Sonlu Aralık Sorunu – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Sonlu Aralık Sorunu – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

6 Ocak 2021 0

 Sonlu Aralık Sorunu – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Uygulamada, bu tutarsızlık kolayca gözlemlenir, ancak aynı zamanda küçüktür, böylece onu yuvarlama hatası ve hesaplamaların benzer sayısal ayrıntıları ile karıştırmak mümkündür.

X ∗’nin X’in ikinci anıyla bile eşleşmesinin garanti edilmediğini gördüğümüzde, X which’nin X’in dağılımına yaklaştığı varsayımının belirsiz olduğu açıktır (ve benzer şekilde Y ve Y ∗ için).

Ancak, asıl önemli olan Y ve dönüştürülmüş X, PRMY (X) dağılımlarının yakınlığıdır. Devam etme yüzdelik sıra yönteminin dağılımların varyanslarını bile eşleştirmedeki başarısızlığı, bu eşitleme prosedürünün geliştirilmesinin net dağıtım eşleştirme hedefleri tarafından yönlendirilmediğini göstermektedir.

Aslında, PRMY (x) ‘i sonradan düzeltmeye yönelik tüm çaba, buna teşebbüs edilen olağan yollarla, düzeltilmiş sonucun Y dağılımına PRMY (X)’ ten daha yakın olmasını sağlama ihtiyacına açık bir şekilde hitap etmez. Aslında, Angoff’un tartışması, düzeltme sonrası düzeltmenin PRMY (X) ve Y’nin puan dağılımlarını herhangi bir şekilde eşleştirme hedefine yönelik olmaktan daha estetik olduğunu öne sürer.

 Sonlu Aralık Sorunu

Son olarak, F ∗ ve G ∗’nin sonlu aralıkları konusunu ele almalıyız. F ∗’nin x1’den xJ’ye kadar olan puanlar arasında doğrusal olarak interpolasyon yaptığı açık bir his olsa da, bu aralığın dışında olan, keyfi bir kararla çözülür. F ∗ (x) ‘in x1 – 1’in altında sıfır olması, 2 yüzdelik sıra yönteminde süreklilik sürecinin nasıl yapıldığına dair bir yapaydır.

KE, farklı sonuçlarla farklı bir şekilde yapılabileceğini göstermektedir. Öyle olsa bile, F ∗ ve G için bu sonlu aralığın doğrudan sonucu, PRMY (x) ‘in tümxlessthanorequaltox1−1’ e eşlemesi ve xJ + 1’den büyük veya ona eşit x 22’yi yK + 1’e eşlemesidir. PRMY (x), X’in en yüksek ham puanını Y’nin en yüksek ham puanına ve X’in en düşük ham puanını Y’nin en düşük ham puanına eşlediğinden, bu gerçek genellikle daha gevşek bir şekilde ifade edilir.

İki test güçlük açısından yeterince farklıysa, bu özellik genellikle arzu edilmez. Çok daha zor bir testteki en yüksek puanın, daha kolay bir testte tüm ham puanların üzerinde bir puana karşılık gelmesi gerektiği sezgisel olarak açıktır. Bu son nokta, genellikle eş merkezli eşitlemeden ziyade doğrusal eşitlemeyi desteklemek için yapılır.

Doğrusal eşitleme, eşitleme işlevinin iki ham puan aralığını birbiriyle eşlemesi gerektiği kısıtlamasına tabi değildir. Bu nedenle, doğrusal eşitleme genellikle eğrisel veya eşit merkezli eşitlemeden farklı bir şey olarak görülür.

Görüşümüz, doğrusal eşitlemenin sürekliliğe dayalı herhangi bir eş merkezli yöntemin doğrusal yaklaşıklığı olduğunu ve devam eden X ve Y dağılımlarının ilk iki momentiyle eşleşen Teorem 1.1’den etkilenir. Bizim için LinY (x) sadece KE’nin özel bir halidir.

Kolen ve Brennan (1995) gibi diğer yazarlar, muhtemel eşitlenmiş X-puanları aralığının [y1 – 1, yK + 1] içinde yer alması gerçeğini PRM’nin her zaman doğrusal denklemle paylaşılmayan bir erdem olarak kabul ederler ve bu nedenle, KE tarafından. Böyle bir pozisyona saygıyla katılmıyoruz.

Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş PDF
Belirtilen sayıların dahil edildiği aralık bulmaca
SONLU elemanlar yöntemi örnek SORULAR
SONLU ELEMANLAR Ders Notları
SONLU elemanlar kafes sistemi
Arasında dahil mi
Kapalı aralık
Köşeli parantez mat

 PRM’yi KE Perspektifinden Görüntüleme

Bölüm 3’te açıklanan yaklaşımı kullanarak, yüzdelik sıra yöntemi ile ilgili olarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir. Her şeyden önce, X ∗ = X + UX vetoY ∗ = Y + UY’a (4.11) ruhuna uygun bir doğrusal dönüşüm eklemek muhtemelen yararlıdır, böylece yeniX ∗ veY ∗ aslında X ve Y’nin ilk iki anıyla eşleşebilir.

Bunlar doğrusal dönüşümler, X ∗ ve Y r aralıklarını [x1 – 1, xJ + 1] ve [y1 – 1, yK + 1] ‘den diğer aralıklara değiştirecektir. İkinci olarak, PRMY (x) sonrası pürüzsüzleştirme çabaları, PRMY (X) dağılımını iyi tanımlanmış bir anlamda Y’nin dağılımına daha yakın hale getirecek şekilde değiştirmeye odaklanmalıdır.

KE’de, eşitleme fonksiyonunun sonradan düzeltilmesi gereksizdir, çünkü gerekli olan her türlü ek yumuşatma, devam ettirme aşamasında gerçekleştirilir. Bant genişliklerinin seçimleri ve bunu yapmak için kullanılan ceza fonksiyonları, KE’nin, sürekli dağılımların orijinal ayrık olanlara yaklaştığı anlamını açıkça ortaya koyma şeklidir.

Bu yaklaşımlar seçildikten sonra, eşitleme işlevi otomatik olarak takip eder ve gerektiği kadar pürüzsüzdür. Doğrusal eşitleme, gereken tek şey olabilecek sınırlayıcı bir durum olarak uyum sağlar. Son olarak, PRMY (x) ‘in sonlu aralık özelliği, devam etme süreci üst ve alt puanlarda tek tipten farklı bir dağılım kullanmak için değiştirilirse değiştirilebilir.

Örneğin, Normal dağılım, N (0, h) h’nin çeşitli hedeflere ulaşmak için manipüle edilebilen bir bant genişliği parametresi olduğu bu noktalarda kullanılabilir. Bununla birlikte, bu kadar ileri gittiğimizde, yüzdelik sıralama yöntemini neredeyse KE’ye dönüştürdük ve önerimiz PRMY (x) ‘i parça parça bir şekilde değiştirmek yerine KE’ye kadar gitmek olacaktır.

KE’nin PRM Tarafından Paylaşılmayan Bazı İstenen Özellikleri

Belki de KE’nin en güzel özelliği, eşitleme sürecinin her yönü için pürüzsüz matematiksel fonksiyonlar içermesidir. PRMY (x) ‘in parçalı doğrusal formu için bir formül verilebileceği doğru olsa da, bu KE için olanlardan çok daha az faydalıdır çünkü PRMY (x) alanının her bir bölümü için tanımlanması gerekir. 

KE ile birlikte gelen formülleri çeşitli hedeflere ulaşmak için kullandık. Birincisi, eşitleme işlevi için onu X ve Y’nin ham puanları arasındaki uygunluk tablosuna indirgemek yerine formül (yani, (4.31)) gibi bir şey üretmemize izin verir. Bunun avantajı, birkaç eşitleme fonksiyonunu birbirine zincirlerken tablodaki girişleri enterpolasyona tabi tutmamıza gerek olmamasıdır.

Eşitleme işlevi için (4.31) “formül gibi bir şey” diyoruz çünkü GhY (y) formülünden eY (x) elde etmek için GhY (y) yi sayısal olarak ters çevirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte, GhY (y) ‘nin pürüzsüz doğası nedeniyle, bu, Newton’un u = GhY (y) fory’yi çözme yöntemi kullanılarak kolayca yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir