Kılavuzluk Hizmetinin Dokunulmazlığı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Kılavuzluk Hizmetinin Dokunulmazlığı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

5 Temmuz 2022 İmtiyaz usulü nedir Kamu hizmeti İlkeleri Nelerdir Kamu hizmetlerinin SÜREKLİLİK ve DÜZENLİLİK ilkesi nedir 0
KASİT SUİSTİMALLER – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

 Kılavuzluk Hizmetinin Dokunulmazlığı

Belçika karasularında ve Scheldt Nehri üzerindeki kılavuzluk hizmeti hükümete aittir. En son Belçika anayasa değişikliği ile kılavuzluk hizmetinin organizasyonu, kılavuzluk hizmetini organize etme ve işletme görevi verilen Flaman Hükümetine emanet edildi. Scheldt Nehri uluslararası bir nehir olduğundan, kılavuzluk hizmeti Flamanların yanı sıra Hollanda Kılavuzluk Hizmeti tarafından sağlanmaktadır.

Bu iki kamu hukuku pilotaj servisi, biraz şüpheli argümanların gücüyle, Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) rekabet yetkililerini, pazarı yasal olarak kendi aralarında sabit yüzdelerle bölebileceklerine ikna edebildi.

3 Kasım 1967 tarihli Belçika tüzüğü, kılavuzluk hizmetinin işleyişini düzenler ve hizmetin seyir kazalarından sorumlu olmadığını açıkça belirtir. Bir pilotun kasten veya kasten yanlış bir davranışla hasara yol açması durumunda, olası sorumluluğu 500.000 Belçika Frangı (yaklaşık 12.500 €) ile sınırlıdır.

Belçika karasularındaki çarpışmalar: Nairobi Enkaz Kaldırma Sözleşmesinin Uygulanamazlığı

Çatışma Belçika karasularında meydana geldiği için, çıkarma yükümlülüğü ile ilgili olarak geçerli olan, Belçika Wrakkenwet’iydi. Nairobi Enkaz Kaldırma Sözleşmesi 200711 tarihli olmasına rağmen, Belçika Sözleşmeye yalnızca Temmuz 2017’de yürürlüğe giren 8 Ocak 2017 tarihli bir tüzük ile katıldığı için bu sözleşme geçerli değildi.

Bu sözleşme her halükarda sadece bir ülkenin karasuları hariç münhasır ekonomik bölgesinde enkaz kaldırma işlemine uygulanabilir. Madde 3.2, onaylayan ülkelere, kendi karasularını da kapsayacak şekilde uygulamalarını genişletme olanağı sunmaktadır, ancak Belçika bu seçenekten yararlanmayı açıkça reddetmiştir. Nairobi Sözleşmesinin 10.2. Maddesi sınırlama sağlar, ancak LLMC sözleşmesi kapsamındaki rejimi ithal eder ve kendine ait ayrı bir sınırlama kuralı sunmaz.

İlk prosedür adımları: talep edilen garantiler ve Flinterstar tarafından oluşturulan bir sınırlama fonu

Olaydan bir gün sonra, Belçika Hükümeti Flinterstar şirketlerinden Wrakkenwet’te öngörülen azami miktara kadar bir garanti talep etti. 14 Ekim 2015’te Flinterstar’ın sahipleri, Antwerp’teki Ticaret Mahkemesi Başkanı önünde sınırlama işlemlerinin açılması için başvuruda bulundular.

Başkan başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verdi ve mal sahiplerinin devam etmesine izin verdi. 16 Ekim 2015 tarihli bir kararla, sınırlama fonunun Wrakkenwet kapsamında geçerli bir şekilde (3.000.000 €’nun üzerinde) oluşturulduğu tespit edildi; bu karar 21 Ekim’de Moniteur Belge’de (resmi Belçika Devlet gazetesi) yayınlandı.

Böyle bir sınırlama fonu aslında yalnızca kamu makamlarının enkaz kaldırma masraflarına ilişkin olası taleplerini karşılamak için oluşturulmuştur ve sonuç olarak Belçika Devleti tasfiye memuruna bir talep (“çekince” altında) sunmuştur. Belçika Hükümeti, hükümet lehine 40.000.000 €’luk bir garanti sunan MV Al Oraiq’in sahipleri için de benzer bir garanti talebinde bulunmuştur.


Kamu hizmetlerinin SÜREKLİLİK ve DÜZENLİLİK ilkesi nedir
İmtiyaz usulü nedir
Emanet usulü nedir
Kamu hizmeti İlkeleri Nelerdir
Tekelli kamu hizmetleri nelerdir
Kamu hizmeti bedelsizlik ilkesi
Bedelsizlik ilkesi
Kamu hizmetinin sürekliliği ilkesi


“Procédure en référé”

9 Ekim 2015 tarihinde, Federal Hükümetin tek taraflı başvurusu üzerine, Bruges Ticaret Mahkemesi Başkanı, bir deniz sörveyörü, bir Kaptan Seynaeve, usta denizci ve Antwerp Denizcilik Komisyonu üyesi atadı.

İlk görevi, kurtarma operasyonunun hazırlanması ve MV Flinterstar’ın kaldırılması konusunda fikir vermek ve bununla ilgili tüm operasyonları koordine etmekti.

Buna ek olarak, Belçika Federal Hükümetine daha sonra Flaman Hükümeti de katıldı ve 16 Ekim 2015’te Bruges Ticaret Mahkemesinde Flinterstar’ın sahipleri ve gemi kiralayanlarına karşı enkazı bir ay içinde kaldırmalarını emreden bir ihtiyati tedbir almak için acil işlem başlattı. Günde 500.000 € ceza altında kararın bildirilmesi gerekir.

Bu imkansız bir görevdi çünkü daha sonraki bir aşamada bilirkişi Mahkeme’ye en iyi durumda enkazın kaldırılmasının hükümetin başlangıçta düşündüğü zamandan bir yıl sonra olan 31 Ekim 2016’ya kadar uygulanabileceğini bildirdi.

Belçika Federal Hükümeti tarafından 16 Ekim 2016’da mahkemede sunulan sınır dışı etme iddiası, o sırada görevdeki Dışişleri Bakanı tarafından aynı gün yayınlanan ve kamuoyunu davaya Federal Hükümetin kendisi olduğunu bildiren bir basın açıklamasıyla bir dereceye kadar çelişiyordu.

“procédure en référé” Üzerine Bir Not

“Procédure en référé”, Fransız ve Belçikalı bir usul kavramıdır ve ortak hukuk sisteminde bilinmeyen, gelecekteki davalar için uygun bir araçtır. Bir örf ve adet hukuku ortamındaki duruşma öncesi önergeler, ara kararlar veya geçici emirler, bir Fransız veya Belçika hukuk veya ticaret mahkemesinin başkanının sahip olduğu geniş yetkilerle karşılaştırılmamalıdır.

Acil durumlarda, taraflar mahkeme başkanına başvurarak özel acil önlemler alabilirler: örneğin, yakın tehlikeyi önlemek için adımlar atmak veya delil ve delillerin kaybolmasını önlemek için konservatuar önlemleridir.

Denizcilikle ilgili konularda klasik talep, bir çarpışmanın sebepleri ve koşulları hakkında bir olgu tespit görevinden sonra görüşünü vermesi istenecek ve daha önce tanıkları (çoğunlukla mürettebat üyeleri) sorgulama yetkisine sahip bir mahkeme bilirkişisinin/uzmanının atanmasıdır. yeryüzünün dört bir yanına kayboluyorlar ve benzer koruyucu önlemler alıyorlar.

Yıllar geçtikçe hukuk ve içtihat hukuku bu konuda oldukça esnek hale geldi. Ciddi bir gereklilik halinde, düzenli olarak karşı dava açmak için gerçekten yeterli zaman olmadığında, yani rakip tarafı mahkeme başkanının huzurunda dava etmek için, tek taraflı olarak bile bir emir veya ihtiyati tedbir uygulanabilir. Ancak, rakip yargı yetkisi dahilinde hazır olduğunda, yasa, bu prosedür en référé çerçevesinde bile karşı davaların yapılmasını gerektirir.

Bununla birlikte, hayati bir gereklilik, bu tür bir tedbirin hiçbir zaman ana iddiaya veya sonraki davanın esasına halel getirmemesidir.15 Talep edilen tedbir, uygulamada tarafların hak ve yükümlülüklerini belirli bir şekilde tanımlayacaksa, ve geri alınamaz düzeyde, verilmemelidir. Bu teoride iyidir; ama bazen gerçekte işler farklı bir hal alabilir.

Gerçekten de, bazı durumlarda, “geçici” bir önlem kisvesi altında, taraflara, kendileri için net bir şekilde nihai sonuçları olan kararlar empoze edilir, bu açıkça Flinterstar davasında da geçerliydi. Kararın asıl iddiaya halel getirmemesi gerektiği ilkesi, genellikle sözde hizmetten biraz daha fazla ödenir. Bu, référé’nin özel prosedür aracının bazı çok kullanışlı özelliklere sahip olmadığı anlamına gelmez.

Bir çatışma durumunda, mahkemeye bir rapor sunacak ve çatışmanın nedenleri ve koşulları hakkında gerekçeli görüş bildirecek bir uzman, uzun süredir deneyimli bir denizci kaptanı görevlendirmek son derece yararlıdır. Bununla birlikte, görüşünün bağlayıcı olmadığı vurgulanmalıdır.

Mahkeme hiçbir zaman buna uymak zorunda değildir, ancak uygulamada tarafsız bir mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından yapılan iyi gerekçeli bir olgu bulma görüşü kesinlikle yüksek ikna edici yetkiye sahiptir. Common law hukuk sisteminde mahkeme tarafından atanan bilirkişiler bilinmemektedir; bilirkişiler her zaman taraflardan birinin talebi üzerine hareket eden bilirkişi olarak mahkemeye sunulur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir