YAKLAŞIK NEDEN KURALI – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

YAKLAŞIK NEDEN KURALI – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

22 Nisan 2021 0

YAKLAŞIK NEDEN KURALI – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

YAKLAŞIK NEDEN KURALI

Deniz sigortasında nedensellik konusuna ilişkin yasa, biraz sıkıcı bir şekilde tekrarlayan bir şekilde şunları beyan eder:

Bu Kanun hükümlerine tabi olarak ve poliçe aksini öngörmedikçe, sigortacı, karşı sigortalı bir tehlikenin yaklaşık olarak neden olduğu herhangi bir ziyandan sorumludur, ancak yukarıda belirtildiği gibi, yakın neden olmayan herhangi bir ziyandan sorumlu değildir. 

Chalmers’a göre: ‘Deniz sigortası hukukunun hiçbir ilkesi, causa proxima, non remota, spectatur kuralından daha iyi kurulamaz’. Bu ilkenin yasal bir beyanı olan ‘uzak değil, acil nedenin dikkate alınması gerektiği’ anlamına gelecek şekilde çevrilmiştir.

Deniz sigortacılığında, nedensellik yasasının “yıllar içinde dikkate değer bir geçmişi vardır”. Kayda değer bir süre boyunca causa proxima ilkesi farklı şekillerde uygulandı. Bununla birlikte, tarihinin dönüm noktası 1918’de Leyland Shipping Co Ltd – Norwich Union Fire Insurance Society Ltd davasında meydana geldi ve burada Lordlar Kamarası kesin olarak yakın neden yasasını kararlaştırdı.

Leyland Davası’nda9 ortaya konan yasal ilkeleri incelemeye geçmeden önce, karşılaştırma amacıyla (ve önceki davaları okurken kafa karışıklığını önlemek için) 1918’den önce var olan yasa hakkında kısaca yorum yapmak gereklidir.

1918’den Önceki Yasa

Leyland Davası’ndan önce, hakimler tarafından bir kaybın “nedenini” tespit etmek için kullanılan esasen iki yöntem vardı. Kanunda olduğu gibi, örf ve adet hukuku her zaman sadece causa proxima’nın dikkate alınması gerektiğini kabul etmiştir; ancak yıllar içinde deniz sigortacılığında en yakın nedenin belirlenmesi için iki takım kural kullanılmıştır.

Pink v Fleming’de uygulanan bir bakış açısına göre, “son nedene bakılmalı ve diğerleri reddedilmelidir, ancak sonuç onlar olmadan üretilemezdi”. Farklı bir şekilde ifade edilen Lord Justice Lindley, “Deniz sigortasıyla ilgili olarak İngiliz hukukunun uzun süredir yerleşik kuralı olmuştur, bu sadece causa proxima veya kaybın acil nedeninin dikkate alınması gerektiğidir.”

Zaman noktasındaki son veya dolaysız neden, kolaylık sağlamak için causa proxima olarak seçilmiştir: zaman noktasındaki son olayı en yakın neden olarak almak mantıklı değil, mekanik bir seçim yapma sürecidir. Önceki tüm bağlantılar reddedilerek, nedensellik zincirindeki son halka kayıp nedeni olarak kabul edildi.

Bu, önceki yargıçların çoğu tarafından tercih edilen kural gibi görünüyor. Zamanı ölçüt olarak kullanmak yerine, başka bir düşünce okulu  neyin “verimli” ve “baskın” olduğunu aramıştı. Bu, Temyiz Mahkemesi tarafından Reischer v Borwick davasında uygulanmıştır.

Kuralın doğru bir şekilde anlaşılması için, davanın gerçeklerine kısaca değinmek gerekir. Çatışma sonucu sızıntı yapan sigortalı gemi, ani tehlikeden uzaklaştırmak için demirlendi ve geçici olarak onarıldı. Daha sonra tamir için en yakın iskeleye çekilmesi için gönderilen bir römorkörün yarattığı suyun hareketinin etkisiyle sızıntının yeniden başlamasına neden olan gemi battı ve terk edildi.

İhtiyati haciz yaklaşık ispat kuralı
İhtiyati tedbir yaklaşık ispat kuralı
İhtiyati haciz yaklaşık ispat Yargıtay kararı
10.000 saat kuralı
Yaklaşık ispat NEDİR
Yaklaşık ispat HMK
10.000 saat kaç gün
apriori algoritması

Yargıç Lopes, söz konusu poliçe kapsamında sigortalı bir tehlike olmayan ‘son’ neden olan denizlerin tehlikelerini kesin olarak reddederek, ‘hasarın nedeninin çarpışma olduğunu ve çarpışmanın sonuçlarının hiçbir zaman sona ermediğini belirtti. mevcut, ancak şimdi telafi edilmeye çalışılan hasarın atfedilebilir olduğu etkili ve baskın tehlike sürekli olarak kaldı.

Kayba neden olan tek bir neden belirlendiğinde sorun olamaz. Örneğin Ballantyne v Mackinnon davasında, geminin tasarım ve yapımındaki kusurlar; ve Wadsworth Lighterage and Coaling Co – Sea Insurance Co’da, mavnanın genel zaafı, kaybın tek nedeni olarak kabul edildi. Açıkçası, böyle bir durumda belirlenmesi gereken tek soru, böyle bir kayıp sebebinin poliçe kapsamında olup olmadığıdır.

Bu başlık altında, daha sonra, tek bir kayıp nedeninin iki iddia başlığı tarafından kapsanmasının mümkün olduğunu gösteren otorite olarak görülen Atlantic Maritime Co Inc v Gibbon’a atıfta bulunulmalıdır.

Temyiz Mahkemesi, kaybın ‘gerçek’ ve ‘etkin’ nedeninin iç savaş değil, prenslerin kısıtlanması olduğunu ve sınırlamanın aynı zamanda bir iç savaş olayı olmasının önemsiz olduğuna karar verdi. , per se, kayıptan sorumlu değildi’.

İster iki iddia başlığına giren bir neden olarak, ister iki neden olarak kabul edilsin, sonuç aynıdır: bir mahkeme, iki iddia başlığından (veya iki nedenden) hangisinin zararın en yakın nedeni olduğuna karar vermek zorundadır. Aslında aynı konuya farklı bir açıdan bakılıyor.

Birden Fazla Kayıp Nedeni

Denizde bir zayiat, çoğu zaman nedenlerin birleşiminden kaynaklanmaz. Örneğin, denizlerin tehlikeleri başlangıçta bir kayba neden olmuş gibi görünebilir, ancak genel olarak, denizlerin tehlikelerini veya sigortalı herhangi bir tehlikeyi ortadan kaldırabilecek veya galip gelebilecek başka bir kuvvet (veya kuvvetler) vardır.

Bir nedenin nadiren kendi başına bir kayba neden olduğu söylenmiştir: neredeyse değişmez bir şekilde sahnenin arkasında işleyen bir dizi katkıda bulunan faktör ve etki vardır ve bu, ‘sıradaki boncuklar’ ve ‘bağlantılar’ gibi metaforlara yol açmıştır. Kayba yol açan ardışık olayları tanımlamak için kullanılan bir zincir.

Leyland Davası’nda Lord Dunedin durumu yerinde bir şekilde şöyle tanımlamıştı: “Fakat tabiri caizse, denizin tehlikelerine yardım etmek için dua eden bazı tehlikeler var.” neredeyse sonsuz bir çeşitlilik, asla kaybın tek nedeni olamaz.

Bilgin Lord Wright’a göre, “her zaman işbirliği yapan birkaç nedenden sadece biri” olmalıdır. Geminin veya bir kısmının veya kalitesinin olması gerekenden daha az uygun olduğunu ve dolayısıyla kazazede olduğunu kanıtlamak için bir tehlike gereklidir. Bir kazazededen genellikle nedenlerin bir kombinasyonunun sorumlu olması beklenebilir.

İki veya daha fazla nedenin bir kayba neden olduğu görüldüğünde, genellikle bir nedenin, başka bir nedene (veya nedenlere) tercih edilerek, kaybın ‘nedeni’ olarak nasıl seçileceği konusunda tartışmalar ve fikir ayrılıkları ortaya çıkar. 

Seçim hangi kritere göre yapılacak? Böyle bir anlaşmazlığı çözmek için her zaman kuralını kullanmıştır. Ancak, yukarıdaki tartışmanın da ortaya koyduğu gibi, deniz sigortaları hukukunda, bir zararın yakın nedenini belirlemek amacıyla farklı kurallar uygulanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir