ORGANİZASYON SÜREÇLERİ  – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ORGANİZASYON SÜREÇLERİ  – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

12 Mart 2023 Organizasyon tasarımı Organizasyonel yapı Tasarımı Süreç tasarımı nasıl yapılır 0
Ticari Düşünceler

ORGANİZASYON SÜREÇLERİ VE İŞ AKIŞLARI

Pazara yaratıcı bir ürün getirmenin geleneksel adımları arasında geliştirme, üretim öncesi, üretim, üretim sonrası, pazarlama ve dağıtım yer alır. Geçmişte bu faaliyetler, her bir çalışma aşamasının diğer aşamalardan ayrı olarak ilerlediği silolarda gerçekleştiriliyordu. Bugün, yaratıcı bir ürün üzerinde çalışmak, çabaları yönetmek, koordine etmek ve kontrol etmek için organizasyonel süreçleri değiştiren ağ bağlantıları aracılığıyla çok daha entegre hale geldi.

Modern kuruluşlardaki iletişim akışlarıyla ilgili önceki bölüm, bilgisayar iletişimine genel geçişin bir parçası olarak kurumsal kaynak planlamasından bahsetmişti. Operasyonların muazzam kapsamı ve faaliyet yelpazesi netleştiğine göre, küresel medya şirketlerini koordine etmek ve yönetmek için kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımının önemi açıktır.

ERP’nin tanıtılmasıyla ilgili bir çalışmada26 araştırmacılar, yöneticilerin gelişmiş verimlilik ve kontrolün olumlu etkilerine işaret ettiğini bulmuşlardır. Finans ve muhasebe, satın alma ve ürün dağıtımı gibi alanlarda iş birimleri genelinde politika ve prosedürleri standardize etme konusundaki artan yeteneği özellikle beğendiler. Tüm yanıtlar olumlu değildi.

Bazı orta düzey yöneticiler, ERP sistemlerinin bağımsız karar vermelerine getirdiği kısıtlamalara, aşırı prosedürel katılığa ve bunun sonucunda ortaya çıkan uyum yeteneği kaybına itiraz ettiler. Bu yöneticiler, ERP’nin çalışmalarını daha uyumlu “gölge sistemlerde” kopyalamak zorunda kaldıkları için ERP’nin işlerini daha zor ve karmaşık hale getirdiğini söylediler.

ERP sistemleri, bazı orta düzey yöneticilerin işlerini ortadan kaldırarak kalan katmanların iş yükünü artırabilir. İşleri büyük ölçüde bilgi toplamak, analiz etmek ve raporlamak ve yönetim seviyeleri arasında bilgi aracısı olarak hareket etmekten oluşan yöneticiler, işlerinin ortadan kaldırılmasına karşı en savunmasız olanlardır.

İçerik dijital formda olduğunda, taşınması, kopyalanması ve revize edilmesi kolaydır. Materyalin bilgisayar ağları üzerinden aktarılması, işlerin ekip üyeleri, departmanlar, satıcılar ve ortaklar arasında aktarılmasını kolaylaştırır.

Elden taşıma, ofis postası, haberci, geceleme ve teslimat hizmeti gibi birkaç dakika, saat ve hatta günler sürebilen daha eski teslimat biçimleriyle karşılaştırıldığında devir neredeyse anında gerçekleşir. Artan hız, işin çok daha yüksek düzeyde koordinasyonunu mümkün kılar.

Dijital ortamda içerik oluşturmayı ve dağıtmayı düşünmenin bir yolu, sanal bir dijital montaj hattıdır. Son on yıldaki teknolojik değişim öyle gelişti ki, ticari içerik oluşturmak ve sunmak için bu sanal dijital montaj hattının neredeyse tüm parçaları yerleştirildi.

Uçtan uca küresel elektronik içerik endüstrisinin unsurlarını gösterir. İmalatta orijinal montaj hattının yirminci yüzyılın başlarındaki gelişimini incelemek öğreticidir.

Montaj hattının, seri üretimi destekleyebilecek yerleşik bir iş akışı süreci olarak ortaya çıkması yaklaşık 100 yıl sürdü. Seri üretim teknikleri yaygın olarak atfedilse de, otomobil imalat endüstrisinde devrim yaratan sofistike montaj hattını yaratmak için daha önceki teknolojiler üzerine inşa etti.

Montaj hattını bir asır sonra etkinleştiren bir teknoloji, silah üreticileri tarafından hassas ölçüm ve makineyle geliştirilmiştir, böylece parçalar birbiriyle değiştirilebilir. Montaj hattını üretim operasyonuna dahil etti.

Seri üretimi gerçekleştirmenin bir yöntemi olarak montaj hattı çılgınca başarılıydı. Montaj hattı, rakiplerinin kilometrelerce önüne geçti.


Organizasyon tasarımı
Deloitte organizasyon şeması
Süreç Tasarımı
Süreç tasarımı nasıl yapılır
Organizasyonel yapı Tasarımı
Organizasyon tanımı
Organizasyon Nedir işletme
Kurumsal süreç Yönetimi


1914’ün ortalarında, işçiler bir arabayı tek bir işçinin 1 saat 33 dakikasında monte edebilirken, sabit montaj için en hızlı süre olan 12 saat 28 dakikaya kıyasla. O yıl, 13.000 işçi 260.720 araba üretirken, endüstrinin geri kalanı 286.770 araba yapmak için 66.350 işçiye ihtiyaç duyuyordu.

Diğer sektörler seri üretim tekniklerini hızla benimsedi. Günümüzde seri üretim tekniklerinin etkisi, tarım, ulaşım, bilgisayar işleme çipi üretimi ve fast food operasyonları gibi çok çeşitli endüstrilere uzanmaktadır.

İmalatta seri üretime yönelik montaj hattı yöntemleri, otomatik dağıtım ve ödeme süreçleriyle uyumlu görünseler de içerik üretimine uygun değildir:

1. İş sürecini basit, tekrarlayan görevlere ayırın
2. Parçaları ve süreçleri basitleştirin ve standartlaştırın
3. İnsan girdisini azaltmak ve çıktıyı artırmak için özel ekipman, malzeme, parça ve süreçler kullanın
4. Toplam süreci sistematikleştirin

Kitlesel üretimin ortaya çıkışını takip eden yıllarda, medya ve eğlence endüstrileri, mümkün olduğunda, endüstriyel montaj hattı paradigmasının unsurlarını benimsedi. Ancak, her içerik özelliği benzersizdir.

Dahası, popülaritesi, içerik oluşturucuların yenilik ve gelenek, heyecan ve beklentiler arasındaki ince ve anlaşılması zor dengeyi bulmasına bağlıdır. Sonuç olarak, içerik oluşturmadaki en temel, pahalı ve sermaye yoğun süreçlerin çoğu sanat ve zanaatkarlıkla bağlantılıdır.

Oluşturma aşamasında, içerik ürünleri, arabalar ve diğer üretilmiş ürünler gibi öylece ortadan kaldırılamaz. İçeriğin çoğu biçimi, özellikle sinema filmleri, lisanslama, ürünleştirme ve uzun bir yayın pencereleri dizisi dahil olmak üzere bir dizi yan ve alt pazar göz önünde bulundurularak geliştirilir.

Giderek artan bir şekilde, bir ortamda başarıya ulaşan bir özellik, film, TV dizisi, müzik CD’si, kitap, sahne müzikali, internet, video oyunu ve hatta bir çizgi roman veya eğlence parkı gibi diğer medyalar için yeniden yaratılmaktadır.

Bir arenada büyük bir hit, pazarlama çabaları için bir hayran kitlesi sağlayarak diğer mekanlarda başarı olasılığını artırsa da, bunu garanti etmez. Çok az mülk, yeni ortamda tüketime uygun hale getirmek için önemli bir yaratıcı ve üretim çabası olmadan medya sınırlarını aşacaktır.

Gerçekten de, artık yarattıklarının değerinin çok iyi farkında olan yeteneklere verilen telif ücretleri, muhtemelen bilinen malzemelerin yeniden işlenmesinden elde edilebilecek herhangi bir verimliliği dengeleyecek ve hatta ürün genişletmelerini onları oluşturan filmden çok daha maliyetli hale getirebilir.

Dağıtım aşamasında denklem tersine döner: İçerik ürünleri, üretilmiş ürünlerin çoğaltma maliyetlerinden çok daha düşük bir maliyetle yeniden üretilebilir.

Medya uzantılarını kârlı hale getirmek ve tüketiciler için ödemeye razı oldukları fiyatlardan erişilebilir kılmak için, içerik ürünlerinin toplu olarak üretilmesi gerekir. Aynı zamanda etkileşimli ortamlarda insanlar kendi istek ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş materyal isterler. Bu, üreticiler ve sağlayıcılar için görünüşte çelişkili bir hedefe yol açar: kitlesel özelleştirilmiş içerik üretimidir.

Dış görünümlerin İnternet tarayıcıları ve bilgisayar medya oynatıcıları için popülaritesi, bu tür kişiselleştirilmiş materyallere iyi bir örnektir. İçerik satıcılarının bu sorunu ele alma yollarından biri, özel sunucular ve yazılımlar, içerik yönetim sistemleridir.

Bireysel isteklere dayalı olarak içerik ürünlerinin anında yeniden oluşturulmasına izin verirler. Örneğin, müzik hizmetleri şarkıların vokalli, vokalsiz karaoke ve zil sesi gibi farklı versiyonlarını sunabilir. Tüketiciler, zil sesleri için müziğin istedikleri bölümünü bile belirleyebilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir