Ölüm Oranları – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ölüm Oranları – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

6 Ocak 2021 2020 ölüm sayısı 2020 yılı ölüm istatistikleri Dünya Sağlık Örgütü ölüm nedenleri 2019 Türkiye ölüm istatistikleri 2020 Türkiye ölüm istatistikleri 2020 TÜİK Türkiye yıllık ölüm sayısı 2020 türkiye'de günlük doğum ve ölüm sayısı 0
Sonlu İki Değişkenli Dağılımların Oluşturulması – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Ölüm Oranları

Kimlik (13.1), kesitsel verilerden sıradan yaşam tablosunun oluşturulmasında temel adımdır. Devam etmek için, sonuncusu hariç her yaş grubu için l (x) ‘in işlevsel formu hakkında bir varsayımda bulunmak gerekir.

Son yaş grubu için OLT fonksiyonları, l (x) ‘in fonksiyonel formuna bakılmaksızın uygulanan özel özellikler sergiler. L (x) için üstel ve doğrusal olmak üzere iki olası işlevsel formu ele alıyoruz. L (x) ‘in her yaş grubunda üstel olduğunu varsayarsak (sonuncusu hariç);

  • qj = 1 − exp (−njRj) (13,2) olur.

(j = 0, 1,.., J – 1). Şimdi, l (x) ‘in her yaş grubunda doğrusal olduğunu varsayalım. Ek F’deki sonuçları kullanarak, genel olarak, L j’nin xj ile xj + 1 arasındaki l (x) grafiğinin altındaki alana eşit olduğu gösterilebilir. L (xj + 1) = l (xj) −dj = l (xj) −qjl (xj) = (1 – q j) l (x j) olduğundan, (j = 0,1, …, J – 1). Son yaş grubu için, l (x) ‘in işlevsel formundan bağımsız olarak qJ = 1, çünkü xJ + 1 yaşını geçmiş hayatta kalan yoktur. Tablo 13.2, sıradan bir yaşam tablosu oluşturmanın adımlarını özetlemektedir. 3. adımda l (x j) ‘nin türetilmesi, (9.4) ve (9.13)’ e götürenle aynı olan bir bağımsız değişken kullanır. 5. adımda, Lj = dj / Rj kimliği doğrudan (13.1) ‘den takip eder.

T (xj) xj yaşından sonra yaşanacak kişi-yıl sayısı olduğundan, e (xj) = T (xj) / l (xj), x j yaşına kadar hayatta kalanların yaşayacağı ortalama yıl sayısıdır; yani, e (x j), yaşam beklentisi atagexj’dir. Ortalama yaşam grubu, l (xJ) = dJ veTJ = LJ = dJ / RJ. l (x) ‘in işlevsel formundan bağımsız olarak, e (xJ) = 1 / RJ’yi izler.

N jR j küçük olduğunda, ki bu genellikle böyledir, (13.2) ve (13.4) ‘ün her ikisi de yaklaşık olarak n jR j’ye eşittir. Bu nedenle, sıradan yaşam tablosunun inşasında üstel veya doğrusal varsayımın kullanılıp kullanılmadığı genellikle çok az pratik fark yaratır. Bu aynı zamanda, Rj’yi bir olasılık olarak ele alma hatasının nadiren ciddi zorluklara yol açtığını da açıklar.

OLT kohortu 1 (0) ölüm yaşayacaktır çünkü takip, kohortun tüm üyeleri ölene kadar devam eder. Karşılık gelen kişi-yıl sayısı T (0). Bu nedenle OLT kohortu için kaba ölüm oranı l (0) / T (0) = 1 / e (0) ‘dir. Dj = l (xj) −l (xj + 1) ve l (xJ + 1) = 0 olduğundan,

  • J l (x j) = [l (x j) – l (x j + 1)] = i = j ben = j d.i olur.

Bu, OLT kohortunun x j yaşına kadar hayatta kalan tüm üyelerinin sonunda öleceğinin resmi bir ifadesidir. D j = R jL j olduğundan (13.5) ‘den l (0) = 􏰈Jj = 0 R jL j olduğu sonucu çıkar. Tanıma göre, T (0) = 􏰈Jj = 0 L j ve dolayısıyla OLT için kaba ölüm oranı hesaplanır.

Bu, standartlaştırmanın OLT kohortundaki kişi-yıl dağılımına göre yapıldığı kesitsel popülasyon için doğrudan standartlaştırılmış bir ölüm oranıdır.

Türkiye ölüm istatistikleri 2020
2020 ölüm oranı
2020 ölüm sayısı
türkiye’de günlük doğum ve ölüm sayısı
Türkiye ölüm istatistikleri 2020 TÜİK
2020 yılı ölüm istatistikleri
Türkiye yıllık ölüm sayısı 2020
Dünya Sağlık Örgütü ölüm nedenleri 2019

Sıradan yaşam tablosu, çeşitli ölüm oranlarını hesaplamak için kullanılabilir. Örnek olarak, x ′ <x ′ ′ yaşları için, x ′ için hayatta kalma verildiğinde, x ′ ′ için hayatta kalma olasılığı l (x ′ ′) / l (x ′) ‘dir. Sıradan yaşam tablosundan elde edilebilen belki de en bilgilendirici ölüm oranı endeksi, doğumda beklenen yaşam süresi olan e (0) ‘dır.

Bir ölümlülük indeksi olarak e (0) ‘ın erdemi, OLT kohortunun tüm yaşam süresi boyunca hayatta kalma deneyimini özetlemesidir. Ayrıca 65 yaşına kadar hayatta kalma olasılığı olan l (65) / l (0) da ilgi çekicidir. Bu tanımda 65 yaş seçimi açıkça keyfidir.

Örnek 13.1 (Sıradan Yaşam Tablosu: Kanada, Erkekler, 1991) Tablo 13.3, tüm nedenlerden, (kötü huylu) neoplazmalardan (140–208), dolaşım hastalıklarından (390–459) ve yaralanmalardan (E800 – E999) kaynaklanan ölüm sayılarını vermektedir ve 1991’de Kanadalı erkekler için nüfus sayımı yapılır.

Parantez içindeki rakamlar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının dokuzuncu revizyonuna göre başlıktır. Veriler, resmi Statistics Canada yayınlarından alınmıştır. Tablo 13.4, doğrusal varsayıma dayalı olarak kısaltılmış sıradan yaşam tablosunu vermektedir.

Sabit nüfus varsayımına göre, 1991’de Kanada’da doğan bir erkeğin doğumda beklenen yaşam süresi 74,34 yıldır ve doğum kuşağının% 79,73’ü 65 yaşına kadar hayatta kalacaktır.

Yukarıdaki örnekteki sıradan yaşam tablosu, Kanadalı erkek nüfusunun önümüzdeki 100 yıl içinde sabit olacağı varsayımına dayanmaktadır. Tarihsel kanıtlara dayanarak bu varsayım neredeyse kesinlikle yanlış olacaktır. Geçmiş eğilimler devam ederse, hayatta kalmada iyileşmeler olacaktır ve bu nedenle tahmin edilen yaşam beklentisi, e (0) = 74.34, ihtiyatlı bir tahmindir.

Duyarlılık analizi, azalan ölüm oranlarının potansiyel etkisine dair içgörü sağlar. Nüfus doğum kohortunun j. Yaş grubuna ulaştığı zaman, ölüm oranının 1991’de Rj’den φj Rj’ye düşeceğini varsayalım, burada 0 ≤ φj ≤ 1. Mortalite sonuçlarını incelemek için, aşağıdaki gibi sıradan bir yaşam tablosu oluşturuyoruz: yukarıda, ancak R j yerine φ j R j ile yapılır.

Farklı ölüm oranı senaryolarını keşfetmek, nüfus kohortunun hayatta kalma deneyimi için bir dizi olasılık sağlar. Örneğin, φj’nin ortak değer value ile eşit olduğunu varsayalım. 1991’de = .9, .8 ve .7 olan Kanadalı erkekler için doğumda beklenen yaşam süreleri sırasıyla 75.65, 77.15 ve 78.89’dur.

Örnek 13.2 (Şizofreni) Tablo 12.2 (b), Örnek 12.2’de tartışılan şizofreni kohortu için yaşa özgü ölüm oranlarını (10 yaşından başlayarak 10 yıllık yaş gruplarına göre) vermektedir. Bu ölüm oranlarını kullanarak 10 yaşından başlayarak sıradan bir yaşam tablosu oluşturmak mümkündür, ancak az sayıdaki ölüm nedeniyle OLT işlevleri güvenilir olmayacaktır. Bir alternatif, yukarıda tanımlanan φ j’yi Tablo 12.2 (b) ‘deki oran oranlarına eşit ayarlamaktır.

Kanadalı erkekler için 1981’deki sıradan yaşam tablosuna göre, 15 yaşında beklenen yaşam süresi 58.06’dır. Φ j kullanarak 1981 ölüm oranlarını ölçeklendirdikten sonra, yaşam beklentisi 44,75’e düşer. Yorum, 15 yaşında gelişen şizofreninin yaşam beklentisini (15 yaşında) 13.31 yıl azalttığı şeklindedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir