Öncü Kullanıcılar – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Öncü Kullanıcılar – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

5 Ağustos 2022 Hayali bir ürün pazarlama Hizmet inovasyonu Nedir İnovasyon ve pazarlama 0
Satış Büyüme Aşaması – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Öncü Kullanıcılar

3M tarafından kullanılan bir başka yararlı yaklaşım, “öncü kullanıcıları” hedeflemektir; ortalama bir kullanıcının ihtiyaçlarının çok ötesinde ihtiyaçları olan ve hatta bir prototip geliştirmeye başlamış olabilecek şirketler, kuruluşlar veya müşterilerdir. Bu uygulama başlatıldı ve endüstriyel pazarlarda hala daha yaygın: daha az müşteri var; özelleştirme daha sıktır; ve satın almanın genellikle müşterinin işi üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Ancak, lider kullanıcı yaklaşımı tüketici pazarlarında da kullanılabilir. Örneğin, 29 milyondan fazla abonesi olan ABD’nin en büyük operatörü olan Verizon’un kablosuz bölümü, hizmet teklifine dahil edilecek en iyi interaktif oyunu seçmek için bu yaklaşımı uyguladı.

Firma, kablosuz oyunların kablosuz hizmetleri, 1980’lerin ortalarında ev bilgisayarı pazarında oyunların yaptığı gibi artırabileceğine inanıyordu. Verizon, etkileşimli oyun kullanıcılarının kablosuz veri tekliflerini ilk benimseyenlerle iyi bir uyum içinde olduğunu buldu ve şirket, aksiyon oyunları başta olmak üzere oyun seçimini yapmak ve ince ayar yapmak için bu kullanıcıların geri bildirimlerine güvendi.

Müşterilerin gruplandırılması ve çapraz kontrolü yapıldığında, pazarlama departmanı yeni inovasyonla ilgilenen ve onu test etmeye hazır olan önemli potansiyel müşterileri seçecektir. Ürünün, bir dizi tercih edilen müşteri tarafından kapsamlı kabul testine tabi tutulduğu sürece, şirketin korumalı ortamında kavramları kanıtlayan Alfa testinin aksine, genellikle Beta testi denir.

Beta Testi Müşterilerinin Seçimi

Özellikle bu yenilik bir konsept şeklinde sunuluyorsa, müşterilerin yıkıcı bir yeniliğin karşılayabileceği ihtiyaçları belirlemesi zordur. İhtiyaçlarını tanımanın en iyi yolu, müşterilerle ortak olmak ve bir prototipi test etmelerini sağlamaktır.

Sonuç olarak, birçok yüksek teknoloji endüstrisi, bilgisayarları, yazılımları, telekomünikasyonları veya malzemeleri test etmek için Beta testini yoğun bir şekilde kullanır. Beta testleri gizlilik anlaşmaları kapsamında yürütülür. Prototipler, kullanıcıların yeni ürüne tepkilerini ve olası ürün eksikliklerini ölçmek için belirli bir süre boyunca, genellikle ücretsiz veya uygun fiyata müşteri lokasyonlarına kurulur.

Beta testlerinin güzelliği, bazen şirketin daha önce hiç düşünmediği, radikal olarak beklenmeyen ihtiyaçları belirlemeleridir. Örneğin, su altı robotu örneğinde, nükleer santrallerdeki soğutma sistemlerinin bakımına olan ihtiyaç, büyük bir elektrik kuruluşunda yapılan bir test sırasında keşfedildi; prototip başlangıçta beyaz su güç barajlarının denetimi ve bakımı için önerildi.

Bazı firmalarda, Ar-Ge personeli, genellikle prototipin bir ürün haline gelmesi için yalnızca teknik iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu varsayımı altında, genellikle prototip Ar-Ge departmanından geldiğinde, Beta testleri gerçekleştirir. Ancak, bir Beta testinin nihai amacı, prototipin müşterilerin ihtiyaçlarına uygunluğunu değerlendirmektir.

Çoğu zaman Ar-Ge çalışanları yalnızca teknik zorluklara odaklanır ve müşterilerin talebi üzerine bile prototipin yeni bir versiyonunu geliştirmeyi reddeder, çünkü çok basittir (nadiren, çünkü çok karmaşıktır, çünkü araştırmacılar teknik problemlerle uğraşmayı severler) veya “ilginç değil”.

Buna göre, pazarlamacıların müşterilerin hangi çözümü istediğini anlayabilmeleri için testin yürütülmesine pazarlama departmanının dahil edilmesi önemlidir. Ayrıca, pazarlamacılar test müşterileriyle yakın çalışarak, yalnızca ihtiyaçları hakkında daha iyi bilgi sahibi olmakla kalmaz, aynı zamanda pazarın kabul etmeye hazır olacağı fiyat hakkında ipuçları ve geleceğin reklamını yapmanın ve dağıtmanın en etkili yolu hakkında fikirler edinebilir. 


İnovasyon Nedir
İnovasyon süreci Nedir
İnovasyon ve pazarlama
Hayali bir ürün pazarlama
Pazarlama inovasyonu 5 örnek
Ürün yeniliği Nedir
Hizmet inovasyonu Nedir
Pazarlama İnovasyonu Nedir


Pazar Dağılımı Yaklaşımı

Geleneksel ürünler için halihazırda kullanılan yöntemlere göre pazar segmentlerinin belirlenmesi, müşteri itici güç ise, tüm yüksek teknolojili ürünler için geçerlidir. Ürünler, halihazırda piyasada bulunan ürünlerin iyileştirmeleridir, dolayısıyla pazarın sınırları zaten kabaca tanımlanmıştır.

Örneğin, yeni nesil kişisel bilgisayarları veya yeni bir endüstriyel kaynak robotunu piyasaya sürmeyi düşünen bir şirketin pazarlama yöneticileri, genellikle kişisel bilgisayarların veya kaynak robotlarının gerçek veya potansiyel kullanıcıları hakkında verilere sahiptir.

Bu bilgilere dayanarak, bu yöneticiler ayrıca ilk olarak hangi pazarların hedeflenmesi gerektiğini belirlemek için pazarları bölümlere ayıracaklardır. Bu piyasa dökümü yaklaşımı, piyasanın çok kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına dayanmaktadır ve aynı zamanda beş adımlı bir süreçtir.

İlk olarak, pazarlamacı toplam pazarı parçalamak için segmentasyon kriterlerini seçmelidir; ikincisi, her segmenti tanımlaması gerekir; üçüncü adım, her bir bölümün iş değerini değerlendirmektir; dördüncü adım, belirli sayıda segment seçmektir; ve son adımda, pazarlamacı, her segmentteki her bir ürünün konumlandırmasını ve pazarlama karmasını seçmek zorundadır.

Segmentasyon kriterlerinin seçilmesi

Tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar ayrıştırılırken dikkate alınması gereken segmentasyon kriterleri farklıdır. Tüketici pazarları için, iki büyük segmentasyon kriteri kategorisi mevcuttur: tüketici özellikleriyle ilgili kriterler ve onların ihtiyaca cevaplarıyla ilgili kriterler.

Burada tüketici özelliklerini uzun uzadıya tartıştığımız için, tüketicilerin davranışlarına odaklanıyoruz, çünkü yanıtlara göre bölümlendirme homojen tüketici gruplarını ürün bilgisi ve tutumlarına göre ayırmayı amaçlamaktadır.

Örneğin, aynı anda konuşma, veri, metin, resim, ses ve video aktarımına izin veren 3G (üçüncü nesil) cep telefonu pazarı örneğini ele alalım. 3G radikal bir yenilik değil, GSM/CDMA cep telefonu kullanıcılarına ek uygulamalar sunan artan bir teknolojidir.

Bu pazarı segmentlere ayırmak için müşterileri tanımak ve bu üründe aradıkları avantajlara göre sınıflandırmak önemlidir: performans (örn. indirme hızı, ses ve görüntü kalitesi), yeni ve pahalı ürünlerin prestiji veya kullanımı söz konusudur (örn. , bilgi işlem, sesli iletişim, resim değiştirme, internette gezinme).

Bu verilere dayanarak tüketicileri 3G kullanım derecesine göre sınıflandırabiliriz: Kullanıcı olmayanlar mı, potansiyel kullanıcılar mı, mevcut kullanıcılar mı yoksa eski kullanıcılar mı? 3G sahipleri ayrıca kullanıcı oranlarına (düşük, orta, yüksek) ve büyük oyunculara (Nokia, Motorola, Sony, Samsung) marka sadakat derecelerine veya telekom operatörleri tarafından markalı daha ucuz 3G telefonlara olan ilgilerine göre farklılaştırılabilir. Orange Smartphone gibi. Kullanıcı olmayanların da bu yeni ürüne yönelik tutumlarını bilmek çok önemlidir: Varlığından haberdarlar mı?

İlgileniyorlar mı? Ürünü yakın zamanda satın almayı planlıyorlar mı? Endüstriyel müşteriler için, segmentasyon kriterleri, özellikler ve yanıtlar kategorilerinde yeniden gruplandırılabilir, ancak dikkate alınması gereken kriterlerden bazıları, tüketici pazarlarını segmentlere ayırmak için kullanılanlardan farklıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.