Makro Ortam – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Makro Ortam – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

28 Şubat 2023 Makro çevre faktörleri Mikro ve makro çevre faktör 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Dış Denetim – Makro Ortam

Tüm biçimleriyle PEST analizi buradaki araçtır: STEEL PIES tüm temelleri kapsar ve sürdürülebilirliği içerir. Basit PEST analizine kıyasla çok sayıda mikro araç sizi yanıltmasın. Dış analiz hayati önem taşır ve özenle yapılmalıdır. Ayrıca, tüm araçların güçlü ve zayıf yanları vardır ve organizasyonunuza ve pazarınıza en uygun olanları seçmelisiniz. Şirketiniz bir mikro işveren ise, gelen ve giden lojistiğiniz olması pek olası değildir, bu nedenle VCA buna uymaz.

Denetim(ler)inizi tamamladıktan sonra, yorumlanması gereken çok sayıda veriye sahip olacaksınız. Bunun için anahtar araç SWOT analizidir. Gelecekteki fırsatlardan yararlanmak veya gerçekten de tehditleri savunmak için güçlü yönleri nasıl kullanabileceğinizin analizine izin verdiği için bir pazarlama denetimi için esastır.

Ayrıca, gelecekte rekabet saldırısına maruz kalabilecek zayıflıkları da vurgular. Bir SWOT analizi, mikro analizi güçlü ve zayıf yönler (SW’ler) ile fırsatlar ve tehditler (OT’ler) şeklinde tasvir eder.

SW’ler, kuruluşunuzun son yıllardaki ve şimdiki zamana kadarki anlık görüntüsüdür. SW’ler içe odaklıdır, tarihseldir ve yetkinliklerinizden yararlanmanızı sağlayacak anlamlı bilgileri belirlemeye çalışır. OT’ler harici ve geleceğe dayalıdır.

Makro ortamı okumanız, planlama ufkunuz boyunca şirketinizi etkileyecek konuları algılamanızı sağlar. Bir SWOT gerçekleştirdikten sonra, iyileştirmeler yapmak için daha iyi bir konumda olacaksınız; örneğin, kaynakları daha iyi kullanmanız gerekebilir veya şirketinizin beceri tabanının iyileştirilmesi gerekebilir.

Değerlendirme

Herhangi bir pazarlama planının bir ölçüm ve inceleme dönemi olmalıdır. Takip eden uygulama boyunca, planın etkililiğini yansıtmak için planlanmış fırsatlar olmalıdır. Tüm paydaşlar, zaman ölçeklerinin ve geri bildirim ihtiyacının farkında olmalıdır. Bu yansımalara göre hareket etmeniz gerekebilir.

Bu kadar önemliyse, planlama neden başarısız oluyor?

Bu, uygulayıcılara pazarlama planlamasını öğretirken tekrar tekrar ortaya çıkan çok önemli bir sorudur. Öncelikle, önemli olanın boyut olmadığı konusunda net olalım. Birçok çalışma, KOBİ’lerde bir pazarlama planına sahip olma ile iş performansı arasındaki pozitif bağlantıya dikkat çekmiştir.

Ayrıca, birçok büyük, iyi kaynaklara sahip kuruluş, planlamalarının bir sonucu olarak planlamada başarısız olur veya iyi bir şekilde uygulamada başarısız olur. Kesinlikle organizasyon kültürünün (büyüklükten ziyade) başarılı planlamayla çok ilgisi vardır. Kurumsal başarısızlığın temel nedenlerinden biri, eski “kötü yönetim”dir ve bu, pazarlama planlaması için de geçerlidir.

Bu keyifsizlik, üst yönetimin zayıf yönlendirmesi şeklinde olabilir. Tahmin basitse ve elde edilen hedef ulaşılamazsa, bu sorunlara neden olacaktır. Çoğu zaman satış hedefi bir dilek listesidir: “Olmamız gereken yer orası.”

Anahtar Noktalar

■ Çok az ayrıntı eylem eksikliğine yol açarken çok fazla ayrıntı “analiz felcine” yol açabilir.
■ Beceri ve kaynak eksikliği, yalnızca zayıf pazarlama planlamasına değil, aynı zamanda etkisiz uygulamaya da yol açan temel faktörlerdir.
■ Bir pazarlama denetimi yapmak ve ardından “bir yıl daha bitti” diyerek sonuçlara oturmak yeterli değildir. Basitçe bir ritüele, meşakkatli bir göreve dönüşmüşse, o zaman gereken etkiyi yaratması pek olası değildir.
■ Verimli olmak, işleri doğru yapmak, etkili olmak ise doğru şeyleri yapmak anlamına gelir.


Mikro ve makro çevre faktörleri
Mikro çevre faktörleri
PAZARLAMA makro çevre faktörleri
Makro çevre pazarlama
Makro çevre faktörleri
Makro çevre nedir
Mikro çevre analizi
İşletmenin makro çevresi


Sürdürülebilir Pazarlama

Ekonomik kârdan daha fazlasını motive eden şirketler fikri yeni değil. Kotler ilk olarak 1960’larda ‘sosyal pazarlama’ ve 1970’lerde ‘toplumsal pazarlama’ kavramını önerdi. Bunlar sosyal fikirlerle ve genellikle pazarlamaya daha etik bir yaklaşımla ilgilidir. Toplumsal pazarlamanın etkinliği üzerine 35 yıllık araştırma ve tartışmalara rağmen, birçok uygulamacı ve akademisyen sosyal, etik ve çevresel konuların tam olarak benimsenmediği konusunda giderek daha fazla endişe duymaktadır.

1997’de Hart, “sürdürülebilir kalkınma” ifadesini icat etti ve ardından hemen Elkington’ın “üçlü alt çizgisi” (TBL) geldi. TBL’de geleneksel ekonomik odağın yerini yeni sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluk odakları aldı. Hart ve Elkington metinleri, iş dünyası ve sürdürülebilir kalkınma konusunda son zamanlarda yapılan en önemli katkılardan ikisi olarak kabul ediliyor.

TBL’nin ortaya çıkışından bu yana, genellikle “insan-kar-gezegen” olarak anılan sürdürülebilir iş geliştirme konsepti büyüdü. Bu, birçok uygulayıcı (ve akademisyen!) için yeni olabilir, ancak buradaki unsurlar yüzyıllardır uygulanmaktadır. Çoğu pazarlama metni, müşteri çekme, elde tutma ve memnuniyetin başarı için gerekli olduğu konusunda hemfikirdir.

Bu, genellikle teoriyi uygulama aracı olarak perakendeyi kullanan sürdürülebilir iş geliştirme teorilerinden yararlanarak size sürdürülebilir pazarlamanın faydalarını tanıtmayı amaçlamaktadır.

Neden perakende? 250 milyar £ (İngiltere) cirosuyla, önemli bir ekonomik itici güç ve diğer hizmet sağlayıcıların aksine, neredeyse tamamen tüketici temasına dayanıyor. FTSE4Good Endeksi’nde yer alanlar, sürdürülebilir iş uygulamaları gerçekleştirebilecek diğer övgüye değer hizmet sağlayıcıların modern büyük perakendecilerin karmaşıklığına sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. Ayrıca perakende, hızla değişen bir ortam olarak kabul edilmektedir.

Tarihi Bakış Açısı

Birleşik Krallık Kooperatif hareketi, ilkelerini ve uygulamalarını 1840’lardaki Rochdale Öncülerine kadar izleyebilir. Yol gösterici ilkeleri arasında eğitim, öğretim, bilgi ve toplum için ilgi vardı. Genellikle ürün etiketleme, sağlık eğitimi, adil ticaret ve yerel işçilerin kendi refahları için sorumluluk alma konusundaki tutumlarını değiştirme gibi alanlarda lider olmuştur.

Ana akım perakendeciler yakın zamanda Co-op’un çevreci kimlik bilgilerini benimseyerek liderliğini takip ettiler. Bu, tüketicilik ve çevreciliğin yükselişiyle aynı zamana denk geldi. Çevrecilik, giderek daha önemli hale gelmesine rağmen, kilit pazarlama metinlerinde zayıf bir şekilde temsil edilmektedir. Bununla birlikte, tüketiciler “yeşil aklamanın” farkındadır, bu nedenle yalnızca yeşil kimlik bilgilerinizi belirtmeniz artık yeterli olmayabilir.

Şirketinizin karşı karşıya olduğu zorlukları göz önünde bulundururken kilit soru şudur: ‘Müşteriler neden rakibimizin ürünleri yerine bizim ürünlerimizi satın alsınlar?’ Bu tür soruların yanıtları çok önemli olabilir. Cevaplardan biri, “satın alma”nın her zaman tüketicilerin bir dizi sosyo-kültürel faktöre tabi olan düşünceleri, duyguları ve eylemleri tarafından yönlendirilmesi nedeniyle tüketimin sosyal olduğudur.

Başkalarının tutumlarını, inançlarını, görüşlerini ve değerlerini benimseriz ve toplumdaki değişikliklerin farkında olmayan pazarlamacılar, müşterileri yabancılaştırma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu, çoğu pazarlama metninde eksik olmasına rağmen kilit paydaşlar için giderek daha önemli hale gelen sürdürülebilirlik için geçerlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir