Müşteri İlişkileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Müşteri İlişkileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

20 Ocak 2023 müşteri ilişkileri yönetimi (crm nedir) Müşteri ilişkileri Yönetimi uygulama 0
Piyasalar ve Ticaret

Müşteri İlişkileri

Kuruluşlar, tüm promosyon süreci üzerindeki kontrolün daha fazla sinerji sağladığını kabul etse de, bu kontrolün bir ajansın eline mi verilmesi yoksa kurum içinde mi yönetilmesi gerektiği konusunda her zaman bir anlaşma yoktur. Kontrolü kendi ellerinde tutmayı tercih edenler genellikle ajansların veri tabanı pazarlaması, pazarlama araştırması ve bilgi teknolojisinin destekleyici alanlarında uzmanlıktan yoksun olduğunu hissettikleri için bunu yaparlar.

Bu müşteri algıları, destekleyici araştırma, ölçümler ve metrikler sağlayabilen ve iletişim kararlarının en iyi bilgilere dayandığından emin olmak için müşterinin kendi pazarlama ekibiyle yakın çalışan ajansların ortaya çıkmasıyla artık giderek daha fazla ele alınmaktadır. 

Bu, ajans-müşteri ilişkilerinin, karşılıklı güven ve taahhüt atmosferinde bilgilerin paylaşılabildiği bir ortaklık düzeyinde olması gerektiğinin bir başka kanıtıdır.

Ulusal Reklamverenler Derneği (ANA) üyelerini kullanan Blueprint Communications tarafından yapılan araştırma, çoğu kişinin entegrasyonun bir ‘holding şirketi’ ajansı aracılığıyla sağlanamayacağına, ancak çeşitli ajansları bir araya getirerek süreci kolaylaştıran müşteri liderliğinde olması gerektiğine inandığını ortaya çıkardı. brifing ve herkesin toplam iş planını anlamasını sağlama.

İçeride ve dışarıda açık iletişim fırsatları yaratmak, marka mesajı üzerinde merkezi kontrol ile birlikte IMC sürecini iyileştirmeye yardımcı olur.

Başarılı entegrasyon, müşteri içgörüsü, planlama süreçleri, yürütmede tutarlılık ve müşteri organizasyon ile istihdam edilen çeşitli ajanslar arasında açık işbirliğini teşvik etmek için güven gerektirir.

Ölçme ve Değerlendirme

İletişimin bu aşaması genellikle ihmal edilir ve bu ihmal, genellikle planlama odağının hızla bir sonraki etkinliğe geçtiği etkinlik endüstrisinde birleştirilir. Olayın kendisinin değerlendirilmemesi yaygın bir durumdur ve bu nedenle olay için kullanılan iletişim yöntemlerinin değerlendirilmesi olasılığı daha da düşüktür.

Ancak, bu tehlikeli bir şekilde kısa vadeli bir bakış açısıdır, çünkü kuruluşun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını anlaması ve deneyimlerden öğrenmesi, dolayısıyla rekabet avantajını geliştirmesi ancak planda alınan eylemlerin objektif ve sistematik ölçümü ve değerlendirmesi yoluyla mümkündür.

Bütçeleme ve uygulamaya ilişkin önceki tartışma, bu kararların güvenilir bilgilere dayandırılması gereğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, iletişim yöntemlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, merkezi pazarlama bilgi sisteminden faydalanmalı ve onu beslemelidir. Bu, daha eksiksiz bir resim elde etmek ve pazarlama karması değişkenlerinin geri kalanıyla iletişimin bütünleşmesini sağlamak için çeşitli bilgi kaynaklarının kullanılmasını sağlayacaktır.

Araştırma biçimindeki ölçüm ve değerlendirmenin, problem tanımlama araştırmasından, strateji tanımlama araştırmasına, yaratıcı geliştirme araştırmasına, uygulama ve ardından etkililik testi ve son olarak pazar içi değerlendirmeye kadar kampanyanın tüm aşamalarında yer alması gerektiğini şiddetle tavsiye edin.

Bu değerlendirme aşamalarının her birinin sonucu bir sonraki aşamayı besler veya daha önceki bir aşamaya dönüşü önerir. Tüm süreç döngüseldir ve bir sonraki kampanyanın başlangıcında problem tanımlama süreci önceki değerlendirmelerin sonuçları tarafından bilgilendirilir.

Kontrollü koşullar altında yapılabildiğinden, kampanya öncesi test ve değerlendirmeyi üstlenmek nispeten kolaydır. Bununla birlikte, kampanyanın etkisini ve münferit bileşenlerini piyasada faaliyet gösteren diğer faktörlerden izole etmenin herkesin bildiği gibi zor olması ve herhangi bir değerlendirme bulgusunun geçerliliğini etkilemesi nedeniyle, kampanya pazara girdikten sonra değerlendirmenin son aşamaları daha zor hale gelir.

Bu, belki de, birçok pazar içi ölçümün maruz kalma erişiminin ve doğrudan tepkinin yalnızca somut yönlerine odaklanmasının nedenidir. Kampanya hatırlama, marka algısı ve farkındalığı gibi her bir iletişim bileşeninin ara etkileri ölçülebilir, ancak davranışsal ve tutumsal değişiklikler üzerindeki etkiyi bir iletişim kampanyasının belirli bir yönüne atfetmek çok daha zordur (doğrudan yanıtla ilgili olmadığı sürece). 

İletişim kampanyasının etkinlik (en fazla etki), verimlilik (en az atık) ve ekonomi (en az maliyet) açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu faktörler, hedef kitlelerle ilgili olarak kampanyanın medya bileşenlerinin etkisi, erişimi ve sıklığı ile yakından ilgilidir.


müşteri ilişkileri yönetimi (crm nedir)
Müşteri ilişkileri Nedir
Müşteri ilişkileri nasıl olmalı
Müşteri ilişkileri yönetimi nedir kısaca
Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders NOTLARI
müşteri ilişkileri yönetimi – konu anlatımı
Müşteri İlişkileri is İlanları
Müşteri ilişkileri Yönetimi uygulamaları Nelerdir


Erişim, Sıklık ve Etki

Erişim, dolaşım, okuyucu sayısı, görüntüleme rakamları, trafik isabetleri, postalar, katılım açısından ölçülür ve birçok sektör kuruluşu ve araştırma raporları, medya erişimini değerlendirmek için standart verileri düzenli olarak toplar ve yayınlar. Derecelendirme puanları tüm ortamlar için kullanılır (TVR’ler olarak bilindikleri televizyonda yaygın olmasına rağmen) ve erişim ve sıklık ölçümlerini birleştirir.

Sıklık, hedef kitlenin bir üyesinin mesaja maruz kalacağı ortalama sayıyı ölçer ve görme (OTS) veya duyma (OTH) fırsatlarıyla ölçülür. Normalde kampanyanın her bir öğesi için hesaplansa da, entegre bir kampanyada toplam karşılaşma sayısını veya “marka temaslarını” değerlendirmek yararlıdır.

Bazı ortamlarda (radyo, dış mekan gibi) istenen etkiyi elde etmek için çok sayıda maruz kalma gerekebilirken, daha yüksek etkiye sahip olanlarda (tanıtım etkinlikleri, sinema reklamları, dramatik ortam medyası gibi) daha az poz gerekebilir.

Bu nedenle, erişim ve sıklık ile birlikte etkiyi de dikkate almak gerekir. Etki, mesajın fark edilmesiyle ilgilidir ve ölçüm açısından daha soyuttur. Mesajın yaratıcılığının, onu iletmek için seçilen ortamın ve maruz kalmanın zamanlaması ve sıklığının bir kombinasyonuyla yaratılan etkiyi değerlendirmek için, daha basit nicel ölçümlerin yanı sıra nitel tekniklere ihtiyaç vardır.

Derecelendirme puanları, erişimin sıklıkla çarpımı bir hesaplamadır; örneğin, iletişime maruz kalan hedef pazarın yüzdesi olarak ölçülen erişimin o ortam için OTS veya OTH ile çarpımıdır.

15-20 yaş arası erkekleri hedefleyen bir müzik/yaşam tarzı dergisindeki tam sayfa reklam, her reklamla o hedef pazarın yüzde 30’una ulaşabilir. Eğer ilan dergide 3 ay kalırsa 3 kez görme şansı vardır (OTS).

Dolayısıyla bu, kampanyanın bu yönüne doksan brüt derecelendirme puanı (GRP’ler) verir. Ancak bu, izleyicinin yüzde 90’ının maruz kaldığı anlamına gelmez, çünkü her yüzde 30’luk bir reklamı birden fazla görmüş olabilir.

Ölçü, yalnızca ortalama bir derecelendirme verir, ancak medya genelinde karşılaştırılabilecek standart rakamlar sağlamada yararlıdır, ancak daha yüksek bir GRP, diğer faktörlere bağlı olduğundan, bir kampanyanın daha düşük GRP’ye sahip olanlardan daha iyi olduğu anlamına gelmez.

Her ortamın etkisini hesaba katan ve bunu ağırlıklandırma olarak kullanan başka bir iyileştirme kullanılabilir. Bu, GRP’nin göreceli bir etki puanı ile çarpılmasıyla elde edilir.

Medya değerlendirmesinde ek bir faktör elbette maliyettir. Bu genellikle binde maliyet (CPT) ile karşılaştırılır, böylece ortamın erişimi dikkate alınır.

Bunlar CPT rakamları olmasına rağmen, genellikle medya sahibi tarafından sağlanır ve bu nedenle, kampanya planlayıcısının ulaşılan toplam kitleden ziyade hedef kitleyi temel alarak hesaplaması daha güvenilirdir. Basitçe pazarlama iletişimi kaleminin maliyetinin ulaşılan hedef kitlenin üye sayısına bölünmesi ve sonucun bin ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Erişim, sıklık, etki ve maliyet faktörlerinin tümü, medya seçimleri yapılmadan önce değerlendirilmelidir, ancak kampanya sonrasında medyayı değerlendirmek için de temel oluşturmalıdır. Erişim ve sıklık açısından hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve medyanın beklenen etkiye sahip olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Bu temelde, en iyi medyanın seçilip seçilmediği ve harcanan bütçe için en iyi medya karışımının seçilip seçilmediği konusunda kararlar alınabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir