Müşteri Akışının Yönetimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Müşteri Akışının Yönetimi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Eylül 2022 Müşteri ilişkileri ne demek müşteri ilişkileri yönetimi aof. çıkmış sorular Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları 0
Ticari Düşünceler

Müşteri Akışının Yönetimi

Belirli bir coğrafi bölgede ikamet eden bir müşteri stokunun cezbedilmesi üzerine kurulmuş modellerin aksine, müşteri akışının yakalanması, bir ticaret alanı çevresinde hareket eden müşterilerin akışını yakalamakla ilgilenir.

Müşteri akışını yakalamaya yönelik stratejiler, tüketici yolculuklarının yoğunlaşması ve giderek daha karmaşık hale gelmesiyle başa çıkmak için geliştirildi. Bu yeni tüketici hareketliliği, bir dizi sosyal-ekonomik ve kültürel dönüşümden kaynaklanmaktadır ve yeni konum stratejilerinin uygulanmasını gerektirmektedir.

Tüketici hareketliliği ve yerçekimi olmayan çekim

Tüketicilerin artan hareketliliği, perakendede yeni bir mekansal pazarlama anlayışının ve yeni bir mağaza yeri mantığının geliştirilmesini gerektirmektedir. Tüketici hareketliliğinin giderek daha karmaşık doğası göz önüne alındığında, çevresel ticari teklif, artık çeyrek veya yarım saatlik basit eşzamanları izleyerek hipermarketlere dayalı homojen bir şekilde organize edilemez.

Perakendeciler kendilerini müşteri akışını takip etmek ve tekliflerini günlük, haftalık ve mevsimlik yaylacılıkla ilgili olarak ayarlamakla yükümlü görüyorlar. Bir coğrafi mekan, sadece orada ikamet eden veya çalışan kişilere göre değil, içinden geçenleri de düşünerek tanımlanmalıdır.

NOT: Bazı perakende ticaret türlerinin şöyle olduğunu göstermektedir:

– eşit yerçekimi ve yerçekimi olmayan (kolonun ortasında çapraz),
– ağırlıklı olarak yerçekimi, ancak münhasır olmayan (sol tarafta çarpı işareti),
– ağırlıklı olarak yerçekimi olmayan ancak münhasır olmayan (sağ tarafta çarpı işareti).

Ancak bu, yerçekiminin yok olma sürecinde olduğu anlamına gelmez. Özel olmaktan çok uzak olan bu iki yaklaşım, bir stokun çekilmesi ve bir müşteri akışının yakalanması birbirini tamamlayıcıdır ve genellikle az çok sezgisel bir şekilde gerçekleştirilir. Cliquet, ticari cazibe türlerine göre perakende işletmelerinin bir sınıflandırmasını önermektedir.

74 perakende ve hizmet faaliyeti sektörüne dayalı olarak, tamamen kutupsal cazibe merkezlerinin nadir olduğunu ve hiçbirinin tamamen yerçekimi olmadığını gösteriyor. Çoğu, bazen tamamen veya ağırlıklı olarak polardır, bazen ağırlıklı olarak yerçekimi değildir, bazen her ikisi de aynı anda gerçekleşir.

Analiz edilen faaliyetlerin her biri, belirli bir tüketici mekansal davranışına tabi oldukları için cazibe ile ilgili kendi senaryolarına sahiptir. Bu faaliyetlerin çoğu, hem mağazanın yakın çevresinde yaşayan yerçekimi tipi bir müşteriyi hem de sözde geçen bir müşteriyi yönetir.

İkisi arasındaki oran, günün saatine, haftanın gününe ve mevsime göre değişebilir (örneğin, çalışma haftasının azaltılmasının uygulanmasının ardından sürekli değişen desenlerle tatiller).

Tüketici hareketliliğindeki artış nedeniyle, eğilim artan yerçekimi olmayan bir çekime doğru olmuştur. Bununla birlikte, şimdiye kadar, akış aktivitelerinin karakteristik turist aktiviteleri arasında, araştırmacılar öncelikle yerçekimi çekiciliğini modellemeye çalışmışlardır.

Turist akışını tahmin etmek için genellikle yerçekimi modellerinin kullanılması tavsiye edilir, ancak oldukça uzun bir süredir insanlar, incelenen fenomene karşılık gelmeyen veya kötü tahminlere yol açabilecek modellerin kullanılmasına karşı çıktılar.

Bu, yerçekimi modellerinin sitelerin birbirine yakın olduğu durumlarda kullanımı için geçerlidir. Ticaret alanlarının örtüşme derecesini veya başka bir deyişle bir bölgeden diğerine kaçış problemlerini daha iyi anlamak için ark teğet fonksiyonları önerilmiştir. İki bitişik bölge arasında doğru olan, akışlar için daha da geçerlidir.


müşteri ilişkileri yönetimi aof. çıkmış sorular
Müşteri ilişkileri ne demek
Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları
Müşteri isteklerini tespit etme
Müşteri ilişkileri Yönetimi Nedir
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Müşteri ilişkileri yönetiminin Amaçları
Müşteri İlişkileri Yönetimi PDF


Yeni Konum Stratejilerinin Bir Modellemesi 

Bildiğimiz kadarıyla, çok sayıda yazarın tüketicilerin yeni hareketliliği ile bağlantılı sorunları vurgulamasına rağmen, bu nitelikteki modelleme henüz gerçekleştirilmemiştir.

Objektif veya subjektif olsun, yerçekimi modellerinin temel uygulamalarını alır. Mağaza zinciri pazarlamasında sunulan modeller, faaliyetler listesiyle karşılaştırıldığında, esas olarak dört mağaza kategorisini kapsamaktadır: süpermarketler, alışveriş merkezleri, mobilya mağazaları ve marketler.

Kullanılan modeller bazen onlarca yıldır klasik hale geldi (ve profesyonel dünya bunları kullanmaya devam ediyor): perakende yerçekimi yasası, Huff modeli, yerçekimi ve olasılıksal bu modelin genelleştirilmesi MCI modeli, çoklu konum için Multiloc modeli ve öznel MCI modeli vb.

Bununla birlikte, bu modeller yalnızca bir mağazaya ilişkin tüketici davranışını yerçekimi çekiciliği olgusu çerçevesinde modellemeye çalışır. Peki, yerçekimi olmayan çekim ne olacak?

Yerçekimi olmayan çekim aslında sadece coğrafya ve turizm ekonomisindeki çalışmaların konusu olmuştur. Perakende uygulamaları için müşteri akışına bağlı modelleme geliştirmek gerekli olacaktır.

Tüketici mobilitesindeki sürekli artış göz önüne alındığında, tehlikede olan şey önemlidir. Karar ikilemi açıksa ve doğrudan mağaza yeri stratejileri ve mağazaların pazarlama yönetimi ile ilgiliyse, araştırma ikilemini tanımlamak çok daha karmaşıktır.

Bu soruna işaret etmek için yapılan birkaç girişime rağmen, yerçekimi olmayan çekimle ilgili gerçekten çekici hiçbir şey yayınlanmadı. Fizikte, özellikle hidrolojide, akışlarla ilgilenen belirli fenomenlerle analojilere bakmak kesinlikle yardımcı olacaktır. Diğer problemler, müşterilerin yakalanmasıyla bağlantılıdır: park yeri sayısı, kontrol koridorlarının sayısı, bu da kararlar ve son derece karmaşık bir kuyruk yönetimi anlamına gelir.

Mağaza yeri stratejileri, evrimleşme ve kendilerini tüketicinin mekansal davranışına daha yakın hale getirme sürecindedir. Zara (İspanyol giyim mağazaları) veya H&M (İsveç giyim mağazaları) gibi ağlar, aynı caddede üç veya dört mağaza bulabilecek kadar ileri gider.

Böylece, ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü mağazayı geçtiklerinde düzenli müşteriyi “yakalamayı” umuyorlar! Tüm zincirler kendilerini tren istasyonları gibi yoğun trafik alanlarına yerleştirdi (Relay H, Hachette’in bir kitapçı-gazete bayisi yan kuruluşu). Minneapolis, Minnesota’daki (ABD) Mall of America gibi bazı alışveriş merkezleri bile bu yeni tüketim kavramını entegre ediyor.

Triple Five şirketi tarafından tasarlanan ve Ağustos 1992’de açılan Mall of America, 1200 km2’lik geçici ticaret alanına sahipti. Örneğin, Chicago’dan gelen bazı tüketiciler, bu devasa alışveriş merkezinde (Kanada, Edmonton’daki alışveriş merkeziyle birlikte dünyanın en büyüğü) birkaç gün geçirdi.

Yabancı turistler, özellikle Japonlar artık bu alışveriş merkezinin geçen müşterilerinin bir parçası ve tur operatörleri, Japon gezginlere ABD’ye Mall of America’da konaklamayı içeren gezi paketleri sunuyor. Auchan, en yeni hipermarketi Val d’Europe’u Disneyland Paris yakınlarında kurdu. Bu nedenle, bu fenomene maruz kalanların sadece küçük mağazalar olmadığı anlamına gelir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir