Medya Stratejileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Medya Stratejileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

7 Ekim 2022 Sosyal medya pazarlama Avantajları Sosyal medya pazarlama faaliyetleri Sosyal medya pazarlama stratejiler 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Geomarketing, Ticari Hedefler ve Kopyalama Stratejisi

Bir reklamın etkinliğini artırmak, iletişim hedefini sosyo-demografik özellikler, satın alma davranışları, konum, seyahat bölgesi vb. açısından daha iyi bilmekle sağlanabilir.

Bu tür verileri toplayan coğrafi pazarlama, kampanyaların etkinliğini artırmayı amaçlar, çünkü öncelikle, bir reklamverenin dikkate alınan bir pazardaki durumuna göre daha kesin ve daha uygun iletişim hedeflerinin belirlenmesine olanak tanır.

Örneğin, ulusal Fransız gazetesi Le Monde, bir coğrafi pazarlama sistemi sayesinde pazar paylarını bir Fransa haritasında görselleştiriyor. Ülke genelinde aynı kampanyayı başlatmak yerine, potansiyel satışlara göre daha az nüfuz edilen bölgeler belirlenmekte ve bu bölgelerde promosyonlar gerçekleştirilmektedir.

İkincisi, coğrafi pazarlama, daha güçlü bir etki yaratmak için bir reklam mesajının içeriğinin (kopyalama stratejisi: vaat, ton, fayda) hedeflenen hedefin yerel, bölgesel veya ulusal özellikleri temelinde hedeflenmesine izin verir. Uygulamada, bireyler reklamın amacına ne kadar çok dahil olursa ve reklamın amacı ile ne kadar ilgilenirse, reklamın etkili olma şansı o kadar yüksek olur.

Örneğin, bankacılık ürünlerine yönelik bir reklam, öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede öğrenci kredisi ve ailelerin çoğunluğunun evlerini kiraladığı bir bölgede emlak kredisi sunuyorsa daha fazla etkiye sahip olacaktır.

Özetle, amaçlanan hedefin özellikleriyle ilişkili bir coğrafi temsile sahip olmak, reklamverenlere kampanyalarının amaçlarında ve mesajlarının oluşturulmasında rehberlik etmede önemlidir. Bu, bugün daha da doğrudur, artık yerel eylemler, herkese ama özellikle hiç kimseye yönelik ulusal kampanyaların yeterince etkili olmadığını düşünen artan sayıda firma tarafından yürütülmektedir.

Mikro pazarlama olarak bilinen bu tür bölgesel stratejiler, hedeflerin ve ticari reklamın içeriğinin daha iyi uyarlanması için coğrafi bir kriterin dikkate alınmasıyla sonuçlanır. Bu nedenle, bölgesel olarak bölümlere ayrılmış iletişim ikilemleriyle karşı karşıya kalan reklam ajansları, beklentilerini karşılamak için bir coğrafi pazarlama aracına sahip olmak konusunda özel bir ilgiye sahiptir.


Sosyal medya pazarlama stratejileri
Sosyal medya pazarlaması Nedir
Sosyal medya pazarlama faaliyetleri
Başarılı sosyal medya pazarlama Örnekleri
Sosyal medya pazarlama Avantajları
Sosyal medya stratejisi örnek
Sosyal medya kampanya stratejisi nedir
Sosyal medya pazarlamasi Tez


Reklamverenin hedefi uluslararası olduğunda, belirli bir coğrafi bölgenin kültürünü hesaba katmak, bir reklamın yaratıcı içeriğinin optimizasyonu için eşit derecede önemlidir. Etkililikte kazanımlar elde etmek için mesajların uyarlanması aslında şiddetle tavsiye edilir.

Bu nedenle, Almanya’da dürüst ve bilgilendirici bir ton, Fransa’da eğlenceli ve akıllı bir ton, Danimarka’da ciddi bir iyi tat tonu vb. benimsemek tercih edilir. Sorun, bariz maliyet ve marka imajının homojenliği nedenleriyle, bir adaptasyon stratejisinin uygulanması bazen zor olabilir.

Toplam adaptasyon (kampanyanın etkisini optimize eder) ile mesajın standardizasyonu (önemli tasarrufların gerçekleştirilmesine izin verir) arasında alternatif bir çözüm, standart bir konumlandırma veya glokalleşmeyi (“küresel düşün, küresel düşün, yerel davran”).

Bu nedenle, reklam teması ve konumlandırma tüm ülkelerde aynıdır, ancak marjinal yerel değişiklikler, reklamın yaratılması açısından (tonda, renklerde, aktörlerde, vb. değişiklik) gerçekleştirilir.

Uluslararası firmalar, genellikle aynı mesajı dünyaya yaymayan ve markanın sergilendiği ülkenin dilini ve sembollerini bütünleştiren Coca Cola veya McDonald’s örneğini izleyerek böyle bir strateji benimser.

Bununla birlikte, reklamların bir ülkeden diğerine aynı kullanım amaçlarına yanıt veren temel ürünleri veya yüksek teknoloji ürünlerini gösterdiğinde, reklamların yayılımın coğrafi bölgesi ile ilgili olarak değiştirilmesi daha az gereklidir.

Ayrıca, bir ülkenin “sembolleri” olan ürünlerin (ABD için Levi’s jeans, hamburgerler) veya bir bölgenin marifetini temsil eden ürünlerin (Fransa için lüks ürünler, İtalya için makarna) reklamları uyarlama gerektirmez. görüntü ve kalite ile eşanlamlı olan coğrafi kökenleri nedeniyle arzu edilir ve ticari bir reklam, aksine, çağrıştırıcı görsel veya sözlü öğeler kullanarak markanın kökeni üzerinde ısrar etmelidir.

Reklamların coğrafi yayılım bölgesi ile ilgili olarak değiştirilmesi, reklamverenin hedefi ulusötesi veya nispeten homojen olduğunda, hedef farklı coğrafi bölgeleri işgal etse bile gerekli değildir.

Sonuç olarak, bir reklam kampanyasının oluşturma amaçlarını ve stratejisini optimize etmede coğrafi pazarlamanın kullanımı düşünüldüğünde, firmalar tarafından kullanılan bilgilerin kesinliğinin, onların araçlarına ve iletişim alanlarına göre değişiklik gösterdiğinin altı çizilmelidir: bilgi genellikle üstünkörüdür. ve güncel olmayan güvenilir verilerin toplanmasının maliyeti ve zorluğu nedeniyle uluslararası bir iletişim stratejisi durumunda sezgiseldir.

Bununla birlikte, ulusal bir reklam söz konusu olduğunda, kartografik analiz düzeyi bazen oldukça karmaşıktır: karar verici, hedefleri uyarlamak için idari haritalara (bölgeler, bloklar) veya şehir haritalarına (bir şehrin sokakları) güvenir. ticari bir kampanyanın içeriği.

Geomarketing ve Medya Stratejileri

Geomarketing’in bir iletişim politikasının performansını iyileştirmeye getirdiği temel şey medya stratejisiyle ilgilidir. Bunun amacı, reklam verenlerin reklam alanı satın alma harcamalarını sınırlayacak reklam mesajının iletimi için medya ve destek(ler)in seçimidir.

Başka bir deyişle, çok sayıda “faydalı” kişiye veya müşterinin iletişim hedefine ait olanlara ulaşma meselesidir. Bu sınırlamayla ilgili olarak bir medyayı veya diğerini desteklemek için medya planlayıcıları, diğer faktörlerin yanı sıra güç, tekrar ve yakınlık kriterlerine güvenirler.

Bir desteğin gücü, desteğin amaçlanan hedefi kapsama yeteneğini temsil eder ve bir basın, radyo, sinema veya televizyon desteğinin okuyucuları, dinleyicileri, sinema izleyicileri veya televizyon izleyicileri tarafından temsil edilen ve aynı zamanda reklamverenin de üyesi olan yararlı izleyici kitlesine dayalı olarak hesaplanır. hedef.

Bir desteğin tekrarı, desteğin mesajı kısa bir süre içinde birçok kez iletme kabiliyetine göre hesaplanır. Radyo ve görüntülü reklamlar, sinemadan daha yüksek bir tekrar potansiyeli sunar. Son olarak, desteğin yakınlığı, bir desteğin hedef kitlesindeki (faydalı izleyici) hedefin payı ile hedefin toplam nüfus içindeki payı arasındaki ilişkidir.

Mevcut destekler için tüm bu indekslerin bilgisi, medya planlayıcısını bilgilendirir ve optimal bir plan oluşturmasına yardımcı olur. Bir destek ile reklamverenin hedef kitlesine ait 100 kişi arasındaki ortalama temas sayısını yansıtan GRP veya Brüt Derecelendirme Puanı olan kararını yönlendirmek için genellikle sentetik bir gösterge kullanılır.

Bu, ajansların doğru BGBM’ye (1.000 kişi başına maliyet) sahip bir destek seçmek için güvendiği temel göstergedir; bu, bir reklam ekleme maliyetinin hedefe ait kişi sayısının 1.000 ile çarpımına bölünmesini temsil eder. Yüksek bir GRP ve makul bir BGBM ile ilişkili bir destek, alan satın alma maliyetini sınırlar ve bu nedenle bir reklamveren için çekici olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir