Medyanın Yaygınlaşması

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Medyanın Yaygınlaşması

1 Haziran 2023 Sosyal medya günümüzde insanların zamanlar Sosyal medya ile ilgili makale 0
Pazarın Doğası

Medyanın Yaygınlaşması

İnternetin ve kablosuz sistemlerin yaygınlaşması ve bunun sonucunda müşteriler tarafından sosyal medya kullanımının artması, geleneksel ağızdan ağıza iletişim konseptini yeniden gözden geçirme ihtiyacını vurgulamaktadır. Bireylerin deneyimlerini dünyanın her yerindeki diğer insanlarla paylaşma fırsatı, gücü şirketlerin elinden alıp tüketicilerin eline teslim ediyor.

Çevrimiçi kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, yayınlanan incelemeler (bloglar veya ticari inceleme web siteleri gibi uygun web sitelerindeki tüketici görüşleri), posta çantaları (satıcının web sitesindeki müşteri görüşleri), elektronik posta listeleri ve kişisel e-postalar (e-posta ile gönderilen tüketici görüşleri) aracılığıyla paylaşılabilir.

Bu eğilimler ışığında eWOM, “İnternet aracılığıyla çok sayıda kişi ve kurumun kullanımına sunulan bir ürün veya şirket hakkında potansiyel, mevcut veya eski müşterilerin yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir açıklama” olarak tanımlanabilir. Ancak bu tür bir iletişim marka, ürün veya hizmetlerle sınırlı olmayıp bir organizasyon, bir destinasyon vb. ile de ilgili olabilir.

Geleneksel ağızdan ağıza ağızdan ağıza pazarlama kavramının ve e-ağızdan ağıza pazarlamanın tanımının analizi, iki kavram arasındaki temel farklılıkların tanımlanması için yararlı bir ön adımdır.

Dikkate alınması gereken ilk husus, mesajın doğasıdır. Geleneksel ağızdan ağıza iletişim konseptinden farklı olarak, eWOM genellikle yazılı bir mesajdır, müşterilerin izlenimlerini genellikle belirli bir bilinen kişiye göndermeden İnternette yayınlamaları nedeniyle, giderek daha fazla görsel olması zorunlu değildir.

Bu web sitesinde kalan deneyimleri hakkında kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği (metin, resimler ve videolar) yayınlarlar. Bu nedenle mesaj kalıcıdır çünkü kolay kolay kaybolmaz ve asenkrondur çünkü iletişim kuran ile alıcı arasındaki etkileşimin aynı anda gerçekleşmesi gerekli değildir.

Aksine, diğer tüketiciler, belirli bir ürün veya hizmet hakkında çevrimiçi bilgi ararken, uzun bir süre sonra bile bu yorumları okuyabilir. Mesajın çevrimiçi depolarda kalıcılığı, şirketlerin ve araştırmacıların geleneksel WOM durumunda son derece zor olan bir operasyon olan eWOM’u ölçmelerini de mümkün kılar.

Ayrıca erişilebilirlikle ilgili olarak, geleneksel WOM söz konusu olduğunda, müşteriler genellikle küçük gruplar oluşturarak tanıdıklarının fikrini sorabilirken, elektronik ortamda milyonlarca insan, genellikle yabancılar, başkalarının fikirlerine de erişebilir.

Bu bağlamda, okuyucunun mesajın güvenilirliğini belirlemesi zordur çünkü bilgi, arayan kişiyle çok az veya hiç ilişkisi olmayan, coğrafi ve kültürel olarak dağınık ve farklı geçmişlere sahip kişilerden gelmektedir. Bu nedenle müşteriler, ürünün belirli özellikleri hakkında bilgi edinmek için başkalarıyla “zayıf bağlar” kurarlar.

Çevrimiçi ağızdan ağıza pazarlama, müşteri tarafından kendiliğinden ortaya çıkan “organik/içsel” veya şirket müşterilerini ağızdan ağıza pazarlamanın yayılmasını hızlandırmaya teşvik ettiğinde ortaya çıkan “güçlendirilmiş/dışsal” olarak ayırt edilebilir.

Bu eylemler, bir şirketin çevrimiçi pazarlama mesajları geliştirdiği ve müşterileri bu mesajları sosyal ağlarının diğer üyelerine iletmeye teşvik ettiği viral pazarlama kampanyalarının temelidir.

Daha önce de belirtildiği gibi, ağızdan ağıza pazarlama reklamcılıktan farklı olsa da, incelemeleri yayma eylemi için müşterileri çeşitli şekillerde ödüllendirme eylemi, özellikle mesajın kaynağının bilinmediği çevrimiçi ortamda bir güvenilirlik yanlılığı oluşturabilir.


Geçmişten Günümüze sosyal medya
Sosyal medyanın tarihçesi pdf
Sosyal medya günümüzde insanların zamanlarının önemli bir
Sosyal medya Nedir
Sosyal medya ile ilgili makaleler pdf
Sosyal medyanın Tarihçesi
Geleneksel medya ve yeni medya
türkiye’de sosyal medya tarihi


Elektronik İletişim Sonuçları

Son birkaç yılda, eWOM konusuna araştırmacılar tarafından artan bir ilgiye tanık olduk. Birçok çalışma, insanların alınan ağızdan ağıza iletişim bilgilerinden nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışmıştır.

E-WOM iletişimi ile ilgili çoğu çalışma, “sosyal yargıların ve davranışın altında yatan zihinsel süreçleri, otomatik veya kontrollü bir şekilde çalışıp çalışmadıklarına bağlı olarak iki genel kategoriye ayıran” ikili bir insan bilgi işleme teorisini benimsemiştir.

Esas olarak eWOM araştırmasında kullanılan en belirgin ikili süreç teorileri, detaylandırma olasılığı modeli ve buluşsal sistematik modeldir. Bu modeller temel bir soruyu yanıtlamaya çalışır: ikna edici bir mesajın farklı yönleri (örneğin, argümanların gücü, kaynağın çekiciliği) ikna edici çağrıların etkililiğini nasıl etkiler?

Diğer ilginç ikili süreç modelleri, tutumların nasıl oluştuğunu ve değiştiğini ve tutumların davranışa rehberlik ettiği mekanizmaları araştırır. Bu, Belirleyiciler Olarak Motivasyon ve Fırsat-MODE modeli ve İkili tutum modeli durumudur.

Atıfta bulunulan teoriler, eWOM’un müşteri tutumları ve dolayısıyla davranış ve satın alma niyetleri ve kararları üzerindeki etkisini analiz etmek için yazarlar tarafından farklı şekillerde kullanılmıştır.

Konuyla ilgili literatürün son incelemeleri, eWOM çalışmalarının iki düzeyde sınıflandırılabileceğini göstermektedir: belirli web sitelerinden elde edilen nesnel verileri inceleyerek eWOM’un ürün satışları üzerindeki etkisine odaklanan pazar düzeyinde bir analiz ve odaklanılan bireysel düzeyde bir analiz. Bir iletişimci ile bir alıcı arasındaki iletişim sürecinin tutum ve satın alma kararları üzerindeki etkisi önem kazanır.

e-WOM konusunda birçok akademik çalışma, tüketici incelemelerinin tutum, satın alma niyetleri ve müşterilerin kararları üzerindeki etkisine işaret ediyor. Buna karşılık, tutumun çevrimiçi satın alma niyetleri ve kararları üzerinde önemli bir etkisi olduğu bulundu. Çevrimiçi müşteriden müşteriye değişim faaliyetlerine göre, firmanın tekliflerinin genel değeri ve sonuç olarak sadakat niyetleri üzerinde önemli bir etkisi vardır.

İncelemelerin şirketlerin finansal performansları üzerindeki ekonomik etkisi, özellikle mesajın değerliliği (olumlu veya olumsuz) ve incelemelerin hacmi analiz edilerek ampirik olarak da gösterildi.

Önceki görüş en yaygın olanıdır, ancak diğer bazı çalışmalar, web’deki müşteri yorumlarının satışları tahmin ettiğini ancak onları etkilemediğini göstermiştir. Müşterilerin şu ana nedenlerle çevrimiçi incelemelere başvurdukları tespit edildi: diğer kişilerin deneyimlerini öğrenerek markalar veya ürünler hakkında bilgi toplamak ve önceden verilmiş bir kararı desteklemek veya onaylamak gerekir.

Bu durumlarda bile ve bazen insanlar ciddi bir satın alma niyeti olmaksızın ve görünürde pasif bir yaklaşımla sadece eğlence için bilgi arasa da, bu eylem gelecekteki satın alma kararlarını etkileyebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir