahkemesinin, sertifikasız dökme benzin taşıyan ahşap gövdeli bir motorlu geminin Tanker Yasasını ihlal edip etmediği sorusuna cevap vermeyi reddetmesi şaşırtıcı değildir. Yolculuğu yasa dışı hale getirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir