MAL VARLIKLARI – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

MAL VARLIKLARI – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Temmuz 2022 2863 sayılı Kanunu Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma KANUNU kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu 65/1 0
YASAL KISITLAMALAR – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

MAL VARLIKLARI

 Mallar için yasal tanımın ilk kısmı şunları belirtir: “Mallar” terimi, ticari eşya niteliğindeki malları ifade eder ve kişisel eşyaları veya gemide kullanılacak erzakları ve depoları içermez.

‘Mallar’ ticarete konu olan malları, yani ticaret veya ticaret amacıyla gemiye konulan malları ifade eder. Bu nedenle, kişisel eşyaları veya geminin hükümlerini içeremez.

İkinci kısmı şunları belirtir:

Aksine bir kullanım olmadığı takdirde, güverte yükü ve canlı hayvanlar, genel eşya adı altında değil, özel olarak sigortalanmalıdır.

Güverte yükünün ve canlı hayvanların doğası gereği, normal şekilde taşınan mallardan daha fazla riske maruz kalırlar. Güvertede veya güverte altında taşınan canlı hayvanlar, çalkantılı bir deniz yolculuğunun yanı sıra her türlü ulaşımın stres ve zorlamalarına karşı savunmasız ve hassastır.

Özel olarak sigortalı olmaları genel kuralı da açıklama ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bunları sadece “mal” olarak değil, özel olarak sigortalayarak, sigortacı daha sonra sigortalanan konunun doğasından veya üstlenmeyi kabul ettiği riskin boyutundan habersiz olduğundan şikayet edemez.

Aksine Kullanım

Ortaya çıkan bir sonraki soru, ‘kullanım’ kelimesinin anlamıdır. Yükün güvertede taşınmasına ve/veya sigorta piyasasının genel ‘mal’ adı altında sigorta ettirilmesine atıfta bulunuyor mu? Konu, Lordlar Kamarası tarafından, özel olarak sigortalanmayan yünün, güvertede taşınan yün ticaretinin yerel kullanımına uygun olduğu İngiliz ve Yabancı Deniz Sigortası davasında çözüldü.

Ancak bu gerçek sigorta piyasasında bilinmiyordu. Ev, deniz suyunun neden olduğu hasardan sigortacıyı sorumlu tuttu. ‘Kullanım’ kelimesi, sigorta işinin değil, yün ticaretinde bir kullanım anlamına geliyordu. Yük sigortacıları, deyimin bu yorumuna göre, sigortalamayı kabul ettikleri yüke ilişkin ticaretin gelenek ve göreneklerini tanımak zorunda kalacaklardır. Belli bir ticaretin kullanımının cehaleti, açıkça onun için mevcut bir savunma değildir.

Malların makul bir açıklıkla tanımlanması kargo sigortasında özellikle önemlidir. Bu ilke, maddi gerçeklerin açıklanması göreviyle tam olarak bağlantılıdır. Bir sigortacının olağanın üzerinde olan herhangi bir riski üstlenmesi gerekiyorsa, bu konuda bilgilendirilmesi gerekir. Bunu yerine getirmenin bir yolu, sigortalıdan, sigortalaması istenen yükün özel veya özel niteliğini belirtmesini istemektir. Örneğin, ikinci el makineler özel olarak sigortalanmalıdır.

Konteynerler ve paketleme malzemeleri

‘Mallar’ın yasal tanımı, kapların ve ambalaj malzemelerinin mallara ilişkin bir politika kapsamında olup olmadığını belirtmede başarısız olmuştur. Bu problemle ilgilenen vakalardan kesin ve hızlı bir kural çıkarılamaz.

Testlerden biri şu soruyu sormaktır: Konteyneri kim sağladı? Başka bir deyişle, konteyner taşıyıcıya mı ait veya kiralayana mı ait, yoksa kargoyla ilgilenenlere mi ait? İkinci durumda, mallara ilişkin poliçe kapsamında olması mümkündür. Genel kural şudur ki, eğer kap fiilen malların bir parçasıysa, muhtemelen kapsanmıştır.

Bir sigortalı, yükleme limanındaki ve varış limanındaki mallar üzerinde bir deniz politikası uyguladığında, sigortalı olduğu tek riskin fiziksel kayıplara karşı risk olduğunu muhtemelen aklında tutmaktadır. Ama aslında poliçesi çok daha geniştir, çünkü malların varış noktasına ulaşmaması durumunda ödenecek bir tazminata kadar uzanır.

Bu ek teminat, genel olarak, “sadece ve yalnızca malların sigortasından farklı olarak, girişimin sigortası veya seyahat sigortası veya pazar sigortası” olarak adlandırılır. Nasıl tarif edilirse edilsin, yolculuğun kaybı doktrininden kaynaklanmaktadır.


2863 sayılı Kanun
2863 sayılı kanunun 74/1 maddesi
2863 sayılı kanunun 65.maddesi ile ilgili yargıtay kararları
Kaçak kazı tck madde
Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma KANUNU
2863 sayılı kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu son hali
2863 sayılı Kanun cezası nedir
kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu 65/1


Yolculuğun kaybedilmesi doktrini, Yasa’dan çok uzun yıllar önce vardı; ancak yasanın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra geçerliliği ve uygulanabilirliği konusunda şüpheler ortaya çıktı. Kanun’un kuralı kanuni bir şekle sokmayı ihmal etmiş olması, bazılarının Kanun’un yayımlanmasından sonra artık kanunda yeri olmadığına inanmalarına yol açmıştır.

Açık farkla mallara ilişkin bir poliçeye ilişkin deniz sigortası hukukunun en önemli kurallarından biri olan köklü doktrin, British and Foreign Marine Insurance Co Ltd ile Samuel Sanday and Co. Kanunun yürürlüğe girmesinden çok sonra. Vakanın gerçekleri ilkeyi canlı bir şekilde açıklayacağından, bunları belirtmekte fayda var: İngiliz tüccarlara ait bir keten tohumu kargosu, Arjantin’den Almanya’da satılık bir seyahatle Hamburg’a gönderildi.

Yük sahipleri onları yolculuk için sigorta ettirdi ve tehlikeler, prenslerin kısıtlanmasını da içeriyordu. Savaş patlak verdiğinde, yolculuğun daha fazla kovuşturulması yasa dışı hale geldi ve malların taşındığı gemiye İngiliz limanlarına gitmesi emredildi, o yaptı. Mallar daha sonra onları depolayan sahiplerine iade edildi. Daha sonra, yapıcı bir toplam kayıp iddiasıyla terk etme bildirimi yayınladılar.

Kanun kabul edildiğinde, bir limandan diğerine transit halindeki mallara ilişkin ortak Lloyd deniz sigortası poliçesi, kullanım yoluyla, tasarlanan maceranın konunun bir parçası olduğunu, böylece tasarlanan maceranın sigortalı bir tehlike tarafından engellendiği takdirde, karşı sigortacı, poliçe kapsamında ödenmesi gereken tutarı sigortalıya ödemekle yükümlü hale geldi. Bu konum değiştirilmez, ancak alt bölüm tarafından korunur.

Meclis, mallar herhangi bir bedensel zarara uğramamış olsa bile, sigortalı bir tehlike nedeniyle malları yapıcı bir toplam kaybı için geri alma hakkına sahip olduğuna karar verdi. Bu nedenle, mallar üzerindeki bir sigortanın ‘yalnızca fiili malın yaralanmaya karşı bir sigortası değil, aynı zamanda güvenli bir şekilde varışının da bir sigortası olduğunu akılda tutmak önemlidir. Yolculuk kaybı doktrini mallar, navlun ve karlar için geçerlidir, ancak bir gemi için geçerli değildir.

Kısıtlanmalardan kaynaklanan sigortalı serüvenin kaybolmasına veya engellenmesine dayalı olarak yürürlükte olan bir talebin tazminine izin veren Sanday Davası kararının ardından, ‘macera kaybına veya hayal kırıklığına dayalı herhangi bir iddia’ kapsam dışıdır.

Enstitü Kargo Klozları

Kargo, Enstitü Kargo Klozlarından herhangi biri kapsamında sigortalanabilir. ICC (A) tüm riskler politikası içindir, (B) ve (C) ise numaralandırılmış riskler içindir; Tekneler ile ilgili maddelerde olduğu gibi, sadece ‘MAR Formu’ ile kullanılabilirler. Doğal olarak, ICC(A) mevcut en kapsamlı teminattır ve ayrıca ispat yüküne ilişkin husus avantajına sahiptir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir