Müşteri İlişkileri Yaşam Döngüsü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Müşteri İlişkileri Yaşam Döngüsü – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

27 Ekim 2022 Müşteri İlişkileri is İlanları Müşteri İlişkileri Yönetimi is İlanları Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları Nelerdir ? 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Müşteri İlişkileri Yaşam Döngüsü

Daha önce de belirtildiği gibi, müşteri ilişkileri çeşitli aşamalardan geçer ve bu nedenle doğası ve yapısı itibarıyla dinamiktir. Yaşam döngüsü kavramını kullanarak, bir ilişkinin doğal seyri boyunca bu farklı aşamaları haritalamak mümkündür. Ürün yaşam döngüsünün farklı aşamalarına farklı stratejiler uygulanabileceği gibi, bir ilişki geliştikçe müşterilerin farklı gereksinimleri olduğunu gözlemlemek de mümkündür.

Bu özel yaşam döngüsü, herhangi bir anda ilişkinin yoğunluğuna karşı ilişkilerin zaman içindeki evrimini izler. İlişkinin yoğunluğunu oluşturan değişkenler çeşitli yorumlara tabidir. Psikolojik, davranışsal ve ekonomik göstergelerden yararlanır.

Psikolojik göstergelerin başında güven ve bağlılık kavramları gelir. Bunlar, bu bölümün ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı olarak incelenecektir, ancak şimdilik, devam eden, karşılıklı olarak ödüllendirici iki yönlü ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi için temeller olarak kabul edilmelidirler. Davranışsal göstergeler sadece satın alma değil, aynı zamanda iletişim ve bilgi (arama) davranışlarını da ifade eder.

Müşteri ilişkilerini birkaç farklı aşamaya ayırmak mümkündür, ancak toplam düzeyde müşteri edinme, geliştirme, elde tutma ve reddetme olmak üzere dört aşama vardır. Her ilişki evresinin süresi ve yoğunluğu kaçınılmaz olarak değişecektir ve bu temsilin idealist olduğu unutulmamalıdır. Bir müşteri ilişkileri döngüsü temsil edilir.

Müşteri Kazanımı

Edinme aşamasında üç ana olay meydana gelir. İlk olarak, uygun bir eşleştirme için bir alıcı satıcı araması var. İkincisi, uygun bir ortak bulunduğunda, herhangi bir işlem gerçekleşmeden önce her iki kuruluşun da diğeri hakkında bilgi aradığı bir başlangıç ​​dönemi vardır.

Bu başlangıç ​​döneminin süresi, kısmen ürünlerin stratejik önemine ve karmaşıklığına ve kısmen de tanıtımın doğasına bağlı olacaktır. Yerleşik ve güvenilir bir kuruluş tarafından birbirlerine tanıtılırsa, belirli başlatma hakları kısaltılacaktır.

Bir işlem gerçekleştiğinde, alıcı ve satıcının birbirlerini daha yakından tanımaya başladığı ve yavaş yavaş kendileri hakkında daha fazla bilgi vermeye başladığı sosyalleşme dönemi başlar. Satıcı, alıcı hakkında ödeme, teslimat ve taşıma bilgilerini toplayabilir ve bunun sonucunda özelleştirilmiş çıktılar hazırlayabilir. Alıcı, satıcının ürünlerini inceleyebilir ve satıcının hizmet kalitesini deneyimleyebilir.

Müşteri Geliştirme

Geliştirme aşamasında satıcı, alıcıyı diğer ürünleri denemeye, satın alma hacmini artırmaya, diğer katma değerli hizmetlerle meşgul olmaya ve teslimat sürelerini ve miktarlarını değiştirmeye teşvik eder. Alıcı, belirli ihtiyaçlara ve tedarikçiyle daha fazla ilişki kurma dürtüsüne göre razı olacaktır. Bu aşamada alıcı, satıcıyla daha derin ilişkiler geliştirmeye değip değmeyeceğine karar verebilir.


Müşteri İlişkileri is İlanları
Müşteri ilişkileri Yönetimi Nedir
müşteri ilişkileri yönetimi (crm nedir)
Müşteri ilişkileri yönetimi Örnekleri
Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları Nelerdir
Müşteri İlişkileri Yönetimi AÖF
müşteri ilişkileri yönetimi aof. çıkmış sorular
Müşteri İlişkileri Yönetimi is İlanları


Müşteri Tutma

Tutma aşaması, hem alıcı hem de satıcı bireysel ve ortak hedeflerini karşılayabildiği sürece sürecektir. İlişki daha kapsamlı hale geldiyse, ortaklar arasında daha yüksek düzeyde güven ve bağlılık, çapraz satın alma ve ürün denemelerinin, ortak projelerin ve ürün geliştirmenin artmasına izin verecektir.

Bununla birlikte, ilişkisel pazarlamanın özü, kuruluşların bir dizi ilişki geliştirmek istedikleri bir kuruluş portföyü belirlemesidir. Bu, elde tutma düzeylerini ölçmek ve ayrıca kaynakların ne zaman edinmeden saklamaya ve tekrar edinmeye taşındığını belirlemek için araçlar gerektirir.

Müşteri Reddi

Bu dönem ilişkinin ölümüyle ilgilidir. Fesih, taraflar arasında ciddi bir sorun veya olay sonucu aniden ortaya çıkabilir. Daha olası süreç, satın alma organizasyonunun satıcıya olan güvenini azaltmaya karar vermesi ve onları resmi olarak bilgilendirmesi veya temas sıklığını ve süresini azaltmaya başlaması ve işi diğer rekabetçi organizasyonlara taşımasıdır.

Müşteri Sadakati

Bu müşteri ilişkileri döngüsünde örtük olan, elde tutulan müşterilerin sadık olduğu fikridir. Bununla birlikte, “sadakat” aslında kolaylık veya genişletilmiş fayda için kamuflaj olabileceğinden, bu aldatıcı olabilir. Sadakat, nasıl sunulursa sunulsun, farklı biçimler alır, tıpkı diğerlerinden daha değerli müşteriler olduğu gibidir.

Çeşitli ilişki türlerini, sadakatin ilişki pazarlaması merdiveni olan bir merdivende aşamalar veya basamaklar olarak tasvir edin. Bir potansiyel müşteri, bir piyasa veya ayrık değişim yoluyla tamamlanan bir alıcı haline gelir. Müşteriler, tamamlanmış birkaç işlemden doğarlar, ancak satıcı organizasyonuna karşı kararsız kalırlar.

Taraftarlar, bir kuruluş hakkında pasif olmalarına rağmen, düzenli işlemlere girmeye istekli ve yeteneklidirler. Avukatlar bir sonraki ve sondan bir önceki adımı temsil eder. Yalnızca bir kuruluşu ve ürünlerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda olumlu, ağızdan ağza iletişim yoluyla başkalarına aktif olarak tavsiye ederler.

Merdivenin en üst basamağını temsil eden ortaklar, bir kuruluşa güvendiği ve onları desteklediği gibi güvenir ve destekler. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı olarak tartışılan ortaklık durumu, ilişkisel değişimlerin ve organizasyonlar arası işbirliğinin somutlaşmış halidir.

Bu müşteri çekme (kazanma), müşteriyi elde tutma ve müşteri geliştirme döngüsü, 4P yaklaşımından büyük bir farkı temsil eder. Her şeyden önce müşteri odaklıdır ve pazarlama değerlerine daha uygundur.

Bununla birlikte, bu yaklaşım bile sorgulanabilir, çünkü analizin odak noktası artık ürün değil, ilişki olsa da, odak ilişkiden ziyade ‘müşteri ilişkisi’ne yönelik olma eğilimindedir. Başka bir deyişle, ilişkisel pazarlama kavramının doğasında bir dereceye kadar asimetri vardır.

ABONELERİ SAKLAMAK

Müşteri kazanımı ve elde tutma faaliyetlerini teşvik etmek için tasarlanan faaliyetlerin dengesi ve maliyetleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin dergi yayıncıları, genellikle iki farklı kanaldan doğrudan pazarlama faaliyetleri ve acenteler aracılığıyla yeni aboneler toplar. Acentelerin kullanımı caziptir çünkü çok az batık maliyet vardır ve işe alım başına yalnızca doğrudan pazarlama için olanlardan her zaman daha düşük olan sabit bir ücret ücreti vardır.

Belirli bir yayıncı için, beş yıl sonra, temsilci tarafından işe alınan abonelerin yalnızca yüzde 15’inin elde tutulduğu, ancak doğrudan pazarlamaya katılanların yüzde 30’unun hala abone olduğu anlaşıldı. Ayrıca, temsilci tarafından işe alınan abonelerin yenileme tabanlı iletişimlere daha az yanıt verdiği de biliniyordu.

Yayıncı, bütçeyi aracı tabanlı satın alma faaliyetlerinden doğrudan pazarlamaya taşımaya karar verdi. Bu karar ön uç müşteri yaşam döngüsü maliyetlerini artırsa da, daha fazla abone elde tutulacağı için müşteri başına genel ortalama karlılık artacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir