Muğlaklık Doktrini – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Muğlaklık Doktrini – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

22 Mart 2021 BEKLETİCİ mesele HMK BEKLETİCİ mesele Yargıtay kararı daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmasına ne denir Milletlerarası derdestlik 0
Uluslararası Tahkim ve Sınır Ötesi İflas – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Muğlaklık Doktrini

Bu bölüm boyunca, kuralların anlaşılmasını ilerletmek ve genel biçimleri ve kurucu özellikleri nedeniyle krediyi atfetmek için biçim odaklı bir yaklaşım uyguluyorum. Bu tür kuralların biçiminin yalnızca kural odaklı bir analizi, bildiğim hukuk sistemlerinde gerçekten mümkün değildir.

Yalnızca kural odaklı bir analizin mümkün olması için, en azından, sistemin kurallarının biçimsel özelliklerini belirleyen içeriğe sahip, az çok kapsamlı pekiştirici pozitif hukuk kuralları kümesi olması gerekir.

Benim bildiğim sistemlerde, böyle bir kurallar dizisi yoktur. Bazı sistemlerde, bazı kuralların biçimsel özelliklerinden bir veya ikisini belirlediği iddia edilen izole edilmiş yasal doktrinler olduğu doğrudur.

Örneğin, Amerikan anayasa hukukunda, “muğlaklık doktrini” bazı kurallarda kesinlik gerektirir ve “eşit koruma” hükmü biraz genellik gerektirir.

Bir kuralın oluşturulmasında akılcılık burada birincil odak noktasıdır. Örneğin, önerilen bir kuralın içeriğinde başka bir versiyon yerine bir politika versiyonunu seçmek için iyi nedenler olabileceği gibi, belirli bir önerilen kuralın genel formunun farklı olası özellikleri arasında seçim yapmak için de iyi nedenler olabilir. 

Neredeyse tüm biçimsel özelliklerin alternatif versiyonları arasındaki seçimler büyük önem taşıyabilir. Örneğin, yüksek kesinlik ve düşük kesinlik arasındaki bir seçim, kuralın tamamlayıcı içeriğinde açık olmalı ve bu nedenle bu içerik üzerinde önemli bir iz bırakmalıdır.

BEKLETİCİ mesele HMK
BEKLETİCİ mesele Yargıtay kararı
Derdestlik Kanunu
Milletlerarası derdestlik
Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmasına ne denir
Bekletici mesele nedir
HMK 165
Milletlerarası DERDESTLİK itirazı

Örneğin, yüksek kesinlik, kişilerin “olgunluk çağında” değil, “21 yaşında” oy kullanmasına izin veren bir kuralın içeriğinde ortaya çıkan resmi bir özelliğin damgasıdır. Politika veya diğer amaçlardan oluşan nihai amaçlar sıklıkla çatışır ve bunlar da, hukukun üstünlüğünün genel değerleri ve temel siyasi değerlerle çatışabilir.

Örneğin, güvenliği sağlama iddiasında olan trafik kuralları, özgür seçim ve vatandaşın kendi kaderini tayin etme gibi temel değerlerle çatışabilir. Bazı yollar için “65 mil / saatten daha hızlı sürmeyin” gibi bir taslak kuralın incelenmesi, bu tür bir çatışmayı çözmek için yüksek kesinliğin resmi özelliğinin nasıl benimsenebileceğini ortaya koyar, böylece kural, muhataplar için nispeten istikrarlı, tek tip ve anlamlı içeriğe sahip olabilir. .

Sadece “makul bir şekilde sür” kuralı, sürücüyü ilk etapta bu tür çatışmaları geçici olarak çözmek için nispeten özgür bırakacak ve aynı sürücü tarafından farklı durumlarda ve benzer durumlarda farklı sürücüler arasında oldukça tutarsız çözüm olasılıkları bırakacaktır. Yine, Jhering’in de ifade edeceği gibi, kesinliğin biçimsel özelliği burada çelişen amaçlar arasında öncelik verebilir.

Dördüncü Bölüm’de gördüğümüz gibi, bir yasal kuralın önerilen içeriği, usulüne uygun olarak tanımlayıcı ve yazılı formda olduğunda, yalnızca genelleştirilmiş politika beyanlarından daha etkili bir şekilde incelenebilir, tartışılabilir, değiştirilebilir ve yasama organı tarafından benimsenebilir.

Dahası, bir kuralın genel biçiminin karmaşık anatomisini anlayan ve metodolojik olarak vicdani olan, yani sağlam bir taslak oluşturma metodolojisinin ilkelerine gereğince duyarlı olan kanuni kuralların tasarlayıcısının daha iyi bir taslak hazırlayıcı olacağı ve dolayısıyla katkıda bulunacağı kesindir ve bu durum yasal kuralların oluşturulmasında daha etkilidir.

Ayrıca, bir yasama organı genel biçimin iyi tasarlanmış özelliklerine sahip bir kuralı kabul ederse, bu daha sonra kuralın muhataplarının kuralı sadık bir şekilde yorumlama çabalarını kolaylaştıracak ve böylece bunun kapsamındaki belirli eylemler için yetkili gerekçeler oluşturacak ve ardından buna göre hareket edecektir.

Bu nedenle, buradaki resmi özelliklerin seçimlerinden dolayı çok fazla kredi olabilir. Bir muhatap, biçimin özelliklerinin bunu mümkün kıldığının bilincinde olmadan veya tam olarak nasıl olduğunun bilincinde olmadan, resmi olarak iyi tasarlanmış bir kural altında belirli bir eylem için bir nedeni sadakatle inşa edebilir ve ona göre hareket edebilir. Örneğin, vergi beyannamelerini doldurmak için bir son tarih belirleyen bir kurala uyan çok az vatandaşın, örneğin yüksek derecede kesinliğin burada iş başında olan kuralın resmi bir özelliği olduğunun bilincinde olması muhtemeldir.

Gördüğümüz gibi, tüm kurallar “düzenleyici” değildir. Dördüncü Bölümde, işlevsel bir yasal birimin biçiminin özelliklerini önceden yazdıkları ölçüde “pekiştirici” olan diğer kurallar sınıfının örneklerine odaklandık, örneğin, bir öğenin bileşimi, yapısı ve prosedürü gibi. yasama organı veya tamamlayıcı malzemesini veya diğer bileşenlerini tayin eder.

Öte yandan, “düzenleyici” kurallar çok daha fazladır ve esas olarak vatandaşların günlük yaşamdaki birincil davranışlarına hitap eder ve bunları düzenler. Pek çok düzenleyici kural, toplum barışının sürdürülmesi, trafik akışının kolaylaştırılması, içme suyunun sağlanması, yiyecek ve ilaçların düzenlenmesi, haksız fiillerin ve sözleşmelerin ihlallerinin yasal olarak giderilmesi vb. Gibi genel politikalara hizmet eden eylemleri öngörür.

Bazı düzenleyici kurallar ve bunların genel biçimleri aynı zamanda rasyonellik, özgürlük, demokrasi, meşruiyet ve adalet gibi temel siyasi değerlere hizmet etme araçlarıdır. Burada, Jhering’in dediği gibi, biçim “keyfi olanın yeminli düşmanı ve özgürlüğün ikiz kardeşi” olabilir.

Pek çok düzenleyici kural ve bunların biçimleri aynı zamanda kesinlik ve öngörülebilirlik, vatandaşların yasalar karşısında kendi kendine yön vermesinin saygınlığı ve etkinliği, yasa önünde eşitlik, uyuşmazlıktan kaçınma ve anlaşmazlıkları çözme gibi hukukun üstünlüğünün genel değerlerine de hizmet eder. Yukarıdaki değerlerin tümü, genel olarak hukukun kaygısı olarak kabul edilir, ancak genellikle hukuktaki biçim kaygısı olarak kabul edilmezler.

İkinci Bölüm: Kuralların İç Biçimsel Özellikleri

Herhangi bir hukuk sisteminde pek çok hukuk kuralı vardır. Bununla birlikte, aşağıdakilerin tümü çoğu bireysel kural için geçerlidir:

(1) kuralın konu içeriğinin çeşitli bileşenlerine sahip olması,
(2) kural, doğrudan veya dolaylı olarak muhatapların eylemlerini yasaklaması, izin vermesi veya gerektirmesi nedeniyle içerik bileşenlerini belirler ve bu nedenle, ne sadece açıklayıcı ne de sadece tedbir amaçlıdır,
(3) kural, bir kuralın genel biçimi içindeki içerik bileşenlerini belirler; yani, bir kuralın bütünlüğü, kesinliği, genelliği ve iç yapısının genel biçiminin kurucu özelliklerine tamamlayıcı içeriği bu bölümün ana odağını belirler. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir