Kuruluşlar Arası İlişkiler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kuruluşlar Arası İlişkiler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

27 Ekim 2022 Kurumlar arası ilişkiler Sivil toplum KURULUŞLARI Toplumsal kurumlar Nelerdir 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Kuruluşlar Arası İlişkiler

1990’ların ortalarında ilişkisel pazarlama, yeni bir pazarlama paradigması olarak ilan edildi. On yıl sonra, hala biraz yeni, kesinlikle farklı ve organizasyonlar arası pazarlama faaliyetinin geçmiş yorumlarına ısrarla meydan okuyor. Bunlar sağlam gözlemler ve yorumlar olsa da, ilişki pazarlaması tamamen yeni bir bakış açısını temsil ediyor.

Pazarlama, müşterilerle ilgilidir ve her zaman öyle olmuştur. Müşterilere bakma ilkeleri, geçmişte zaman zaman gözden kaçmış olsalar da değişmedi.

Farklı türlerin önemi ve karakteri hakkında derin bir anlayış ortaya çıksa da, alıcılar ve satıcılar arasında her zaman bir ilişki olmuştur. İlişkisel pazarlamanın geliştirilmesine ilişkin fikirler, başlangıçta takas işlemlerine ve özellikle alıcı-satıcı etkileşimine dayanan kapsamlı araştırmalardan evrilmiştir.

Tüketici pazarlamasının geniş özelliklerinden biri, etkileşim ve değiş tokuşların genellikle anonim kişiler arasında gerçekleşmesidir. Buna karşılık, organizasyonlar arası pazarlama bağlamlarındaki değişimlere göre, genel olarak birbirlerini tanıyan bireyler arasında gerçekleşir.

Bu alışverişler ne kadar sık ​​ve yoğun olursa, alıcılar ve satıcılar arasındaki ilişkilerin gücü de artar. Bir işlemin nesnelerinden, yani ürünler ve hizmetlerden ziyade, kuruluşlar arasındaki ilişkilere dayanan yeni bir pazarlama perspektifi için altyapıyı sağlayan budur.

Elektronik ticaret biçimlerinin geliştirilmesinin, bazı işlem türleri için kişiler arası temas düzeyini ve sıklığını azaltabileceğine dikkat edilmelidir.

Sonunda, değer zinciri ilkelerine girişin ardından, kuruluşların dahil olduğu bir dizi farklı değişim türüne atıfta bulunuldu. Değer odaklı değişimlerin sürekliliği, kuruluşların dahil olduğu değişimlerin çeşitliliğini görsel olarak ifade etti; tek seferlik, kısa vadeli değişimlerden işbirliği ve ortaklığa çıktı.

Endüstriyel pazarlamaya ilişkin temel fikirler, önceden bir değişim geçmişinin olmadığı ve gelecekteki değişimlerin beklenmediği kuruluşlar arasındaki pazar değişimlerine dayanıyordu.


Kurumlar arası ilişkiler
Toplumsal kurumlar
Sivil toplum KURULUŞLARI
Toplumsal kurumlar Nelerdir
Toplumsal kurumlar ve işlevleri
Ekonomi Kurumu
Toplumsal Kurum Örnekleri
Toplumsal kurumların olumlu İşlevleri


Bu ikili organizasyonların, ürünlerin ana odak noktası olduğu ve fiyatın takasın tamamlanması için kilit mekanizma olduğu işlemlere girdiği kabul edildi. Örgütler düşman olarak algılandı ve rekabet her şeyden önemliydi. Bu teşebbüslere pazar (veya ayrı) borsalar denir ve genellikle işlemsel pazarlama olarak adlandırılır.

Buna karşılık, ilişkisel pazarlama, mübadelelerin bir geçmişi olduğu ve gelecekte değiş tokuşların olacağına dair bir beklenti olduğu ilkelerine dayanmaktadır. Ayrıca, perspektif uzun vadelidir, alıcının satıcıya bir tür sadakat veya sürekli bağlılık tasavvur etmesi gerekir.

Anahtar kontrol mekanizması olarak fiyat, müşteri hizmetleri ve iki kuruluş arasındaki etkileşim kalitesi ile değiştirilir. Mübadele ilişkisel olarak adlandırılır çünkü odak noktası, amaçlarına birbirlerinin pahasına değil, karşılıklı olarak ödüllendirici bir şekilde ulaşmaya çalışan iki kuruluştur.

Ayrık ve ilişkisel değiş tokuş terimlerinde ima edilen öneri, birincisinin bir ilişki bileşeninden yoksun olduğudur. Bununla birlikte, ayrı veya pazar, değiş tokuşlar ürünlere ve fiyatlara odaklansa da, mutlaka bir ilişkinin tam olarak yokluğu yoktur.

Gerçekten de ilişkisel pazarlama literatürüne iki geniş bakış açısıyla atıfta bulunur. Bunlardan biri davranışsal boyuta, diğeri ise ekonomik güce dayanmaktadır. İlki, ilişkileri örgütler arası ilişkilerin başlıca belirleyicisi olarak görürken, ikincisi güç ve rekabete dayalı piyasa mübadelelerini hakim mekanizma olarak kabul eder.

İlişkisel pazarlamanın yeni bir pazarlama paradigması olmadığını, yalnızca pazarlama kavramının bir uzantısı olduğunu belirtin. Bu çalışmada benimsenen yaklaşım, hem ekonomik hem de davranışsal boyutların önemini kabul etmekte ve tüm değişim faaliyetlerinde ilişkisel bir boyut olduğunu kabul etmektedir.

Bunun yerine, odak gücünün iki boyut arasında örgütlerin karşı karşıya olduğu bağlamsal koşullara göre değişiklik göstermesi söz konusudur. Bu nedenle ilişki pazarlaması mutlaka yeni bir pazarlama paradigması değil, pazarlama faaliyetlerinin merkezine ürünleri değil ilişkileri koyan yeni bir pazarlama yaklaşımıdır.

Bunu akılda tutarak, B2B ilişki pazarlamasını sadece müşterilerle değil, aynı zamanda kuruluşların tedarikçiler, düzenleyiciler, hükümet, rakipler, çalışanlar ve diğerleri ile geliştirdikleri çok çeşitli ilişkileri kapsayan bir yaklaşım olarak ifade edin. Bundan, ilişkisel pazarlama, başarılı ilişkisel değişimlerin yönetimi ile ilişkili tüm pazarlama faaliyetleri olarak kabul edilebilir.

Müşteri pazarlarına ek olarak, bir kuruluşun performansına ve pazar katkısına katkıda bulunan grupları temsil ettiği gerekçesiyle, işe alım, tedarikçi, nüfuz, iç ve yönlendirme pazarlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi gereken altı pazarlı bir ilişkisel pazarlama modeline bakın. 

Bu bölüm, ayrık ve ilişkisel değiş tokuşlarla ilişkili bazı özellikleri araştırıyor, ilişkisel pazarlamanın gelişimini ele alıyor, ağ yorumlarının yönlerini ve sadece müşterilerle değil, tedarikçiler ve kilit paydaşlarla olan ortaklıklar ve ittifaklar üzerindeki etkisini araştırıyor.

Ayrıca, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerine özellikle vurgu yaparak, kuruluşlar arası ilişkilerin yönetiminde IST’nin rolünü inceler.

İş İlişkileri

Ticari dünyada yöneticiler, diğer organizasyonlardaki meslektaşları ile ilişkilerin önemini uzun süredir kabul etmektedirler. Hem bireysel hem de organizasyonlar arası bakış açıları ilgi çekici olmuştur.

Akademik araştırmalar 1990’larda değişen, gözlemlenebilir ilişki biçimlerinin tanınmasıyla ilerledi. Kuruluşların, diğer kuruluşlarla uzak, ayrı ilişkilerin yanı sıra yakın işbirlikçi ilişkiler kurabileceği kabul edildi.

Buna ek olarak, ikili yaklaşım, piyasa değişimine dayalı ilişkiler düşünüldüğünde hala yararlı olsa da, örgütsel davranışa sınırlı bir bakış açısı sağlıyor gibi görünüyordu. Dikkatler, etkileşim halindeki organizasyonların üçlü ve ağlarını dikkate almaya kaydı. Bir ağdaki mevcudiyet ve konumun, tarafların eylemlerini daha önce dikkate alınmayan bir dereceye kadar etkilediği kabul edilir.

Başlangıçta pazarlama, özellikle B2B pazarlama teorisi, bireysel organizasyonların eylemlerine odaklandı. Bu, değişen derecelerde işbirliği ve bağımlılık ile organizasyonlar arası etkileşimin tanınmasına dönüştü.

Başlangıçta, dikkat ikililere, yani ilişkilerine rehberlik eden piyasa değişimi ilkeleriyle etkileşime giren organizasyon çiftlerine odaklandı. İlk başta bireysel kişilerin eşleşmeleri dikkate alındı, ancak bu, “satın alma merkezi ve satış merkezi kavramlarının tanıtılması” ile bir grup yönelimine dönüştü.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir