Kasıtlı Suistimal – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kasıtlı Suistimal – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

25 Temmuz 2022 güveni kötüye kullanma hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak sahip olunan yetkilerin özel kazanç elde etmek için kötüye kullanılması 0
Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Uzak Nedenler

Genel bir kural olarak, bir kaybın uzak nedeni önemsizdir. Bu, maxim causa proxima non remota spectatur’un kalbinde somutlaşmıştır. Ancak uzak bir neden, kasıtlı bir suistimal eylemi biçimini aldığında, causa proxima kuralı, İngiliz hukukunun bir başka temel ilkesine, bir insanın kendi yanlışından yararlanmaması gerektiği konusunda haklı olarak yol vermek zorundadır.

Bu daha sonra daha açık hale getirildi; burada Lord Justice Smith, uzak sebeplerin genellikle önemsiz olduğu gerçeğini kabul ettikten sonra, mahkemeye bir iyi kurulmuş yasal özdeyiştir.

Bu basitçe, bir zararın, yakın bir şekilde karşı sigortalı bir tehlikeden kaynaklansa bile, sigortalının kasıtlı suiistimali ile uzaktan da olsa meydana gelmesi durumunda geri alınamayacağı anlamına gelir.

Yukarıdaki tartışma, yakın neden kuralının, aşağıdaki şeylerin şemasına tam olarak uymadığı gerçeğini açıkça göstermiştir. Yukarıda belirtilen 1906 öncesi davalarda önerilen argümanlar, ortak hukuk kapsamındaki aynı savunmayla olduğu kadar, yasal savunmayla da eşit derecede ilgilidir.

Lord Sumner’ın bu bölüme ilişkin yorumu, henüz tam bir mahkeme tarafından doğru hukuk ilkesini ifade ettiği yönünde onaylanmamış olsa da, yine de rasyonel ve inandırıcıdır. Armatör tarafından veya onun teşvikiyle kasten ateşe verilen bir geminin durumu ele alınırsa, mantığı daha açık hale gelecektir.

Böyle bir durumda, yangın her zaman en yakın sebep ve gemi sahibinin kasıtlı suistimali, kaybın uzak nedeni olarak kabul edilecektir.

Davacının kasıtlı suistimalden suçlu olmaması şartıyla, poliçe kapsamında talepte bulunabilecektir. Örneğin, masum bir ipotek alacaklısı böyle bir zararı tazmin edebilir, ancak zarara vesile olan armatör alamaz.

Bölüm, sigortacının, sigortalının kasıtlı suiistimalinden kaynaklanan bir zarardan sorumlu olmadığını söylemez; böyle bir hüküm apaçık olanı ifade ederdi. Armatör tarafından işlenen kasıtlı suistimal, bir zararın yegane yakın nedeni olarak kabul edilirse, böyle bir zarar nedeninin sigortalı bir tehlike olmaması nedeniyle sigortacı sorumlu olmayacaktır.

Hiç kimse, hatta suçsuz bir davacı bile böyle bir kayıp için talepte bulunamaz. Sigortalının kendisinin kasıtlı suistimalden suçlu olması halinde, sigortacının tazminat talebini yerine getirmemesi için ek bir nedeni olacaktır. Ayrıca kendisini sorumluluktan kurtarmak için dolus Circuitu non purgatur düsturunu da savunacaktı.

‘Yaklaşık olarak neden olan’ terimi kadar spesifik veya doğrudan olmayan ‘atfedilebilir’ kelimesi bir amaç için seçilmiştir: bölümün özellikle kapsaması için yasalaştırılmış olan beklenmedik durum, kaybın en yakın nedeninin bir tehlike olduğu yerdir. karşı sigortalıdır ve uzak neden kasıtlı suistimaldir.

Böyle bir kayıp sadece prima facie geri alınabilir, çünkü sigortalının kasıtlı suiistimalinin zarara uzaktan neden olduğu tespit edilirse, poliçe kapsamında talep etme hakkından mahrum bırakılacaktır. Bu açıdan bakıldığında, genel kuralının yerini almak için ‘atfedilebilir’ ifadesinin parlamento tarafından özel olarak seçildiği söylenebilir.


güveni kötüye kullanma
hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
tck 155/2
Kasıtlı olarak yapmak ingilizcesi
türk ceza kanunu
yargıtay karar arama
sahip olunan yetkilerin özel kazanç elde etmek için kötüye kullanılması
hırsızlık suçu


Kasıtlı Suistimal

Yukarıdaki yorumların hiçbiri, yakın bir kayıp nedeni olarak hareket eden kasıtlı suistimal olasılığına değinmemiştir. Hukukun bu alanındaki son gelişmeler ışığında, örneğin yangın ve kasıtlı suiistimalin her ikisinin de böyle bir duruma uygulanabilir bir zararın yakın nedenleri olarak kabul edilmemesi için hiçbir neden yoktur?

Lord Sumner’ın daha önce alıntılanan görüşünün son kısmı, sigortalı bir tehlikenin ve kasıtlı suistimalin her ikisinin de bir kaybın yakın nedenleri olduğu duruma pekala uyabilir. Bu tür bir zarar, birinci dereceden yakın sebeplerden dolayı poliçe kapsamına alınacaktır.

Muhtemel sebeplerden biri (yangın) poliçe kapsamında olsa dahi zararın telafisi mümkün değildir. Uzak bir neden olarak işleyen kasıtlı suiistimal, sigortalıyı tazminat hakkından yoksun bırakmak için yeterliyse, kaybın yakın bir nedeni olması durumunda, a fortiori, tazminattan mahrum bırakılacağı iddia edilebilir.

Bölümün, biri kasıtlı suistimal ve diğeri karşı sigortalı bir tehlike olan iki yakın nedenin bulunduğu bir kaybın yasal konumunu düşünüp düşünmediği şüphelidir. Bununla birlikte, ‘atfedilebilir’ terimi, böyle bir beklenmedik duruma uygulanabilecek kadar geniş ve tarafsızdır.

Görünen o ki, sigortalının kasıtlı suistimali, ister uzak bir sebep olsun, isterse iki veya daha fazla yakın nedenden biri olarak hareket etsin, bir zarara atfedilebilirse, zarar tazmin edilemez olacaktır. Herhangi bir nedensel biçimde, kendisi kasıtlı bir suistimal eylemi gerçekleştiren bir sigortalının durumu için ölümcüldür.

Yukarıdaki nedenler, Açıkça Enstitü Kargo Klozlarının ressamını, sigortalının kasıtlı suiistimalinden kaynaklanan bir kayıp istisnasıyla ilgili olarak ‘atfedilebilir’ ifadesini benimsemeye etkilemiştir.

Denize elverişsizlik

Kasıtlı suistimalin savunulmasına ilişkin olarak verilen ‘atfedilebilir’ teriminin nedensel etkisinin yukarıdaki yorumunun, bir zaman politikasında denize elverişsizlik konusunda da verilip verilmemesi, incelenmesi gereken başka bir sorudur. Bir zaman poliçesinde, sigortacı, sigortalının bilgisi dahilinde olan bu tür bir denize açılmaya elverişsizliğe ‘atfedilebilir’ herhangi bir kayıptan sorumlu değildir. ‘Atfedilebilir’ teriminin kapsamı ve özellikle yasal sonuçları ve nedensel etkileri analiz edilmelidir.

Genel uygulama. Bir zaman poliçesi kapsamında sigortalanan tüm konular için geçerlidir. Institute Hulls Cümleleri hem sefer hem de zaman için geçerli olduğundan, denize elverişlilik konusunda özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak tüm ICC’de, belirtilen ilkeye benzer bir ilkeyi taşıyan denize elverişsizlik ve elverişsizlik dışlama maddesi bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi, geminin denize elverişli olmaması ve uygunsuzluğundan dolayı sorumluluk istisnası olarak ifade edilmiştir.

ICC’nin 5. maddesi konuyu dışına çıkardığı için, ayrı ayrı tartışmaya bırakılması en doğrusudur. Bu nedenle, bu kısım, yalnızca teknelere ilişkin standart bir zaman politikasına uygulanan kapsamına odaklanacaktır.

Denize elverişsizlik, ister yolculukta ister zaman politikasında olsun, aşağıdaki durumlardan birinin kaybına neden olabilir:

• tek yakın neden;
• yakın bir neden; veya
• uzak bir neden.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir