Mikroekonomik Analiz – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Mikroekonomik Analiz – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

22 Mart 2023 Makroekonomi Nedir Mikroekonomi Mikroekonomi Konu Anlatımı 0
İÇERİK PAZARLAMASI İLE ARAMA 

Mikroekonomik Analiz

Mikroekonomi, dağıtıcılar, satıcılar, alıcılar veya tüketiciler olsun, bireysel aktörlerin ve davranışlarının incelenmesidir. (Mikro ekonomik analizde, aktörler bir kişi veya tüm bir şirket olabilir.) Sonuç olarak, mikro ekonomi genellikle mevcut seçenekler yelpazesine, fiilen yapılan seçimlere ve bu seçimlerden kaynaklanan piyasa koşullarına odaklanır.

Gelir, bir işletmenin tüketicilere ürün ve hizmetlerin satışından, kiralanmasından veya lisanslanmasından elde ettiği paradır. Gelir gelirdir. Yaratıcı endüstrilerin her sektörü, gelir elde etmek için bazı yöntemleri diğer yöntemlere göre tercih eden bir pazarda var olur.

Örneğin, radyo ve televizyon gibi yayın sektörlerinin reklam destekli bir iş modeli vardır. Bu sektörlerdeki şirketler, tüketicilere ücretsiz programlama sunmakta ve tüketicilere ulaşmak için yayın süresi için ödeme yapan reklamcılardan gelir elde etmektedir.

Kablo ve uydu şirketlerinin ikili bir gelir akışı vardır: reklamcılık ve abonelikler. Ek abonelik ücretleri veya kullanım başına ödeme gerektiren premium teklifler olarak sunulan HBO, Showtime ve izleme başına ödeme gibi bazı kanallarda reklam yoktur.

CNN, ESPN ve ABD gibi diğer temel ve gelişmiş temel kanallar, hem tüketicilerden hem de reklamcılardan gelen geliri içeren ikili bir gelir akışı sağlar.

DVD’ler ve CD’ler gibi paketlenmiş ürünler sağlayan şirketler, gelir elde etmek için kiralama ve satın alma planlarına katılabilir. Kira geliri modelinin, kilim şampuanı makineleri veya araçları gibi kısa süreli kullanım başına ücret esasına göre sunulan diğer ürünlerle pek çok ortak noktası vardır.

Satın alma geliri modeli, tüketicilerin ürünü sabit bir ücret karşılığında satın aldığı, eve götürdüğü ve dilediği gibi kullandığı tezgah üstü perakende satışlara benzer.

Son yirmi yılda, bilgi ve eğlence ürünleri dağıtan birçok şirket için gelir modelleri, saf satın alma modellerinden lisanslama gelir modellerine doğru değişti.

Bu değişiklik, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin “sahibi” olmadığı anlamına gelir; bunun yerine, lisans veren tarafından belirlenen koşullar altında ürünleri kullanma haklarına sahiptirler. Bu tür koşullar tipik olarak, kolluk kuvvetleri veya ihlal edenlere karşı hukuk davası tarafından desteklenen rastgele kopyalama dahil olmak üzere kopyalamaya ilişkin kısıtlamaları içerir.

Gelir getirmek paraya mal olur. Giderler, işletmelerin ürünleri oluşturmak veya elde etmek, bunları pazara getirmek ve günden güne faaliyet göstermek için harcadıkları para maliyetleridir. Gelir maliyeti, özellikle gelir elde etmek için harcanan harcama kategorisidir.

İki geniş harcama kategorisi vardır: iş veya ticaret giderleri ve sermaye giderleri. Ticaret giderleri, bir işletmenin günlük işleyişinde ortaya çıkan maliyetlerdir. Maaş bordrosu ve bakımdan, antetli kağıtlara ve gezici yöneticilerin taksi ücretlerine kadar her şeyi içerirler.

Yaratıcı endüstrilerdeki şirketler, işletme giderlerini nakit esasına göre değil, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirir, çünkü ABD vergi kanununun gerektirdiği yöntem budur. Nakit bazlı muhasebe, nakit şirkete girdiğinde gelirin raporlanması ve nakit çıkışında giderlerin raporlanması anlamına gelir.


Mikro ekonomi ve makro ekonomi Arasındaki fark
Makroekonomi Nedir
Mikroekonomi
Makro ekonomi kurucusu
Makro analiz nedir
Mikro ekonomi dersi
Makro ekonomi örnekleri
Mikroekonomi Konu Anlatımı


Buna karşılık tahakkuk esaslı muhasebe, gelirlerin fiilen ne zaman alındığına bakılmaksızın kazanıldığı hesap döneminde raporlanması ve giderlerin ne zaman elde edildiğine bakılmaksızın oluştukları hesap döneminde indirilmesi anlamına gelir. aslında ödenir.

Sermaye giderleri, varlık değeri olan binalar, programlama, teknoloji, araçlar ve posta listeleri – satın almak için yapılan harcamalardır. Bu giderler genellikle varlığın ömrü boyunca itfa edilir. “İtfa edilmiş”, özellikle vergilendirme açısından, sermaye harcamalarının muhasebeleştirilme biçimini ifade eder.

Sermaye harcamaları, işteki iyileştirmeler olduğu için düşülebilir. Varlığın maliyetinin bir kerede düşülmesi yerine itfa edilir ve amortismana tabi tutulur, böylece değeri işletmenin varlığı kullanmayı beklediği süreye yayılır.

Bazı endüstri segmentlerindeki medya şirketlerinin başkaları tarafından yapılmayan giderleri vardır. Örneğin, kablo şirketleri abone evlerine ekipman kuruyor.

Aboneler kurulum için ücret ödemelerine rağmen, her zaman vasıflı bir personel bulundurma veya bu iş için sözleşme yapma maliyetlerinin tamamını karşılamazlar. Uydu şirketleri, sinyalleri iletmek için ihtiyaç duydukları spektrum için önemli ücretler öderler. Yayıncılar FCC lisans ücretlerini öderler. İnternet şirketleri ağ bant genişliği ve kullanımı için ödeme yapar.

Varlıklar, kuruluş için ekonomik değeri olan öğelerdir. Dönen varlıklar kolayca nakde çevrilebilir veya elde edildikleri tarihten itibaren bir yıl içinde tüketilebilir. Uzun vadeli varlıklar, kolayca nakde çevrilemeyen veya faydalı ömrü 1 yıldan uzun olan kalemlerdir. Varlık türleri, sermaye varlıklarını, ertelenmiş vergi varlıklarını ve maddi olmayan duran varlıkları içerir. Tüm bu varlık türleri bilançonun uzun vadeli varlıklar bölümünde görünür.

Sermaye varlıkları, mülk, bina, ekipman ve benzeri gibi bazen sabit varlıklar olarak adlandırılan maddi varlıklardır. Ertelenmiş vergi varlıkları, bir yıl içinde defterlere alınan ve bir sonraki yıl vergi öncesi kazançtan indirilebilen varlıklar için yapılan harcamalardır. Maddi olmayan varlıklar, marka itibarını, ticari markaları ve diğer fiziksel olmayan varlıkları içerir.

Birçok medya şirketi, özellikle teknoloji olmak üzere sermaye varlıklarına ihtiyaç duyar. Teknoloji satın alımları, özellikle dijital alanda zordur çünkü ürünler hızla değişir ve bu da satın almanın zamanlamasını çetrefilli bir mesele haline getirir.

Bir bilgisayar satın alan herkes, eğer çok iyi bir fiyatsa, büyük ihtimalle yeni bir modelin kapıda olduğunu bilir. Yine de satın alma, ürün yaşam döngüsünde çok erken yapılırsa, daha sonraki sürümlerde düzeltilecek hatalar veya başka kusurlar olabilir.

Milyonlarca dolara mal olan ürünlerde olduğu gibi 100 dolara mal olan MP3 çalarlarda da bu tür sorunlar olabiliyor. Şirketlerin, satın almanın maliyet ve faydalarını tanımlamak ve sermaye varlıkları satın alma kararlarına ulaşmak için yaptıkları analizlerden bazılarını gösterir.

Yükümlülükler giderlerin ötesine geçer. Bir şirketin üstlendiği tüm sorumluluklar, şirketin borçlu olduğu her şey, borçlar, vergiler ve kredi ikameleri anlamına gelir.

Ayrıca, yasal kovuşturmaların bir sonucu olarak işletme tarafından maruz kalınan herhangi bir mali karar veya cezayı da içerebilirler. Genellikle kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükler olarak ayrılırlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir