Kurumsal Sistemler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kurumsal Sistemler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Kasım 2022 Kurumsal Kaynak PLANLAMA ve veri analizi Kurumsal Kaynak PLANLAMASI Kurumsal Kaynak planlaması Nedir 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Kurumsal Sistemler

Kurumsal dikey pazarlama sistemi (CVMS), tek bir baskın üye tarafından sahip olunan ve dolayısıyla kontrol edilen kuruluşların ayrı bir grubudur. Bu yapısal düzenleme, önceki iki VMS formuna kıyasla en büyük etkiyi sağlar.

Bu yapılar genellikle çok az alternatif olduğunda ortaya çıkar. Belirsizlik minimuma indirilir ve baskın organizasyonun etkisi, genellikle ölçek ekonomileri elde etme çabasıyla maksimize edilir.

Kurumsal sistemler, geriye veya ileriye doğru dikey entegrasyon yoluyla elde edilir. Kuruluşlar, tedarik kaynaklarını (girdiler) kontrol etmek için yukarı doğru (geriye doğru) entegre etmeyi seçebilir veya aşağı doğru hareket edebilir (ileriye doğru) ve tekliflerinin dağıtımını veya her ikisini de kontrol etmeye çalışabilirler. Bununla birlikte, kurumsal sistemlerle ilişkili doğal esneklik eksikliği, birçok organizasyonu bu yapıdan uzaklaşmaya yöneltmiştir.

Geleneksel olarak, bira fabrikaları sadece bira ve üretim tesislerine değil, aynı zamanda biranın dağıtıldığı halk evlerine, restoranlara ve otellere de sahipti.

Ağlar

Bu bölümün çoğu, pazarlama kanalı yapılarını, doğrusal ve esas olarak iki kutuplu olan, kuruluşların dikey bir hizalaması olarak tasvir eder. Yani, organizasyonlar arası ilişkiler, diğer kuruluşların bir ilişkiye getirdiği etki ve etkiyi dışlıyormuş gibi, doğası gereği bire bir veya ikili olarak kabul edilir.

Bu yaklaşımın zorluklarından biri, kuruluşların faaliyet gösterdikleri gerçek bağlamın dışında görülmesidir. Herhangi iki kuruluşun sistemi, tüm kuruluşların doğrudan ve dolaylı ilişkilerine bağlı olduğundan, tüm üyelik sistemini göz önünde bulundurmak daha iyidir. Dolayısıyla bir ilişkiler ağı, mübadele davranışının meydana geldiği bağlamı sağlar.

Kuruluşlar yalnızca bir dizi özel alıcı-satıcı ilişkisine değil, aynı zamanda farklı kuruluşlarla çeşitli derneklere de yerleştirilmiştir. Bunlar iç içe geçerek çeşitli ilişki ağlarına neden olabilir.

Her kuruluş (ve birey), diğer üyelerin kaynaklarına erişim ve bağımlılık düzeylerine bağlı olarak farklı derecelerde içlerinde yerleşik olan zengin bir ağlar mozaiğinin üyesidir.

Etkileşen organizasyon ağlarının, 1970’lerde ve 1980’lerde çok yaygın olarak kabul edilen nispeten katı dağıtım kanalları yaklaşımından daha tatmin edici bir yönetim uygulaması yorumu olduğu konusunda giderek artan bir anlayış var gibi görünüyor.

Ağlar, kısmen “karşılıklı bir karşılıklı bağımlılık ve karşılıklılık modeli” aracılığıyla bir arada tutulur. Bir organizasyonun ağda işgal ettiği pozisyon önemlidir. Gerçekleştirilen işlevler, bunların önemi, diğer kuruluşlarla olan ilişkilerin gücü ve doğrudan ve dolaylı ilişkilerin olduğu kuruluşların kimliği ile belirlenir.

Bir organizasyonun konumu ve diğerleriyle ne derece bağlantılı olduğu, kısmen kaynakları harekete geçirme ve belirlenen hedeflere ulaşma derecesini belirler. Achrol’un belirttiği gibi, bir ilişkinin gücü ve süresi kısmen “çift ilişkilerin yürütüldüğü normları toplu olarak tanımlayan ve yöneten ilişkiler ağına” bağlıdır.

Bir mübadele ne kadar ilişkisel olursa, mübadele ve onun anlık süreçlerine odaklananların ötesinde çok çeşitli normlara sahip bir mini toplumun özelliklerini o kadar fazla üstlendiğini öne süren Macneil’den alıntı yaparak devam eder. Ağ yaklaşımları, kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerinin dinamik bir yorumunu sağlar.

Bir organizasyonun faaliyet gösterdiği ağları yönetme yeteneği, “ağ yetkinliği” olarak adlandırılmıştır. Tekil ikili ilişkileri yönetmek için gerekli beceriler ve yeterlilikler ile bir portföyü veya ilişkiler ağını yönetmek için gerekli olanlar arasında ayrım yaparlar.

Araştırmaları embriyonik olmasına rağmen (bu yazının yazıldığı sırada), bir kuruluşun ağ yetkinliği ile teknoloji ve sistemlerinin birbirine bağlı diğer kuruluşlarla ne ölçüde dahil olduğu (iç içe geçtiği) arasında güçlü bir bağlantı olduğu sonucuna varıyorlar. Bu tür bir yeterlilik ile yeni ürün geliştirme ve inovasyon başarısı arasında önemli bir bağlantı olduğunu iddia ederek daha da ileri gidiyorlar.


ERP İngilizce açılımı
Erp sistemi Nedir
Kurumsal Kaynak planlaması Nedir
Kurumsal Kaynak PLANLAMA ve veri analizi
Kurumsal Kaynak PLANLAMASI
kurumsal kaynak planlaması (erp) nedir
ERP Programları
Oracle ERP


Değer Ağları

Üyelerin belirli temel yetkinlikleri paylaştığı gönüllü, esnek, işbirliğine dayalı ilişkiler ilkelerine dayalı olarak belirli pazarlama kanalları ve iş stratejileri biçimleri ortaya çıkmaktadır. İşletmeler, artık temel olarak kabul edilmeyen faaliyetlere katılımlarından vazgeçiyor.

Bu nedenle, sipariş işleme, finans, BT, üretim ve lojistik gibi faaliyetler, bu temel yeterliliklere sahip ticaret ortaklarına dışarıdan tedarik edilmektedir. Bu faaliyetler birçok farklı kuruluş tarafından tek bir kuruluşmuş gibi işlenir. Bu nedenle, değer ağları, ağ bağlantılı şirketlerin takımyıldızlarını içeren sanal organizasyonlar olarak kabul edilebilir.

Değer ağları, her biri özel becerilere sahip kuruluşlar tarafından bir araya getirilen işbirliğine dayalı ve genellikle nispeten geçici yapılarla karakterize edilir. Bir ağın üstün değer yaratma kapasitesi, büyük ölçüde üyelerin temel yetenekleri ve yeterlilikleri tarafından belirlenir.

Bir ağdaki örgütsel ilişkilerin doğası, değerini şekillendirir. Ağ, bir müşterinin sorununa veya pazar fırsatına yanıt olarak oluşur. Sorunun çözümü belirlenip uygulandığında, ağ dağılabilir, ancak zorunlu olarak değil. Bazı üyeler, ortak ve tutarlı bir rolleri olduğu için bu ağlarda kalır.

Bununla birlikte, bazı üyeler, temel yeteneklerinin doğasına bağlı olarak yalnızca geçici bir role sahip olabilir. Ağları diğer tüm kanal yapılarından ayıran, üyeler arasındaki esneklik ve yakın ilişkilerdir.

Büyük ölçüde değer zinciri fikirlerine dayanan önceki tüm kanal yapıları, her biri bireysel değer yaratıcıları olarak kabul edilen bireysel organizasyonlardan oluşur.

Ağ yorumunda değer, işbirlikçi organizasyonlar grubuna, ağın kendisine verilir. Bir endüstri değer zinciri açısından bu fikre daha önce atıfta bulunulmuştur. Bununla birlikte, en büyük farklılıklardan biri yapının doğası ve süresi ile ilgilidir.

Endüstri değer zincirlerinde katılımcılar her zaman aynıdır ve uzun vadede birlikte çalışırlar. Değer ağlarında (VN’ler) üyelik göreve göre değişebilir ve üyelik derin düzeyde entegrasyon, koordinasyon ve bağlantılılık gerektirir. Değer ağlarının ayırt edici bir özelliği, ortaklar arasındaki elektronik entegrasyon düzeyidir.

Nasıl bireysel değer zincirleri birbirine bağlanabiliyorsa, ağlara da değer biçilebilir ve IBM’in ekosistemler olarak adlandırdığı şeye bağlanabilir. Değer ağları, son kullanıcı müşterileri için bileşen çözümleri sunarken, ekosistemler, tümü son kullanıcı müşterileri için toplam çözümler sunmaya yönelik, işbirliği yapan, sistemden sisteme bağlı kuruluşlardan oluşan ağlardan oluşur.

Değer ağları içinde bilgi akışını etkinleştirmek ve üstün değer sağlamak için IBM, dört teknoloji etkinleştiricinin veya aracın yerinde olması gerektiğini savunuyor:

Kurumsal kaynak planlama araçları, sistemden sisteme bağlantı olacak şekilde tüm VN üyelerini birbirine bağlayan bir elektronik platform sağlamayı amaçlar.

Kurumsal kaynak planlama sistemi, bir şirketin iş süreçlerinin çoğunu otomatikleştirmesine ve entegre etmesine, tüm kuruluş genelinde ortak veri ve uygulamaları paylaşmasına ve gerçek zamanlı bir ortamda bilgi üretmesine ve bilgilere erişmesine olanak tanıyan paketlenmiş bir iş yazılım sistemidir. Tedarikçiler arasında Oracle ve SAP bulunur.

Tedarik zinciri yönetimi araçları bilgi akışlarını yönetir, talebi tahmin eder ve zamanında, işbirliğine dayalı planlamayı kolaylaştırır. Tedarikçiler arasında Ariba, i2 Technologies, Manugistics, Oracle ve SAP bulunmaktadır.

1999 ve 2002 arasında, satıcılar 15 milyar dolardan fazla SCM yazılım lisansı sattı ve bunun üzerine alıcıların kurulum, eğitim ve bakım maliyetleri devam edecekti. Hem akademik hem de ticari olarak iyi bir bilgi ve makale kaynağıdır.

Müşteri ilişkileri yönetimi araçları, kuruluşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve sadakatlerini korumak için müşterilerin özelliklerini, değerlerini ve davranışlarını anlamalarını geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışır. Tedarikçiler arasında Maginus, Microsoft ve Siebel bulunur.

CRM sistemleri, son zamanlarda Birleşik Krallık’ta sıcak tartışmaların odak noktası olmuştur. Örneğin, Şubat 2003’te Londra’da Olympia’da düzenlenen ‘Pazarlama Teknolojisi’ etkinliğindeki açılış paneli, teknoloji odaklı yaklaşımlardan pazarlamaya veya tercihen müşteri odaklı yaklaşımlara hızlı bir değişim döneminin çoktan geciktiğini hissetti.

Çağrı merkezi personeli stresinin yüzde 70’inin donanım ve yazılım eksikliklerinden kaynaklandığı belirtildi. CRM sistemlerinin daha kapsamlı bir keşfi bulunabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir