Küresel İnternet Pazarlama Stratejisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Küresel İnternet Pazarlama Stratejisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

19 Kasım 2022 FİYATLANDIRMA Stratejileri Küresel PAZARLAMA Talep yaratma stratejileri 0
Piyasalar ve Ticaret

Küresel İnternet Pazarlama Stratejisi

İnternetin ticari genişlemesinden ve World Wide Web’in (WWW) geliştirilmesinden birkaç yıl sonra bile, İnternet teknolojilerinin küresel firmalar tarafından benimsenmesi ve küresel bir pazara ulaşma vaatleri, çeşitli yapısal ve işlevsel sorunlarla dolu görünmektedir. 

Engellerden bazıları dünya çapında İnternet altyapısının nispeten yavaş gelişme hızından kaynaklanırken, diğerleri firmaların WWW’nin küresel potansiyelinden tam olarak yararlanamamasından kaynaklanmaktadır.

Elektronik teknolojilerin pazarlama değişimlerinde ve organizasyonunda radikal değişiklikleri teşvik etme potansiyeli, büyük ölçüde belirli firmaların ve ülkelerin kurumsal bağlamına bağlıdır. Teknolojik ilerleme, kültür, politika, hukuk ve tüketici davranışındaki farklılıklar, elektronik pazarların gelişimini büyük ölçüde şekillendirecektir.

Bu tür piyasalar, geleneksel piyasalara kıyasla daha eksiksiz bilgi sunarken, alıcı-satıcı değiş tokuşları, yine de, farklı ülke ve endüstrilerdeki kurumsal güçlerin benzersiz takımyıldızına uyum sağlamak zorunda kalacaktır. Ayrıca, e-ticaretin düzenleyici ortamı henüz ortaya çıkıyor ve fikri mülkiyet hususları, patentler, tüketici mahremiyeti ve diğer konulardaki küresel farklılıklar göz önüne alındığında, yalnızca çok daha karmaşık olması kaçınılmaz.

Geriye dönüp bakıldığında, İnternet yoluyla küresel erişim, geleneksel yöntemlerle ulusal sınırları aşmaya çalışan firmaların zaten yüzleştiği sayısız zorluğun üstüne yeni bir karmaşıklık katmanı ekleyebilir. Bununla birlikte, İnternet aracılığıyla daha geniş bir pazara daha verimli bir şekilde ulaşma vaadi, kesinlikle değerlendirilebilecek bir fırsattır.

Bilgili firmalar, küresel alıcılar için üstün ve özelleştirilmiş değer yaratmak, küresel kaynakları daha etkin bir şekilde aramak ve elde etmek, çeşitlendirilmiş bir pazar portföyü yoluyla iş riskini azaltmak ve böylece kar marjlarını artırmak için WWW’nin güçlerinden yararlanabilir.

Bu bölüm ilk olarak, İnternet tarafından sunulan küresel pazarlama için bazı stratejik ve operasyonel fırsatların yanı sıra, küresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için İnternet’in tam potansiyelinin gerçekleştirilmesindeki bazı yapısal ve işlevsel kısıtlamaları tanımlar.

Aşağıdaki bölüm, küresel pazarlama stratejisi geliştirme ve uygulama konusundaki mevcut bilgileri kullanarak, küresel bir İnternet pazarlama stratejisinin geliştirilmesi için bazı temel konuları tanımlamaktadır. Bu strateji geliştirme sürecine, müşteri odaklı küresel bir organizasyon yaratmanın gereklilikleri rehberlik eder. Bölüm, entegre bir küresel pazarlama stratejisi geliştirmek için İnternet’i kullanmak için bazı pratik yönetim yönergeleriyle sona eriyor.

İnternet ve Küresel Fırsatlar

İnternet ve WWW tarafından sunulan küresel fırsatlar hem stratejik hem de operasyoneldir. Stratejik düzeyde, bazı önemli fırsatlar özetlenmiştir.

Daha Geniş Pazar Erişimi

İnternetin temel bir özelliği, çeşitli ve geniş kapsamlı pazarlarla bağlantılı olması ve böylece küreselleşmenin öngördüğü ekonomik yakınlaşma türünün meyvesini de vermesidir.

Yerel pazarlarda İnternet, küçük firmalar için bile erişim ve ticaret alanlarını genişletebilir, ancak küresel pazarlara ulaşma potansiyeli kapsam olarak da yalnızca üsteldir.

Daha fazla firma küresel hayallerin ve hırsların peşinden koşabilir ve en azından, geleneksel ulusal ticaret alanının dışından müşterileri daha verimli ve etkili bir şekilde çekme yeteneği, firmaların uluslararası genişleme çabalarını daha hızlı yerine getirmelerini de sağlar.


Küresel PAZARLAMA
Ürün Stratejileri Nelerdir
Küresel markalar
FİYATLANDIRMA Stratejileri
Ürün stratejisi Nedir
Küresel marka nedir
Talep yaratma stratejileri
küresel markaların yeni pazarlarda dikkat etmeleri


Verimli Kaynak Erişimi

Firmalar, kritik hammaddeler ve bileşenler, üretim kaynakları ve büyük bir iç talep olabilecek ürünler dahil olmak üzere sınır ötesi kaynakları verimli bir şekilde aramak için İnternet’i de kullanabilirler.

Daha fazla firmanın çevrimiçi hale gelmesiyle birlikte, İnternet üzerinden oluşturulabilecek ticari olası satışların miktarı önemli ölçüde de arttı. Elektronik ticaret panoları, işletmeler arası elektronik değiş tokuşlar ve e-satın alma sitelerinin kapsamı giderek daha küresel hale geliyor ve bu tür sitelerin arama ve bildirim yetenekleri, firmalar için muazzam miktarda kaynak potansiyeli de üretebilir.

Web ayrıca firmaların belirli bir konumlandırma stratejisi izlemesine ve bunu küresel olarak uygulamasına olanak tanır. Örneğin, Yahoo! bulunduğu birçok ülkede bilgi ve alışveriş portalı için çok benzer bir tasarıma da sahiptir.

Yahoo!’nun portal nişi! içerik her ülkede yerel kalsa da, esasen dünya çapındaki kullanıcılar için çok benzer işlevler sağlar. Bunu, her ülke için özenle geliştirilen ve uygulanan belirli konumlandırmayla karşılaştırdığınızda, İnternet’in potansiyeli daha belirgin hale gelir.

Rekabet Avantajı

Üretim, dağıtım ve destek işlevlerinde yer alanlar da dahil olmak üzere küresel tedarik zincirindeki katılımcılarla oluşturulan sanal ağlar, etkin koordinasyonu teşvik eder ve muazzam stratejik faydalar sağlar.

Rekabet avantajının yeni kaynakları, müşteri değeri yaratma ve sunmada ve ağ dışsallıklarından yararlanmada yatmaktadır. Nihayetinde, sınır ötesi ittifakların işbirlikçi güçleri, iç pazarlarda da avantaj kaynakları haline gelir. Bu tür küresel sanal ağları kullanan firmalar, kapsam ve operasyonlar açısından potansiyel olarak gerçekten çok uluslu olabilir.

İnternet aynı zamanda rekabetçi güçler yaratmak için başka fırsatlar da sunmaktadır. Bu tür avantajlar artık konuma özgü değil, bilgiye dayalı becerileri, zamanlamayı ve esnekliği içeriyor. Daha hızlı performans gösteren firmalar internetten daha fazla kazanır ve iyi planlanmış iş modelleri geliştiren, yaratan ve uygulayan firmalar, rekabetçi saldırılara daha da iyi dayanabilir.

Verimli Koordinasyon

İnternetin gerçek zamanlı iletişim ve interaktif yetenekleri tedarikçiler, ithalatçılar, distribütörler ve müşterilerle geleneksel iletişim ortamlarından çok daha iyi koordinasyon için fırsatlar sunar. Ancak iletişim hikayenin sadece bir parçasıdır.

Sözleşme öncesi müzakerelerin ve anlaşmaların maliyetlerindeki düşüş, daha verimli fiyat pazarlığı ve daha şeffaf bilgi alışverişi nedeniyle işlem maliyetleri daha da düşüktür.

Bu tür iletişim ve işlem verimlilikleri, sonuçta maliyetli yasal çerçevelerden ziyade güvene dayalı değiş tokuşların geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Güven yoluyla sağlanan taahhüt, genellikle daha kalıcıdır ve yasal belgeler ve yasal belgelerle elde edilenlere kıyasla daha düşük izleme maliyetleri de içerir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir