Müşterek Kiracılık – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Müşterek Kiracılık – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

18 Haziran 2021 Birlikte kira Birlikte kira sözleşmesi Kira kontratı hangi durumlarda Geçersizdir Müşterek kiracılık Ortak kira Sözleşmesi örneği 0
Usule İlişkin Alt Sınır – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Ortak kiracılar (veya diğer birden çok mülkiyetli kiracılar) mülkün hakları ve kullanımı konusunda anlaşamazlarsa, bir veya daha fazla kiracı tarafından bölünme için dava açılabilir. Bölünme davasında, mahkeme araziyi ayrı kısımlara böler ve her bir taraf için ayrı ayrı arazi parçası oluşturur.

Bunun etkisi, ortak kiracılığı adil bir şekilde sona erdirmek ve iki veya daha fazla ücretli basit kiracılık yaratmaktır. Böyle bir durumda bir başka olası sonuç, bir kiracının başka bir kiracının payını satın alması ve böylece ortak kiracılığı tek bir ücretli kiracılığa dönüştürmesidir.

UYGULAMA 12.3

Uygulama 12.2’de, mülkle ne yapılacağı konusunda tüm maliklerin bir karar vermesi gerekiyordu. Herhangi bir anlaşmaya varılamazsa ve bireysel avcı mülk faizini satmak isterse, grubun herhangi bir yazılı ortaklık anlaşması olup olmadığının belirlenmesi gerekecektir. Böyle bir anlaşmanın olmadığını varsayarsak, avcı, teklif edilen alıcıya yapılan bir satışta alacağıyla karşılaştırılabilir bir miktarda faizinin diğer ortaklar tarafından satın alınmasını isteyebilir.

Taraflar bir satış bedeli üzerinde anlaşamazlarsa, bölünme davası açılabilir. Bu tür bir durumda, bir mahkeme, mülkün avcıların her biri için eşit olarak (adil bir şekilde) nasıl bölüneceğine karar verecektir. Bölünme davasının sonunda, her avcıya tek malik olarak belirli bir arazi parçası verilecektir. Avcı, yabancı tarafından aranan toprak parçasını aldıysa, onu satabilirdi.

Ortak kiracılardan biri gönüllü olarak mülkteki payını sattığında veya devrettiğinde, yeni mal sahibi, diğer ortak kiracılarla ortak kiracı olur. Benzer şekilde, ortak kiracılardan biri öldüğünde, mülkün mirasçıları, diğer ortak kiracılarla ortak kiracı olurlar.

Ortak kiracıların hayatta kalma hakları yoktur. Bu kuralın istisnası, mülkün bir ortaklığa ait olduğu durumlardır – bu durumda, ortak bir kiracı öldüğünde, o kiracının mülkiyeti, kiracının mirasçılarından ziyade hayatta kalan ortaklara gider.

Ortak kiracılıkta, bireyin mülkiyet hakkı, o kişinin yaşamı boyunca devredilebilir, ancak ortak çıkara dayalı kiracılıktan daha fazlası devredilemez. Yani müşterek kiracılık gibi sahip olunmayan bir kiracılık türü devredilemez. Haklar ortak kiracılığa aittir, dolayısıyla devredilebilecek olan tek şeydir. Diğer kiracılık türleri araştırıldıkça bu durum daha da netleşecektir.

Birlikte kira
Ortak kira Sözleşmesi örneği
Müşterek kira SÖZLEŞMESİ
Müşterek kiracılık
Birlikte kira sözleşmesi
Kira SÖZLEŞMESİ
Kira kontratı hangi durumlarda Geçersizdir
1 yıllık kira sözleşmesi bitince

Ortak Kiracılık

Müşterek kiracılık, mülkü devreden belgede belirtilmelidir: tapu. Ortak kiracılığın hayatta kalma hakkını içerdiği genel olarak kabul edilir, yani bir ortak kiracı öldüğünde, kalan ortak kiracılar otomatik olarak mülkün mülkiyetini alır.

Ölen malikin mirasçılarının herhangi bir iddiası veya mirası yoktur.
Basitçe ifade etmek gerekirse, hayatta kalma hakkı, müşterek kiracılığa taraf olan bir taraf öldüğünde, menfaatin otomatik olarak diğer kiracıya veya kiracılara kanun gereği devredilmesi anlamına gelir. Bu şekilde, hayatta kalan kiracılar arasındaki ortak kiracılık korunur.

Bununla birlikte, teknik olarak, hayatta kalan her kiracı aynı anda ölen taraftan bölünmemiş bir mülkiyet hakkı aldığında yeni bir ortak kiracılık oluşturulur. Tarafların önceki hakları aynı kalır ve genellikle yeni bir tapu ile resmi olarak yeni bir müşterek kiracılık oluşturulmasına gerek yoktur.

Hayatta kalma hakkı, bir tarafın çıkarlarının doğal olarak torunlarına akmasını kısıtlar. Bu nedenle, müşterek kiracılığa dahil olan bir tarafın, böyle bir çıkar yaratma niyetinin olduğu konusunda en başından resmen anlaşmaya varması gerekir. Bu şekilde, mirasçılar, ölen kişinin arzusu olmadığında mülk üzerindeki menfaatini kaybetmekten korunur.

Müşterek kiracılığın var olması için, ortak kiracıların birlik adı verilen dört ortak mülkiyet noktası oluşturması gerekir:

1. Her kiracı, mülk üzerindeki menfaatini aynı anda (zaman birliği) almış olmalıdır.
2. Her birinin faizi aynı kaynaktan, yani önceki sahipten (mülkiyet birliği) gelmelidir.
3. Her kiracı, eşit pay (menfaat birliği) gibi mülkle ilgili aynı haklara sahip olmalıdır.
4. Her bir taraf, arazinin kendisinde bölünmemiş bir menfaate sahip olmalıdır (mülkiyet birliği).

Bu nedenle, müşterek kiracılığın tek yolu, birden çok malikin kendi aralarında hayatta kalma hakkı niyetiyle anlaşmaları ve taşınmazın tamamını aynı anda, aynı malikten, eşit paylar halinde ve eşit paylarla satın almalarıdır. bölünmez mülkiyet hakkı.

Yukarıdakilerin tümü gerçekleşirse ve bir devlet tüzüğünde aksi belirtilmedikçe, taraflar hayatta kalma hakkını da alırlar. Bazı eyaletlerde yasa, hayatta kalma hakkı niyetinin taşıma aracında (genellikle senet) belirtilmesini gerektirir. Böyle bir tüzük yoksa, hak genellikle tapudaki müşterek kiracılık sözlerinden varsayılır.

Ortak kiracılığın ancak dört birlik var olduğu sürece var olduğu kabul edilmelidir. Taraflardan biri mülkteki menfaatini bir yabancıya devrettiğinde, yalnızca kalan orijinal ortak kiracılar ortak kiracı olarak kalır.

Yeni mal sahibi ortak bir kiracıdır. Bunun önemli etkisi, orijinal ortak kiracılardan birinin ölmesi durumunda yeni kiracının hayatta kalma hakkının olmamasıdır. Sonuç olarak, herhangi bir taraf mülk üzerinde herhangi bir mülkiyet veya menfaat veya mülkiyet hakkını devrederse, o tarafa ait müşterek kiracılık ortadan kalkar.

Bir başkasına yapılacak herhangi bir devir, zaman ve mülkiyet birliğini ihlal eder, çünkü yeni alıcı, diğer sahiplerden farklı bir zamanda ve farklı bir kaynaktan bir menfaat elde eder. Müşterek kiracılık, bir taraf menfaatini asıl müşterek kiracılığın diğer üyelerine ilettiğinde de kesilir.

Müşterek kiracıların temel hakları, ortak kiracılık haklarına benzer. Müşterek kiracı, malı israf etmeyecek veya diğer müşterek kiracıların haklarına müdahale etmeyecek şekilde her şekilde kullanabilir ve malik olabilir.

Bununla birlikte, ortak bir kiracı, bir vasiyetnamede payını mirasçılara başarılı bir şekilde tasarlayamaz (veremez). Bu tür bir nakil, mal sahibinin ölümünden sonra gerçekleşecek ve bu da hayatta kalma hakkını ihlal edecektir. Bu nedenle, bir vasiyetteki vasiyet, müşterek kiracılığı kesmez ve müşterek kiracılıkta bir hayatta kalma hakkı varsa, yerine getirilmez.

Hayatta kalma hakkı mevcut olduğunda, yasanın işleyişiyle gerçekleşir – yani, yasa gereği ortak bir kiracının ölümü üzerine otomatiktir ve kiracının müteakip bir vasiyetnamede ifade edilen istekleri dikkate alınmaz. Sonuç olarak, müşterek kiracı müşterek kiracılığı bölmek isterse, bu durumda birlik haklarından bir veya daha fazlasının yasal olarak diğerine devredilmesi suretiyle bu tür bir ayrılma ölümden önce yapılmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir