Marka Oluşturma ve Sürdürme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Marka Oluşturma ve Sürdürme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

19 Kasım 2022 Etkili bir marka oluşturmak için neler yapılmalıdır Marka oluşturma örnekleri Marka yaratma stratejileri 0
İÇERİK PAZARLAMASI İLE ARAMA 

Marka Oluşturma ve Sürdürme

Son yıllarda iki marka geliştirme modeli ortaya çıkmıştır. Tamamlayıcıdırlar, rekabetçi değillerdir. Muhtemelen en yaygın kabul gören marka geliştirme modeli, Keller’in Müşteri Tabanlı Marka Değeri Çerçevesidir.

Bilgi etkilerinin (marka farkındalığı ve çağrışımları) aracılık ettiği araçlardan ve hedeflerden (marka unsurları, pazarlama programları ve ikincil marka çağrışımları) oluşur ve bunun sonucunda daha büyük marjlar ve daha fazla marka sadakati içeren marka değeri artışları elde edilir.

Güçlü bir marka oluşturmak için bir dizi adım sunarak statik modeli genişletti: uygun kimliği oluşturmak, uygun marka anlamını yaratmak, müşterilerden doğru marka yanıtlarını almak ve onlarla güçlü ilişkiler kurmak gerekir.

İnternette marka değerinin gelişimini inceledi. İnternet farklılıklarını hesaba katmak için uyarlanmış geleneksel bir hiyerarşik yaklaşım kullandılar. Bu, üç modeli test etmelerine izin verdi: ikna edici hiyerarşi (Düşün-Hisset-Yap), düşük katılım (Düşün-Yap-Hisset) ve katılımsız (Yap-Düşün-Hisset).

Genel olarak, Düşün-Yap-Hisset modeli, tüm ölçümlerde önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi; bu, farkındalığın ardından site ziyaretinin geldiğini ve ardından marka değerinin geldiğini gösteriyor. Web ziyaretini (bağımlı değişken), reklamın farkındalık yaratmada ve kullanımı artırmada yararlı olduğu, sık sık satın alınan olgun ürün kategorilerine (düşük katılım) benzetiyorlar ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çabaların gerekli olduğuna dikkat çekiyorlar.

Marka İlişkisi

Farklı bir yaklaşım benimseniyor. Tüketicilerin markalarıyla ilişkilerini nasıl geliştirdiği üzerine yaptığı bir çalışmada, marka ilişkileri kalitesi (BRQ) kavramını geliştiriyor. BRQ, olumlu duygusal duygulardan (sevgi/tutku, kendi kendine bağlanma), davranışsal bağlardan (bağımlılık, bağlılık) ve bilişlerden (yakınlık ve marka ortağı kalitesi) oluşan çok boyutlu bir yapıdır. BRQ’ya, tüketici/marka ilişkisinin istikrarını ve dayanıklılığını belirleyen bir dizi psikososyal filtre aracılık eder.

BRQ boyutlarını operasyonel hale getirdi ve varsayımsal ürünler için BRQ oluşturmada müşteri topluluklarının mı (kişiden kişiye etkileşim) yoksa kişiselleştirilmiş Web sitelerinin mi (makineden kişiye etkileşim) en etkili olduğunu test etti. Daha az deneyimli tüketiciler için müşteri topluluklarının daha etkili olduğunu bulmuşlardır. Daha deneyimli kullanıcılar için kişiselleştirilmiş Web siteleri daha etkiliydi.

Model, bir sonucu, yani tüketicilerin markalarıyla olan ilişkisinin kalitesini belirtir. Hem tüketicilerin kendi yaşam deneyimlerine hem de markayla ilgili pazarlama eylemlerine dayanan bir sonuçtur. Pazarlamacılar, tüketicilerin yaşam deneyimlerini kontrol edemez; ancak, müşteri deneyimi üzerinde kontrol oluşturabilir ve kullanabilirler. Bu nedenle tüketici deneyimi kavramının yanına dönüyoruz.

Müşteri Deneyimi

Marka öğrenmenin anahtarı olarak müşteri deneyimi kavramı, internetten önce gelir. Bunu bir tür öğrenme, 4 aşamalı bir bilgi işleme modeli olarak nitelendirin. Tüketicilerin test için çalışma hipotezleri oluşturduklarını, ürünle ilgili kanıtlara maruz kaldıklarını, bilgileri kendi aşinalıklarına ve motivasyonlarına dayalı olarak kodladıklarını ve son olarak yeni kanıtları mevcut inanç yapılarına entegre ettiklerini varsayıyorlar.

Açıklamaya göre öğrenme (reklamların çoğu bu kategoriye girer) ile daha etkili olduğu kabul edilen deneyimden öğrenme arasında ayrım yaparlar. Müşteri deneyimi kavramını popüler hale getirdiler: kişisel, akılda kalıcı bir yol”. Kelime aşaması önemlidir ve pazarlamacıların tüketicilerin deneyimsel öğrenmesini kontrol edebileceği iddiasını yansıtır.

Sanal deneyimin aracılı olması bakımından dolaylı deneyime benzer olduğunu savunun. Ayrıca, her ikisinin de etkileşimli olması bakımından doğrudan deneyime benzer. Araştırmaları, sanal deneyimi aktif bir psikolojik süreç olarak buldu.

Buna diğer üç özellik eşlik ediyordu: mevcudiyet dolaylı deneyim katılımının yarattığı başka bir yerde olma duygusu olarak tanımladıkları mevcudiyet ve keyif. Sanal deneyimin, dolaylı deneyimden çok doğrudan deneyime daha yakın olan canlı, kapsayıcı, aktif ve duygusal durumlardan oluştuğu sonucuna varırlar.


Lüks marka yaratmak
Marka oluşturma örnekleri
Kişisel marka yaratmak
Marka oluşturma maliyeti
Etkili bir marka oluşturmak için neler yapılmalıdır
Marka OLUŞTURMA aşamaları
Yaratıcı marka fikirleri
Marka yaratma stratejileri


Müşteri deneyimi kavramı, marka değerini etkileyen pazarlamacı tarafından başlatılan tüm faaliyetleri kapsar. Öğrenme veya dolaylı deneyim, geleneksel medyada gerçekleşir. Doğrudan deneyim, satın alma noktasında ve fiili kullanımda kazanılır. Etkileşimli medya, özellikle internet yoluyla kazanılan deneyim, hem doğrudan hem de dolaylı deneyim özelliklerine sahiptir.

Marka geliştirme kavramlarının ilişkisini özetler. Müşteri deneyimini, pazarlamacının marka değeri yaratma çabaları ile tüketicinin marka ile ilişkinin kalitesine ilişkin algısı arasındaki aracı faktör olarak tanımlar. Bu nedenle, pazarlamacıların anlamlı bir deneyim yaratmak için ellerindeki tüm teknikleri kullanmaları çok önemlidir; bu konuya bu bölümün sonunda geri döneceğiz.

İnternet, deneyim yaratma kanallarının en yenisidir ve teknolojideki gelişmelerin önümüzdeki yıllarda daha da fazla markalaşma tekniği üretmesi muhtemeldir. Pazarlamacıların mevcut teknikleri anlamaları, bunları mevcut pazarlama programlarına entegre etmeleri ve yeni teknikler ortaya çıkmaya devam ederken tetikte olmaları çok önemlidir.

Çevrimiçi Marka Geliştirme Teknikleri

2000 yılında McKinsey’deki danışmanlar, dijital markalar oluşturmak için kullanılabilecek araçları belirlediler: kişiselleştirme, özelleştirme, birlikte yaratma, satın alma sürecini kolaylaştırma, self servis, ürün tasarım araçları ve dinamik fiyatlandırma.

O zamandan beri teknoloji, zengin medyayı listeye ekledi. Araştırma ayrıca marka topluluğunun Web üzerinde oluşturulabileceğini veya güçlendirilebileceğini göstermiştir. Bu araçların ve tekniklerin akıllıca kullanılması, pazarlamacı ile müşteri arasında anlamlı bir diyalogun gerçekleşebileceği etkileşimli bir ortam yaratır.

Bu tekniklerin her biri, markalaşma programlarına ilginç olanaklar getiriyor. Bu tekniklerin geleneksel marka unsurlarına ve ikincil çağrışımlara ek olarak mevcut olduğunu da akılda tutmak önemlidir.

Marka adı ve logosu gibi unsurlar ve şirket ve dağıtım kanalları gibi çağrışımlar, tüm markalama faaliyetlerinin temelidir. Spesifik interaktif tekniklere bakmadan önce, interaktifliğin kavramını ve önemini ele almalıyız.

Erken ve etkili bir çalışmada, hem makinelerin hem de kişilerin bire bir veya çoktan çoğa tarzda etkileşime girebildiği bilgisayar aracılı ortam (ağlar) kavramını tanıttı. İnternet CD-ROM’larını ve ATM’leri doğrudan içermeyen etkileşimli ortamlar hala var, ancak daha yüksek erişim hızları, İnternet’i etkileşimin odak noktası haline getirdi.

Ayrıca akış kavramını pazarlama literatürüne kazandırmıştır. Bunu “alakasız düşünce ve algıların elendiği ve tüketicinin tamamen etkileşime odaklandığı” bir durum olarak tanımlıyorlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir