Organizasyonun Adaptasyonu – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Organizasyonun Adaptasyonu – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

14 Ekim 2022 Bir şirkette olmazsa olmaz departmanlar PAZARLAMA departmanı pozisyonları Satış pazarlama organizasyon şeması 0
Ticari Düşünceler

Coğrafi Mağazacılığın Gelişimini Açıklayan Faktörler

Coğrafi mağazacılık, özellikle bakkal perakendecileri arasında giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu uygulamanın sayısallaştırılması zorsa (örneğin, kaç şirket veya ürün kategorisi söz konusudur), özel basın ve profesyonel toplantıların bunu biraz kullandığı açıktır.

Birçok örnek var. İngiliz Tesco şirketi, veri ambarının, diğer işlevlerin (müşterilerin bölümlendirilmesi, stok yönetimi ve promosyon politikalarının ayarlanması, vb.)

Ayrıca havalimanlarındaki mağazaları yöneten Saresco, 100 butiğinin her birinin özellikleri için önerilen 18.000 referansı ayarladı. Örneğin, konyak için ayrılan alan, Japon müşterilerinin daha fazla olduğu mağazalarda daha büyüktür. Bağımsız şirketler, merkezi olmayan kültürleri ışığında, coğrafi mağazacılık açısından özellikle gelişmiş görünmektedir.

Örneğin, Système U, ürün yelpazesini üç düzeyde düzenler (ortak bölüm (yani tüm mağazalar için ortak olan seçim), bölgesel ve yerel ekler); teklifin oluşturulması bu nedenle coğrafi boyutu açıkça bütünleştirir. Monoprix, çeşitlerini değiştirmek için coğrafi bilgileri de kullanır.

Böylece zincirdeki mağazalardan birinin parfüm bölümü 114 m2 iken, benzer mağazalardaki 175 m2’lik bir parfüm bölümü bulunurken, ticaret bölgesi için tüketim endeksleri güçlü bir potansiyel gösterdi (indeks 172). Bu verilere dayanarak bölümün alanının %86 artırılarak 212 m2’ye çıkarılmasına karar verildi. Bu genişleme sonucunda satışlar %542 arttı.

Coğrafi ticaret, coğrafi bilgi sistemlerinin büyümesi ve daha karmaşık verilerin elde edilmesiyle aynı zamanda gelişmiştir. Bununla birlikte, bu yöntemlerin dağıtım sektöründe neden yayıldığını açıklamak için çeşitli stratejik mekanizmalar kullanılabilir.

Gerçekte, bir bilgi sistemi, ne kadar karmaşık olursa olsun, stratejik bir gereksinime yanıt vermedikçe asla kullanılmayacaktır. Bu bölümde, coğrafi mağazacılığın bu tür üç talebe yanıt verdiğini öneriyoruz: örgütsel farklılaşma, ticari adın çekiciliği ve tedarikçilerle müzakere gücü.

Aynı zamanda, bu talepleri açıklamak için, özellikle ürünlerin mekansal farklılaşması, tüketici karar süreci, cazibe modelleri, rekabet analizi ve hatta kanalların politik ekonomisi gibi çeşitli teorik yaklaşımlar öne sürülebilir.

Tüketici mekansal heterojenliğinden örgütsel farklılaşmaya

Tüketici mekansal heterojenliği ve mağaza ziyareti davranışları, güçlü bir örgütsel farklılaşmayı savunur. Diğer bir deyişle, ortamların çeşitliliğini (yapı, karar süreci, yönetim biçimleri vb.)

Davranışların Mekansal Heterojenliği

Halihazırda pek çok araştırmanın konusu olan uluslararası düzeydeki değerlerin ve tüketim davranışlarının çeşitliliğini ele almayacağız. Ancak, bu çeşitlilik aynı zamanda bölgesel ve yerel düzeylerde de bulunur; bu, bir şekilde daha az belgelenmiş bir olgudur.

Fransa’da, enstitüler tarafından mega bazlara veya panellere dayalı olarak yürütülen çalışmalar, bir bölgeden diğerine büyük farklılıklar göstermektedir. Üç örnek: dondurma tüketimi 91 (Paris bölgesi) ile 116 (Güney-Doğu bölgesi) arasında değişir; süt tüketimi 88 indeksinden 111 indeksine (Paris bölgesi) kadar değişmektedir; ve bira tüketimi 80 indeksinden (Güney-Batı bölgesi) 152 indeksine (Kuzey bölgesi)3 kadar değişmektedir. Tüketim endekslerinin eşitsizliği, aynı bölge içinde bile yerel düzeyde muhtemelen daha da güçlüdür.

Tüketimin bu mekânsal heterojenliği olgusu, hem çevrenin bireyler üzerindeki eylemiyle hem “çevreci” bir bakış açısıyla hem de özellikle coğrafi bir öz-seçim mekanizmasıyla açıklanmaktadır. Bireyler kendilerine benzeyen insanlardan oluşan mahallelerde yaşama eğilimindedir. Bu gruplaşma fenomenleri, özellikle Chicago’dan sosyologlar tarafından oldukça uzun bir süredir incelenmiştir.

Ancak, bu bölümün çerçevesinin çok ötesine geçen bir konu olan, tüketimin bu mekânsal konfigürasyonlarını açıklayan süreçlere bakılmaksızın, perakendeci kendisini her ürün kategorisi için heterojen bir pazarla karşı karşıya bulur.

Tüketilen miktarlar, tercih edilen markalar, perakendecilerin markalarına duyarlılık, fiyat esnekliği vb. gibi alanlardan bölgeye büyük farklılıklar gösterir. Dolayısıyla her ticaret alanı bir şekilde belirli bir pazar oluşturur.


Satış pazarlama organizasyon şeması
PAZARLAMA departmanı pozisyonları
Kurumsal şirket Departmanları
Bölüm ve birim arasındaki fark
Bir şirkette olmazsa olmaz departmanlar
Pazarlama departmanı nasıl Kurulur
Departman ve birim arasındaki fark
Şirketlerin birimleri


Fiyat esnekliğinin coğrafi çeşitliliği, bilimsel literatürde büyük ölçüde ön plana çıkmıştır. Böylece, Bolton’un çalışmasını takiben, Hoch ve meslektaşları, bir mağazadan diğerine fiyat-esneklik değişiminin üçte ikisinin, incelenen ticaret alanına özgü demografik ve rekabetçi değişkenlerle (eğitim düzeyi ve maaş, reel emlak değerleri, indirim yapanlara coğrafi yakınlık vb.).

Kalyanam ve Putler ketçap konusunda daha az netlerse, bu, bir posta kodundan diğerine fiyat esnekliği değişikliklerinin belirli sosyo-demografik farklılıklarla açıklanabileceği gerçeğini azaltmaz.

Bu sonuç Mulhern ve meslektaşları tarafından aynı şirketin 35 mağazasındaki likör reyonlarını ele alan bir çalışmada da doğrulanmıştır. Bir bölgeden diğerine terfi esnekliğinin varyasyonlarına ilişkin bu sonuçlar, Macé tarafından Fransa için incelenmiştir.

Tüketim davranışları bir bölgeden diğerine büyük ölçüde farklılık gösteriyorsa, mağaza seçim kriterlerini, özellikle de ürün çeşitliliğinin sıklık kararındaki rolünü de etkileyecektir.

Mağazaların ziyaret sıklığı gibi diğer yönleri de sosyo-demografik farklılıklara paralel olarak bir ticaret alanından diğerine farklılık gösterebilmektedir.

Bu sayısız çalışma, bu nedenle, tüketim davranışlarının mekansal heterojenliğinin ve mağazaların sık sık kullanılmasının, ticaret politikalarının her ticaret alanının özelliklerine uyarlanmasını gerekli kıldığını göstermektedir.

Organizasyonun Adaptasyonu ve Farklılaşması

Bir dağıtım konseptinin bütüncül kabulü, belirli sayıda stratejik avantaj sunabilir. Standardizasyon, net bir konumlandırma iletmeyi mümkün kılar, ölçek ekonomilerine yol açar ve ağ homojen olduğu için kararları hızlı bir şekilde uygulama yeteneği verir.

Bununla birlikte, stratejik yönetim literatürünün bütün bir dalgası, şirketin çevresine adaptasyonunun bir performans koşulu olduğunu, hatta orta ve uzun vadede hayatta kalmanın bir koşulu olduğunu göstermiştir.

İşletmenin bileşenleri farklı ortamlarla karşı karşıyaysa, her bileşenin kendisini çevresine uyarlaması ve işletmenin ortamın çeşitliliğini içselleştirmesi ve böylece farklılaşmış bir organizasyona yol açması önemlidir.

Burada bizi ilgilendiren durum arasındaki paralellik alınırsa, yüksek performans seviyelerine ulaşma şansını güçlendirmeyi amaçlayan bir dağıtım işinin bu nedenle (stratejik ve organizasyonel düzeyde) kendisini farklılaştırması gerekecektir, çünkü her mağaza kendini çok farklı bir yerde bulur. özel ticaret alanı.

Araştırmalar, en yüksek performanslı dağıtım şirketlerinin, ürün çeşitlerini faaliyet gösterdikleri ticaret alanlarının özelliklerine göre ayarlamayı öğrendiklerini kesin olarak göstermektedir.

Bu nedenle coğrafi mağazacılık, perakendecinin ortamın çeşitliliğine, her bir pazarın özel gereksinimlerine ve taleplerine (satın alınan miktarlar, tercih edilen markalar, seçim kriterleri vb.) uyum sağlamasına izin vererek temel bir rol oynar. Farklı eylem araçları arasında, mağazacılık şüphesiz bir organizasyonun kendisini farklılaştırmasına izin vermede en temel ve en esnek olanlardan biridir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir