Müşteri Potansiyeli – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Müşteri Potansiyeli – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

15 Ocak 2023 Potansiyel müşteri Bulma Potansiyel müşteri Nedir 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Sponsorluk Karar Verme

Sponsorluğun yeni bir iletişim aracı olmadığı daha önce belirtilmişti. Ancak bir pazarlama faaliyeti olarak ve ticari kazanç için kullanılması yeni bir gelişmedir. 1970 gibi yakın bir tarihte, toplam pazar harcaması sadece 4 milyon sterlin olan etkinlik sponsorluğu yolunda çok az şey vardı.

Ancak o zamandan beri, özellikle Avrupa ve ABD’nin en büyük büyüyen iki sektöründe, dünya çapında büyük artışlar oldu. 2002’de Mintel, İngiltere sponsorluk pazarının tek başına 798 milyon sterlin değerinde olduğunu ve spor sponsorluğunun bu pazara 440 milyon sterlin ile önemli ölçüde hakim olduğunu tahmin etti. Bunu sırasıyla 195 milyon Sterlin, 105 milyon Sterlin ve 58 milyon Sterlin ile yayın, sanat ve topluluk temelli sponsorluklar takip ediyor.

Birleşik Krallık’ta yalnızca son yirmi yıldaki büyüme yedi buçuk katın üzerinde olmuştur. Dünya genelinde sponsorluk harcamaları, 2000’den bu yana yüzde 32’lik bir artışla 2003’te 34 milyar ABD Doları’na ulaştı. 2005 tahmini, bu büyüme oranının yavaşladığını, ancak yine de harcamaların 43.1 milyar ABD Doları’na yükseldiğini gösterdi.

Anlamlı bir şekilde, bu sadece sponsorluk ücretlerine yapılan harcama miktarını temsil eden bir rakamdır. Sponsorluk haklarından yararlanmak için harcanan miktarlar, bu tür veriler nadiren mevcut olduğundan dahil edilmemiştir. Bu nedenle, Birleşik Krallık’ta sponsorluğun geleceği için özetin önemini anlamak zor değildir.

Son on yılda, sponsorlar daha kısa süreli anlaşmalar aradıkça, daha büyük dalgalanmanın bir sonucu olarak artan harcamalar da dahil olmak üzere büyük değişiklikler görüldüğünü bildiriyor. Ayrıca, hak sahipleri bölümlere ayrıldıkça ve daha parçalı sponsorluklar oluşturdukça fırsatlarda bir artış olsa da, tamamen entegre bir iletişim aracı olarak sponsorluğun sürekli ve artan kullanımına ve başarıyı en üst düzeye çıkarmak için hakların kötüye kullanılmasına duyulan ihtiyaç giderek artıyor. 

Sektörde bu kadar yüksek harcama yapılırken, sponsorluk yatırımının geri dönüşüne verilen önem hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu nedenle sponsor olma kararı, sorumluluğun başladığı yerdir. Asıl soru, sponsorluk mevcut diğer tüm pazarlama iletişimlerinden daha iyi performans gösterecek mi? Sponsorluğun iyi seçilmesi ve bu getiriyi sağlaması için bir süreç gereklidir.

Dört temel aşamadan oluşan bir süreç önerin. İlk aşama, sponsorluğun daha geniş iletişim faaliyetlerine entegre edilmesi ihtiyacını ele alır. İkincisi, uygun bir sponsorluğa ulaşmak için inceleme ve seçim için bir dizi adım sağlar ve üçüncüsü, uygulama ve kullanımla ilgilidir. Son aşama değerlendirmedir.

Son üç aşaması, sponsor olma kararı verildikten sonra karar verme sürecinde bir yol sağlar. Ancak ilk aşamada, sponsorluğun en etkili ve verimli iletişim çözümünü sağlayıp sağlayamayacağına dair bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğu kabul edilmez.

Örneğin, çoğu firma için sponsorluk faaliyetinin toplam pazarlama harcamalarının yüzde 5’inin altında olduğuna dikkat edin. Önerdikleri bir görüş, sponsorluğun, reklam harcamalarına gelir yanıtının riski ve belirsizliği diğer stratejilerin kullanılması gerektiğini gösterdiğinde üstlenilen karı maksimize etme davranışının bir parçası olduğu yönündedir.


Potansiyel müşteri Nedir
Potansiyel müşteri Bulma
İnstagram Potansiyel Müşteri nedir
Mevcut müşteri Nedir
Gerçek müşteri nedir
Potansiyel ne Demek
Potansiyel müşteri örnekleri
Müşteriye ulaşma


Bu tamamen ekonomik bir bakış açısıdır ve sponsorluk hedeflerinin daha geniş yelpazesini dikkate almaz, ancak sponsorluk kararlarının ilk olarak dikkate alınması gereken değerlendirme kriterlerinden en az biri olduğu noktasına hizmet eder.

Tütün üreticilerinin zaman içinde kanunla iletişim seçimlerinde kısıtlanmasına ilişkin örnekleri, reklamcılığın birçok ülkede yasaklanmış bir faaliyet olması ve özellikle motor yarışları ve bilardo sponsorluklarının, imaj oluşturma pazarlamasının başarısı için alternatif yollar olması bakımından işe yarar. 

Sponsorluğun çekiciliği ve müteakip büyümesi, reklama etkili ve verimli alternatifler sunma yeteneğinden hiç de azımsanmayacak şekilde kaynaklanmaktadır, ancak bunun nesnel bir şekilde değerlendirilmemesi sponsorluğun iletişim karışımına daha fazla nüfuz etmesini açıkça engellemiştir. Yüzde 5 hisse rakamı yukarıda gösteriyor.

Sponsorluk, reklamdan daha uygun maliyetli geri dönüşler sunabilir, ancak bu hiçbir şekilde kapsamlı bir şekilde kabul edilmez. Thwaites (1995), sponsorluğun birçok müşteri tarafından reklam olarak kabul edilebileceğini bildirmektedir.

Bununla birlikte, sponsorluğu bir kenara bırakan bir yön vardır ve bu, etkinliğinin bir kısmının, etkinlik sponsorluğunun üçüncü taraf güvenilirliğine sahip olduğu algısından kaynaklanabileceğidir. Bir sponsor, araştırdığı ve uygun olduğunu umduğu bir görsel olsa da, hazır bir görseli satın alıyor.

Böylece, görünüşte sponsoru onaylayan bir imajı ödünç alıyor ve bütünleştiriyorlar. Sponsor olma kararları ve ardından hangi sponsorluğun seçileceği açıkça kritiktir ve bu kararları güvenilir bir şekilde verebilmek için belirli bilgiler gereklidir. Gerekli bilgiler aşağıdaki kriterlere göre kategorize edilmiştir.

Müşteri Potansiyeli

Sponsor, etkinliğin karşılıklı olarak çekici hedef pazarlara sahip olup olmadığını belirlemelidir. Aynı hedef pazar segmentlerine ulaşmak, görünüşte sponsorluk seçimleri için bir ön koşuldur, ancak bunların ne ölçüde çekici bir teklif olduğunu belirlemek için sponsor, ayrıntılı segment profillerine ve ulaşılabilecek hedef pazarın büyüklüğüne ihtiyaç duyar. Bu seçim prosedürü temelde demografik ve psikografik temelli bir alıştırmadır.

Maruz Kalma Potansiyeli

Hedef pazar erişiminin kapsamı, tüm potansiyel maruz kalma noktaları dikkate alınarak değerlendirilebilir. Etkinliğin türüne ve ölçeğine bağlı olarak, bu, canlı etkinlik izleyicilerinin, etkinlik iletişimlerinin alıcılarının ve izleyicilerinin, etkinlik yayınlama ve raporlamanın dinleyicilerinin ve okuyucularının boyutunu ve sayısını içerebilir. Ayrıca, sponsorun kendi kullanımı yoluyla ulaşılan hedef pazarların büyüklüğüne ve miktarına da bağlıdır.

Bu genellikle etkinliğin ve sponsorluğun ne kadar haber değeri olacağı sorusuna gelebilir. Bununla birlikte, daha geniş bir sponsorluk hedefleri seti göz önüne alındığında, diğer sorular sadece sponsorluğun doğru hedef pazarlara yeterli sayıda ulaşıp ulaşmayacağı değil, aynı zamanda bunun doğru mesajla olup olmayacağı ile ilgili olacaktır.

Bu, sunulan hakların değerlendirilmesine ek olarak kapsamlı ve erken kullanım planlamasına olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bu nedenle, bir sponsorluğun potansiyel erişiminin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için sponsorun, söz konusu sponsorlukla devam etme kararından önce potansiyel hedef pazar erişiminin toplam miktarını ve kalitesini belirlemesi gerekecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir