Maddi Gerçeğin İfşa Edilmemesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Maddi Gerçeğin İfşa Edilmemesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

19 Temmuz 2022 Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi Maddi gerçek Nedir Maddi gerçek ve şekli gerçek 0
İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Bahis Politikası

Görüldüğü gibi değerli bir politika, bir bahis politikası olarak görülmemelidir. Öyle olsaydı, geçersiz olurdu. Değerli politikalara izin vermek için birçok kolaylık olduğu gerçeğini kabul ettikten sonra, yine de, “bunlar yalnızca bir bahsi gizlemek için kullanılırlarsa, bir kaçırma olarak kabul edilecekleri” konusunda uyardı.

Brüt aşırı değerleme, kumar oynamanın veya bahis oynamanın kanıtı olabilir. Bu aynı zamanda Temyiz Mahkemesi’nden Bay Yargıç Blackburn tarafından davasında da kabul edilmiş olup, burada aşırı bir değerleme olup olmadığının, değerlemenin en azından kısmen bir bahse varacak kadar yüksek olup olmadığına bağlı olduğunu gözlemlemiştir. 

Ve bir bahis politikası tarafından geçersiz kılınır Davanın gerçeklerine göre, mahkeme kararını maddi bir gerçeğin ifşa edilmemesine dayandırmayı tercih etti. Sigortalı malına aşırı değer biçen bir sigortalı, iddiasını dayandıracak bir poliçesi olmadığını pekala görebilir: böyle bir poliçe kumar veya bahis nedeniyle geçersiz sayılabilir.

Maddi Gerçeğin İfşa Edilmemesi

Aşırı değerleme iki yoldan biriyle ortaya çıkabilir: sigortalı, sigorta konusuna aşırı değer biçtiği bir poliçe yaptırabilir veya sigortalı aynı konu üzerinde birden fazla poliçe yaptırabilir. Sigorta edilen şeyin aşırı değerlemesinde veya tercih edilirse fazla sigortalanmasında (çifte sigorta ile). Her iki durumda da etki aynıdır.

Tek bir poliçede mutabık kalınan değerlemenin veya birden fazla poliçede mutabık kalınan değerlemelerin toplamının aşırı olduğunu sigortacıya ifşa etmeyen bir sigortalı, ifşa yükümlülüğünün ihlalinden suçlu olacaktır.

Aşırı değerlemenin ifşa edilmemesi Ionides v Pender, aşırı bir aşırı değerlemenin ifşa edilmemesini bir politikadan kaçınma gerekçesi olarak değerlendiren ilk durumdur.

Bu davada, davacılar, bu gerçeği sigortacılarına açıklamadan, malları gerçek değerlerinin çok üzerinde bir değerde sigortalamışlardır. Temyiz Mahkemesi Yargıcı Blackburn, davayı gören yargıcın gerçekleri değerlendirmek üzere jüriye yönelttiği soruları kabul etti.

Soruların sırası veya sırası özellikle önemli olduğundan, bunları tam olarak alıntılamakta fayda var:

• Sigorta değerlemeleri aşırı mıydı?
• Aşırıysa, hileli bir niyetle mi yapıldılar?
• Hileli olsun ya da olmasın, değerlemenin aşırı olduğunu bilmek sigortacılar için önemli miydi?
• Sigortacılardan gizlendi mi?

Değerlemelerin aşırı olduğu, ancak hileli olarak yapılmadığı konusunda duruşma hakimiyle aynı fikirdeydi. Üçüncü soruda, aşırı değerleme olgusunun maddiliği hakkındadır.

Sigortacıların uygulamada aşırı değerlemenin riski spekülatif kılacak kadar büyük olup olmadığını dikkate almanın önemli olduğu ilkesine göre hareket ettiğine dair belirgin ve çelişkisiz kanıtlar vardı. Bize rasyonel bir uygulama gibi görünüyor.

Bu, “akılcı bir uygulama” olarak kabul edildiğinden, aşırı değerleme gerçeğinin gizlenmesinin ifşa yükümlülüğünün ihlalini oluşturduğuna karar vermekten başka seçeneği yoktu. İfşa etmeme savunması, Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra, olmak üzere iyi bilinen üç davada da uygulandı.


Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi
Hukuka aykırı deliller Nelerdir
Maddi gerçek ve şekli gerçek
Maddi gerçek Nedir
Sanık beyanı delil midir
Kesin delil olmadan ceza verilir mi
CMK maddi gerçeğin ortaya çıkarılması
Hukuka aykırı delil elde etme suçu


“Sigortacıları dolandırmak amacıyla yapılan aşırı değerlemenin, kargodan elde edilmesi muhtemel kârlar hakkında çok hevesli bir fikirle yapıldığını söylemek gereksizdi. Olduğunu düşündüğü gibi, iletilmesi gereken aşırı bir değerleme varsa, politikadan kaçınan maddi bir gerçeğin gizlenmesi yeterliydi.

İkinci davada, Sayın Yargıç Roche, bozulmanın ve geminin değerine ilişkin gerçeklerin, sigortalı tarafından bilinen konular olduğuna dikkat çekmiştir. Sigortalı, sanıkların yatın gerçek değerine ilişkin herhangi bir gerçeği bildiğini veya bilmesi gerektiğini gösteremediğinden, haklarında karar verildi.

Sigortacının, sigorta konusu şeyin aşırı değerli olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olması durumunda, General Shipping and Forwarding Co – British General Insurance Co Ltd davasına atıfta bulunulmalıdır. Malların ve gemilerin aşırı sigortası arasında bir ayrım yapıldığında. Bu durumda, geminin gerçek piyasa değeri yaklaşık 1.500 £ iken poliçede 5.000 £ değerindeydi. Sigortacılar, geminin aşırı değerli olduğu gerekçesiyle sorumluluğu reddetti.

Bay Yargıç Bailhache, sigortacıların kendilerinin geminin piyasa değerini ölçmek için sigortalı kadar iyi bir konumda oldukları gerekçesiyle sigortalı lehine de karar verdi.

Hakim, poliçenin mallar üzerinde olması halinde meselenin farklı bir zeminde olacağına dikkat çekti: ‘Orada sigortacının, sigortalının beyanı dışında malların değerini bilmesine imkan yok. Bu durumda olduğu gibi, sigortalı mallara geldiğinde elindeki tüm bilgilere sahip değildir.

Davasında, Sayın Yargıç Kerr’in konuyla ilgili açıklamaları özellikle bilgilendiricidir.  Aşırı değerleme, sigortacıların maddi koşulların ifşa edilmemesi temelinde poliçelerden kaçınma hakkına sahip olduğu genel ilkesinin yalnızca bir örneğidir.

Bu nedenle, aşırı değerlemenin öyle olduğu her zaman gösterilmelidir ki, ifşa edilmiş olsaydı, sigortacıya poliçeden kaçınma hakkı verirdi çünkü bu, ihtiyatlı bir sigortacı olarak primi sabitlerken veya olup olmadığına karar verirken onun kararını etkilerdi.  Bu konuşmanın amacı, önemlilik ve ihtiyatlı sigortacının testi şartlarına uyulması gerektiğini de vurgulamaktır.

Ek Sigortanın İfşa Edilmemesi

Gemi, yük veya navlun üzerine meşru sigortalar yaptıran ve ayrıca ek ayrı sigorta(lar) yaptıran bir sigortalının durumunu incelemek gerekir. Olduğu gibi, sigorta konusu şeyin aşırı değerlenmesine veya aşırı sigortalanmasına neden olan ek değerli bir poliçe veya poliçe yaptıran bir sigortalı da kurallara yakalanabilir.

Gunford Davasında, sigortalı, tekne için 18.500 Sterlin (gerçek değer 9.000 Sterlindi) ve 5.500 Sterlin (gerçek değer yaklaşık 5.000 Sterlin) için navlun için değerli bir poliçe çıkarmaya ek olarak, aşağıdakilerle bağlantılı olarak ek poliçeler aldı. 6.500 sterlinlik ödemelerde gemi ve 4.600 sterlinlik tekne ve ödemelerde de geçerlidir.

Harcamalara ilişkin bu ppi politikaları Kanun kapsamında geçersiz olmasına rağmen, bununla birlikte, “geminin kaybolması durumunda ödenecek tutarı şişirmeye gittikleri için ihtiyatlı bir sigortacılar, hem riski üstlenmekte tereddüt ederler hem de bunu yapmadan önce gerekli olması gereken primi de düşünürler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir