Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

4 Haziran 2021 0

Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Rüzgarların ve Dalgaların Olağan Hareketi

R7’deki “denizlerin tehlikeleri” tanımından “rüzgarların ve dalgaların olağan hareketinin” hariç tutulması, kişiyi yalnızca olağanüstü veya anormal olan havanın tanımın kapsamına girdiği sonucunu çıkarmaya cezbedebilir. Bu açıkça yanlış bir bakış açısıdır. Skandia Insurance Co Ltd – Skoljarev davasında, bu yanılgıdan haberdar olan Sayın Yargıç Mason şuna dikkat çekmiştir: “Rüzgar ve dalgaların olağandışı bir hareketinin, tesadüfi bir kaza veya kaza meydana getirmek için gerekli olduğu şeklindeki eski görüş, artık oldukça itibarsızlaşmıştır.

Miss Jay Jay’de, o kadar doğrudan olmayan Bay Yargıç Mustill, eğer rüzgarın veya denizin hareketi, olayın doğrudan nedeniyse, ‘olumsuz’ havanın makul bir şekilde tahmin edilebileceği gerçeğinin hiçbir fark yaratmadığını gözlemledi. kayıp. Hava koşulları araştırmasında, ‘sıradan’ sıfatının rüzgarları ve dalgaları değil, ‘eylem’ kelimesini nitelendirdiğini açıkladı. Böylece sadece olağanüstü değil, sıradan rüzgarlar ve dalgalar da “denizlerin tehlikeleri” kapsamına girebilir.

CCR Fishing Ltd ve Diğerleri v Tomenson Inc ve Diğerleri, La Pointe davasında, Kanada mahkemesi ‘denizlerin tehlikeleri’ teriminin iki unsuru olduğuna dikkat çekti: kaybın nedeni ‘tesadüfi’ olmalıdır. 

“Tesadüfi” kelimesi, herhangi bir kişinin kasıtlı olarak neden olduğu herhangi bir kaybı16 ve rüzgarların ve dalgaların olağan eyleminin neden olduğu kaçınılmaz bozulmadan kaynaklanan herhangi bir kaybı açıkça hariç tutar. Kaybın nedeni kasıtlı veya kaçınılmaz olmamalıdır.

Bir olayın tesadüfi olup olmadığını belirlemek amacıyla, bir yanda normal ve normal olan ile diğer yanda olağandışı ve beklenmedik arasındaki ayrım, Popham ve Willett – St Petersburg Insurance Co davasında kullanılmıştır. Eldeki mesele, buzun tıkanmasının denizler için bir tehlike olup olmadığıydı.

Limanın yıllık düzenli olarak kışın buzla tıkanması, hiçbir şekilde, gelgitlerin gelgitleri gibi, olayların olağan akışının bir parçası olan bir kaza olmadığı için, kaybın bir tehlikeden kaynaklanmadığına karar verildi. denizler’. Bu nedenle, bu tehlikenin kapsamına girmek için, karşılaşılan buzun yılın o zamanında ‘olağandışı’ olması ve navigasyon için olağanüstü zorluk veya tehlike yaratması gerekir.

Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım

Kavramın anlaşılmasını kolaylaştırmak için sıklıkla yapılan bir karşılaştırma, deniz riskleri ile kara riskleri arasındadır. Kayıp karada olmasaydı, ‘denizlerin’ şartının karşılanacağı söylendi. Test basitçe kazanın sadece denizde meydana gelebilecek bir kaza olup olmadığı şeklinde ifade edilebilir. Inchmaree, elbette, bu konudaki klasik örnektir.

Lord Bramwell’in pozisyonun açıklaması şöyle:

Motorunun hasarı gemide veya denizde olmasından değil. Aynı yanlış yönetim gerçekleşmiş olsaydı, kazanlar ve motorlar karada olsaydı aynı şey olurdu. Denizin, dalgaların ve rüzgarın bununla hiçbir ilgisi yoktu.

Denizin her şeye sahip olduğu ve karanın kayıpla hiçbir ilgisi olmayan Stranna’da bunun tersi bir durumla karşılaşıldı. Geminin yalpalaması “tamamen beklenmedik” ve sadece “talihsiz bir kaza”ydı. Mahkeme, kaybın sadece denizler için değil, aynı zamanda denizler için de bir tehlike olduğuna dikkat çekti. Ancak ‘karada olamazdı’ diye mahkeme, kaybın denizlerdeki bir tehlikeden kaynaklandığına karar vermek zorunda kaldı.

Aynı argüman çizgisi yakın zamanda The La Pointe’de de uygulandı. Deniz suyunun gemiye girmesi sonucu gemi battığından, karada gerçekleşemeyecek bir olay, kaza ‘denizlerden’ olarak kabul edildi. Mürettebatın bir vanayı açık bırakmaktaki ihmalkar davranışı olmasaydı kazanın meydana gelmeyeceği gerçeği, denizlerdeki bir tehlikenin neden olduğu kaybı azaltmadı.

deniz kirliliği nedir
İllegal deşarj ne demek
Deniz kirliliğini önlemek için yapılan projeler
Deniz kirliliğini önlemek için neler Yapmalıyız
deniz ki̇rli̇li̇ği̇
deniz kirliliği nasıl önlenir
Deniz kazaları hukuk
Deniz kazalarında insan faktörü

Davası, denizin, rüzgarın veya dalganın kayba neden olması gerektiği noktayı göstermek amacıyla özellikle önemli bir durumdur. Lord Buckmaster, “bir “deniz riskini” veya “deniz tehlikesini” çok tam olarak tanımlamaya kalkışmanın istenmediğini” kabul ettikten sonra, kanunu şu şekilde ortaya koymaya başladı: “bu, denizin veya denizin bir durumudur. hava veya seyrüsefer kazası, bu koşullar olmasaydı gerçekleşmeyecek bir sonuç doğurur.

Mahkemenin bu davada, doğası gereği işe uygun olmaması nedeniyle limanda alabora olan kuru havuzun kaybolmasına denizlerdeki bir tehlikenin neden olmadığını tespit etmesi hiç de zor değildi.

Benzer, ancak daha belirgin terimlerle, Sassoon & Co v Western Assurance Co’daki Privy Council, ‘suyun istilasına katkıda bulunan hiçbir hava veya başka herhangi bir tesadüfi koşul olmadığına; Çürümüş ahşabın açılmasıyla sadece kendi ağırlığıyla çekilen su, afyonun verdiği zarar, denizlerdeki bir tehlikenin neden olduğu bir kayıp değildi.

Deniz veya kara kriterinin ne kusursuz ne de uygulanması tamamen kolay olduğu, Lordlar Kamarası’ndan Lord Atkinson tarafından Stott Steamers Ltd v Marten’de yapılan bir konuşmadan çıkarılabilir:

‘Deniz ile tek bağlantısı gemide doğması olan bir tehlike, mutlaka bir deniz tehlikesi veya deniz tehlikesi olarak bir tehlike değildir. Bir vincin zincirinin veya bu zincirin bir prangasının aşırı yüklenmesi veya çok şiddetli bir zorlamaya maruz kalması durumunda, bir gemide meydana geldiğinde, karada meydana geldiğinden daha fazla denizcilik karakteri taşımaz.

Ünlü Hamilton, Fraser & Co v Pandorf & Co davası, bir navlun sözleşmesiyle ilgili bir dava (taşıyıcıyı ‘denizlerdeki tehlikeler ve kazalardan’ sorumluluktan muaf tutan) sıklıkla, Sıçanların banyoyu denize bağlayan bir boruyu kemirmeleri nedeniyle kaçan deniz suyunun verdiği zararın, denizlerin bir tehlikesinden kaynaklanan bir kayıp olduğuna hükmedilmiştir.

Kemirgenlerin de yardımıyla fesada musluk suyu değil de deniz suyu yol açtığından, kayıp tesadüfi ve tesadüfiydi. Hasar, musluk suyunun bir klozetten kaçmasından kaynaklansaydı davanın sonucu neredeyse kesinlikle farklı olurdu, böyle bir olay karada da meydana gelebilirdi.

Karada da meydana gelebileceğinden, dondan kaynaklanan hasarın denizler için bir tehlike olduğunu iddia etmek zor olacaktır. Bu nedenle, ICC (A) hariç olmak üzere, aksi özellikle belirtilmedikçe, herhangi bir standart Enstitü Maddesi kapsamında olmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir