Mobil Reklam Kullanımı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Mobil Reklam Kullanımı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

22 Kasım 2022 Mobil reklam Nedir Ppc reklam Nedir 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Perakendecinin İzne Dayalı Mobil Reklam Kullanımı

M-reklamcılık veya kablosuz reklamcılık, pazarlama literatüründe iki farklı anlama gelmektedir. Birincisi, terim bir yerden bir yere taşınan reklamları ifade eder. Otobüsler, kamyonlar, trenler, tramvaylar ve taksiler bu tür mobil reklamcılık için ideal ortamlar sağlar.

İkincisi, m-reklam, mobil cihazlara (yani cep telefonları, Kişisel Dijital Asistanlar (PDA’lar) ve insanların yanlarında taşıdıkları diğer taşınabilir cihazlar) gönderilen ve alınan reklamları ifade eder.

Bağlam özgüllüğü, reklamcıların hareket halindeki tüketicilere hedefli ve kişiselleştirilmiş m-reklamlar göndermesine olanak tanır, dolayısıyla alternatif bir terim olan konuma dayalı ticarettir. Bu bölümde m-reklamcılık, terimin ikinci anlamına atıfta bulunmaktadır.

M-reklam, m-ticaretin bir parçası olarak görülebilir. M-ticaret, perakendecilerin dijital ürünlerini veya hizmetlerini bir mobil cihaz aracılığıyla müşterilere satmanın ve dağıtmanın bir yolunu sunduğundan, geleneksel ticaretten tamamen farklı bir yön olarak anılır.

Bu nedenle, m-reklamcılığın geleneksel reklamcılık yöntemlerinden kökten farklı olduğu da tartışılabilir. M-reklam, yalnızca benzersiz, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş reklamların gönderilmesini değil, aynı zamanda tüketicileri mesajın göndereni ile etkileşime sokma becerisini de sağlar.

Gelecekte, herhangi bir perakendeci m-reklam kanalını kullanabilecektir. M-reklam ile, ticari işlemler mağaza açılış saatleri ile sınırlı olsa da, tüketicilere her an hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Bu nedenle, m-reklamcılığın 2005 yılında ikinci en büyük m-ticaret biçimi haline gelmesi ve yalnızca Avrupa’da 6 milyon doları aşması şaşırtıcı değildir.

M-reklamcılığın önemi açık olmasına rağmen, alanla ilgili araştırma azdır. Gerçek bir yaşam ortamında bağlama duyarlı m-reklamcılığın ampirik araştırması oldukça zorlayıcıdır. Her şeyden önce, teknoloji hazır olmalı ve ikincisi, tüketiciler mobil cihazlara aşina olmalıdır.

Finlandiya’nın Oulu şehrinde yukarıda belirtilen ön koşullar mevcuttur. SmartRotuaari araştırma projesi, Oulu şehir merkezindeki gerçek mekanda faaliyet gösteren perakendecilere, bağlama duyarlı m-reklamcılık kullanmak için ihtiyaç duydukları altyapı ve yazılım çözümlerini sunar.

n Finlandiya, tüketicilerin cep telefonu abonelikleri 2002’de %84’e ulaştı. Ayrıca, 35 yaşından küçük kullanıcıların %30’undan fazlası SMS şeklinde m-reklam aldı ve tüm kullanıcıların %20’den fazlası mobil ödeme yaptı.

Teknolojinin bulunmasına ve kullanılmasına rağmen, Finlandiya mevzuatı m-reklamı bir dereceye kadar kısıtlamaktadır, çünkü yalnızca izne dayalı m-reklamcılığa izin vermektedir. Tüketicilerin izni olmadan, yalnızca müşteri ilişkisinin yönetimi ile ilgili bilgiler (örneğin, müşterinin Dallas’a uçağının geç kalması) mobil cihazlar aracılığıyla gönderilebilir. Bu nedenle, bu ampirik araştırma, izne dayalı m-reklamcılıkla sınırlıdır.

M-reklamcılığı etkin bir şekilde kullanmak için ihtiyaç duyulan tek değişken teknoloji ve tüketiciler değildir. Reklamcılar ve onların reklam ajansları, bu yeni reklam kanalını nasıl kullanacaklarının yanı sıra m-reklamları nasıl tasarlayacaklarını da bilmelidirler. Bu bölümün amacı, Finlandiyalı perakendecilerin yeni kanalı deneme şansı verildiğinde izne dayalı bağlama duyarlı m-reklamı nasıl kullandığını analiz etmektir.

Ampirik verilerin yanı sıra mevcut araştırmalara dayanan bu bölüm, m-reklamcılığın benzersiz özellikleri üzerine bir tartışmayla devam ediyor. Veriler, m-reklamların çoğunun, m-reklamcılığı benzersiz ve etkili kılan özellikleri kullanmadığını göstermektedir. Bölüm, perakendecilerin sunduğu gücü tam olarak kullanmak için m-reklam kullanımlarını iyileştirebilecekleri yolları önererek sona eriyor.


Mobil reklam Nedir
Google Ads
AdMob
Ppc reklam Nedir


Reklamcılığın Başarısını Etkileyen Faktörler

Mevcut araştırmaya ve bu çalışma için toplanan ampirik verilere dayanarak, perakendecilerin m-reklamcılık kullanımının başarısını etkileyen faktörleri açıklayan bir çerçeve öneriyoruz. Resimde görüldüğü gibi, etkileyen faktörler bir medya olarak m-reklamcılık ve mesajların alıcısı (yani, bireysel müşterinin mobil cihazı kullanmadaki hedefleri) ile ilgilidir.

Yukarıda belirtilen faktörler, perakendecilerin m-reklamı kullanma taleplerini belirler. M-reklamcılık, geleneksel olanlardan farklı reklamlar sunmak için kullanılmalıdır. Geleneksel reklamcılık, hedef gruplar için tasarlanır ve onlara sunulur, ancak m-reklamcılığı, hedef bireylere sunulduğu şekliyle tasarlanmalıdır.

Hedef kişi izne dayalı m-reklamı olumlu algılamadığı sürece, o kişi şirkete ve ihtiyaç duyduğu iznin reklamını yapmaya çalışan diğer şirketlere karşı çıkacaktır. Bu nedenle, bir m-reklam veren için, m-reklamların hedeflenmesi ve içeriği için belirlenen gereksinimleri karşılaması hayati önem taşır.

Reklamcılığın Kişisel Doğası

Reklamcılığı, kişisel satışla eşittir. Mobil cihazlar, özellikle cep telefonları, kişisel olarak seçilmiş veya hatta kendi bestelediğiniz zil sesleri, kişiye özel uyarlanmış kapaklar veya genel görünüm ve ek süslemeler ile son derece kişisel cihazlardır. 

Üstelik kullanıcılar cihazlarını hemen hemen her yerde ve her zaman yanlarında taşıyor. Böylece cihazın kişisel niteliği, cihaz aracılığıyla gönderilen ve alınan bilgilere aktarılır. Dolayısıyla m-reklam kitleler için değil, bireyler içindir.

Reklamcılığın Etkileşimli Doğası

Mobil cihaz, m-reklamın oldukça etkileşimli olmasını sağlar (yani, taraflar birbirleriyle, iletişim ortamıyla ve mesajlarla etkileşime girebilir).

Müşteri, ilana telefon ederek, SMS, MMS, e-posta göndererek veya mobil cihazından ilan verenin Web sayfasına giriş yaparak cevap verebilir. Ayrıca müşteri ilanı arkadaşlarına yönlendirebilir.

Bu tür viral pazarlama elbette reklamveren için çok faydalıdır, çünkü bir müşteri m-reklamı ilettiğinde mesajın göndericisi olur ve bu nedenle mesaj güvenilirlik kazanır. Bununla birlikte, bir müşteri yalnızca para veya eğlence açısından bir değeri olduğu düşünülen m-reklamları yönlendirecektir. Müşteriler, reklam veren hakkında olumsuz bilgileri kolayca iletebileceğinden, etkileşimin de bir dezavantajı vardır.

Reklamcılığın Bağlam Farkındalığı

Dikkate alınması gereken ilk bağlam, m-ilanın dağıtıldığı cihazdır. Mesaj terminale uygun hale getirilmediği sürece, alıcı mesajı alma ve anlamada sorunlarla karşılaşacaktır.

Örneğin video ve müzik klibi içeren m-reklamlar, bunları desteklemeyen cep telefonlarına gönderilemez. Farklı cep telefonu modelleri ve hatta aynı modeller, telefonun yazılım sürümüne bağlı olarak ekranda farklı reklam gösterebilir. Bu tür sorunların önüne geçilse bile cihazların nispeten küçük bir ekran boyutu, sınırlı ekran renkleri ve pil ömrü vardır.

Ek olarak, m-reklam sistemlerinin oluşturulmasında kullanılan teknoloji, m-reklamcılığın alıcının bağlamından haberdar olmasını sağlar. M-reklamcılığı konum, hava durumu ve zaman ile ilgili olabilir ve bunların tümü reklamları hedeflemede kullanılabilir.

Örneğin, konum farkındalığını kullanarak m-reklamveren, müşteri perakendecinin mağazasının önünden geçerse bir reklam gönderebilir. Ayrıca insanlar cihazlarını neredeyse her zaman yanlarında taşıdıkları için m-reklam son derece hızlı bir medyadır. Reklamlar neredeyse anında iletilir, okunur ve üzerinde işlem yapılır. Böylece perakendeciler, kampanyalarının ilk geri bildirimlerini kampanyaları devam ederken alabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir