Metodolojinin Genel Biçiminin İncelenmesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Metodolojinin Genel Biçiminin İncelenmesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Nisan 2021 Metodoloji çeşitleri Metodoloji ne demektir Metodolojik yaklaşım Nedir? Sosyal bilimler metodolojisi özet 0
Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Metodolojinin Genel Biçiminin İncelenmesi

Bir metodolojinin şematik paradigmasının genel biçiminin bileşenleri olarak bu özelliklerin her biri, çok daha eksiksiz bir şekilde detaylandırılabilir. Bu özelliklerin, gelişmiş Batı sistemleri içindeki yargı alanlarında fiilen kullanılan belirli yorumlayıcı metodolojilerin genel biçimlerinin bileşenlerinde benzerleri vardır.

Yukarıdaki özellikleri resmi olarak nitelendirmek için en az üç neden vardır. İlk olarak, tüm bu özelliklerin (belki (c) ve (h) hariç) bir yorumlama metodolojisinin genel formunun gerekli özellikleri olduğu söylenebilir. Birlikte, bu özellikler, tüzükleri yorumlamak için bir metodolojinin işlevsel birimine uyacak şekilde burada rafine edildiği gibi, bu kitaptaki genel biçimin genel tanımını karşılamaktadır.

İşlevsel bir birimin amaca yönelik sistematik düzenlemesi olarak genel biçimin bu genel tanımı, İkinci Bölümde tanıtılmış ve savunulmuştur. Yukarıdaki gerekli özellikler olmadan, belirli bir yorumlama metodolojisi, temel amaçlarına, yani nesnel, mantıklı, sadık, tutarlı, öngörülebilir, verimli ve amacı gerçekleştiren yorumlamaya hizmet edemezdi.

İkinci olarak, sıradan İngilizce (ve diğer) kullanımı, özellikle bu genel doğanın bileşenlerinin, birlikte ele alındıklarında, “herhangi bir şeyi yapmanın belirli veya öngörülmüş bir yolunu” içerdikleri için resmi olduğunu kabul eder. Yani “düzenli ve metodiktirler”. Üçüncüsü, bu tür özellikler, işlevsel bir metodolojik birimi, hiçbir metodolojik biçim almayan yalnızca geçici bir yaklaşımdan ayırır.

Belirli bir Batı sistemindeki bir yetki alanı içindeki tüzükleri yorumlamak için ayrı bir metodoloji, yukarıdaki şematik paradigmanın tüm özelliklerini açıkça belirtmeyebilir. Yine de, büyük bir çalışmanın işaret ettiği gibi, belirli bir yargı alanındaki bir metodoloji genellikle bunu yapmak için yeniden yapılandırılabilir.

Örneğin, genel biçim, metinden ve bağlamdan ani ve diğer amaçların ışığında, kelimelerin standart veya teknik sıradan anlamlarına uygunluk gibi yorumlayıcı sadakat için birincil bir kriterin belirlenmesini gerektirir. Açıkça belirtilmezse, bu tür bazı özellikler genellikle mevcut uygulama temelinde formüle edilebilir.

Ünitenin genel formu, birincil kriterin uygulandığı bilinen yorumlayıcı argüman türleri dahil olmak üzere başka özellikler de gerektirir ve bu tür argümanlar yalnızca bir metodolojide örtükse, genellikle ilgili uygulamalar temelinde açık bir şekilde formüle edilebilir. 

Metodolojik yaklaşım Nedir
Metodoloji örnekleri
Metodolojik Nedir
Tez metodoloji örnekleri
Metodoloji yöntemleri
Sosyal bilimler metodolojisi özet
Metodoloji ne demektir
Metodoloji çeşitleri

Belirli bir sistemdeki bir yargı alanındaki tüzükleri yorumlamak için bir metodolojinin genel biçimi, tam olarak eksiksiz olmak için yukarıdaki şematik paradigmadaki tüm özelliklere sahip olmak zorunda olsa da, her Batı sisteminin yargı alanlarında, geçerli metodolojinin geçerli olduğunu iddia etmiyorum. bu nedenle tamamen tamamlanmış veya tam olarak ifade edilmiştir.

Örneğin, bazı Amerikan eyalet yetki alanlarındaki metodolojiler tam olarak açık veya eksiksiz değildir. Yukarıdaki şematik paradigmanın, bazı belirli sistemlerin gerçek metodolojileri içindeki tüm ayrıntı zenginliğini yakaladığını da iddia etmiyorum.

Ayrıca, metodolojiler sistemden sisteme biraz farklılık gösterir. Örneğin, bir hukuk sisteminin yargı çevreleri, genel olarak, birincil olarak, dile yönelik bir yorumsal sadakat ölçütü benimseyebilir.

Bu kritere göre, sadık bir yorum, özellikle metin ve bağlamdan anlaşılacağı gibi acil amaçlar ışığında, kullanılan kelimelerin standart sıradan veya teknik anlamlarına en iyi şekilde uyan yorumdur.

Başka bir hukuk sistemindeki yargı yetkileri, yasama çoğunluğunun öznel niyetlerine en yakın şekilde uyan yorumun, yasanın yasama tarihini kanıtlayan otantik materyallerde tezahür ettiği yorumsal sadakatin birincil kriteri olarak benimseyebilir.

Yine başka bir sistemdeki yargı bölgeleri, yasal politikanın daha nihai amacına veya benzerine en iyi şekilde hizmet eden yorumdan oluşan birincil bir kriteri benimseyebilir; burada bu amaç, yasanın ön yüzünden veya diğer yetkili kaynaklardan toplanabilir.

Ayrıca, gerçekte bazı sistemler bu tür kriterlerin tümünü benimser, ancak bunları kaba bir sırayla sıralar, böylece birincil veya sırayla bir sonraki geçerli olmadığında hangi kriterin kontrol edileceğini belirler.

Bir sistemdeki yargı bölgeleri bir kriteri birincil olarak benimsemiş olsa da, bu yargı alanları daha sonra bunun yerine bir başkasına geçebilir.

Aynı sistemin farklı yargı alanlarındaki farklı yargıçlar veya hatta belirli bir sistemdeki aynı yargı alanındaki farklı yargıçların hepsi aynı metodolojiyi takip etmeyebilir. Örneğin, bazı yargıçlar metin ve içerik ışığında aslına sadık yorumlamanın dil odaklı bir birincil kriterini takip edebilirken, diğer yargıçlar bir yasama amacı kriterini takip edebilir (yasama tarihinde açıkça görüldüğü gibi).

Bu tür varyasyonlar, tutarlılık, öngörülebilirlik ve yorumlama ile taslak hazırlama arasındaki sinerjik etkileşim gibi tek tip bir metodolojinin temel faydalarını kaybeder. Resmi sadakat kriterlerindeki, bu tür kriterlerin sıralanmasındaki ve diğer metodolojik özelliklerdeki bazı varyasyonlar açık bir şekilde formüle edilmemiş olabilir, ancak yine de yorumlayıcı uygulamalarda kendini gösterebilir.

Belirli yorumlama sorunlarını çözmek için bir metodoloji uygulamak için, tercümanın metodolojiyi kullanması ve çeşitli materyalleri veya genel biçimini tamamlayıcı diğer bileşenleri devreye sokması gerekir.

Burada, bir yandan bileşenlerin soyut ve genel özellikleri ile diğer yanda metodolojinin uygulamalarında fiilen şekillenen bu tür belirli bileşenleri biçimsel bir metodoloji içinde ayırt etmeliyiz. Şimdi, sadece açıklama amacıyla, bu tür tamamlayıcı bileşenlerin örneklerinden alıntı yapacağım.

Biçimsel özelliklerden biri, bir yorumun sadakatinin birincil kriteridir. Bu kriter, örneğin, metin ve bağlamdan anlaşılan amaç ışığında, kullanılan kelimelerin sıradan veya teknik anlamlarına uygunluk olabilir.

Bu kriterin tamamlayıcı maddi bileşeni, kelimelerin ilgili özel olağan veya teknik anlamları olacaktır. Biçimsel ölçüt, bu özel anlamların geçerli olduğunu belirlediği ölçüde burada izini açıkça bırakır.

Veya, örneğin, birincil kriter yasa koyucuların çoğunluğunun niyetlerine uygunluk ise, bu kriterin tamamlayıcı maddi bileşeni, bu niyetlerin spesifik kanıtı olacaktır. Yine, sonuçta ortaya çıkan yorum üzerindeki biçimsel izler açık olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir