Olasılık Bulma – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Olasılık Bulma – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

24 Ocak 2021  İstatistiksel Veri Analizi 2 ihtimalli olasılık hesaplama olasılık hesaplama 8. sınıf Olasılık hesaplama Excel Olasılık Konu Anlatımları 0
Olasılık Bulma – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Olasılık Bulma  

4. Kullanılan örnekleme türünü belirleyin: sistematik, uygunluk, tabakalı, küme veya hiçbiri. Örnek rastgele bir örnek oluşturuyor mu?
(a) Polis ayıklık kontrol noktasında, her 5. sürücü durdurulur ve görüşülür.
Sistematik. Rastgele değil. Durdurulma olasılığı, pozisyonunuzun hizada olmasına göre belirlenir.
(b) Öğrencilerimizin yeme alışkanlıkları üzerine bir anket için Champlain College’dan 40 birinci, 40 ikinci, 40 üçüncü ve 40 son sınıf öğrencisi rastgele seçiyorum. Tabakalı. Her sınıftaki öğrenci sayısı aynı olmadığı sürece muhtemelen rastgele değildir.
(c) İstatistiğin 4 bölümünden rastgele birini seçer ve o sınıftaki tüm öğrencilerle görüşürüz. Küme. Tüm öğrencilerin seçilme şansı 1 / 4’tür, bu nedenle bu rastgele bir örnektir.
1059 yetişkinin katıldığı bir Gallup anketinde, görüşme denekleri, daha sonra aranan telefon numaralarını rastgele oluşturmak için bir bilgisayar kullanılarak seçildi. Rastgele ancak kategorilerin hiçbirine girmiyor. Aslında, bu basit rastgele.
(d) Gelir anketi için ilk 5 kişiyi takım elbiseli ve T-shirt giyen ilk 5 adamı Church Street’te yürürken seçiyorum.
Bu, uygun şekilde seçilmiş tabakalı bir örnektir. Bu rastgele değildir çünkü seçilme olasılığınız Church Street’te ne zaman yürüdüğünüze bağlıdır.

5. Bir örnekte. Örnekleme yönteminin basit rastgele mi, rastgele mi ancak basit rastgele değil mi yoksa ikisi de olmadığını belirleyin.
10.000 öğrencilik kolej (4.500 erkek ve 5.500 kız) bir araştırmacı,
(a) Öğrencilere 1 ile 10.000 arasında sayılar verilir. Daha sonra rastgele (bilgisayarla) 100 numara seçilir ve bu 100 kişi örneklemdedir.
Bu basit bir rastgele örneklemdir çünkü tüm öğrencilerin seçilme olasılığı eşittir (1/100) ve 100 büyüklüğündeki tüm örneklerin seçilme şansı aynıdır.
(b) Araştırmacı örneklem için rastgele 45 erkek ve 55 kadın seçer.
Bu rastgele bir örnektir çünkü tüm öğrencilerin seçilme olasılığı eşittir (1/100), ancak 100 büyüklüğündeki bazı örnekler hariç tutulmuştur. Bu nedenle, basit rastgele bir örnek değildir.
(c) Araştırmacı rastgele 50 erkek ve 50 kadın seçer.
Hiçbiri. Erkeklerin seçilme şansı 50/4500, dişilerin 50/5500 şansı var. Tüm öğrencilerin seçilme olasılığı aynı değildir, bu nedenle bu rastgele bir örneklem bile değildir.

6. Nuts Online’da Ceviz pound başına 7.99 $ ve Kavrulmuş Antep fıstığı pound başına 8.99 $ ‘dır. Aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. Cevabınızı (yüzde biçiminde) bir ondalık basamağa yuvarlayın.
Antep fıstığı, cevizden% 12.5 daha pahalıdır. Ceviz, Antep fıstığından% 11,1 daha ucuzdur.
Fiyatlandırmadaki fark pound başına 1.00 $ ‘dır. Ceviz ile ilgili olarak, bu 1 / 7.99 ≈ .125 veya% 12.5’tir. Antep fıstığına göre, bu 1 / 8.99 ≈ 0.111 olup yaklaşık% 11.1’dir.

7. Ocak 2012’de, Kuzey Dakota’daki işsizlik oranı% 3.2 ve Florida’daki işsizlik oranı% 8.0 idi. Her bir ifadeyi Doğru veya Yanlış olarak sınıflandırın.
(a) Florida’daki işsizlik oranı, Kuzey Dakota’daki oranın 2,5 katı. Doğru
(b) Kuzey Dakota’daki işsizlik oranı Florida’daki orandan% 250 daha az. Yanlış
(c) Florida’daki işsizlik oranı, Kuzey Dakota’daki orandan% 250 daha fazladır. Yanlış (d) Florida’daki işsizlik oranı, Kuzey Dakota’daki orandan% 150 daha fazla. Doğru
(e) Florida’daki işsizlik oranı, Kuzey Dakota’dan yüzde 4.8 puan daha yüksektir. Doğru (f) Kuzey Dakota’daki işsizlik oranı Florida’daki orandan% 60 daha az. Doğru

Olasılık hesaplayıcı
Olasılık hesaplama İstatistik
2 ihtimalli olasılık hesaplama
Olasılık Formülleri
olasılık hesaplama 8. sınıf
Olasılık hesaplama Excel
Olasılık Konu Anlatımı
Olasılık Soruları

 Çalışma Sayfası 

1. Aşağıdaki verileri ABD 112. Kongresinden 100 Senatör için kullanın.

Bir Senatör rastgele seçilirse, olasılığını bulun.

(a) Cumhuriyetçi olmayan birini almak:
İltifat kanununa göre: Toplam 47 Cumhuriyetçi olduğu için Cumhuriyetçi olma ihtimali 47 = 0,47. Bu nedenle, Cumhuriyetçi olmayan bir 100 alma olasılığı 1 – 0.47 = 0.53’tür. Ayrıca tüm Cumhuriyetçi olmayanları sayabilir ve 53’ünü alabilirsiniz.
(b) bir erkek veya bir Cumhuriyetçi bulmak. Formüle göre: P (Erkek veya Cumhuriyetçi) = P (Erkek) + P (Cumhuriyetçi) – P (Erkek ve Cumhuriyetçi) = 0.83 + 0.47 – 0.42 = 0.88.
Sayarsak: Erkek olmayan 83 erkek ve 5 Cumhuriyetçi var yani erkek veya Cumhuriyetçi kategorisinde 88 kişi var ve olasılık 0.88 olur. 
(c) bu Senatörün bir kadın olduğu göz önüne alındığında bir Demokrat almak. Yani. P (Demokrat | Kadın) bulun. Senatörün kadın olduğu göz önüne alındığında, toplam sadece 17 kişi var ve bunlardan 12’si demokrat, yani P (Demokrat | Kadın) = 12 ≈ 0.706. 17
(d) bu Senatörün Demokrat olduğu göz önüne alındığında bir kadın almak. Yani. P (Kadın | Demokrat) bulun. Senatörün Demokrat olduğu düşünülürse, toplam 51 kişi var ve bunların 12’si kadın.
P (Kadın | Demokrat) = 12 ≈ 0.235. 51

2. 8 mermerden oluşan bir kutuda 5 kırmızı, 2 yeşil ve 1 mavi bilye vardır.
(a) Bir sonraki seçim yapılmadan önce ilk seçim değiştirilirse 2 kırmızı bilye seçme olasılığını bulun. Cevabınızı 3 anlamlı basamağa yuvarlayın. Değiştirme olduğu için, bu olaylar bağımsızdır ve P (kırmızı ve kırmızı) = P (ilk kırmızı) · P (ikinci kırmızı) = 5 · 5 = 25 ≈ 0,391. 8 8 64
(b) Bir sonraki seçim yapılmadan önce ilk seçim değiştirilmezse, 2 kırmızı bilye seçme olasılığını bulun. Cevabınızı 3 anlamlı basamağa yuvarlayın Değiştirme olmadığından, bu olaylar bağımlıdır ve P (kırmızı ve kırmızı) = P (ilk kırmızı) · P (ikinci kırmızı | ilk kırmızı) = 5 · 4 = 20 ≈ 0,357. 8 7 56
(c) Bir sonraki seçim yapılmadan önce ilk seçim değiştirilmezse, kırmızı bilye ve ardından yeşil bilye seçme olasılığını bulun. Cevabınızı 3 anlamlı basamağa yuvarlayın Yer değiştirme olmadığından, bu olaylar bağımlıdır ve P (kırmızı ve yeşil) = P (ilk kırmızı) · P (ikinci yeşil | ilk kırmızı) = 5 · 2 = 10 ≈ 0,179 .

3. Scott her sabah yüzünü tıraş eder. Son 200 gündür kendini 36 kez traş etti.
(a) Scott’ın yarın tıraş olurken kendini kesmesi olasılığına göreceli sıklık tahminini bulun.
Bağıl frekans yaklaşımı 36 = 0.18’dir. 200
(b) Kendisini iki gün üst üste kesme olasılığını belirlemek için bu tahmini kullanın. Olayların bağımsız olduğunu varsayın.
1. günde kendini kestikten sonra 2. günde kendini kesme olasılığının daha düşük olduğu iddia edilebilirken, olayların bağımsız olduğunu varsaymalıyız. Ve P (ilk gün kesip ikinci gün kes) = 0,18 · 0,18 = 0,0324
(c) Geçen yıl, Ağustos ayının tamamını (31 gün) kesmeden gitti. Daha geçen hafta arka arkaya 3 gün kendini kesti. Hangi olay daha sıra dışı? Yani, (a) bölümündeki olasılığın doğru olduğu varsayıldığında hangi olayın meydana gelme olasılığı daha düşüktür?
P (Ağustos’ta kesimsiz) = 0,8231 ≈ 0,00213
P (ardışık üç kesim) = 0,183 ≈ 0,00583
Ağustos ayının tamamını kesintiye uğratmak daha sıra dışı.

4. Bir ön kanser tarama cihazı, bir deneğin gerçekten kanser olup olmadığını doğru bir şekilde belirleme yeteneği açısından test edilir. Bu testin sonuçları (toplam 400 deneme) aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Not: Pozitif bir test sonucu, kanserin var olduğunu gösterir.

Tabloda bulunan verilere göre aşağıdaki soruları yanıtlayın.
(a) Kanserden arınmış bir kişinin pozitif test yapma olasılığını buldunuz mu? (Yanlış pozitif)
P (Testler Pozitif | Kanser Yok) = 20 = 0.10 200
(b) Kanserden arınmış bir kişi 10 yıl içinde 10 kanser taraması yaptırırsa, bu kişinin en az bir yanlış pozitif yaşama olasılığı nedir?
Burada A, bu kansersiz kişinin en az bir pozitif olması olayıdır. O halde A ̄ yanlış pozitif veya 10 negatif değildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir