Nöro-linguistik Programlama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Nöro-linguistik Programlama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

17 Temmuz 2021 Neuro Linguistic Programming Nedir Neuro-Linguistic Programming Nörolinguistik programlama Eğitimi Nörolinguistik programlama kitap Nörolinguistik PROGRAMLAMA nasıl yapılır 0
İnovasyon Soruları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

 Uyum Oluşturmak için Nöro-linguistik Programlamayı Kullanma

Nöro-dilbilimsel programlama, FBI tarafından özel ajanlarını travmatik deneyimler yaşayan görgü tanıklarıyla yakınlık kurma becerilerini geliştirme konusunda eğitmek için kullanılıyor. Temel fikir, görüşmecinin görüşülen kişiyle güvene yol açan kişisel bir bağ geliştirmesidir.

Bu da tanığı bilgi vermeye teşvik eder. Kişisel bağ, görüşmecinin öne eğilmesi, dikkatli olması ve tanığın aşağıdaki özelliklerine ustaca ve sürekli olarak uyması ile sağlanır: (a) dil (yani, benzer görsel, işitsel veya kinestetik ifadelerin kullanımı); (b) kinetik (sözel olmayan davranış/beden dili, yani jestler, duruş, ellerin, kolların, ayakların ve bacakların hareketi); ve son olarak, (c) dil dışı (kelime seçimi, bir şeyin nasıl söylendiği, konuşma hızı, hacmi ve konuşma perdesi).

Amaç, tanığın, görüşmecinin bir birey olarak kendisiyle gerçekten ilgilendiğini hissetmesi, böylece uyumu artırmak ve iletişimi güçlendirmek, tanığın söz konusu suç hakkında önemli bilgiler sağlamasına neden olmaktır.

 Bilişsel Görüşme (CI)

Yakın zamana kadar bir polis memurunun görüşme becerilerini ‘iş başında’ öğrenmesi bekleniyordu. Polisin zamanının büyük bir bölümünü insanlarla konuşarak geçirdiği ve tanıkların çoğu zaman polise soruşturma için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri vermediği de bilinmektedir.

Bu nedenle, tanıklarla görüşme için etkili bir tekniğin mevcudiyeti, yalnızca polise ve diğer soruşturmacılara yardımcı olabilir. Böyle bir prosedür şu anda mevcuttur, bilişsel görüşme (CI) tekniği olarak bilinir ve Atlantik’in her iki yakasındaki, Kıta Avrupası’ndaki ve Avustralya’daki polis güçleri ve ayrıca diğer profesyoneller (örneğin, sosyal hizmet uzmanları) tarafından benimsenmiştir. ) işi, çocuklar da dahil olmak üzere insanlarla görüşmeyi içerir.

Şimdiye kadar, CI’nin polis müfettişlerine suçluları yakalamalarına yardım etmedeki başarısına dair anekdot niteliğinde kanıtlar var. Milne ve Shaw (1999), CI’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki dedektiflere, 7 yaşında kayıp bir kızın görüldüğüne ilişkin ayrıntılı bilgileri ortaya çıkarmasına yardımcı olduğunu ve İngiltere’nin Bournemouth kentindeki bombalama olayının polis soruşturmasında başarıyla kullanıldığını bildirdi.

CI, büyük ölçüde Amerikan psikoloji profesörleri Fisher ve Geiselman’ın eseri olmuştur. Hatırlanan yanlış bilgi miktarını artırmadan hatırlama doğruluğunu artıran, bilgi erişimi üzerine ampirik literatürden türetilen dört ilkeyi kullanmışlardır.

Geiselman et al. (1984), dört ilke (anımsatıcı yardımlar) şunlardır: (a) bağlamı, yani söz konusu olayın kodlandığı koşulları eski haline getirmek; (b) ne kadar önemsiz görünse de her şeyi rapor edin; (c) olayı farklı sıralarda yeniden saymak; ve (d) olayı farklı açılardan anlatmak gerekir.

Nörolinguistik PROGRAMLAMA nasıl yapılır
Nörolinguistik Nedir
Nörolinguistik programlama Eğitimi
Nörolinguistik PROGRAMLAMA PDF
Nörolinguistik programlama kitap
Nlp Nedir
Neuro Linguistic Programming Nedir
Neuro-Linguistic Programming

Geiselman et al. (1984), Orne ve diğerleri tarafından önerilen hatlar boyunca CI’yi hipnotik görüşme ile karşılaştırdı (1984) ve öğrenci deneklerin silahlı soygunu gösteren bir video gördükleri bir çalışmada ‘standart polis görüşmesi’ görüldü.

Hipnotik görüşme ve CI’nin, yanlış ve uydurma bilgilerde bir artış olmaksızın, standart polis görüşmesinden yüzde 35 daha doğru bilgi verdiği bulundu. CI’nin, yanıltıcı soruların tanık doğruluğu üzerindeki etkisini önemli ölçüde azalttığı da gösterilmiştir.

Hizmet veren polis memurları ile yapılan çalışmalar ışığında, orijinal CI Fisher ve diğerleri tarafından revize edilmiştir. (1987). Gelişmiş CI, endişeli ve ifadesiz tanıklar ve polis memurlarıyla görüşürken kullanılan zayıf görüşme stratejileri gibi zorlukların üstesinden gelmek için geliştirildi.

Gelişmiş CI, ilişki kurma, görüşmenin kontrolünü görüşülen kişiye devretme, duraklamaların uygun şekilde kullanılması ve sözel olmayan davranışlar gibi teknikleri içerir. Gözden geçirilmiş versiyon, tanıktan hatırlamasını, farklı bakış açılarını ve farklı sırayı kullanmasını istemeye daha az önem verir ve tekrarlanan hatırlama ve dinleme becerilerinin önemini vurgular.

Fisher et al. (1987), gözden geçirilmiş versiyonun, polis dedektiflerinin suç tanıklarıyla yaptığı görüşmelerde, hatalı hatırlamayı artırmadan önemli ölçüde daha fazla (yüzde 45) doğru bilgi ürettiğini buldu. Hem çocuklar hem de yetişkin görgü tanıklarıyla yapılan sonraki laboratuvar ve saha çalışmaları ve Köhnken (1992) tarafından yapılan bir meta-analiz, suç tanıklarıyla üstün bir görüşme tekniği olarak CI’yi destekleyen bulgular bildirmiştir.

İngiliz araştırmacılar Clifford ve George (1995), gerçek suç mağdurları/tanıkları ile görüşen yirmi sekiz deneyimli polis ve kadın polisle, üç araştırmacı görüşme yöntemini karşılaştıran bir saha araştırması rapor ettiler: CI, konuşma yönetimi (CM) ve her ikisinin bir kombinasyonudur.

Bulguları, üstün bir araştırmacı görüşme tekniği olarak CI’nin ekolojik geçerliliği konusunda güçlü destek sağlar. Polisin CI kullanımını destekleyen bulgular da Kebbell ve diğerleri tarafından rapor edilmiştir. (1999), Birleşik Krallık’taki birçok polis memurunun tam bir bilişsel görüşme yapmak için zamanının olmamasının ciddi bir sorun olduğunu tespit etmiştir.

Köhnken et al. (1999), 1984’ten bu yana CI literatürünün bir meta-analizini, CI’nin toplam elli beş deneysel karşılaştırmasını ve 2447 görüşülen kişiyi temsil eden hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış kırk iki ampirik rapordan standart röportaj bildirdi. CI’nin yapılandırılmış (veya yapılandırılmamış) bir görüşmeye kıyasla önemli ölçüde daha doğru ayrıntılar ürettiği sonucuna varmışlardır.

Ayrıca, bilişsel bir görüşmenin standart bir görüşmeye kıyasla daha az doğru ayrıntıyla sonuçlandığı bir deney henüz rapor edilmemiştir’. Köhnken et al. CI’nin doğru detayların geri çağrılması üzerindeki hafıza arttırıcı etkisinin, ekolojik olarak daha geçerli çalışmalarda daha da büyük olduğunu buldu.

CI’nin standart polis görüşmesi, rehberli hafıza görüşmesi, yapılandırılmış görüşme ve hipnoz gibi diğer görüşme prosedürleriyle olumlu bir şekilde karşılaştırdığı gösterilmiştir. Milne et al. (1999), gündüz merkezlerine devam eden hafif düzeyde öğrenme zihinsel engelli kırk yedi yetişkin ile genel nüfustan otuz sekiz yetişkini karşılaştıran bir çalışma bildirmiştir.

Deneklere bir kazanın video kaydı gösterildi ve bir gün sonra CI veya yapılandırılmış görüşme kullanılarak röportaj yapıldı. Her iki denek grubu için CI’nin tanıkların hatırlamasını arttırmada yapılandırılmış görüşmeden daha etkili olduğu bulundu.

Bununla birlikte, öğrenme güçlüğü grubuyla birlikte CI, kişi konfabulasyonunun raporlanmasında da orantısız bir artış sağladı. Granhag ve Spjut (2001) yapılandırılmış görüşmeyi, standart görüşmeyi ve gelişmiş bilişsel görüşmeyi, profesyonel bir fakir tarafından 15 dakikalık bir performans izleyen 9 ila 10 yaşları arasındaki otuz iki çocukla karşılaştırmıştır.

Gelişmiş bilişsel görüşme ile çocukların diğer tekniklerden herhangi birine göre daha fazla doğru bilgiyi hatırladıklarını (ve daha fazla yanlış bilgi olmadığını) buldular.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir