Medeni Hukuk ve Genel Hukuk – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Medeni Hukuk ve Genel Hukuk – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

4 Mayıs 2021 Kamu hukuku ve özel hukuk dalları Kişiler Hukuku Notları pdf Medeni hukuk alt Dalları Medeni Hukuk Ders Notları Medeni Hukuk Nedir kısaca Medeni Hukuk pdf 0
İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Medeni Hukuk ve Genel Hukuk

Avrupa’nın çoğunda, Güney Amerika’da ve başka yerlerde uygulanan kodlanmış hukuk sistemi, İngiltere, eski İngiliz kolonileri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın çoğunda geçerli olan genel hukuk sisteminin aksine medeni hukuk olarak bilinir. Medeni hukuk sıklıkla dört gruba ayrılır.

Birincisi, Belçika ve Lüksemburg, Kanada’nın Quebec eyaleti, İtalya, İspanya ve Afrika ve Güney Amerika’dakiler de dahil olmak üzere eski kolonilerinde de geçerli olan Fransız medeni hukukudur. İkincisi, büyük ölçüde Avusturya, İsviçre, Portekiz, Yunanistan, Türkiye, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’da uygulanan Alman medeni hukukudur.

Üçüncüsü, İskandinav medeni hukuku İsveç, Danimarka, Norveç ve İzlanda’da mevcuttur. Son olarak, Çin (veya Çin) hukuku, medeni hukuk ve sosyalist hukuk unsurlarını birleştirir. Bu hiçbir şekilde hava geçirmez bir sınıflandırma değildir.

Örneğin, İtalyan, Portekiz ve Brezilya hukuku, medeni kanunları Alman medeni kanununun temel unsurlarını giderek daha fazla benimsedikçe, geçen yüzyılda Alman kanunlarına yaklaştı. Rus medeni kanunu kısmen Hollanda kanunlarının bir çevirisidir.

İki adet teamül hukuku ve medeni hukuk geleneği geçen yüzyılda birbirine yaklaşmış olsa da, iki sistem arasında en az beş önemli fark vardır.

Birincisi, teamül hukuku esasen yazılı olmayan, metinsel olmayan, ortaçağ avukatları ve savunmalarını sundukları kraliyet mahkemelerinin yargıçları tarafından şekillendirilmiş bir hukuktur. Gerçekten olabilirzira Roma hukuku çalışmalarının yeniden canlanmasından önce uzmanlar tarafından geliştirilen, güçlü bir monarşi tarafından desteklenen bu yerleşik sözlü gelenek, bu sistemin İngiltere’de neden asla ‘kabul edilmediğini’ açıklıyor.

Medeni Hukuk Ders Notları
Kamu hukuku ve özel hukuk dalları
Medeni Hukuk Ders Notları PDF
Medeni hukuk alt Dalları
Kişiler Hukuku Notları pdf
Medeni Hukuk pdf
Özel hukuk Dalları
Medeni Hukuk Nedir kısaca

Kodlama, nesiller boyu genel hukukçular tarafından direnmiştir, ancak bu düşmanlık, 1923’teki kuruluşundan bu yana, Amerikan Hukuk Enstitüsü’nün (bir grup avukat, yargıç ve hukukçu) birkaç tane yayınladığı Amerika Birleşik Devletleri’nde daha zayıf olmuştur. ‘(sözleşme, mülkiyet, temsilcilik, haksız fiiller ve tröstler dahil)’ hakimler ve avukatlara yasanın ne olduğunu söyleyecek temel yasal konuların yeniden düzenlenmesi yoluyla hukuktaki belirsizliği ele almak ‘için yasanın yeniden ifade edilmesidir.

Yasayı kodlamak yerine açıklığa kavuşturmaya çalışıyorlar. İkincil otorite olarak statüleri, Amerikan mahkemeleri tarafından yaygın olarak (her zaman tutarlı olmasa da) kabul edilmesiyle kanıtlanmaktadır. Daha da önemlisi, ülke çapında geçerli olan bir dizi önemli ticari işlemle ilgili tutarlı kurallar oluşturan Tekdüzen Ticaret Kanunu’dur (UCC).

Farklı yasalara sahip 50 eyalette, ticari işlemlerde tekdüzelik açıkça hayati önem taşımaktadır. Böyle bir standardizasyonun yokluğundaki kafa karışıklığını bir düşünün: New York’ta yaşıyorsunuz ve New Jersey’de Michigan’da üretilmiş, Maine’de depolanmış ve evinize teslim edilmiş bir araba satın alıyorsunuz.

İkincisi, ortak hukuk gelişigüzeldir: yapı taşları medeni hukuk sisteminde olduğu gibi metinlerden ziyade davalardır. Herhangi bir Amerikalı, Avustralyalı veya Antiguan hukuk öğrencisine, çalışma zamanının çoğunun nasıl harcandığını sorun.

Cevap neredeyse kesinlikle “vakaları okumak” olacaktır. Arjantin, Avusturya veya Cezayir’den muadillerini sorgulayın ve ısrarla inceledikleri medeni ve ceza kanunlarını ima edecekler. Hukukçu hukukçunun kanunların beyan ettiği şeyden ziyade yargıçların söyledikleriyle meşgul olmasının sonucu, hukuki problem çözmeye yönelik daha pragmatik, daha az teorik bir yaklaşımdır.

Üçüncüsü, mahkeme kararlarının merkeziliği göz önünde bulundurulduğunda, teamül hukuku, içtihat doktrinini hukuk sisteminde üstün bir konuma yükseltir. Bu doktrin, hem önceki kararların, büyük ölçüde benzer olayları içeren mahkemelerin mevcut davaları yönetmesi gerektiği ve yüksek mahkemelerin kararlarının yargı hiyerarşisinde daha düşük olanlar için bağlayıcı olduğudur.

Bu fikrin gerekçesi, yargıçların, önlerindeki davanın bazı maddi açıdan onlardan farklı olduğu gerekçesiyle görünüşte bağlayıcı emsalleri ‘ayırt etmelerine’ izin verirken, sürekliliği, öngörülebilirliği ve nesnelliği ortaya çıkarmasıdır.

Dördüncü bir genelleme şudur: örf ve adet hukuku ‘bir çare olduğu yerde, bir hakkın olduğu’ öncülünden hareket ederken, medeni hukuk geleneği genellikle zıt pozisyonu benimser: ‘Bir hakkın olduğu yerde, bir çare vardır’.

Genel hukuk, bakış açısına göre hak temelli olmaktan ziyade esasen iyileştiriciyse, bu açıkça, İngiltere’de 12. yüzyıldan itibaren davanın, kralın yetkisi. Her iddianın kendi resmi yazısı vardı.

Dolayısıyla, örneğin, borçlanma emri, borçlu olunan parayı telafi etmek için herhangi bir eylem için bir ön şarttı ve toprağı geri almak için bir hak emri vardı. 17. yüzyılda, habeas corpus emri (kelimenin tam anlamıyla ‘cesedi üretmelisiniz’) keyfi yetkinin hayati bir kontrolüydü, çünkü yargılanmadan alıkonulan bir kişinin mahkemeye çıkarılmasını gerektiriyordu. Hapsedilmesi için yasal bir gerekçe bulunmaması durumunda yargıç, bireyin serbest bırakılmasına karar verebilir. Özgür bir toplumun bu temel niteliğini kabul etmek medeni hukuk yargı mercilerinin bir yüzyıl sürdü.

Nihayet, 13. yüzyılda, teamül hukuku yargılamayı başlattı, ceza ve hukuk davaları için jüri tarafından. Jüri karar verirdavanın gerçekleri; hukuku hakim belirler. Jüri yargılaması, teamül hukukunun temel bir özelliği olarak kalmıştır.

Gerçekler ve hukuk arasındaki bu ayrım asla medeni hukuk sistemleri tarafından benimsenmemiştir. Aynı zamanda, medeni hukuk tarafından kullanılan yazılı argümanın temel rolüne karşı, sözlü teamül hukuku geleneğinin önemini de göstermektedir.

Ayrıca, İskoçya gibi, yasal sistemleri kodlanmamış olsa da, çeşitli derecelerde Roma etkisini koruyan belirli yargı bölgeleri vardır. Öte yandan, bazı yargı bölgeleri Roma hukukunun etkisinden kaçındı, ancak mevzuatın önemi nedeniyle, bu sistemler medeni hukuk geleneğine benziyor. Bunlar, “Romano-Germen” ailede alışılmadık bir yerde yaşayan İskandinav ülkelerini içerir.

Ortak Hukuk, Kaos ve Kodlama

Ortak hukuk, kaynak kurallarına atıfta bulunularak tanımlanabilen bir kurallar kodundan oluşsaydı, hayat çok daha basit olabilirdi, ancak meselenin gerçekliği, her şeyin bundan çok daha kaotik olması ve teamül hukukunu uyumlu hale getirmenin tek yoludur. İdeal olan, sistemi kodlamaktır ki bu, o zaman genel hukuk olmaktan çıkacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir