Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

12 Temmuz 2022 Hukuk seçimi anlaşması Sözleşmelerde yetkili mahkeme Yetki anlaşması 0
Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi 

Mahkeme Seçimi Anlaşmalarına İlişkin 2005 Lahey Sözleşmesi (Lahey Sözleşmesi) AB tarafından onaylandı (Danimarka hariç) ve 1 Ekim 2015’te yürürlüğe girdi. Sözleşmeyi, Meksika ve Singapur (2 Haziran 2016’da onaylayan) diğer iki ülke onayladı.

Sözleşme, yalnızca bir Akit Devletin mahkemeleri (veya bir Akit Devlet içindeki bir veya daha fazla mahkeme) lehine tamamen münhasır yargı yetkisi anlaşmalarına uygulanır. Hükümleri, Sanatta belirtilenlere benzer. 

Sözleşme ayrıca, münhasır yargı yetkisi anlaşmalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda verilen kararların karşılıklı olarak tenfizini de sağlar. Şu anda Birleşik Krallık, Sözleşmeye AB aracılığıyla taraftır ve kendi başına bir taraf değildir. Buna göre çıkış gününde Sözleşme’ye taraf olmaktan çıkacak ve kendi başına onaylamak için başvurmak zorunda kalacak, bu yaklaşık üç ay sürmesi gereken bir süreçtir.

Sözleşme, yalnızca münhasır yargı yetkisi anlaşmalarına uygulandığı ve geçici koruma tedbirlerine uygulanmadığı için Yeniden Düzenlenmiş Tüzüğe göre daha sınırlıdır.

Ayrıca, Sözleşme aşağıdakiler için geçerli değildir: tüketici veya iş sözleşmeleri; iflas; yolcu veya eşya taşımacılığı; deniz kirliliği; anti-tröst/rekabet; taşınmaz mal üzerindeki ayni haklar ve taşınmaz malın kiracılığı; tüzel kişilerin geçerliliği, hükümsüzlüğü veya feshi ile organlarının kararlarının geçerliliği; fikri mülkiyet haklarının geçerliliği veya ihlali ile ilgili çeşitli konular; kamu kayıtlarındaki girişlerin geçerliliği; tahkim ve ilgili işlemler vb.

Geçici olarak Sözleşme, yalnızca seçilen mahkemenin ülkesinde yürürlüğe girdikten sonra imzalanan mahkeme anlaşmalarının münhasır seçimine ve yalnızca yürürlüğe girmesinden sonra başlatılan işlemlere uygulanır. AB ve Meksika için bu tarih 1 Ekim 2015 ve Singapur için 1 Ekim 2016’dır.

Birleşik Krallık’ın kendi başına onaylamasıyla, bu tarihten itibaren yapılan münhasır yargı yetkisi anlaşmalarına ve bu tarihten sonra başlatılan davalara uygulanacaktır, ancak 1 Ekim 2015’ten sonra imzalanan münhasır yargı yetkisi anlaşmalarına ilişkin konum konusunda belirsizlik olacaktır. Birleşik Krallık, Sözleşmeye AB aracılığıyla katılmıştır. En azından Brexit gününden sonra Birleşik Krallık’ın onay belgesinin tevdiinden Sözleşme’nin Birleşik Krallık için yürürlüğe girmesine kadar üç aylık bir boşluk olacaktır.

2007 Lugano Sözleşmesi

Bir alternatif, Birleşik Krallık’ın orijinal Brüksel Düzenleme rejimini uygulayan 2007 Lugano Sözleşmesini onaylaması olabilir. AB üyesi olmayan İsviçre, Norveç ve İzlanda mahkemeleri, 1968 tarihli Brüksel Sözleşmesinin (değiştirildiği şekliyle) 1988 tarihli Brüksel Sözleşmesinin “hükümlerine ilişkin herhangi bir ilgili kararla” ortaya konan ilkelere “ödeme hesabı” ödemek zorundadır.

Sözleşme, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması durumunda yürürlükten kalkacaktır. 2007 Lugano Sözleşmesi’nin 69(6) Maddesi, daha önceki Sözleşmenin sona erdiğini ve Brexit’te olası herhangi bir yeniden canlanmaya tabi olmayacağını belirten 1988 Lugano Sözleşmesinin “yerini alacağını” öngörmektedir.

Ancak, 2007 Lugano Sözleşmesi’nin onaylanması, İngiltere’nin önce Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne üye olmasını veya tüm Akit Taraflar, Avrupa Topluluğu ve Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsviçre’nin anlaşmasını almasını gerektirecektir. Aynı zamanda, Birleşik Krallık’ın çok sıkı kulis yaptığı Yeniden Düzenleme Yönetmeliği tarafından yapılan iyileştirmelerden vazgeçmeyi gerektireceğinden, biraz geriye dönük bir adım olacaktır.


Hukuk seçimi anlaşması
Yetki anlaşması
Davalı yurt dışında ise yetkili mahkeme
HMK
Sakin olduğu yer ne demek
MÖHUK yetki kuralları
Sözleşmelerde yetkili mahkeme
Aşkın Yetki Nedir


Önceki yargı ve icra anlaşmalarının yeniden canlandırılması 

Birleşik Krallık, 1968 Sözleşmesini onaylamadan/katılmadan önce, aşağıdaki Üye Devletlerle altı adet karşılıklı karar uygulama anlaşması imzalamıştı: Belçika, İtalya, Hollanda, Avusturya, Almanya ve Fransa.

Anlaşmalara, 1933 tarihli Yabancı Hükümler (Karşılıklı İcra) Yasası aracılığıyla etki verilir, ancak rejim yalnızca para kararlarına uygulanır. Brüksel Sözleşmesinin 55. Maddesi, bu tür anlaşmaların Sözleşme’nin yerine geçmesini öngörmektedir. 56 Antlaşmaların “bu Sözleşmenin uygulanmadığı konulara ilişkin olarak yürürlükte kalmaya devam edeceği” şartıyla ilgilidir.

Bu anlaşmaların Brexit’te yeniden canlandırılıp canlandırılmayacağı konusunda belirsizlik var. Yeniden canlandırılmasıyla ilgili argümanlar, Brüksel Sözleşmesinin yeniden canlandırılmasıyla ilgili olarak tartışılanlara benzer.

Maddenin etkisinin olması muhtemeldir. 56, Brüksel Sözleşmesi ile aynı zemini kapsadıklarında anlaşmaların yürürlükten kalktığı, ancak Sözleşmenin dışında kalan konuları kapsadığı durumlarda yürürlükte kaldığıdır. Maddede benzer hükümler verildiğinde, Birleşik Krallık’ın Norveç ile olan anlaşmasıyla ilgili olarak benzer bir belirsizlik vardır. 

AB ve Danimarka ile Yeniden Yapılanma Tüzüğüne dayalı olarak yeni bir yargı ve hükümler anlaşması müzakere etmek 

Birçokları için bu tercih edilen çözüm olacaktır. AB ile bir Üye Devlet olan Danimarka arasında, önce Brüksel I rejimini ve ardından Yeniden Düzenleme rejimini uygulayan 2005 anlaşması biçiminde bir şablon zaten mevcuttur. Ancak, AB’nin her zaman böyle bir anlaşmayı müzakere etmeye hazır olduğunu varsayarak, İngiltere için siyasi olarak imkansız olabilecek bir şey olan ABAD’ın denetleyici rolü için sağlanan anlaşmalardır.

Bu konuda bir uzlaşma, Lugano Sözleşmesi’nin AB üyesi olmayan üç Devletin mahkemelerine ilişkin hükümlerinde, yalnızca ABAD’ın kararlarını “dikkate almak” durumunda bulunabilir. 27’nin böyle bir uzlaşmaya istekli olup olmayacağı başka bir konudur, bırakın eski bir Üye Devletle yargı ve karar anlaşması yapmayı kabul edin.

Birleşik Krallık ile ilgili olarak Yeniden Düzenleme rejiminin sona ermesinin, ticari sözleşmelerde tercih edilen bir yargı yetkisi olarak İngiltere’nin konumuna saldırmak için bir fırsat olarak görülebileceği ve daha sonra işin diğer Üye Devletlerin yargı yetkisine devredileceği düşünüldüğünde, bu şüpheli olmalıdır. 

Genel Hukuka Geri Dönüş

AB ile herhangi bir anlaşmaya varılamazsa, Brexit gününden sonra bir başka olasılık, dönüştürülmüş Yeniden Yapılanma Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmak ve yargı yetkisine ilişkin ortak hukuk kurallarına geri dönmek olacaktır.

Davalının ikametgahına dayanan temel Brüksel yargı kuralı ortadan kalkacaktı. Bir davalının yargı alanında bulunması veya mahkemenin izniyle yargı yetkisi dışında hizmet yoluyla kurulan yargı yetkisine geri döneceğiz. Bir Fransız davalı, ikametgahı Fransa’da olursa olsun, İngiltere’deki varlığı aracılığıyla İngiliz mahkemelerinde bir kez daha dava edilebilir.

İngiliz davacılar, birkaç istisna dışında, davacının uyruğuna bakılmaksızın geçerli olan Yeniden Yapılanma Tüzüğü kapsamında ikamet ettikleri Devletin mahkemelerinde Üye Devlet sanıklarını dava etme haklarını yine de elinde tutacaktır.

Ancak, şu anda Arts tarafından sağlanan İngiliz yargı yetkisi hükümlerinin korumasını kaybederiz. 25 ve 31(2). Mahkemelerimiz, İngiltere’de ikamet eden bir davalı aleyhine dava açılmış olmasına rağmen, forum non conveniens gerekçesiyle yargılamayı durdurmakta özgür olacaktır. Mahkemelerimiz bir kez daha, Birleşik Krallık’taki tahkim anlaşmalarını ihlal ederek AB Üye Devletlerinin mahkemelerinde yargılamayı kısıtlayan davaya karşı tedbir kararları çıkarabilecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir