Nüfus Oranını Tahmin Etme – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Nüfus Oranını Tahmin Etme – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

13 Ocak 2021  İstatistiksel Veri Analizi 1950 dünya nüfusu Dünya genç nüfus oranı Dünya Nüfus artış hızı sıralaması Dünya nüfusu Nüfus artışı en az olan 5 ülke Nüfus artışının yarattığı sorunlar türkiye'de kırsal ve kentsel nüfus oranı Yıllara göre dünya nüfusu grafiği 0
Kernel Eşitleme – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Nüfus Oranını ve Örnek Büyüklüğünü Tahmin Etme

Burada, bir örnek oranına (pˆ) dayalı bir nüfus oranı (p) için bir güven aralığı oluşturuyoruz.

• Terminoloji

p = nüfus oranı.
. pˆ = numune oranı. N denemede x başarı açısından, pˆ = nx.
Bu aynı zamanda gerçek nüfus oranı için nokta tahminini temsil eder.
. qˆ = 1 – pˆ = n büyüklüğündeki bir örneklemde başarısızlıkların örnek oranı.
. Güven seviyesi (genellikle% 90,% 95 veya% 99) prosedürün başarı oranını temsil eder.
. α, dağılımın iki kuyruğundaki birleşik alandır. α = 1 – güven düzeyi (ondalık biçimde). . zα / 2 = hata payını hesaplamak için kullanılan z’nin kritik değeri.
. E, hata payıdır.

• Gereksinimler

  • 1. Örnek basit rastgele bir örnektir.
  • 2. Binom dağılımı için koşullar sağlanmıştır.
  • 3. En az 5 başarısızlık ve 5 başarı vardır. §

Güven Aralıklarının Hesaplanması

• Prosedür Güven düzeyine sahip olduğunuzda, pˆ, qˆ ve n için;

1. z = zα / 2’nin kritik değerini belirleyin.
Güven düzeyiniz% 90,% 95 veya% 99 ise z tablosunun altındaki küçük tabloyu kullanabilirsiniz. Aksi takdirde
z dağılımının her kuyruğuna α / 2 koyarak zα / 2’yi bulmanız gerekir.
Bu aynı zamanda yazılım kullanılarak da yapılabilir.
2. Denklemi (7.5) kullanarak hata payını (E) hesaplayın.
3. Güven aralığını belirleyin: pˆ – E <p <pˆ + E
4. gibi anlaşılır bir sonuç ifadesi yazın.

• Yuvarlama kuralı: En sonunda güven aralığı sınırlarını üç anlamlı basamağa yuvarlayın. 3 anlamlı basamak örnekleri:

Örnek 1, Telefon Numaralarını Geri Çağırma: Yerel bir şirket, insanların bir telefon numarası içeren bir reklamı izledikleri bir anket yapar. Daha sonra kısa bir numara listesinden telefon numarasını seçmeleri istenir. 1512 kişiden oluşan basit bir rastgele örneklemde 474 doğru cevabı seçti ve 1038 cevap vermedi.

(a) Verilen telefon numarasını doğru bir şekilde seçebilen tüm kişilerin oranı için% 90 güven aralığını bulun.
(b) Sizin Sıranız: Verilen telefon numarasını doğru bir şekilde seçebilen tüm kişilerin oranı için% 95 güven aralığını bulun.
1. z’nin kritik değeri:
2. Hata Marjı =
3. Güven aralığı:
4. Sonuç:

(c) Güven seviyesi arttığında hata payına ne olduğuna dikkat edin.
(d) Seçenekler listesinde yalnızca beş telefon numarası olduğunu düşünürsek, bu, telefon numaralarını hatırlama yeteneğimiz hakkında gerçekten ne söylüyor?

Nüfus artışının yarattığı sorunlar
Dünya Nüfus artış hızı sıralaması
Yıllara göre dünya nüfusu grafiği
Dünya nüfusu
Nüfus artışı en az olan 5 ülke
1950 dünya nüfusu
türkiye’de kırsal ve kentsel nüfus oranı
Dünya genç nüfus oranı

Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması (nüfus orantı tahminleri için)

• Belirli bir güven düzeyiyle ilişkili güven aralığını ve E hata marjında ​​belirli bir sınırı bulmak istediğinizi varsayalım. Daha sonra uygun örnek boyutunu belirleyebilir misiniz? Evet. Hata payı denklemini hatırlayın: E = zα / 2 · n. Bu n için çözülebilir.

Not Bu, hata marjında ​​belirli bir üst sınır için gereken minimum örnek boyutunu verir. Örneklem büyüklüğü popülasyon büyüklüğüne bağlı değildir!

• Yuvarlama kuralı

Formül (7.6) veya (7.7) bir tam sayı ile sonuçlanmazsa, sonraki daha büyük tam sayıyı kullanın.

• Örnek 2, Telefon Numaralarını Geri Çağırma: Önceki sayfadaki örneği düşünün. Şirket başka bir anket yapmak istiyor, ancak önce belirli bir hata payı verildiğinde gerekli örnek büyüklüğünün bir tahminini istiyor.

(a) Şirket, örnek oranının nüfus oranının yüzde 2 puanı içinde olduğundan% 95 emin olmak istiyorsa, gereken minimum örneklem büyüklüğü nedir? İlk çalışmada belirlendiği gibi pˆ’nin 0.313 olduğunu varsayalım.

Cevap: Pˆ için zaten bir tahminimiz olduğundan, formül (7.6) kullanıyoruz. % 95 güven seviyesi için kritik z değeri 1,96’dır (z tablosunun altındaki küçük tablodan). Hatanın yüzde ikiden fazla olmamasını istedikleri için, E = 0.02 olarak ayarladık.

b) Sıranız: Şirket, örnek oranının nüfus oranının yüzde 1 puanı içinde olduğundan% 99 emin olmak istiyorsa, gereken minimum örneklem büyüklüğü nedir? Herhangi bir pˆ tahmini yapılmadığını varsayalım.

(c) Dikkat: Bu ikinci örneklem büyüklüğü 3 nedenden dolayı çok büyük olmuştur. İlk olarak, pˆ hakkında hiçbir varsayımda bulunulmaz. İkincisi, güven seviyesi arttı. Üçüncüsü, maksimum hata payı azaltılmıştır.

Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi (σ bilinmiyor)

Bölüm 7.2’de, popülasyon standart sapmasını (σ) bir şekilde bildiğimizde, bir örnek ortalamasından (x ̄) bir popülasyon ortalamasını (μ) tahmin ettik. Bu aslında asla gerçekleşmediği için, artık popülasyon standart sapmasını bilmediğimiz, ancak örneklem standart sapmasını bildiğimiz daha pratik bir yaklaşım öğreniyoruz.

• Arka plan: z dağılımı -vs- t dağılımı

Ortalama μ ve standart sapması σ olan bir popülasyondan n büyüklüğünde örnekler aldığımızı varsayalım.

1. σ / √n değerleri standart bir normal dağılımı (z) izler.
2. s / √n değerleri, tamamen normal olmayan benzer bir dağılımı takip eder ve
örnek boyut. Bu dağılıma Student t dağılımı denir.
3. Aradaki fark nedir? (1) ‘de değerler popülasyon standart sapmasını σ kullanırken (2)
değerler örnek standart sapmayı kullanır s. Bu kadar!
4. Öyleyse ne? Tablo 2’deki kritik z-değerlerini kullanmak yerine, Tablo 3’teki kritik t-değerlerini kullanıyoruz.

• Gösterim ve Formüller

. μ popülasyon ortalamasıdır (bilinmeyen).
. x ̄ örnek ortalamadır. Bu aynı zamanda μ için nokta tahminini temsil eder.
. s, örnek standart sapmadır.
. n, örneklem boyutudur.
. d.f. serbestlik derecesidir. Örnek boyutundan bir küçüktür: d.f. = n – 1.
. Güven seviyesi (genellikle% 90,% 95 veya% 99) prosedürün başarı oranını temsil eder.
. α, dağılımın iki kuyruğundaki birleşik alandır.
. tα / 2 = hata payını hesaplamak için kullanılan t’nin kritik değeri (Tablo 3 – t-tablosunda bulunur). . E, hata payıdır.

• Kritik değerleri (tα / 2) elde etmek için t tablosunu (sayfa 290 ve 291) kullanma.

  • 1. Serbestlik derecenizi bularak uygun sırayı alın: d.f. = n
  • 2. Güven düzeyinizi bularak uygun sütunu alın.
  • 3. Tablonun içindeki değer kritik t-değeri = tα / 2’dir.

• Gereksinimler

• Örnek basit rastgele bir örnektir.
• Örnek boyutu (n) 30’dan büyüktür ve / veya popülasyon normal olarak dağılmıştır.

Popülasyon standart sapması σ Bilinmediğinde Güven Aralıklarının Hesaplanması. • Prosedür Güven düzeyine sahip olduğunuzda, x ̄, s ve n için;

1. Tablo 3’ü (t-tablosu) veya yazılımı kullanarak t = tα / 2’nin kritik değerini belirleyin.
2. Denklemi (7.8) kullanarak hata payını (E) hesaplayın.
3. Güven aralığını belirleyin: x – E <μ <x + E
4. gibi anlaşılır bir sonuç ifadesi yazın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir