MALİ YÖNETİM SİSTEMLERİ – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

MALİ YÖNETİM SİSTEMLERİ – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

22 Mart 2023 Mali Yönetim Sistemi Mali Yönetim Sistemi Giriş 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

MALİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Finansal yönetim yazılımı 20 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Radyo ve televizyon istasyonlarında, trafik departmanının faaliyetleri ve müşterilerin reklam zamanı sırası, reklamların alınması (önce kasette, şimdi sunucularda), reklamların yayında programlanması ve faturalandırmanın kayıtlarının tutulması onlar için reklamveren de bilgisayarlara yerleştirildi ve giderek bilgisayarlaştırıldı. 1990’larda, yayıncılar ve İnternet içerik sağlayıcıları, gelişmiş içerik alma ve oynatma sistemleri geliştirdiler.

Günümüzde, çağdaş işletmelerin verimli bir şekilde çalışabilmesi ve mali kontrol ve raporlama gereksinimlerini karşılayabilmesi için bu sistemlerin entegre edilmesi gerekmektedir. Ek olarak, bu istasyonların çoğu mali durumlarını izlemesi, izlemesi ve raporlaması gereken devasa holdinglerin parçasıdır. Bu nedenle, hem iş birimlerinin operasyonları hem de ana şirketlerden gelen talepler, eğilimi kurumsal çapta entegre bilgi sistemlerine doğru itmiştir.

Oracle PeopleSoft, birçok işlevi entegre edecek bir kurumsal sisteme iyi bir örnektir. Pek çok medya şirketi müşteri derneği ve diğer isimsiz müşterilerle ilginç bir üründür.

Bilgisayarlı sözleşme yönetimi, gelir muhasebesi, sözleşmeye dayalı katılımlara göre telif alacakları ve borçları ve bütçeleme, iş akışı, malzeme faturalandırması, pazarlama iletişimleri ve yayın envanteri için modüller sağlar.

Medya şirketleri için özellikle caziptir, çünkü telif ödemelerini belirlemelerine ve miktarlarını belirlemelerine ve sözleşme hükümlerine uymama riskini azaltmalarına olanak tanır.

Ek olarak, medya şirketleri fikri mülkiyet hakları, korsanlık, güvenlik ve dijital haklar yönetimi (DRM) ile ilgili bir dizi zorlukla karşı karşıyadır. Yine de içeriğin yaygın şekilde dijitalleşmesi, medya şirketlerini dijital dağıtımı benimsemeye zorluyor.

Değerli içeriklerini korumak için, onu kontrol edecek karar çerçevelerine ve operasyonel süreçlere ihtiyaçları var. Kontrol, güvenlik ve kullanım ve tüketim izlemeyi içerir; bunun için araçlar ağlar üzerinden konuşlandırılmalı ve otomatikleştirilmiş sunucu tarafı sistemler aracılığıyla yönetilmelidir.

Tüm bunlar, tüketicilerin korumalı içerik satın alımlarını raporlayabilmeleri için finansal sistemlerle entegre edilmesi gereken gelişmiş bir altyapı gerektirir. Örneğin, bir arkadaşınıza korumalı bir şarkı veya video göndermek istediğinizi varsayalım. Bazı dijital haklar yönetimi korumaları, arkadaşınızın gönderdiğiniz içerik için ödeme yapmasına izin verir.

 STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE

Şirketler, genellikle Ocak’tan Aralık’a veya Temmuz’dan Haziran’a kadar olan bir mali yılda faaliyet gösterir. Stratejik plan ve bütçe, işletmelerde yıl boyunca konuşulan konulardır ve yöneticiler, genellikle her ay, plan hedeflerinin uygulanmasına ve bütçe hedeflerine ulaşılmasına yönelik ilerlemeyi açıklamak için düzenli raporlar hazırlar.

Genel planın ve bütçenin bir kısmı, yeni içerik oluşturma veya edinme veya yeni hizmetler sağlama ve mevcut olanları iyileştirme dahil olmak üzere daha fazla değer yaratma çabalarıdır. Bu çabaların yöneticileri, hedefler tarafından yönlendirilecek ve bütçe tarafından kısıtlanacaktır.

Stratejik plan büyük resme bakar: Genel ekonomik görünüm nedir? Şirketin rekabet ettiği veya rekabet etmeyi planladığı pazarlardaki eğilimler nelerdir? Hangi teknolojiler soluyor veya ufukta görünüyor?

Rakipler ne durumda ve ne yapıyorlar? Mevcut ve potansiyel müşteriler nasıl değişiyor? Tipik olarak bu sorular bir SWOT analiziyle (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) yanıtlanır.

Bütçe, stratejik plana dayalıdır, parayı planlamanın olduğu yere koyar ve şirketin iş birimlerinin hedefler belirlemesini ve bunların uygulanmasını finanse etmesini mümkün kılar.

Gelir ve gider tahminleri, planda belirlenen piyasa koşullarından ve boru hattındaki sözleşmelerden gelir. Bütçeyi geliştirmek, bir işletmenin her departmanını içeren yıllık bir uygulamadır.


Mali Yönetim Sistemi
MYS
Mali Yönetim Sistemi Giriş
Mali yönetim Nedir
mys.hmb.gov.tr giriş
MYS Muhasebat
Bumko Giriş
MYS V2


Sermaye Bütçesi ve Altyapı İçin Bütçeleme

Daha önceki bir bölüm, mülk, bina, ekipman gibi kalemler ve içerik üreten kuruluşlar söz konusu olduğunda, orijinal içerik üretme maliyetleri dahil olmak üzere sermaye varlıklarını satın almadan önce yöneticilerin yaptığı analizleri tartıştı. Rutin satın alımlardan farklı olarak muhasebeleştirilirler.

Bazen yatırım harcaması olarak adlandırılan sermaye harcamaları genellikle amortismana tabi tutulur, bu da varlığın maliyetinin birden çok bütçeye (genellikle yıllara) yayılması anlamına gelir. Bu muhasebenin yapılmasının nedeni, büyük bir sermaye varlığının maliyetinin tek bir bütçeye konulmasının, aslında şirketin kalemi yıllarca kullanacağı halde, yılın zarar göstermesine neden olacağıdır. Çoğu zaman, bu tür satın alımlar için para borç verenlerden ödünç alınır ve ardından birkaç yıl boyunca geri ödenir.

Altyapı, genellikle medya şirketleri tarafından yapılan ve özel değerlendirme gerektiren bir sermaye harcaması kategorisidir. Örneğin, bazı medya şirketleri içeriği taşımak için dağıtım altyapısına sahiptir ve bu altyapıyı işletir.

Yayıncılar kuleler ve vericiler inşa etmeli ve bakımını yapmalıdır. İnternet şirketlerinin sunuculara ve bant genişliğine ihtiyacı vardır. Kablo şirketleri mahallelere hatta tüm kasabalara hizmet eden sistemler kuruyor. En büyük medya holdingleri, yayın, kablo, sinema filmi ve internet varlıklarına hizmet vermek için çeşitli altyapı türlerine sahip olabilir ve bu altyapıları işletebilir.

Altyapı pahalı gerçekten pahalı. Büyük altyapı projeleri o kadar maliyetlidir ve performans, güvenilirlik ve dayanıklılık arasında o kadar çok denge vardır ki, genellikle daha başlamadan önce yıllarca süren mühendislik çabası ve planlama gerektirir. Bu altyapı iyileştirmeleri için ödenecek paranın çoğu genellikle borç verenlerden ödünç alınır.

1980’lerde endüstri, birçok televizyon ağının sinyallerini iletmek için ülke genelinde hibrit fiber/koaksiyel (HFC) ağlar, tek yönlü kablo sistemleri inşa etmek için yaklaşık 15 milyar dolar harcadı.

Kablo endüstrisi, altyapıyı yükseltmenin genellikle daha da pahalıya mal olduğunu öğrendi. 2000 ve 2002 yılları arasında endüstri, etkileşimli hizmetler sağlamak amacıyla iki yönlü kablo sistemleri yapmak için 45 milyar dolardan fazla para harcadı. Daha sonra endüstri, bu sistemleri televizyon, interaktif ve telefon hizmetleri sunacak şekilde yükseltmek için 2007’de 14,6 milyar dolar ve 2008’de tahmini olarak 16 milyar dolar harcadı.

Bir uydu sisteminin maliyeti, kaç tane “kuş” fırlatılması gerektiğine bağlıdır. Her bir iletişim uydusunun maliyeti 75 milyon dolar. Uydunun kendisi maliyetin yaklaşık yüzde 40’ını, fırlatma yaklaşık yüzde 40’ını, yer kontrol sistemleri yaklaşık yüzde 5’ini ve sigorta işlemleri yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor.

Sermaye varlıklarının satın alınmasına ilişkin kararlara ulaşmak için kullanılan aynı analizlerin çoğu, altyapı inşa etme veya satın alma kararları vermek için de kullanılır. Bu analizler, başabaş analizi, geri ödeme analizi veya bir tür iskonto edilmiş nakit akışı analizi içerebilir.

Bir kendini koruma meselesi olarak, borç verenler, altyapı için borç para alması gereken şirketlerden olağanüstü maliyeti haklı çıkarmak için yeterli bir yatırım getirisi olacağına dair ayrıntılı kanıtlar sunmalarını isteyeceklerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir