Konum Stratejilerinin Önemi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Konum Stratejilerinin Önemi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

5 Ekim 2022 Dışsal PAZARLAMA ölçütleri nelerdir Konumlandırma Nedir marka konumlandirma stratejileri 0
Pazarın Doğası

Konum Stratejilerinin Önemi

Giderek daha değişken hale gelen ortam, mağaza yeri stratejisi anlayışında da baskın bir unsur oluşturmaktadır. Bu, kişinin çevrenin mevcut özellikleriyle yetinmemesi gerektiğini gösterir. Gelecekteki değişiklikler de dikkate alınmalıdır.

Bu, örneğin MCI modeli gibi modellere dayalı senaryolar uygulayarak ve saha seçimi prosedürleri geliştirerek mümkündür. MCI (Çarpıcı Rekabetçi Etkileşim) modeli, yalnızca tüketicilerin her bir mağaza karşısındaki coğrafi durumunu değil, aynı zamanda her mağazanın tüm cazibe değişkenlerini ve özellikle diğer mağazalardan gelen rekabeti de hesaba katar.

Geleceğin mağazalarının pazarlama sorunlarıyla doğrudan ilişkili çevresel faktörler arasında tüketici davranışı belirleyici bir unsurdur. Özellikle müşterilerin mekansal davranışları mağaza yeri seçiminde çok önemli görünmektedir.

Tüketici hareketliliğindeki artış, şirketleri konum stratejilerini yeniden düşünmeye teşvik eder, perakende cazibesi geçtikçe tüketici hareketliliğinin önemi artar, bu da geçici tüketicilerin mağazanın yakın coğrafi sektöründe ikamet etmemesi anlamına gelir.

Konum stratejileri beş ilkeye saygı göstermelidir:

1. Müdahale ilkesi veya “müşteri nasıl bağlanır?” Bu durdurma kapasitesinin ölçümü, site erişimlerinde yol veya yaya trafiği yardımı ile trafiğin niteliği ve niteliği unutulmadan gerçekleştirilir.

2. Kümülatif çekim ilkesi veya “aynı türdeki işletmeler bir arada gruplandırılmalı mı?”. Hotelling’in ilkesine göre, homojen faaliyetlere sahip işletmeleri birlikte gruplandırma eğilimi vardır ve ayrıca bir sinerji etkisi gözlemlenebilir, çünkü bu yeniden gruplandırma çoğu zaman izole mağazaların bireysel çekiciliklerinin toplamından daha üstün birleşik cazibe ile sonuçlanır.

3. uyumluluk ilkesi veya “perakende ve hizmet faaliyetleri arasında hangi tamamlayıcılık var?”. Bazı işletmeler birbirinden çok farklı ürünleri izole edilmek yerine birlikte gruplandırıldıklarında daha etkili bir şekilde satarlar.

4. Erişilebilirlik ilkesi veya “tüketici için yaklaşım, trafik ve çıkış nasıl kolaylaştırılır?”. İlk ziyaretten itibaren çok önemli olan tüm trafik sinyali detayları, şeritlerin ve park yerlerinin genişliği ve hatta kaldırımlar. Kısacası, tüm fiziksel erişim biçimleri büyük bir öneme sahiptir.

5. Aşırı ekipman ilkesi veya “aşırı çekimden nasıl kaçınılır?”. Bu ilke, ister araç ister yaya olsun, trafik sıkışıklığının bir sonucu olarak “çok fazla işletme işi öldürür” denilerek açıklanabilir.

Stratejik düzeyde önemli bir nokta, mağaza açılışlarının süresi ile ilgilidir. Bazen yeni bir mağaza açma kararının verildiği an ile bu mağazanın gerçekten açıldığı an arasında birkaç yıl geçebilir.

Yine de bir stratejinin başarısında sürprizin etkisinin olabileceği iyi bilinmektedir. Bu durumda, örneğin Fransa’daki hipermarketler söz konusu olduğunda, bu etki genellikle sıfırdır, çünkü mağazanın açılmasının mümkün olması için 5 ila 6 yıla kadar sürebilen zaman periyotları olabilir. Teknik ve yönetsel sorunlar tek neden değildir.

Çok sayıda dava başarısızlıkla ve açılma izninin olmamasıyla sonuçlanıyor. Royer yasası, ardından Raffarin yasası, Fransa’daki yeni büyük mağaza kuruluşlarının hızını yavaşlatmaya çalıştı. Bunun, yerel yetkililerin yozlaşmasından gerçek bir yarı-tekel durumunun yaratılmasına kadar pek çok ters etkisi oldu.


marka konumlandirma stratejileri
Konumlandırma Nedir
Dışsal PAZARLAMA ölçütleri nelerdir
Hedef pazar Stratejileri
Hedef pazar Nedir
brand positioning nedir


Bu nedenle bir mağaza yeri stratejisi kavramı, pazarlama ve çevresel hususlarla bağlantılı çok sayıda faktörün dikkate alınmasını gerektirir:

– pazarlama stratejisi ve ortamı: konumlandırma, segmentasyon, ürün ve faaliyet türü, tüketici davranışı;
– rekabet ortamı: diğer mağazaların özellikleri;
– ekonomik çevre: nüfusun evrimi;
– yasal çevre: perakende satış kuruluşlarının düzenlenmesi.

Mağaza lokasyon stratejileri şu şekilde özetlenebilir:

– şehir merkezi;
– kenar mahalle;
– alışveriş Merkezi;
– alışveriş merkezlerinden uzak;
– yakınlık (bakkallar);
– ana yol: tren istasyonları, havaalanları, yol kenarındaki duraklar, eski servis istasyonları vb.;
– yüksek cazibe merkezleri: büyük tatil kompleksleri;
– mağazalardan uzakta: İnternet veya katalog işi.

Bu stratejiler, ya kentsel perakendeciliğin hiyerarşik modelinin gereksinimlerine (yukarıdaki listenin ilk dört stratejisine karşılık gelir) ya da post-hiyerarşik model olarak adlandırılan satın alma türü açısından tüketicilerin ihtiyaçlarına verilen yanıtlardır. 

Bu stratejilerden bazıları, bir mağaza zincirinin genel mekansal stratejisinde birleştirilebilir. Uygulamada zincirler, konsept bazen uyarlanmış olsa bile, alışveriş merkezlerinde ve caddelerde olduğu kadar şehir merkezinde olduğu gibi kenar mahallelerde de mağaza kurarlar.

Mağaza Zinciri Mekansal Gelişim Stratejileri

Bir mağazanın kurulmasıyla bağlantılı konum stratejilerini az önce ayırt ettik. Zincirler için hedefler farklıdır ve karar sürecinde farklı bir seviyede yer alır.

Mağaza zincirlerinin mekansal gelişim stratejileri, bölgesel kapsama ve bazen belirli bir bölgedeki faaliyetlerin mekansal dağılımının homojenliği hedefiyle geliştirilir. Konsept süreci üç adımda görülüyorsa, burada geliştirmemiz gereken ilk adım, coğrafi pazarların seçimi olduğu açıktır.

Pazarlama araştırmacıları veya daha özel olarak perakendecilik araştırmacıları, perakende mekansal stratejiler alanında çok az çalışmışlardır. Ve başlığında “mekânsal stratejiler” ibaresi geçen kitap ve makaleler olsa da, en basit şekilde ele alınan yöntem ve modelleri anlatmakta ya da açıklamaktadır.

Bununla birlikte, bazı yazarlar en yaygın olarak kullanılan uzamsal stratejileri, özellikle de en tutarlı görünenleri ve basit durumsal fanteziler tarafından yönlendirilmeyenleri belirlemeye çalışmışlardır. Laulajainen, birkaç Amerikan ve İskandinav zincirinin tarihsel-coğrafi bir çalışmasına dayanarak, mekansal stratejilerdeki bazı ortak özellikleri vurguladı.

Bu stratejilerin genel olarak pazarlara giriş ile ilgili kuralları ihlal etmediğini teyit ederek başladı. Bu penetrasyon, mağazaya ait bir ağın geliştirilmesi, başka bir zincirin satın alınması veya diğer firmalarla ortaklık yoluyla gerçekleşir.

Birleşmeden önce, uluslararası genişlemesini sağlamak için üç stratejiyi de denemişti: ABD ve Almanya’daki zincirlerin satın alınması, birkaç yıl sonra yeniden satışla sonuçlandı; ayrıca ABD’de işbirliği durdurulmuştur. Ancak, iş dünyasının çok geleneksel kaldığı ülkelerde mağaza sahibi ağların gelişimi başarı ile taçlandı.

Mekansal strateji seçiminin bir ülkeden diğerine çeşitli değişken kriterlere bağlı olduğunu gösterdi:

– kuruluş mevzuatı;
– perakende sektörünün modernizasyon seviyesi;
– piyasa yapısı;
– konumla ilgili yaşam döngüsü eğrisindeki konum;
– şirket ve sektör;
– lokasyonda karşılaşılan fırsatlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir